intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

35
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển hoạt động TDBL của ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh. Chương 3 - Giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Nội dung cơ bản của đề tài: “Giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại ngân<br /> hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh” bao gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển hoạt động TDBL của ngân<br /> hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh<br /> Việc phát triển các sản phẩm TDBL được lựa chọn là xu hướng phát triển lâu dài<br /> và bền vững. Tiếp cận và mở rộng cung cấp các dịch vụ ngân hàng đến đối tượng này sẽ<br /> mang lại nguồn thu bền vững và cơ hội phát triển lâu dài cho các ngân”hàng. Mặt khác,<br /> các NHTM quốc doanh hiện nay thường xuyên tập trung chủ yếu phục vụ các đối tượng<br /> khách hàng lớn như các tập đoàn, tổng công ty, xí nghiệp… thị trường bán lẻ đầy tiềm<br /> năng vẫn bị bỏ ngỏ, đó chính là hạn chế lớn cần khắc phục trong tương lai của NHTM<br /> quốc doanh.<br /> Nắm bắt được xu thế thị trường trong những năm gần đây, Ngân hàng TMCP<br /> Công Thương Việt Nam (NHCT) đã bước đầu triển khai các loại hình TDBL đến khách<br /> hàng, lựa chọn dịch vụ ngân hàng bán lẻ là chiến lược kinh doanh lâu dài. Tuy nhiên,<br /> việc mở rộng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và phát triển hoạt động<br /> TDBL nói riêng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chưa chuyển biến mạnh<br /> mẽ, số lượng các sản phẩm triển khai còn hạn chế, việc tiếp thị, phát triển mạng lưới bán<br /> lẻ vẫn còn tồn tại những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát triển hoạt<br /> động TDBL tại NHCT.<br /> Đông Anh, với vị trí địa lý và điều kiện kinh tế xã hội, đang là một huyện phát<br /> triển của thành phố Hà Nội. Với mạng lưới hệ thống giao thông tốt, diện tích rộng lớn, có<br /> <br /> nhiều khu công nghiệp trọng điểm của thành phố, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất phát<br /> triển, Đông Anh là một địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ của Thành<br /> Phố Hà Nội. Bên cạnh đó, huyện có rất nhiều làng nghề với truyền thống hàng trăm năm<br /> làm nghề thủ công mỹ nghệ như xã Liên Hà, Vân Hà, Thuỵ Lâm, Đa Hội, Dục Tú, Bắc<br /> hồng… Hiện tại trong các làng nghề có hơn 5 vạn lao động và còn thu hút thêm khoảng<br /> 6.000 lao động từ các nơi khác (con số này không ngừng tăng lên); Các sản phẩm của<br /> làng nghề rất đa dạng và phong phú. Đây là một thị trường sản phẩm cho vay tiềm năng<br /> và có thể đem lại một nguồn thu đáng kể cho các NHTM trên địa bàn nói chung và cho<br /> NHCT Đông Anh nói riêng. Tuy nhiên,”việc phát triển hoạt động TDBL tại Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương – Chi nhánh Đông Anh chưa có chiến lược rõ ràng, trong khi các<br /> NHTM khác bắt đầu đã mở các phòng giao dịch tại Đông Anh và khu vực Hà Nội để khai<br /> thác tiềm năng này. Vì vậy, cần phải có những giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại<br /> chi nhánh trong địa bàn huyện, góp phần phát triển hoạt động kinh doanh của”NHCT.<br /> Chương 1 là chương lý luận chung về phát triển hoạt động TDBL của ngân hàng<br /> thương mại. Phát triển TDBL là quá trình ngân hàng tăng trưởng quy mô TDBL, đa dạng<br /> hóa cơ cấu TDBL phù hợp với bối cảnh của thị trường, gia tăng mức sinh lời từ TDBL và<br /> nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong lĩnh vực TDBL, đồng thời nâng cao<br /> chất lượng của các sản phẩm TDBL, thỏa mãn tốt các nhu cầu của chủ thể trong xã hội.<br /> Từ những khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò của hoạt động TDBL cũng như các chỉ<br /> tiêu đánh giá, nhân tố tác động tới sự phát triển hoạt động TDBL, tác giả lấy đó làm cơ sở<br /> để thực hiện nghiên cứu ở chương thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng<br /> TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh.<br /> Tiếp theo đến chương 2 là phần thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại ngân<br /> hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh giai đoạn 2013-2015. Trước<br /> hết, luận văn chỉ ra cơ sở pháp lý của hoạt động TDBL, cơ cấu quản lý, quy trình hoạt<br /> động TDBL cũng như hệ thống các sản phẩm dịch vụ TDBL tại ngân hàng có ảnh hưởng<br /> thế nào tới hoạt động tín dụng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh.<br /> <br /> Phần 2 trong phân tích thực trạng tác giả đã trình bày phân tích chi tiết thực trạng<br /> phát triển hoạt động TDBL tại chi nhánh Đông Anh thông qua các tiêu chí đánh giá việc<br /> mở rộng quy mô hoạt động TDBL trong giai đoạn 2013-2015 gồm: Tăng trưởng về quy<br /> mô dư nợ TDBL và số lượng khách hàng, cơ cấu TDBL chủ yếu đi sâu phân tích thực<br /> trang của từng sản phẩm TDBL hiện đang có tại Vietinbank Đông Anh.<br /> Tiếp theo, tác giả phân tích rõ thực trạng về chất lượng hoạt động TDBL tại ngân<br /> hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đông Anh qua các nội dung: Tăng<br /> trưởng thu nhập từ TDBL, tăng trưởng thị phần TDBL, hệ thống kênh phân phối, kiểm<br /> soát rủi ro trong hoạt động TDBL.<br /> Phần cuối của chương thực trạng đã đánh giá thực trạng phát triển hoạt động<br /> TDBL dựa trên những kết quả đạt được và những hạn chế. Từ đó đi sâu phân tích những<br /> nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế đó.<br /> Những nguyên nhân nêu trên là cơ sở cho những định hướng, chiến lược và giải<br /> pháp cụ thể ở chương 3 để phát triển hoạt động TDBL tại Ngân hàng TMCP Công<br /> Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho<br /> chính ngân hàng trong giai đoạn hội nhập.<br /> Chương 3 của luận văn tác giả đi vào giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại<br /> ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh bao gồm :<br /> Thứ nhất, để có cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển hoạt động TDBL tại ngân<br /> hàng TMCP Công thương Việt Nam -chi nhánh Đông Anh, chương 3 đã trình bày định<br /> hướng phát triển hoạt động TDBL đến năm 2020 của Ngân hàng TMCP Công Thương<br /> Việt Nam nói chung và của Chi nhánh Đông Anh nói riêng.<br /> Thứ hai, dựa vào những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó đã được<br /> tác giả phân tích ở chương 2, tác giả đã xây dựng hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện<br /> hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Đông Anh.<br /> Nhóm giải pháp bao gồm: Đổi mới và hoàn thiện quy trình cấp TDBL; phát triển các<br /> kênh phân phối; tăng cường tiếp cận thu hút các đối tượng khách hàng; phát triển các sản<br /> <br /> phẩm TDBL; tăng cường năng lực quản trị rủi ro; và các giải pháp hỗ trợ hoạt động<br /> TDBL. Các giải pháp trên là nền tảng cho việc hoàn thiện hoạt động TDBL tại Ngân<br /> hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh.<br /> Thứ ba, tác giả cũng đưa ra kiến nghị đối với Trụ sở chính Vietinbank tạo điều<br /> kiện hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> nói riêng tại Chi nhánh được phát triển thuận lợi. Cụ thể gồm: hỗ trợ xây dựng chiến lược<br /> phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng khách hàng; Đẩy mạnh hoạt động marketing;<br /> Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đảm bảo chất<br /> lượng hiện đại hóa công nghệ.<br /> Tất cả các giải pháp và kiến nghị trên đều hướng đến một mục tiêu là phát triển<br /> hoạt động TDBL, góp phần vào sự phát triển hoạt động ngân hàng của Vietinbank nói<br /> chung và Vietinbank Đông Anh nói riêng.<br /> Đóng góp của luận văn:<br /> - Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phát triển hoạt động TDBL của<br /> ngân hàng thương mại.<br /> - Luận văn phân tích thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại chi nhánh Đông<br /> Anh trong giai đoạn 2013-2015. Luận văn đã đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế<br /> trong việc phát triển hoạt động TDBL của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi<br /> nhánh Đông Anh và định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TDBL tại<br /> ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh tới năm 2020.<br /> Kết quả nghiên cứu cũng góp phần khẳng định tầm quan trọng của hoạt động phát<br /> triển TDBL trong ngân hàng vietinbank nói riêng và các ngân hàng thương mại nói<br /> chung. Để từ đó các ngân hàng thương mại quan tâm, chú trọng đúng mức đến hoạt động<br /> phát triển TDBL và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động TDBL của ngân<br /> hàng mình nhằm thúc đẩy việc phát triển, gia tăng lợi nhuận.<br /> Hạn chế của luận văn:<br /> <br /> Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng tuy nhiên luận văn còn có những hạn chế.<br /> Nguồn số liệu còn hạn chế nên việc phân tích thực trạng chưa sâu, việc đánh giá kết quả<br /> và hiệu quả phát triển TDBL của ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Đông Anh<br /> chưa chi tiết và giải pháp còn chưa đầy đủ. Với kết quả nghiên cứu như trên, đề tại đã đạt<br /> được mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả<br /> rất mong nhận được sự đóng góp của các nhà nghiên cứu để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Kết luận:<br /> Hoạt động bán lẻ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập của<br /> ngành ngân hàng, luận văn đã phần nào phán ảnh được thực trạng phát triển hoạt động<br /> TDBL tại các NHTM nói chung và ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh<br /> Đông Anh nói riêng, thị trường TDBL là một thị trường đầy tiềm năng ở Việt Nam, do<br /> vậy nó đã có bước tiến nhanh qua các năm, nó không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, xã<br /> hội thiết thực mà còn là một biện pháp kích cầu hiệu quả. Nhận thấy vai trò quan trọng<br /> của phát triển hoạt động TDBL, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh<br /> Đông anh đã triển khai và đạt được kết quả đáng khích lệ và góp phần nâng cao năng lực<br /> cạnh tranh của Vietinbank trên thị trường. Luận văn đã tập trung giải quyết một số nội<br /> dung sau:<br /> Một là, Trình bày cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động TDBL của NHTM qua<br /> các khái niệm, đặc điểm, vai trò ; quan điểm về phát triển hoạt động TDBL của NHTM,<br /> sự cần thiết phải phát triển TDBL và những nhân tố ảnh đến hoạt động TDBL. Luận văn<br /> cũng đưa ra các tiêu chí đánh giá sự phát triển hoạt động TDBL, và nêu một số những<br /> kinh nghiệm phát triển hoạt động TSBL của một số nước, một số ngân hàng nước ngoài<br /> hoạt động tại Việt Nam.<br /> Hai là, Luận văn đã trình bày hoạt động TDBL tại Vietinbank Chi nhánh Đông<br /> Anh giai đoạn 2013 -2015 bao gồm: cơ sở pháp lý, cơ cấu tổ chức khối bán lẻ, quy trình<br /> nghiệp vụ và quy định của một số sản phẩm TDBL chủ yếu tại Chi nhánh. Trên cơ sở đó,<br /> luận văn đã phân tích đánh giá thực trạng phát triển hoạt động TDBL tại Chi nhánh Đông<br /> Anh, chỉ rõ kết qua đạt được, những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục nhằm thúc<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2