TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
121
lượt xem
8
download

TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Trình bày được cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng. -Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tư duy dự đoán, quan sát tranh hình tìm kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY

  1. TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Trình bày được cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng. -Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tư duy dự đoán, quan sát tranh hình tìm kiến thức. - Các KNS cơ bản được giáo dục: + Ra quyết định: không sử dụng các chất không có lợi cho tiêu hóa. +Thu thập và xử lí thông tin. + Hợp tác, lắng nghe tích cực. 3.Thái độ: -GD ý thức giữ gìn bảo vệ dạ dày.
  2. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh Sơ đồ cấu tạo hệ tiêu hoá. - HS kẻ bảng 27 vào vở. III.PHƯƠNG PHÁP: - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp - tìm tòi, động não. IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ (4 phút) +Trình bày quá trình tiêu hoá ở khoang miệng? 2. Khởi động (1 phút) -Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về sự tiêu hoá ở dạ dày. -Cách tiến hành: “Chúng ta đã biết thức ăn chỉ được tiêu hoá một phần ở khoang miệng vậy vào đến dạ dày chúng được tiếp tục biến đổi như thế nào?”. 3. Các hoạt động dạy học ( 32 phút)
  3. Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung giáo viên Hoạt động 1 (12 phút) Tìm hiểu cấu tạo dạ dày -Mục tiêu: +Trình bày được cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng. - Đồ dùng: + Tranh Sơ đồ cấu tạo hệ tiêu hoá. - CTH: I - Cấu tạo của dạ cứu dày - GV nêu vấn đề: -HS nghiên +Dạ dày có cấu tạo thông tin SGK/87, thảo luận nhóm bàn như thế nào? thống nhất ý kiến. +Căn cứ vào đặc Yêu cầu: điểm cấu tạo dự đoán xem ở dạ dày +Hình dạng, cấu tạo có các hoạt động thành dạ dày, tuyến tiêu hoá. tiêu hoá nào? +Dự đoán các hoạt
  4. động. - GV nhận xét giúp -Đại diện nhóm HS hoàn thiện kiến trình bày đáp án, thức về cấu tạo dạ nhóm khác bổ sung. -Dạ dày hình túi dày. dung tích khoảng 3 lít. -Thành dạ dày có 4 lớp: lớp màng ngoài, lớp cơ, lớp mạc, niêm niêm mạc trong cùng. +Lớp cơ dày khoẻ gồm 3 lớp: cơ vòng, cơ dọc, cơ xiên. +Lớp niêm mạc: nhiều tuyến tiết dịch vị.
  5. Hoạt động 2 (20 phút) Tìm hiểu sự tiêu hoá ở dạ dày -Mục tiêu: +Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày. - Đồ dùng: Bảng 27 SGK. - CTH: II- Tiêu hoá ở dạ cứu dày -GV yêu cầu: -HS nghiên +Tìm hiểu thông tin thông tin thảo SGK/87+ 88 hoàn SGK/87+88, 27 luận nhóm thống bảng thành nhất ý kiến hoàn SGK/88. thành bảng 27 ghi kết quả vào bảng -GV yêu cầu HS phụ. treo bảng của nhóm mình. -Các nhóm treo bảng kết quả của
  6. -GV sử dụng bảng nhóm mình. kiến thức chuẩn kiến thức để nhận xét đánh giá HS. -HS theo dõi sửa chữa vào vở. Bảng 27: Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày Biến đổi Các hoạt Các thành Tác dụng của hoạt động thức ăn ở phần tham động dạ dày tham gia gia hoạt động Biến đổi -Sự tiết -Tuyến vị -Hoà loãng thức ăn. lí học dịch vị -Các lớp cơ -Đảo trộn thức ăn cho -Sự co của dạ dày thấm đều dịch vị
  7. bóp của dạ dày Biến đổi -Hoạt phân cắt prôtêin chuỗi Enzim hoá học động của dài thành các chuỗi ngắn pepsin gồm 3 – 10 axit amin. enzim pepsin -GV yêu cầu HS trả -HS cứu nghiên lời câu hỏi: thông tin trả lời: +Sự đẩy thức ăn +Thức ăn xuống xuống ruột nhờ hoạt ruột là nhờ cơ dạ động của các cơ dày co và cơ vòng quan bộ phận nào? môn vị. +Loại thức ăn + Gluxit và lipit chỉ gluxit và lipit được được biến đổi về tiêu hoá trong dạ mặt lí học. dày như thế nào?
  8. +Thử giải thích vì sao prôtêin trong +Vì có chất nhày thức ăn bị dịch vị được tiết ra và phủ huỷ nhưng lên bề mặt niêm phân prôtêin của lớp mạc ngăn cách với -Các loại thức ăn niêm mạc dạ dày lại pepsin và HCl. khác như gluxit, không bị phân huỷ? lipit…. chỉ được biến đổi về mặt lí -Một số HS trả lời, học. -GV nhận xét câu lớp bổ sung. - Thời gian lưu trữ trả lời của HS và bổ thức ăn trong dạ dày sung: từ 3 - 6 giờ tuỳ loại +Lúc đói dạ dày co thức ăn. bóp nhẹ và thưa khi có thức ăn dạ dày co bóp mạnh và nhanh hơn. Thức ăn được lưu trữ trong
  9. dạ dày từ 3 - 6 giờ. 4.Tổng kết và hướng dẫn về nhà (8 phút) *Tổng kết: GV yêu cầu HS làm bài tập Chọn ý trả lời đúng trong các câu sau: 1-Loại thức ăn nào được biến đổi cả về lí học và hoá học trong dạ dày: a. Prôtêin b. Gluxit c. Lipit d. Muối khoáng 2-Biến đổi lí học ở dạ dày gồm: a. Sự tiết dịch vị b. Sự co bóp của dạ dày c. Sự nhào trộn thức ăn d. Cả a, b và c e. Chỉ a và b
  10. 3-Biến đổi hoá học ở dạ dày gồm: a. Tiết dịch vị b.Thấm đều dịch với thức ăn c. Hoạt động của enzim pepsin Đáp án: 1 – a ; 2–d ; 3–c *Hướng dẫn về nhà: -Học bài theo câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”. - Kẻ bảng như bảng 27 vào vở.
Đồng bộ tài khoản