intTypePromotion=3

Tiểu luận: Trả công lao động

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
151
lượt xem
51
download

Tiểu luận: Trả công lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trả công lao động trình bày các nội dung chính như: tổng quan về trả công lao động, các hình thức trả công lao động, quy chế trả lương và một số bài tập tình huống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Trả công lao động

 1. CHƯƠNG 7 : TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG GVHD : Nguyễn Thanh Hội Thực hiện : Nhóm 7 LOGO
 2. Chương 7: Trả công lao động. Nhóm 7: 1. Hứa Kim Dung. 2. Lê Trung Dũng. 3. Nguyễn Trần Hoàng Phước. 4. Lâm Hoàng Phương. 5. Đoàn Minh Quang.
 3. Nội Dung: 1 Tổng quan về trả công lao động 2 Các hình thức trả công lao động 3 Quy chế trả lương 4 Bài tập tình huống Chương 7 : Trả Công Lao Động
 4. I. Tổng quan về trả công lao động:  Khái niệm  Các chức năng cơ bản của tiền lương.  Các yêu cầu cơ bản về tiền lương.  Mục tiêu của tiền lương.  Cấu trúc tiền lương.  Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương. Chương 7 : Trả Công Lao Động
 5. I. Tổng quan về trả công lao động:  Khái niệm:  Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường  Tại Việt Nam còn tồn tại một hình thái trả công lao động khác : Trả bằng kiến thức và kinh nghiệm truyền lại… Chương 7 : Trả Công Lao Động
 6. I. Tổng quan về trả công lao động:  Có thể nói: =>Tiền lương được hiểu là số tiền mà chủ sử dụng lao động nhận trả cho người lao động tương ứng với số lượng và chất lượng lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình làm việc. Hiểu theo nghĩa rộng, tiền lương không chỉ bao hàm các yếu tố tài chính mà còn cả các yếu tố phi tài chính. Chương 7 : Trả Công Lao Động
 7. I. Tổng quan về trả công lao động:  Một số khái niệm khác:  Lương tối thiểu.  Lương danh nghĩa.  Lương thực tế. • Itltt: Chỉ số tiền lương thực tế • Itldn: Chỉ số tiền lương danh nghĩa • Igc: Chỉ số giá cả Chương 7 : Trả Công Lao Động
 8. I. Tổng quan về trả công lao động:  Các chức năng cơ bản của tiền lương: Thước đo giá trị sức LĐ Tái sản xuất sức LĐ Chức năng tích lũy Tiền lương Chức năng kích thích LĐ Chương 7 : Trả Công Lao Động
 9. I. Tổng quan về trả công lao động: Bình đẳng Mềm dẻo Yêu cầu về tiền lương. lương. Phù hợp Công bằng Chương 7 : Trả Công Lao Động
 10. I. Tổng quan về trả công lao động: Công bằng trong trả lương: Chương 7 : Trả Công Lao Động
 11. I. Tổng quan về trả công lao động: Mục tiêu của tiền lương: 1 • Thu hút được các nhân viên tài năng 2 • Duy trì được đội ngũ nhân viên giỏi 3 • Kích thích động viên nhân viên 4 • Kiểm soát được chi phí 5 • Đáp ứng các yêu cầu luật pháp 6 • Phục vụ cho chiến lược của công ty Chương 7 : Trả Công Lao Động
 12. I. Tổng quan về trả công lao động: Cấu trúc tiền lương: Chương 7 : Trả Công Lao Động
 13. I. Tổng quan về trả công lao động: Chương 7 : Trả Công Lao Động
 14. I. Tổng quan về trả công lao động: Chương 7 : Trả Công Lao Động
 15. II. Các hình thức trả công lao động: Hình thức trả công lao động. Trả công theo Trả công thời gian lao động theo sản phẩm Chương 7 : Trả Công Lao Động
 16. II. Các hình thức trả công lao động: Trả công lao động theo thời gian. Ưu điểm: Nhược điểm: • Dễ tính • Chưa gắn chặt • Phù hợp xu thu nhập với hướng kết quả lao chuyên môn động. hóa sản xuất. • Sự lãng phí thời gian lao động của nhân viên. Chương 7 : Trả Công Lao Động
 17. II. Các hình thức trả công lao động: Chế độ tiền lương Tiền lương sản phẩm sản phẩm gián tiếp trực tiếp cá nhân Chế độ tiền lương Trả công lao động Chế độ tiền lương sản phẩm có thưởng theo sản phẩm sản phẩm tập thể Chế độ tiền lương Chế độ tiền lương lũy tiến hoa hồng Chế độ lương khoán Chương 7 : Trả Công Lao Động
 18. II. Các hình thức trả công lao động: 1. Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân: Áp dụng đối với công nhân hoạt động tương đối độc lập, tạo ra những sản phẩm tương đối hoàn chỉnh và đòi hỏi có những mức lao động áp dụng cho từng cá nhân. Lsp = ĐG x Q Trong đó: • ĐG: là đơn giá sản phẩm. • Q: là số sản phẩm mà người lao động làm được. Chương 7 : Trả Công Lao Động
 19. II. Các hình thức trả công lao động: 2. Chế độ tiền lương sản phẩm có thưởng: Đây là chế độ tiền lương sản phẩm cá nhân kết hợp với hình thức tiền thưởng khi công nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quy định. Lspthưởng = Lsp + (mh/100 x Lsp) Trong đó: • h : là phần trăm hoàn thành vượt mức sản lượng. • m : là % tiền thưởng so với lương sản phẩm cho 1% hoàn thành vượt mức sản lượng. Chương 7 : Trả Công Lao Động
 20. II. Các hình thức trả công lao động: 2. Chế độ tiền lương sản phẩm có thưởng: Đây là chế độ tiền lương sản phẩm cá nhân kết hợp với hình thức tiền thưởng khi công nhân hoàn thành vượt mức sản lượng quy định. Lspthưởng = Lsp + (mh/100 x Lsp) Trong đó: • h : là phần trăm hoàn thành vượt mức sản lượng. • m : là % tiền thưởng so với lương sản phẩm cho 1% hoàn thành vượt mức sản lượng. Chương 7 : Trả Công Lao Động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản