Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
7
lượt xem
3
download

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án đó là xác định được thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp phối hở (Open Graded), độ rỗng dư thiết kế từ 16%÷18%; đồng thời đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu của vật liệu bê tông nhựa lớp tạo nhám; từ đó có thể làm chủ công nghệ thiết kế; sản xuất; thi công và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác vật liệu bê tông lớp tạo nhám mặt đường ô tô tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

-1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> NCS.NGUYỄN PHƯỚC MINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ<br /> LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO<br /> Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố<br /> Mã số:<br /> <br /> 62.58.30.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> TPHCM, 12/2013<br /> <br /> -2MỞ ĐẦU<br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Để tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất<br /> nước; Việt nam đang đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống đường ô tô cấp cao và<br /> cao tốc.<br /> Theo qui hoạch, đến năm 2020 hệ thống đường cao tốc của Việt Nam sẽ phủ khắp<br /> cả nước với chiều dài xấp xỉ 6000km. Hiện tại một số tuyến cao tốc huyết mạch<br /> như: Hà nội-Ninh Bình, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Sài Gòn-Trung<br /> Lương, Thành phố HCM-Long Thành-Dầu Dây đã và đang được triển khai xây<br /> dựng, khai thác.<br /> Đường cao tốc cho phép xe chạy với tốc độ trên 80km/h; với tốc độ như vậy, để<br /> đảm bảo an toàn xe chạy, mặt đường yêu cầu phải đạt được chất lượng khai thác<br /> cao như: độ nhám cao; độ bằng phẳng, độ ráo nước; trong đó độ nhám mặt đường<br /> là một yếu tố đặc biệt quan trọng.<br /> Tại các nước phát triển, người ta xây dựng lớp phủ mặt đường cao tốc bằng bê<br /> tông nhựa rỗng có độ nhám cao, lớp vật liệu này yêu cầu phải được thiết kế, chế<br /> tạo, thi công bằng công nghệ đặc biệt, đắt tiền.<br /> Ở Việt Nam, lớp phủ bê tông nhựa tạo nhám đã được áp dụng trên một số đường<br /> cao tốc, tuy nhiên mới ở mức độ thử nghiệm, chi phí cao và bị lệ thuộc vào công<br /> nghệ ngoại nhập.<br /> Trong tương lai với yêu cầu phát triển hệ thống đường cao tốc, đường cấp cao tới<br /> hàng vạn kilomet thì một yêu cầu bức thiết đặt ra là làm sao để có thể làm chủ<br /> công nghệ sản xuất lớp phủ mặt đường bằng vật liệu bê tông nhựa nhám ? Đây<br /> thực sự là một yêu cầu hết sức cấp thiết, một đòi hỏi, một thách thức gay gắt đối<br /> với những người làm đường Việt Nam.<br /> Muốn làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu bê tông nhựa tạo nhám, trước hết phải<br /> nghiên cứu xác định được thành phần vật liệu hợp lý của lớp bê tông nhựa tạo<br /> nhám để vừa đạt được độ rỗng cần thiết, độ bền, độ nhám yêu cầu, phù hợp với<br /> điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đề tài luận án “Nghiên cứu xác định thành phần<br /> vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đườngcấp cao ở Việt Nam ” chính<br /> là nhằm giải quyết vấn đề khoa học và thực tiễn đặc biệt cấp thiết đó.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của luận án đó là xác định được<br /> thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt<br /> Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp phối hở (Open Graded), độ rỗng<br /> <br /> -3dư thiết kế từ 16%÷18%; đồng thời đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu của vật<br /> liệu bê tông nhựa lớp tạo nhám; từ đó có thể làm chủ công nghệ thiết kế; sản xuất;<br /> thi công và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác vật liệu bê tông<br /> lớp tạo nhám mặt đường ô tô tại Việt Nam.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br />  Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vật liệu bê tông nhựa lớp tạo nhám có độ<br /> rỗng cao với thành phần cốt liệu dạng cấp phối hở.<br />  Phạm vi nghiên cứu:<br /> + Nghiên cứu vật liệu bê tông nhựa lớp tạo nhám đó là kết hợp lý thuyết xây<br /> dựng đường ô tô, kinh nghiệm sử dụng vật liệu bê tông nhựa lớp tạo nhám<br /> ở các nước trên thế giới và tại Việt Nam; điều tra phân tích, đánh giá hiện<br /> trạng mặt đường ô tô, vật liệu địa phương, điều kiện địa lý tự nhiên và khí<br /> hậu khu vực phía Nam;<br /> + Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng và hiện trường từ đó đề xuất thành<br /> phần hợp lý của bê tông nhựa lớp tạo nhám và các vấn đề liên quan để nâng<br /> cao chất lượng khai thác vật liệu lớp BTN tạo nhám;<br /> 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu<br /> Luận án nghiên cứu đã đưa ra được các vấn đề với các nội dung có ý nghĩa bao<br /> gồm:<br />  Ý nghĩa khoa học<br /> 4.1 Xác lập các thành phần hỗn hợp với yêu cầu kỹ thuật đặc trưng vật liệu hỗn<br /> hợp và qui định kỹ thuật cho vật liệu bê tông nhựa lớp tạo nhám;<br /> 4.2 Lựa chọn thành phần vật liệu hợp lý hỗn hợp cho bê tông nhựa lớp tạo nhám<br /> mặt đường ô tô; trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý<br /> của các hỗn hợp bê tông nhựa tạo nhám;<br /> 4.3 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp vật liệu bê tông nhựa<br /> tạo nhám mặt đường ô tô với các nội dung sau:<br />  Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa độ rỗng dư và độ nhám vĩ mô của lớp<br /> phủ bê tông nhựa lớp tạo nhám;<br />  Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa độ nhám vĩ mô của lớp phủ bê tông<br /> nhựa tạo nhám và độ hút nước;<br />  Nghiên cứu ảnh hưởng hiệu ứng màng nước đến điều kiện chạy xe;<br />  Nghiên cứu xác định sự thay đổi độ nhám vĩ mô theo thời gian của mặt<br /> đường nhám một số tuyến cao tốc ở phía Nam;<br /> <br /> -4 Nghiên cứu xác định hiệu quả tăng nhám vĩ mô và độ hút nước của mặt<br /> đường bê tông nhựa tạo nhám bằng công nghệ phun rửa cao áp;<br />  Nghiên cứu thiết lập và đề xuất chế độ kiểm tra bảo dưỡng định kỳ mặt<br /> đường tạo nhám của mặt đường cấp cao;<br />  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác vật liệu bê<br /> tông nhựa tạo nhám trên tất cả các khâu: sản xuất; thi công; kiểm tra giám<br /> sát; nghiệm thu chất lượng; duy tu-bão dưỡng vật liệu bê tông nhựa tạo<br /> nhám.<br />  Ý nghĩa thực tiễn<br />  Luận án nghiên cứu đã tổng quan xem xét vật liệu bê tông nhựa lớp tạo<br /> nhám trên các tuyến cao tốc của các nước và tại Việt nam đã sử dụng;<br />  Xây dựng được trình tự các bước thiết kế, phương pháp xác định thành phần<br /> hợp lý bê tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô phù hợp với điều kiện khai<br /> thác tại Việt Nam.<br />  Xây dựng các phương pháp thực nghiệm đánh giá chỉ tiêu cơ lý vật liệu bê<br /> tông nhựa lớp tạo nhám; yêu cầu kỹ thuật giới hạn của vật liệu phục vụ cho<br /> việc thiết kế thành phần vật liệu bê tông nhựa nhám;<br />  Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác vật liệu lớp phủ bê tông<br /> nhựa tạo nhám cho các tuyến đường cấp cao khu vực Phía nam.<br /> 5. Cấu trúc luận án<br /> Cấu trúc luận án bao gồm các chương sau:<br /> + Chương I: Tổng quan bê tông nhựa lớp tạo nhám.<br /> + Chương II: Xác lập thành phần các hỗn hợp bê tông nhựa lớp tạo nhám phục vụ<br /> nghiên cứu thực nghiệm<br /> + Chương III: Nghiên cứu thực nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của các hỗn hợp bê<br /> tông nhựa tạo nhám và lựa chọn thành phần vật liệu hợp lý của hỗn hợp.<br /> + Chương IV: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp vật liệu bê<br /> tông nhựa tạo nhám mặt đường ô tô.<br /> *********<br /> Chương 1: TỔNG QUAN BÊ TÔNG NHỰA LỚP TẠO NHÁM<br /> Nghiên cứu tổng quan bê tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô cấp cao hay<br /> đường cao tốc bao gồm các nội dung chính sau:<br /> <br /> -51.1 Cấu trúc và thành phần hỗn hợp của bê tông nhựa thông thường<br /> a-Cấu trúc bê tông nhựa<br /> ● Cấu trúc vi mô: gồm nhựa và bột khoáng tạo thành chất liên kết asphalt.<br /> ● Cấu trúc trung gian: gồm cát và chất liên kết asphalt tạo thành vữa asphalt.<br /> ● Cấu trúc vĩ mô: gồm đá dăm và vữa asphalt tạo thành hỗn hợp bê tông nhựa.<br /> b-Thành phần hỗn hợp bê tông nhựa [4],[7],[11]<br /> + Cốt liệu, kích thước hạt lớn nhất.<br /> + Chất liên kết [2],[4],[6],[43],[57]<br /> 1.2. Thành phần hỗn hợp bê tông nhựa tạo nhám cấp phối hở<br /> 1.2.1 Cốt liệu<br /> Bê tông nhựa tạo nhám cấp phối hở-OGFCA (Open Graded Friction Courses<br /> Asphalt) là loại cấu trúc khung dạng vĩ mô (hình 1.3), hỗn hợp bao gồm cốt liệu<br /> lớn, có ít hoặc không có cốt liệu nhỏ và bột khoáng; hỗn hợp vật liệu được thiết<br /> kế sao cho vật liệu đầm nén đạt được độ rỗng dư từ 18%÷25% [37],[40].<br /> <br /> Hình 1.1: Cấu trúc hỗn hợp OGFCA và hình ảnh bề mặt BTN truyền thống và<br /> BTN OGFCA.<br /> 1.2.2 Chất liên kết: thông thường sử dụng là bitum cải tiến.<br /> 1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám mặt đường<br /> 1.3.1 Khái niệm<br /> + Độ nhám vi mô (micro-texture): Độ nhám vi mô là độ xù xì bề mặt của hạt cốt<br /> liệu thường khó nhìn thấy, có tác dụng làm triệt tiêu hiệu ứng màng nước.<br /> + Độ nhám vĩ mô (macro-texture): Độ nhám vĩ mô tạo ra các kênh thoát nước.<br /> 1.3.2 Ảnh hưởng của cốt liệu đến độ nhám mặt đường<br />  Yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám vi mô.<br />  Yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám vĩ mô.<br /> 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng khác đến độ nhám mặt đường<br /> Thiết kế thành phần; quá trình thi công; đặc trưng khai thác.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản