intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Quản trị rủi ro của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
35
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Quản trị rủi ro của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Phân tích và đánh giá sát thực tiễn thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của VCB trong giai đoạn 2009 – 2015. Trên cơ sở đó đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Quản trị rủi ro của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> -----+----<br /> <br /> TRẦN THỊ NGỌC TRÂM<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 62.34.02.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Học viện Ngân hàng<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. PGS.TS. Tô Ngọc Hưng<br /> 2. PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> Phản biện 3:<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp học viện họp<br /> tại Học viện Ngân hàng<br /> Vào hồi giờ ngày tháng năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện<br /> Ngân hàng<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.Lý do chọn đề tài nghiên cứu<br /> Thực tiễn hoạt động ngân hàng trên thế giới, cũng như hoạt động ngân<br /> hàng ở Việt Nam trong hơn 28 năm đổi mới vừa qua, nhất là từ năm 2007 đến<br /> nay khi xảy ra cuộc khủng hoảng tín dụng thứ cấp nhà ở tại Mỹ cho thấy, các<br /> Ngân hàng thương mại (NHTM) phải đối mặt với rất nhiều rủi ro trong hoạt<br /> động kinh doanh của mình, từ rủi ro tín dụng đến rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi<br /> suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động. Vì vậy bản thân các NHTM đã phải<br /> thường xuyên quan tâm đến quản trị rủi ro, những năm gần đây càng đặt ra<br /> tính cấp bách phải tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro trong toàn bộ<br /> các hoạt động kinh doanh của mình để phù hợp với những diễn biến mới của<br /> môi trường kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế.<br /> Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB) đi đầu<br /> trong quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế mở cửa<br /> thị trường dịch vụ tài chính theo cam kết quốc tế, giảm thiểu những thiệt hại,<br /> hạn chế rủi ro cho khách hàng và cho ngân hàng. Tuy nhiên do các nguyên<br /> nhân khách quan và chủ quan khác nhau, đặc biệt là diễn biến của môi trường<br /> kinh tế vĩ mô khó khăn, phức tạp và khó lường của tình hình xã hội,....nên<br /> đang đặt ra tính cấp bách đối với VCB trong việc tiếp tục nâng cao năng lực<br /> quản trị rủi ro.<br /> Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng và<br /> tìm ra các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả<br /> quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại VCB là hết sức cần thiết. Do<br /> vậy, tác giả đã chọn đề tài “Quản trị rủi ro củaNgân hàng Thương mại cổ<br /> phần ngoại thương Việt Nam” làm công trình nghiên cứu Luận án tiến sỹ<br /> kinh tế của mình.<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn cơ sở lý thuyết về quản trị rủi<br /> ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> - Phân tích và đánh giá sát thực tiễn thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt<br /> động kinh doanh của VCB trong giai đoạn 2009 – 2015. Trên cơ sở đó đánh<br /> giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.<br /> - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có tính khả thi, có cơ sở khoa học,<br /> có tính thuyết phục nhằm tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh<br /> doanh của VCB giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.<br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1.Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> 3.2.Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> - Về không gian: Chủ thể nghiên cứu được thực hiện tại VCB; Khách<br /> thể nghiên cứu tập trung vào 5 lĩnh vực quản trị rủi ro quan trọng nhất: quản<br /> trị rủi ro tín dụng, lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và quản trị rủi ro hoạt động.<br /> Các loại rủi ro khác tùy theo cách phân loại, như: rủi ro thị trường, rủi ro<br /> ngoại hối, rủi ro đạo đức, rủi ro nguồn vốn,… được lồng ghép phân tích,<br /> nghiên cứu dưới góc độ nguyên nhân của 5 loại rủi ro nói trên.<br /> - Góc độ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và kiến nghị là luận án tiến<br /> sỹ, cá nhân nghiên cứu sinh.<br /> - Về thời gian: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> của VCB được tập trung ở giai đoạn 2009-2015.<br /> 4. Những đóng góp mới của luận án<br /> Thứ nhất, luận án làm rõ những cơ sở lý luận về rủi ro, quản trị rủi ro<br /> trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thứ hai, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> tại VCB thời gian 2009 – 2015, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên<br /> nhân của những hạn chế.<br /> Thứ ba, từ những hạn chế nêu trên, tác giả đề xuất một hệ thống giải<br /> pháp nhằm tăng cường, hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> tại VCB.<br /> 5.Kết cấu của luận án<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu có liên<br /> quan, danh mục bảng biểu sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục nội dung<br /> chính của luận án gồm khoảng 190 trang chuẩn được kết cấu thành 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh<br /> doanh tại ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.<br /> Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động<br /> kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.<br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng Thương mại<br /> 1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại<br /> <br /> Tại Điều 4. Giải thích từ ngữ, Luật các tổ chức tín dụng (2010) cũng<br /> nêu rõ: “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả<br /> các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của<br /> Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”.<br /> 1.1.1.2. Một số hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2