Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 28)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
121
lượt xem
12
download

Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 28)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS rèn kĩ năng lập đề bài toán rồi tự giải và viết bài giải của bài toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) 40+ 20= B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút) 2. luyện tập: (SGK-152) a) Bài 1: Giải toán (14phút) 32- 2= CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - HS thực hiện bảng con, bảng lớp - HS, GV nhận xét - GV giới thiệu trực tiếp - HS nêu yêu cầu, quan sát tranh vẽ, nêu phần còn thiếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 28)

 1. TUẦN 29 (Từ ngày 30 /03 đến 03/04 năm 2009) Ngày giảng: Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2009 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết PPCT: 112) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS rèn kĩ năng lập đề bài toán rồi tự giải và viết bài giải của bài toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp 40+ 20= 32- 2= - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - HS nêu yêu cầu, quan sát tranh vẽ, nêu phần 2. luyện tập: (SGK-152) còn thiếu cho đầy đủ bài toán a) Bài 1: Giải toán (14phút) - HS trình bày bài giải vào vở, bảng lớp - HS, GV nhận xét - HS nhìn tranh vẽ, nêu bài toán, nêu tóm tắt
 2. Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS trình bày bài giải vào vở, bảng lớp c) Bài 2: Giải toán (13phút) - HS nêu bài giải - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: - Giúp HS rèn kĩ năng lập đề bài toán, tự giải toán có lời văn - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT- 43) - HS đọc bài toán, viết tiếp vào chỗ chấm để a) Bài 1: Giải toán (18phút) có bài toán, điền số vào tóm tắt - GV hướng dẫn HS trình bày bài giải
 3. - HS thực hiện VBT, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS đọc bài toán, điền số vào tóm tắt b) Bài 2: Giải toán (14 phút) - HS tự giải bài toán - GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Tiết 3: THỦ CÔNG CẮT DÁN HÌNH TAM GIÁC (Tiết PPCT: 29) I. MỤC TIÊU: - HS biết kẻ cắt và dán hình tam giác - Cắt dán hình tam giác theo 2 cách - Giáo dục HS tính kiên trì, óc sáng tạo II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bài mẫu bằng giấy - Bút chì, thước kẻ, giấy thủ công, vở ô li III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: {
 4. NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5phút) - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. Kiểm tra đồ dùng của HS - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - HS quan sát hình mẫu để nhớ lại qui trình 2. Nội dung - GV nhắc lại cách kẻ, nhắc HS lật mặt trái tờ a) HS thực hành (14 phút) giấy màu để cắt - GV khuyến khích HS khá cắt cả 2 cách - HS thực hành - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV chấm các sản phẩm, nhận xét, chọn một số bài đẹp để tuyên dương Nghỉ giữa giờ (5phút) - GV nhắc lại nội dung bài b) Đánh giá sản phẩm (8phút) - Nhận xét giờ học 3. Củng cố dặn dò: (2phút) Tiết 4: ĐẠO ĐỨC CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (Tiết PPCT: 29) I. MỤC TIÊU:
 5. - Tôn trọng, lễ phép với mọi người - Quí trọng bạn, biết chào hỏitạm biệt đúng - Biết phận biệt hành vi chào hỏi tạm biệt đúng với hành vi chào hỏi chưa đúng. Biết chào hỏi trongcác tình huống giao tiếp hàng ngày. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5phút) - GV nêu câu hỏi Khi nào chào hỏi, khi nào cần - HS trả lời tạm biệt? - HS, GV nhận xét B. Bài mới - 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp bài học. 2. Các hoạt động: - HS đọc yêu cầu và làm bài a) Hoạt động 1: (10 phút) - HS nêu kết quả Bài tập 2: Nói lời chào của các - HS nhận xét bạn trong tranh - GV kết luận - GV chia lớp thành 4 nhóm, giao việc cho các nhhóm + Nhóm 1, 2 đóng vai theo tình huống 1 + Nhóm 3, 4 đóng vai theo tình huống 2
 6. Nghỉ giữa giờ (5phút) - Các nhóm thảo luận, lên đóng vai trước lớp b) Hoạt động 2: (11phút) - HS nhận xét Thảo luận cả lớp - GV chốt ý đúng - GV đưa ra 1 số tình huống để HS chào hỏi + Gặp người quen đang nằm trong bệnh viện 3. Hoạt động nối tiếp: (3phút) + Nhìn thấy bạn ở rạp chiếu phim đang giờ biểu diễn - HS liên hệ thực tế - HS hát bài “Con chim vành khuyên” - Nhận xét giờ học Ngày giảng: Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2009 ơ Tiết 1: TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 (cộng không nhớ) (Tiết PPCT: 113) I. MỤC TIÊU: Bước đầu giúp HS: - Biết đặt tính rồi làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 100 Tìm hiểu bài toán. (Bài toán đã cho biết gì? Bài toán hỏi gì?)
 7. - Giải bài toán. (Thực hiện phép tính để tìm điều chưa biết nêu trong câu hỏi. Trình bày bài giải) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các thẻ chục que tính và một số que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Đặt tính: 40+ 6 75+ 2 - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV hướng dẫn thao tác trên que tính 2. Nội dung: (SGK-154) (14phút) + HS lấy 3 thẻ chục que tính và 5 que tính rời rồi a) Giới thiệu cách làm tính cộng tách như SGK - Trường hợp phép cộng có dạng: 35 + HS lấy tiếp 2 thẻ chục que tính đặt dưới 3 thẻ + 24 chục que tính, 4 que tính đặt dưới 5 que tính - GV viết bảng theo cột chục, đơn vị - HS gộp các thẻ chục và que tính rời nêu kết quả. GV ghi kết quả lên bảng - GV hướng dẫn kĩ thuật làm tính + Cách đặt tính - Trường hợp phép cộng có dạng 35
 8. + 20 + Cách tính - GV hướng dẫn HS làm tính cộng - Trường hợp phép cộng có dạng 35 - Cách đặt tính, cách tính +2 Nghỉ giữa giờ (5 phút) - Lưu ý: hàng đơn vị viết thẳng hàng đơn vị b) Thực hành (SGK-155) (13phút) *Bài 1: Tính - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn cách làm - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) * Bài 2: Đặt tính rồi tính - HS, GV nhận xét - HS nêu cách đặt tính, cách tính - GV hướng dẫn làm bài * Bài 3: Giải toán - HS thực hiện bảng con, bảng lớp (2HS) - HS, GV nhận xét - HS đọc bài toán, tìm hiểu bài toán * Bài 4: Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết - GV hướng dẫn HS thực hiện bài giải vào vở số đo - HS nêu bài giải (3HS) - HS, GV nhận xét 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn cách đo
 9. - HS thực hành, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học *Nội dung điều chỉnh: Nếu không có điều kiện có thể giảm bài 4, đoạn thẳng CD (Tr- 155) Tiết 2: LUYỆN TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 (cộng không nhớ) I. MỤC TIÊU: Giúp HS - Củng cố về làm tính cộng các số trong phạm vi 100 (cộng không nhớ). Biết đặt tính rồi tính - Củng cố làm tính nhẩm trong trường hợp đơn giản - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
 10. 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT- 44) - HS nêu cách tính a) Bài 1: Tính (8phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét b) Bài 2: Đặt tính rồi tính (8phút) - HS nêu cách đặt tính, cách tính - Làm bài, nêu kết quả (3HS) Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS, GV nhận xét - HS đọc bài toán, phân tích bài toán - Trình bày bài giải vào VBT, bảng lớp c) Bài 3: Giải toán (8 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu d) Bài 4: Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết - GV hướng dẫn cách đo số đo (8phút) - HS thực hành, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỂ DỤC
 11. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG (Tiết PPCT: 29) I. MỤC TIÊU: - Làm quen với chuyền cầu theo nhóm hai người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức độ nhất định - Làm quen với trò chơi “keo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu tham biết tham gia vào trò chơi ở mức độ ban đầu (chưa có vần điệu) II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường, bảng con và một số quả cầu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A) Phần mở đầu: (5 phút) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài Khởi động - HS đứng vỗ tay hát B) Phần cơ bản: - GV cho HS tập hợp hai hàng dọc, đứng 1. Nội dung1: (12 phút) quay mặt vào nhau: 2m, người cách người trong hàng 1m - chuyền cầu theo nhóm hai người - GV hướng dẫn giải thích cách chơi - Hai Hs khá lên làm mẫu - HS chơi theo nhóm 2 người - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS tham gia chơi 2. Nội dung 2: (8phút)
 12. - Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” - GV giúp đỡ HS trong khi chơi C) Phần kết thúc: (5phút) - HS đứng vỗ tay hát 1.Thả lỏng - GV củng cố nội dung bài 2. Hệ thống bài - GV nhận xét giờ học 3. Nhận xét giờ học Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 100 I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - HS nêu cách đặt tính, cách tính a) Bài 1: Đặt tính rồi tính (8phút) - GV hướng dẫn làm bài
 13. 43+ 36 25+ 64 53+ 14 - HS thực hiện bảng con, bảng lớp (2HS) 62+ 24 34+ 23 47+12 - HS, GV nhận xét b) Bài 2: Tính nhẩm (8phút) - HS nêu yêu cầu, nêu cách làm 30+ 2= 34+ 10= 72+ 3= - GV hướng dẫn HS cách làm 13+ 4= 35+ 20= 40 +7= - HS thực hiện vở, bảng lớp (2HS) - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu bài toán, tìm hiểu bài toán b) Bài 3: Giải toán (8 phút) - HS nêu câu lời giải Tóm tắt: - HS trình bày bài giải vào vở, bảng lớp Có : 23 viên bi - HS đọc bài giải Cho thêm : 5 viên bi - HS, GV nhận xét Có tất cả :... viên bi? Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách so sánh - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) c) Bài 4: Điền dấu , = (8 phút) - HS, GV nhận xét 56....65 67...79 35...53 }- GV củng cố nội dung bài 60... 54 52...52 62...91 - Nhận xét giờ học 3. Củng cố dặn dò: (2 phút)
 14. Ngày giảng: Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2009 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP (Tiết PPCT: 114) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố về làm tính cộng các số trong phạmm vi 100 (cộng không nhớ). Tập đặt tính rồi tính - Tập tính nhẩm (trong trường hợp phép cộng đơn giản) và nhận biết bước đầu về tính chất giao hoán của phép cộng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Tính: 40+ 2= 52+ 2= - HS, GV nhận xét
 15. B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - HS nêu cách đặt tính, cách tính 2. luyện tập: (SGK-156) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp (2HS) a) Bài 1: Đặt tính rồi tính (8phút) - HS, GV nhận xét - HS trình bày bài giải vào vở, bảng lớp - HS, GV nhận xét c) Bài 2: Tính nhẩm (6phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn cách tính - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS đọc bài toán, tìm hiểu bài toán d) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS thực hiện vào vở, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 4: Vẽ đoạn thẳng có độ dài... - HS nêu yêu cầu (5phút) - GV hướng dẫn vẽ 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS thực hành - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học
 16. Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS : - Củng cố về làm tính cộng trong phạmm vi 100 (cộng không nhớ). Biết đặt tính rồi tính - Củng cố tính nhẩm trong các trường hợp đơn giản - Củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT- 45) - HS nêu cách đặt tính, cách tính a) Bài 1: Đặt tính rồi tính (10phút) - GV hướng dẫn làm bài - làm bài, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét b) Bài 2: tính nhẩm (7phút) - HS nêu yêu cầu
 17. - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài VBT, bảng lớp (2HS) Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS, GV nhận xét - HS đọc bài toán, phân tích bài toán - Trình bày bài giải vào VBT, bảng lớp c) Bài 3: Giải toán (9 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu d) Bài 4: Vẽ đoạn thẳng... (6phút) - GV hướng dẫn cách vẽ - HS thực hành - GV quan sát, giúp đỡ HS 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỂ DỤC TRÒ CHƠI (Luyện tập) I. MỤC TIÊU: - Củng cố cho HS về chuyền cầu theo nhóm hai người và trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
 18. - Sân trường, bảng con và 1 số quả cầu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A) Phần mở đầu: (5 phút) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài Khởi động - HS đứng vỗ tay hát B) Phần cơ bản: - GV cho HS tập hợp 2 hàng dọc quay mặt 1. Nội dung1: (12 phút) vào nhau, dàn hàng - Chuyền cầu theo nhóm hai người - GV nhắc lại cách chuyền cầu - HS tham gia chơi - GV quan sát giúp đỡ HS - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS tham gia chơi 2. Nội dung 2: ( 8phút) - GV quán xuyến HS trong khi chơi - Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” C) Phần kết thúc: (5phút) - HS đứng vỗ tay hát 1.Thả lỏng - HS nhắc lại tên các động tác vừa tập 2. Hệ thống bài - GV củng cố nội dung bài 3. Nhận xét giờ học - Nhận xét giờ học
 19. Tiết 4: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP I. MỤC TIÊU: - Tuyên dương HS có nhiều điểm tốt, những HS có sự tiến bộ trong thời gian vừa qua - HS có sự hào hứng trong học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Nội dung: - HS làm việc theo tổ a) Tuyên dương HS (14phút) - GV nêu yêu cầu + HS tự nhận xét bạn nào trong tổ có sự tiến bộ trong học tập, bạn nào có hiều điểm tốt - Đại diện các tổ nêu ý kiến - HS nhận xét * GV kết luận GV tổ chức cho HS chơi các trò chơi học Nghỉ giữa giờ (5phút)
 20. b) Trò chơi học tập (13phút) tập về hai môn (Toán + Tiếng việt) - GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS chơi - HS tham gia chơi 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV quán xuyến HS trong khi chơi - GV củng cố nội dung bài - Nhắc HS về nhà sưu tầm thêm một số tranh, ảnh. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM Ngày tháng năm 2009 Ngày tháng năm 2009 ....................................................................... ................................................................... ....................................................................... ................................................................... ...................................................................... .. ....................................................................... ................................................................... .. ....................................................................... .. ................................................................... .. ................................................................... ..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản