Tình hình tội phạm

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
198
lượt xem
42
download

Tình hình tội phạm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay tồn tại ba quan điểm Tình trạng phạm tội là khái niệm rộng hơn tình hình tội phạm vì “tình trạng” bao gồm “tình hình” và “hiện trạng” nên khái niệm này đã bao hàm khái niệm THTP THTP là một khái niệm rất rộng, khi chúng ta chụp ảnh bức tranh của THTP (THTP ở trạng thái tĩnh) thì gọi là tình trạng phạm tội. THTP và Tình trạng phạm tội là hai khái niệm được dùng tương đương ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình tội phạm

 1. CHƯƠNG III TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
 2. I. KHÁI NIỆM TÌNH HÌNH TỘI PHẠM II. CÁC THÔNG SỐ CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
 3. I. KHÁI NIỆM TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 1. KHÁI NIỆM TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
 4. LÀM RÕ CÁC KHÁI NIỆM: TỘI PHẠM - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TPH VỚI TỘI PHẠM - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC LUẬT HÌNH SỰ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TÌNH TRẠNG PHẠM TỘI
 5. Tội phạm (LHS) Tội phạm ( TPH) Ofence”; “Criminal Crime offence” hoặc Crime Straftat hoặc Delikt Kriminalität Délit hoặc Infraction Criminalité Преступление hoặc Преступность Kриминал
 6. KHOA HỌC LHS TỘI PHẠM HỌC NC NC CÁC DẤU HIỆU  CÁC TỘI PHẠM ĐÃ (ĐẶC ĐIỂM) CỦA ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TỘI PHẠM: THỰC TẾ, ĐÃ BỊ PHÁT  Tính nguy hiểm HIỆN, ĐTRA, TRUY TỐ, XX cho XH (TỘI PHẠM RÕ)  Tính có lỗi  CÁC TỘI PHẠM TRÊN  Tính trái pháp THỰC TẾ ĐÃ XẢY RA NHƯNG CHƯA BỊ PHÁT luật HIỆN, ĐT, TT, XX (TỘI  Tính chịu HP PHẠM ẨN)
 7. Tội phạm ( TPH) Tình hình tội phạm Crime Situation of the crime Kriminalität Situation der Kriminalität Criminalité Situation de la criminalité Преступность Положение о преступлении
 8. Tình hình Tình trạng Tổng thể nói chung Tổng thể nói chung những những sự kiện, hiện hiện tượng không hoặc ít tượng có quan hệ với thay đổi, tồn tại trong một nhau, diễn ra trong một thời gian tương đối dài, không gian, thời gian xét về mặt bất lợi đối với nào đó, cho thấy một đời sống hoặc những tình trạng hoặc xu thế hoạt động nào đó của con phát triển của sự vật. người. Khắc phục tình Tình hình chính trị, tình trạng lạc hậu về kinh tế. hình gia đình, tình hình Lâm vào tình trạng khủng thời tiết hoảng. Từ điển tiếng việt ­ Viện ngôn ngữ ­ NXB Đà nẵng 2002 –  Hoàng Phê chủ biên
 9. Hiện nay tồn tại ba quan điểm Tình trạng phạm tội là khái niệm rộng hơn tình hình tội phạm vì “tình trạng” bao gồm “tình hình” và “hiện trạng” nên khái niệm này đã bao hàm khái niệm THTP THTP là một khái niệm rất rộng, khi chúng ta chụp ảnh bức tranh của THTP (THTP ở trạng thái tĩnh) thì gọi là tình trạng phạm tội. THTP và Tình trạng phạm tội là hai khái niệm được dùng tương đương
 10. Hiện nay có ba cách diễn đạt: Tình hình tội phạm tội…(tên tội danh)  Tình hình tội phạm…(tên tội danh) Tình tình tội…(tên tội danh)
 11. Cụ thể: Tình hình tội phạm tội trộm cắp tài sản  Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản Tình hình tội trộm cắp tài sản (thông dụng)
 12. Tình trạng phạm tội là hiện tượng xã hội tiêu cực mang thuộc tính xã hội, thường xuyên thay đổi, giai cấp, pháp luật hình sự và được phản ánh bằng toàn bộ tình hình, cơ cấu, diễn biến của tổng thể các loại hoặc của một loại tội phạm đã xảy ra trong khoảng thời gian nhất định và trong một phạm vi nhất định Giáo trình Tội phạm học, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, tr. 60.
 13. Tình hình tội phạm là một hiện tượng xã hội tiêu cực, trái pháp luật hình sự, mang tính giai cấp và thay đổi theo quá trình của lịch sử; được thể hiện ở một tổng hợp các tội phạm cụ thể đã xảy ra trong xã hội và trong một khoảng thời gian nhất định. (giáo trình của trường đại học luật Hà Nội)
 14. THTP là toàn bộ tình hình, cơ cấu, động thái, diễn biến của các loại tội phạm hay từng loại tội phạm trong một giai đoạn nhất định xảy ra trong một lĩnh vực, một địa phương, trong phạm vi quốc gia, khu vực hoặc toàn thế giới trong một khoảng thời gian nhất định. (GS. TS. Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm)
 15. THTP là trạng thái, xu thế vận động của các tội phạm nói chung hoặc của nhóm, loại tội cụ thể đã xảy ra trong một khoảng thời gian và một đơn vị không gian nhất định (GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà. Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. CAND, Hà Nội 2008, tr. 203)
 16. THTP chính là „bức tranh tổng thể“ của những tội phạm đã xảy ra trong một địa phương và trong một khoảng thời gian nhất định “Bức tranh” này được tạo ra từ chính những tội phạm cụ thể
 17. 2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA THTP ĐẶC ĐIỂM VỀ PHẠM VI: THTP LUÔN GẮN VỚI CÁC PHẠM VI : PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI KHÔNG GIAN VÀ PHẠM VI THỜI GIAN THỜI GIAN.
 18. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG: 3 MỨC ĐỘ TẤT CẢ CÁC TỘI PHẠM NHÓM TỘI PHẠM TỘI CỤ THỂ
 19. ĐẶC ĐIỂM VỀ TÍNH PHÁP LÍ VÀ TÍNH VẬN ĐỘNG TÍNH PHÁP LÍ: TỪNG HÀNH VI PHẠM TỘI CỤ THỂ MANG TÍNH PHÁP LÍ TÍNH VẬN ĐỘNG: LUÔN XẢY RA
 20. Ví dụ: Tình hình tội phạm ở Việt Nam thời kì 2005 -2008. Tình hình các tội xâm phạm sở hữu của Việt Nam thời kì 2005 -2008. Tình hình tội trộm cắp của Việt Nam thời kì 2005 -2008.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản