intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tự học Indesign CS2 : Màu Sắc part 6

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
4
download

Tự học Indesign CS2 : Màu Sắc part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tạo mẫu mức pha trộn - Trong menu Swatches Palette, chọn New Mixed Ink Swatch. ( Tùy chọn này bị mờ cho tới khi bạn thêm một màu spot vào Swatches Palette ). - Nhập một tên cho swatch - Để bao gồm một mực trong mẫu mực pha trộn, click ô rỗng kế tên của nó. Một biểu tượng xuất hiện. Một mẫu pha trộn phải chứa ít nhất một màu spot. - Điề chỉnh phần t ă mỗi mực b gồm t Điều hỉ h hầ trăm ỗi bao ồ trong swatch bằng cách sử d t h...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Indesign CS2 : Màu Sắc part 6

 1. 1. Tạo mẫu mức pha trộn - Trong menu Swatches Palette, chọn New Mixed Ink Swatch. ( Tùy chọn này bị mờ cho tới khi bạn thêm một màu spot vào Swatches Palette ). - Nhập một tên cho swatch tên cho swatch - Để bao gồm một mực trong mẫu mực pha trộn, click ô rỗng kế tên của nó. Một biểu tượng xuất hiện. Một mẫu pha trộn phải chứa ít nhất một màu spot. - Điều chỉnh phần trăm mỗi mực bao gồm trong swatch bằng cách sử dụng thanh th trượt hay nhập một giá trị trong ô phần trăm. - Để thêm mực pha trộn cho Swatches Palette, click Add hoặc OK.
 2. 2. Tạo một nhóm mực pha trộn - Trong menu Swatches, chọn New Mixed Ink Group ( tùy chọn này bị mờ cho tới khi bạn thêm một màu spot vào Swatches Palette ) - Nhập một tên cho Mixed Ink Group. Các màu trong nhóm sẽ sử dụng tên này theo bởi một hậu tố Swatch gia tăng ( Swatch 1, Swatch 2,... ). - Để bao gồm một mực trong nhóm mực pha trộn, click ô trống kế tên của nó. - Đối với mỗi mực bạn chọn, làm các thao tác sau : • Initial, nhập phần trăm mực bạn muốn bắt đầu trộn để tạo nhóm • Repeat, xác định số lần bạn muốn cho sự tăng phần trăm mực • Increment, xác định phần trăm mực bạn muốn thêm cho mỗi lần lập. - Click Preview Swatches để để tạo các swatch mà không đóng hộp thoại để để khô th - Click OK để thêm tất cả các mực trong nhóm mực pha trộn vào Swatches Palette.
 3. 3. Hiệu chỉnh mẫu mực pha trộn Bạn hiệu chỉnh một mẫu mực pha trộn sử dụng các phương pháp tương tự như sử dụng để hiệu chỉnh các swatch khác. Khi bạn hiệu chỉnh một swatch hoặc nhóm mực pha trộn, chú ý các điều sau : • Bạn có thể thay đổi phần trăm mực sử dụng trong một mẫu mực pha trộn, nhưng bạn không thể thêm hoặc xóa các mực thành phần trong hộp thoại Swatches Options. • Nếu bạn sử dụng Swatches Palette để xóa một mực được sử dụng trong một mẫu mực pha trộn, InDesign nhắc bạn thay thế. Mực pha trộn chứa ít nhất một màu spot, hoặc nó sẽ được chuyển thành màu xử lý. thà lý • Các thay đổi bạn làm cho cấp cha của một nhóm mực pha trộn áp dụng cho tất mực pha trộn trong nhóm đó. • Việc chuyển một mực pha trộn thanh màu xử lý hoặc màu spot gỡ bỏ sự kết hợp của nó chuy pha tr thanh màu lý ho màu spot nó với nhóm mực pha trộn của nó. • Việc xóa cấp cha của một nhóm mực pha trộn sẽ xóa tất cả swatch trong nhóm.
 4. 4. Hiệu chỉnh các mẫu trong một nhóm mực pha trộn - Trong Swatches Palette, double click cấp cha của nhóm mực pha trộn bạn muốn thay đổi. Swatches Palette double click cha nhóm pha tr mu thay đổ - Làm bất kỳ các thao tác sau : • Chọn một liên kết mới để thay thế một mực thành phần có sẵn • Click ô kết một màu mực để loại trừ hoặc bao gồm nó như một thành phần của nhóm pha trộn. - Click OK.
 5. 5. Thêm một mẫu màu cho nhóm mực pha trộn - Trong Swatches Palette, chọn cấp cha của nhóm mực pha trộn. - Chọn New Color Swatch từ menu Palette - Xác định một tên cho swatch nếu muốn. - Đối với mỗi màu mực liệt kê, xác định phần trăm bạn muốn trong mẫu mực pha trộn. - Click OK. 6. Chuyển mẫu mực hòa trộn đơn lẻ thành màu xử lý Ch hò thà lý - Double click mẫu mực muốn chuyển đổi. - Đối với Color Type, chọn Process, và click OK. Để chuyển tất cả màu mực trong một nhóm mực pha trộn thành màu xử lý, double click cấp cha của nhóm mực pha trộn, và chọn Convert Mixed Ink Swatches to Process trong Process trong hộp thoại xuất hiện. tho xu hi
 6. VII. Sử dụng màu sắc từ đồ họa nhập 1. Sử dụng màu từ đồ họa nhập InDesign cung cấp nhiều cách cho bạn để lấy mẫu và định nghĩa lại màu sắc từ đồ họa bạn nhập vào tài liệu. Các màu spot từ các tập tin PDF hay EPS và các kênh màu spot trong các tập tin Adobe Photoshop (PSD) và TIFF xuất hiện như các màu spot trong Swatches Palette. Bạn có thể áp dụng những màu này cho các đối tượng trong tài liệu hoặc chuyển chúng thành màu xử lý; tuy nhiên, bạn không thể định nghĩa lại các giá trị màu sắc hoặc xóa các swatches đã nhập. Nếu bạn xóa đồ họa nhập, các màu giữ nguyên nh nguyên nhưng được chuyển thành màu InDesign đơn thuần, mà có thể được hiệu chỉnh đượ chuy thành màu InDesign đơ thu mà có th đượ hi ch hoặc xóa. 2. Sử dụng công cụ Eyedropper để lấy mẫu màu công Eyedropper để màu Bạn có thể sử dụng công cụ Eyedropper để thêm các màu từ đồ họa nhập vào tài liệu, hoặc để áp dụng chúng cho các đối tượng. Điều này hữu ích cho việc coodinating màu layout layout với hình ảnh. hình Để đặt kết quả tốt nhấtvới các bản tách màu, bạn có thể muốn chắc rằng các tên màu, loại ( như spot và process ), và chế độ ( RGB và CMYK ) của màu lấy mẫu trong InDesign đượ th InDesign được thống nhất với các định nghĩa màu trong đồ họa nhập. nh các đị ngh màu trong đồ nh
 7. 3. Làm việc với các kênh spot-color trong tập tin Adobe Photoshop Khi bạn đặt tập tin Photoshop hay TIFF trong InDesign, bất kỳ kênh spot-color nào trong tập tin chứa xuất hiện trong Swatches Palette như các mực spot-color. Bạn có thể chọn và áp dụng các swatch này cho các đối tượng khác trong tài liệu; tuy nhiên, để xóa các swatch này tr này, trước tiên bạn phải xóa hình ảnh được đặt. tiên ph xóa hình đượ đặ Nếu bạn nhập một tập tin có một kênh spot-color cùng tên với màu spot trong tài liệu, nhưng với giá trị màu khác nhau, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn sử dụng các giá trị màu trong tập tin nhập hay trong tài liệu. 4. Làm việc với màu sắc trong các tập tin EPS hay PDF Khi bạn nhập một tập tin PDF, EPS hay tập tin Adobe Illustrator (.AI), tên của các màu spot sử dụng trong đồ họa được thêm vào Swatches Palette trong tài liệu, để bạn có thể nhận biết rằng chúng có thể gây ra chi phí in ấn tăng thêm sau này, và cũng để bạn có thể sử dụng màu spot trong tài liệu. 5. Thay màu spot được nhập thành màu xử lý. - Trong Swatches Palette, double click swatch bạn muốn hiệu chỉnh - Trong hôp thoại Swatch Options, chọn Process trong menu Color Type.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản