intTypePromotion=1

Tiểu luận: Phương pháp giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Bàn Sinh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
277
lượt xem
76
download

Tiểu luận: Phương pháp giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp sinh viên năm thứ 3 - khối lý luận tiếp cận với phương pháp giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, từ đó bồi dưỡng tinh thần say mê nghề nghiệp, nâng cao ý thức tự rèn luyện phấn đấu, đồng thời tạo sự thích nghi để hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa. Học viện báo chí - Tuyên truyền đã tổ chức cho sinh viên các lớp: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước k28; Kinh tế chính trị k28; Chủ nghĩa xã hội khoa học k28; Tư tưởng Hồ Chí Minh k28;Triết học Mác-Lênin k28;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Phương pháp giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh Thanh Hóa

 1. Báo Cáo Phương pháp giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh 1
 2. Mục Lục PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ TỈNH THANH HÓA .......................................................................... 5 Vị trí địa lí: ...................................................................................................................................... 5 2. Dân cư - lao động. ....................................................................................................................... 5 3.Về nguồn tài nguyên thiên nhiên.................................................................................................. 6 4.Khái quát tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh. ............................................................................ 6 4.1. Tình hình phát triển kinh tế. ..................................................................................................... 6 4.2. Tình hình xã hội. ...................................................................................................................... 7 4.3. Một số hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội. ..................................................................... 8 4.4. Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2010. ..................................................... 9 PHẦN II: VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA. ...................................................... 11 Khái lược về trường chính trị tỉnh Thanh Hóa. ............................................................................. 11 1.1. Lịch sử hình thành. ................................................................................................................. 11 Chức năng, nhiệm vụ của trường. ................................................................................................. 11 1.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học từ........................................ 12 1.4. Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và quy mô, chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của trường. ......................................................................................................... 13 . Về xây dựng cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức. .................................. 14 KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG. ....................................................................................................... 19 KHOA DÂN VẬN. ....................................................................................................................... 19 KHOA PHÁP LUẬT. ................................................................................................................... 20 KHOA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC. ................................................................................................... 20 BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ. ............................................................................................ 21 BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ. .............................................................................................. 21 BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÕNG - AN NINH. ............................................................... 22 BỘ MÔN NGOẠI NGỮ - TIN HỌC. ........................................................................................... 22 3. Những danh hiệu tập thể nhà trường đã giành được. ................................................................ 23 PHẦN III: KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA KHOA. ........... 24 PHẦN IV: DỰ GIỜ GIẢNG VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC, QUẢN LÍ LỚP. ...... 27 2
 3. LỜI MỞ ĐẦU Nhằm giúp sinh viên năm thứ 3 - khối lý luận tiếp cận với phương pháp giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, từ đó bồi dưỡng tinh thần say mê nghề nghiệp, nâng cao ý thức tự rèn luyện phấn đấu, đồng thời tạo sự thích nghi để hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa. Học viện báo chí - Tuyên truyền đã tổ chức cho sinh viên các lớp: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước k28; Kinh tế chính trị k28; Chủ nghĩa xã hội khoa học k28; Tư tưởng Hồ Chí Minh k28;Triết học Mác-Lênin k28; Lịch sử Đảng k28 và Giáo dục chính trị k28 đi kiến tập tại trường chính trị các tỉnh, thành phố. Về trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, đoàn kiến tập của Học viện báo chi - Tuyên truyền có 45 thành viên, trong đó có 1 sinh viên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Là một thành viên của đoàn kiến tập, kết thúc đợt kiến tập em đã hoàn thành tốt những nội dung của đợt kiến tập mà Học viện đề ra. Dưới đây là những kết quả chính em rút ra trong đợt kiến tập. Nội dung báo cáo kiến tập của em được chia thành một số phần sau đây: - Lời mở đầu - Phần I: Khái quát về tỉnh Thanh Hóa. - Phần II: Về trường chính trị tỉnh Thanh Hóa. - Phần III: Khoa xây dựng Đảng và kế hoạch giảng dạy của khoa. - Phần IV: Dự giờ giảng và tham gia tổ chức, quản lí lớp. - Phần V: Nhận thức về khả năng đảm nhiệm vai trò một giảng viên sau này và một số kiến nghị. - Kết luận. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn Học viện báo chí - Tuyên truyền, Phòng đào tạo Học viện báo chí - Tuyên truyền, Khoa Lịch Sử Đảng - Học viện báo chí - Tuyên truyền và trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt đợt kiến tập này. 3
 4. 4
 5. PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ TỈNH THANH HÓA Vị trí địa lí: Tỉnh Thanh Hóa nằm trong khu vực Bắc Trung Bộ cách thủ đô Hà Nội 150km về phía Nam. Thanh Hóa nằm trong tọa độ địa lí: 19o 18’ VĐB đến 20o 40’ VĐB và 104o 22’ KĐĐ đến 106o 05’ KĐĐ. + Phía Bắc giáp: Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình. + Phía Nam và Tây Nam giáp Nghệ An. + Phía Tây giáp Lào với đường biên giới dài 192 km. + Phía Đông giáp Biển Đông với đường bờ biển dài 102 km. Tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên khoảng 11.163 km2 và vùng thềm lục địa rộng 18.000 km2. Về địa hình Thanh Hóa có cả ba kiểu địa hình đó là vùng núi, đồng bằng và vùng biển. Đây là lợi thế rất lớn để Thanh Hóa phát triển kinh tế -xã hội. Tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 27 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, b ao gồm: Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Huyện Bá Thước, Huyện Cẩm Thủy, Huyện Đông Sơn, Huyện Hà Trung, Huyện Hậu Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Huyện Lang Chánh, Huyện Mường Lát, Huyện Nga Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Huyện Như Thanh, Huyện Như Xuân, Huyện Nông Cống, Huyện Quan Hóa, Huyện Quan Sơn, Huyện Quảng Xương, Huyện Thạch Thành, Huyện Thiệu Hó a, Huyện Thường Xuân, Huyện Tinh Gia, Huyện Triệu Sơn, Huyện Vĩnh Lộc, Huyện Yên Định. Trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - xã hội của Tỉnh là Thành phố Thanh Hóa. 2. Dân cư - lao động. Theo số liệu điều tra ngày 1/4/2009, Thanh Hóa có 3.4 triệu dân - đứng thứ 3 cả nước. Mật độ dân số vào loại trung bình (khoảng 306 người/ km2). Tỉnh 5
 6. Thanh Hóa hiện có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, đó là: Kinh, Mường, Dao, Thái, Thổ, Mông, Khơmú. Về lực lượng lao động, Thanh Hóa là tỉnh có lực lượng lao động khá dồi dào với khoảng trên 1,9 triệu người (chiếm khoảng 54,6% dân số cả tỉnh). Trong đó lao động trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm khoảng 80% ; trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm 20%. Về trình độ chuyên môn của người lao động thì: 4,5% có trình độ đại học, cao đẳng; 22% được đào tạo nghề chuyên môn. Thu nhập bình quân theo đầu người của tỉnh đạt 346 USD/năm. 3.Về nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tỉnh Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi nên có nguồn tài nguyên khá đa dạng. Tuy nhiên trữ lượng tài nguyên không lớn và thường phân bố không tập trung nên khó khăn cho phát triển công nghiệp khai khoáng và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên. Trong tỉnh hiện mới chỉ có một số nhà máy đang tiến hành khai thác nguồn tài nguyên trên quy mô tương đối lớn là: Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Nghi Sơn, Phân bón Hàm Rồng …Một số loại tài nguyên có trữ lượng tương đối lớn đó là: Đá vôi, đất sét, cát, đá ốp lát, quặng sắt, crôm, muối biển … 4.Khái quát tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh. 4.1. Tình hình phát triển kinh tế. Trong những năm gần đây, Thanh Hóa đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển kinh tế. Thời kì 1996 - 2000, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7.3 %. Năm 2005, tổng sản lượng lương thực đạt 1.5 triệu tấn. Cơ cấu các ngành nông - lâm - ngư nghiệp ; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GDP tương ứng là: 34 %; 33.2 % và 32.8 %. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1 .078 tỉ đồng tăng 10.8 % dự toán được giao, trong đó thu nhập nội địa đạt 1 .056 tỉ đồng (tăng 3.2 % so với dự toán). 6
 7. Năm 2005, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 38 .500 lao động. Thu nhập bình quân theo đầu người đạt 400 USD/năm. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 96.2 triệu USD (bằng 83.7 % so với dự toán). Tổng số vốn đầu tư toàn tỉnh ước đạt 4 .645 tỉ đồng. Hiện nay nền kinh tế Thanh Hóa đang có bước chuyển dịch từ khu vực sản xuất vật chất sang khu vực phi sản xuất vật chất và dịch vụ. Thanh Hóa cũng là tỉnh có sức hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2009, nền kinh tế Thanh Hóa đạt được những bước tiến sau đây: Trong năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, song nhờ sự quan tâm hỗ trợ của trung ương, sự lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo linh hoạt, chủ động, sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và các tầ ng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế của tỉnh vẫn tương đối ổn định, đảm bảo tốc độ tăng trưởng khá, cụ thể là: - Tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt 9.4 %. - Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.9 %. - Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 1.66 triệu tấn, tăng 1.7 % so với cùng kì. - Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 11.3 % so với cùng kì. - Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 12.1 % so với cùng kì. - Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 19.9 %, tổng giá trị hàng xuất khẩu tăng 19.3 % so với cùng kì. Về dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2009: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10.6 %, GDP bình quân theo đầu người đạt 698 USD/năm, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 280 triệu USD. 4.2. Tình hình xã hội. Tình hình xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và phat triển toàn diện. Tính đến năm 2005, 100 % số huyện trong tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 100% số huyện thị ở miền xuôi và 8/11 huyện ở miền núi hoàn thành giáo dục THCS. 7
 8. Mức giảm tỉ lệ sinh hàng năm đạt 0.5%. Có trên 25 % cơ sở y tế ở xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia, 80 % dân số ở nông thôn được sử dụng nước sạch. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 26%, giải quyết việc làm cho 38500 lao động. Tình hình quốc phòng - an ninh - trật tự xã hội được đảm bảo góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế. Hệ thống chính trị được chăm lo xây dựng, đổi mới chất lượng và phương thức hoạt động, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố và mở rộng. 4.3. Một số hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế: Mặc dù có những bước phát triển đáng kể xong tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục, đó là: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh không ổn định, nguồn thu ngân sách của tỉnh đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ còn thiếu vững chắc. Giá trị hàng xuất khẩu của tỉnh còn thấp so với tiềm năng, khả năng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của tỉnh còn hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh còn chậm, tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp còn cao, phát triển công nghiệp - dịch vụ chưa vững chắc. Đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn dàn trải gây lãng phí, thất thoát. Môi trường đầu tư của tỉnh chưa thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước do hạn chế về cơ sở hạ tầng cũng như thủ tục hành chính còn phức tạp. Trong lĩnh vực xã hội: Vấn đề việc làm vẫn là vấn đề xã hội bức xúc của tỉnh do số người trong độ tuổi lao động khá cao và nền kinh tế cua tỉnh còn chậm phát triển.Tỉ lệ hộ đói nghèo vẫn khá cao so với cả nước, đời sống của một bộ phận nhân dân - đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa con gặp nhiều khó khăn. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Thanh hóa là địa bàn có vị trí chiến lược nên các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để chống phá chính quyền gây nên tình trạng mất ổn định xã hội, 8
 9. gây nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội nói chung. Các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. 4.4. Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2010. 4.4.1. Trong lĩnh vực kinh tế. - Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 phấn đấu đạt 11.5 % - 12 %. - GDP bình quân theo đầu người đạt 780 USD - 800 USD. - Giá trị trong nông - lâm - ngư nghiệp đạt 5.8 % - 6.5 %. - Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 16.3 % - 17.2%. - Giá trị sản xuất của khu vực dịch vụ đạt 11.9% - 13.1%. - Cơ cấu kinh tế của năm 2010 là: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 23%; công nghiệp - xây dựng chiếm 40.6% và dịch vụ chiếm 36.4%. - Tỉ lệ huy động GDP vào ngân sách đạt từ 9% - 10%, tốc độ thu ngân sách hàng năm là 23.3% trở lên, năm 2010 đạt khoảng 3.500 tỉ đồng. - Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.6 triệu tấn trở lên, bình quân lương thực trên đầu người đạt trên 400 kg trở lên. - Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt khoảng 350 triệu USD. - Tổng vốn đầu tư xã hội dự tính khoảng 15.500 tỉ đồng. 4.4.2. Về mặt xã hội. - Hoàn thành giáo dục phổ cập THCS ở các huyện miền núi, tiếp tục phổ cập giáo dục THPT ở các huyện, thị miền xuôi. - Giải quyết việc làm cho khoảng 55.000 lao động. - Giảm tỉ lệ lao động trong nông nghiệp xuống dưới 55%. - Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo là 38%. - Giảm tỉ lệ hộ đói nghèo xuống còn dưới 20%. - Tốc độ tăng dân số hàng năm dưới 1%. - 75% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. - Tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi giảm xuống dưới 25%, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 25%, tỉ lệ tử vong ở phụ nữ liên quan tới thai sản ở dưới mức 0.7%, tuổi thọ trung bình của người dân là 73 tuổi. 4.4.3. Về môi trường. 9
 10. - Tỉ lệ che phủ rừng đạt 49%. - 95% dân số thành thị và 90% dân số ở nông thôn được sử dụng nước sạch. - 100% số cơ sở mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch, được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm môi trường. Tỉ lệ cơ sở kinh doanh đạt chuẩn về môi trường là 50% trở lên. Mục tiêu chung của toàn tỉnh đó là: “Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạng tranh, nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát triển mạnh nguồn lực con người, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đẩy mạnh xã hội hóa và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa p hát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2010 Thanh Hóa thoát khỏi danh sách các tỉnh nghèo trong cả nước”. 10
 11. PHẦN II: VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA. Khái lược về trường chính trị tỉnh Thanh Hóa. 1.1. Lịch sử hình thành. Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa có tiền thân là trường Đảng Hoàng Văn Thụ và trường hành chính - pháp lí tỉnh. Trong đó, trường Đảng Hoàng Văn Thụ được thành lập trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Theo thông báo số 695 TB/TU của ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa (khóa XVI) đã xác định ngày truyền thống của trường là ngày 04/06/2009 theo nội dung “Quyết nghị án” của Đại hội Đảng bộ Thanh Hóa lần thứ II. Như vậy, đến nay trường đã trải qua chặng đường 61 năm xây dựng và phát triển. Qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong từng thời kì cách mạng, song tập thể nhà trường luôn luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, phát triển và hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị. Điều đó được thể hiện toàn diện trong mọi mặt hoạt động của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ của trường. + Chức năng: Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa. + Nhiệm vụ: - Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lí chủ chốt của Đảng chính quyền và các đoàn thể quần chúng nhân dân ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương). Trưởng, phó phòng huyện, thị xã, thành phố; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành của tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên. - Bồi dưỡng ngắn hạn các đối tượng trên về lí luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. 11
 12. - Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, về quản lí nhà nước và công tác vận động quần chúng cho các đối tượng thích hợp. - Cùng các ban, ngành liên quan tham gia bồi dưỡng lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. - Mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các học viện, các trường đại học ở Hà Nội theo các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. - Tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương để phục vụ cho công tác giảng dạy và chỉ đạo trên địa bàn toàn tỉnh. 1.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học từ năm 1994 đến nay. 1.3.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng trong thời kì mới, nhà trường đã đổi mới toàn điện, mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường. Điều này thể hiện cụ thể như sau: - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã bám sát mục tiêu, yêu cầu định hướng của chiến lược cán bộ, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ. Coi trọng chất lượng đào tạo, phân định rõ giữa đào tạo cơ bản với đào tạo theo chức danh, chú trọng đào tạo tập trung. - Đổi mới, hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực sát với mục tiêu đào tạo. - Thực hiện đào tạo toàn diện, chú trọng nâng cao trình độ kiến thức với năng lực tư duy khoa học, khả năng xử lí tình huống, trau dồi đạo đức, lối sống, gắn bồi dưỡng lí luận với thực tiễn. - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Góp phần vào việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của cấp ủy và chính quyền địa phương. 12
 13. - Coi trọng xây dựng và thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên về mọi mặt: Chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp đối với sự nghiệp trồng người của Đảng. - Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất của trường. 1.3.2. Về công tác nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được nhà trường chú trọng và đạt được những kết quả thiết thực. Mỗi năm nhà trường tổ ch ức từ 5-7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa; 1 đề tài khoa học cấp trường; trung bình cứ 2 năm lại có một đề tài khoa học cấp tỉnh. Một số cán bộ, giảng viên thường xuyên có bài gửi đăng trong các báo, tạp chí ở trung ương và địa phương. Công tác tổng kết và rút kinh nghiệm trong giảng day, học tập luôn được chú trọng nhằm không ngừng đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. 1.4. Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và quy mô, chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của trường. 1.4.1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường. Trải qua 61 năm phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường không ngừng được nâng cao, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, ngày càng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ giảng dạy trong giai đoạn cách mạng hiện tại. Hiện nay, nhà trường có 119 cán bộ, giảng viên biên chế chính thức và 10 nhân viên hợp đồng. Trong đó có 30 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn trên đại học, 66 người có trình độ đại học, 15 giảng viên đang theo học ở Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học khác. Nhà trường có nhiều giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi các cấp: 09 cấp quốc gia; 12 cấp tỉnh; 30 cấp trường; có 02 cán bộ, giảng viên đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. 1.4.2. Về quy mô, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường. Nhằm đáp ứng yêu cầu cán bộ cho sự nghiệp đổi mới, từ năm 1994 đến nay, nhà trường đã không ngừng mở rộng quy mô đào tạo. Trung bình hàng năm có từ 50 đến 70 lớp học, với số lượng học viên từ 2 .500 đến 3000 theo học ở các hệ đào 13
 14. tạo, bồi dưỡng của trường (tập trung và tại chức). Hàng vạn cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở sau khi được đào tạo, bồi dưởng ở trường đã phát huy tác dụng tốt, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường gồm:  Đào tạo chính quy tập trung và vừa làm vừa học, gồm: - Trung cấp lí luận - hành chính. - Trung cấp hành chính - văn thư. - Trung cấp pháp lí.  Liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, gồm: - Cao cấp lí luận chính trị - hành chính. - Đại học hành chính. - Đại học chính trị chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. - Cao đẳng quản trị- văn phòng. - Cao đẳng liên thông văn thư - lưu trữ. - Cao đẳng liên thông thống kê văn phòng.  Hệ bồi dưỡng, gồm: - Bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước ngạch chuyên viên - Bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. - Bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước cho cán bộ, công chức (xã, phường, thị trấn). - Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức. - Bồi dưỡng chuyên đề cập nhập kiến thức lí luận chính trị và thực tiễn cho đối tượng thích hợp. . Về xây dựng cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức. Từ năm 1999, nhà trường đã được tỉnh đầu tư, xây dựng kiên cố, đáp ứng yêu cầu cho công tác giảng dạy, học tập và ngh iên cứu.Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường khá hoàn thiện, bao gồm: Khu giảng đường với 20 phòng học, 03 nhà nội trú gồm 150 phòng ở có sức chứa 600 học viên, khu nhà ăn tập thể với sức 14
 15. chứa 300 người, khu nhà ở cơ quan, hội trường lớn với 400 ghế ngồi, khu nhà thư viện với 5000 đầu sách, 02 phòng vi tính với 80 máy và một phòng Láp học ngoại ngữ. Với quan điểm tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ viên chức trong trường phát huy tối đa năng lực của mình, những năm gần đây nhà trường đã không ngừng chăm lo đời sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường. Nhà trường thường xuyên phối hợp với tổ chức công đoàn xem xét, điều chỉnh các chế độ làm thêm giờ, vượt giờ, các chế độ phúc lợi, dịch vụ đời sống … Hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao trong trường cũng thường xuyên được tổ chức góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho cán bộ, giảng viên và học viên của trường. 2. Về cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự của trường. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường gồm: Bam giám hiệu nhà trường; các phòng chức năng (phòng đào tạo, phòng tổ chức - hành chính -quản trị, phòng nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu); các khoa chuyên môn (khoa lí luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khoa xây dựng Đảng; khoa dân vận; khoa p háp luật; khoa quản lí nhà nước) và các bộ môn trực thuộc ban giám hiệu (bộ môn giáo dục chính trị; bộ môn đường lối kinh tế; bộ môn đường lối quốc phòng - an ninh và bộ môn ngoại ngữ - tin học). 2.1. Ban giám hiệu: Ban giám hiệu nhà trường gồm 05 đồng chí: - Hiệu trưởng Lương Trọng Thành - tỉnh ủy viên. : - Phó hiệu trưởng : Th.sĩ Lưu Huy Huyền. - Phó hiệu trưởng : Th.sĩ Lê Công Quyền. - Phó hiệu trưởng : Th.sĩ Nguyễn Văn Ninh . - Phó hiệu trưởng : Cử nhân Võ Mạnh Sơn. 15
 16. 2.2. Các phòng chức năng: PHÒNG ĐÀO TẠO.  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác đào tạo, bồi dưỡng; trực tiếp điều động, kiểm tra công tác giảng day, học tập; quản lí học viên; thực hiện chế độ giảng dạy, học tập đối với giảng viên và học viên.  Nhân sự: (Gồm 13 người) - Trưởng phòng : TS Nguyễn Đình Trãi - phụ trách chung. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Vũ Đình Thám - phụ trách hệ đào tạo trung cấp hành chính - pháp luật. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Phạm Xuân Khánh - phụ trách hệ đào tạo trung cấp lí luận chính trị - hành chính (tại chức). - Phó trưởng phòng : Cử nhân Nguyễn thị Sen - phụ trách đào tạo hệ trung cấp lí luận - hành chính (tập trung) - Phó trưởng phòng : Cử nhân Trịnh Duy Sơn - phụ trách công tác quản lí học viên và lưu trữ hồ sơ đào tạo. - Và 08 chuyên viên làm công tác thí vụ, công tác chủ nhiệm lớp. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ.  Chức năng, nhiệm vụ: 16
 17. Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sưự, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp với quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quy chế nội bộ của trường; tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường; đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ cho giảng dạy, học tập và làm việc của cơ quan; thực hiệ việc kiểm tra, giám sát công tác sủa chữa, xây dựng cơ bản, xây dựng kế hoạch tài chính và cá mặt hoạt động khác liên quan đến công tác tổ chức - hành chính - quản trị.  Nhân sự: (Gồm 30 người) - Trưởng phòng : Cử nhân Nguyễn Trọng Thưởng - phụ trách công tác tổ chức, cán bộ. - Trưởng phòng : Cử nhân Trần Mạnh Hồng - phụ trách chung công tác hành chính. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Đinh Văn Nông - phụ trách công tác quản trị, đời sống. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Nguyễn Đình Sơn - phụ trách công tác xây dựng cơ bản. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Lê Bá Minh - phụ trách công tác văn phòng. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Hà Thị Bích Hạnh - phụ trách công tác thi đua. - Và 24 chuyên viên, cán sự ở các bộ phận: Văn thư, tài vụ, hậu cần… 17
 18. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU.  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện công tác quản lí và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương; tổng hợp thông tin, tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và trực tiếp điều hành, tổ chưc hoạt động thư viện của trường.  Nhân sự: (Gồm 10 người) - Trưởng phòng : Th.sĩ Trần Thị Ngọc Diệp - phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác nghiên cứu khoa học. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Cao Quang Khải. - Phó trưởng phòng : Cử nhân Lê Thị Bình - phụ trách công tác tư liệu - thư viện. - Và 07 chuyên viên, cán sự ở các bộ phận thông tin - tư liệu - thư viện. 2.3. Các khoa chuyên môn. KHOA LÍ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.  Chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học lí luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của giám hiệu.  Nhân sự: (Gồm 06 người) 18
 19. - Trưởng khoa : Cử nhân Nguyễn Xuân Giao. - Phó trưởng khoa : Cử nhân Bùi Thị Thu. - Và 5 giảng viên bộ môn. KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG.  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các bộ môn học, phần học: Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của giám hiệu.  Nhân sự: (Gồm 09 người) - Trưởng khoa: Th.sĩ Trần Dũng Khanh. - Phó trưởng khoa: Cử nhân Bùi Xuân Châm. - Và 07 giảng viên bộ môn. KHOA DÂN VẬN.  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Kĩ năng lãnh đạo, quản lí và nghiệp vụ công tác đoàn thể. Giảng dạy một số phần học theo sự phân công của Ban giám hiệu.  Nhân sự: (Gồm 06 người) - Trưởng khoa : Cử nhân Lê Quảng Hòa. 19
 20. - Phó trưởng khoa :Cử nhân Mai Thị Viện. - Và 04 giảng viên bộ môn. KHOA PHÁP LUẬT.  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, các ngành luật… cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của trường.  Nhân sự: (Gồm 09 người) - Trưởng khoa : Cử nhân Lê Văn Diên. - Phó trưởng khoa : Đào Thị Kim Thanh. - Và 07 giảng viên bộ môn. KHOA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC.  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Quản lí nhà nước.  Nhân sự: (Gồm 10 người) - Trưởng khoa : Cử nhân Trịnh Văn Bản. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2