intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học Indesign CS2 : Văn bản part 8

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

96
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

4. Sử dụng chính tả động Khi Dynamic Spelling được bật, bạn có thể sửa lỗi chính tả bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh. Các từ có khả năng sai chính tả được gạch dưới ( dựa vào từ điển kết hợp ể ế với ngôn ngữ của văn bản). Nếu bạn nhập các từ trong một ngôn ngữ khác, chọn văn bản và gán ngôn ngữ phù hợp. - Để bật chính tả động, chọn Edit Preferences Dynamic Spelling hí h độ h P f D i S lli - Right click từ được gạch dưới, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Indesign CS2 : Văn bản part 8

  1. 4. Sử dụng chính tả động Khi Dynamic Spelling được bật, bạn có thể sửa lỗi chính tả bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh. Các từ có khả năng sai chính tả được gạch dưới ( dựa vào từ điển kết hợp với ngôn ngữ của văn bản). Nếu bạn nhập các từ trong một ngôn ngữ khác, chọn văn bản và gán ngôn ngữ phù hợp. - Để bật chính tả động, chọn Edit > Preferences > Dynamic Spelling độ Edit - Right click từ được gạch dưới, và làm một trong các thao tác sau : • Chọn một từ đề nghị. Nếu một từ được lặp lại hay cần được viết hoa, bạn có thể chọn Delete Repeat Word [ từ ] hay Capitalize [ từ ]. • Chọn Add [ từ ] To User Dictionary. Điều này tự động thêm từ cho từ điển hiện tại mà không mở hộp thoại Dictinary. Giữ nguyên không thay đổi trong văn bản. • Chọn Dictionary, để mở hộp thoại Dictionary nơi bạn có thể chọn từ điểm Target Dictionary để tho Dictionary có th ch Target và Language, thay đổi ngắn từ, và click Add. Từ được thêm vào từ điển được chọn và giữ nguyên không thay đổi trong văn bản. • Chọn Ignore All để bỏ qua các trường hợp của từ này trong tất cả văn bản. Khi Ignore All để qua các tr này trong Khi InDesign được khởi động lại, từ được đánh dấu lại như là sai chính tả.
  2. 5. Từ điển tách từ và chính tả Theo mặc định, các qui luật tách từ và chính tả dựa vào từ điển cho ngôn ngữ đã xác định cho văn bản. Bạn có thể tạo các từ điển người dùng, sử dụng nhiều từ điển để kiểm tra chính tả hay ngắt từ trong một tài liệu, và nhập hay xuất danh sách từ đã lưu thành một tập tin văn bản. Khi bạn tùy chỉnh các từ trong một từ điển, bạn thực sư tạo danh cách các từ thêm vào ( các từ không nằm trong từ điển ) và các từ xóa bỏ ( các từ từ điển có sẵn mà bạn muốn đánh dấu như một từ sai ). Hộp thoại Dictionary cho phép bạn hiển thị và hiệu chỉnh các từ thêm vào, các từ xóa bỏ, và các tự làm ngơ (các từ được bỏ qua cho thê là phiên hiện tại bởi vị bạn click Ignore All ).
  3. 6. Tạo và thêm từ điển người dùng. Bạn có thể tạo một từ điển người dùng mới, hay bạn có thể thêm các từ điển người dùng từ các phiên bản InDesign trước, từ các tập tin người khác gửi cho bạn, hay từ một server nơi từ điển người dùng của nhóm làm việc được chứa. Từ điển bạn thêm được sử dụng cho tất cả tài liệu InDesign. - Chọn Edit > Preferences > Dictionary - Từ menu Language, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn kết hợp với từ điển - Làm một trong các thao tác sau : • Để tạo một từ điển mới, click biểu tượng New User Dictionary bên dưới menu Language. Xác định tên và vị trí của từ điển người dùng (bao gồm phần mở rộng .udc), rồi click Save. • Để thêm một từ điển đang có sẵn, click biểu tượng Add User Dictionary , thê bi Add Di chọn tập tin từ điển người dùng, và click Open.
  4. 7. Quản lý từ điển người dùng - Chọn Edit > Preferences > Dictionary - Từ menu Language, chọn ngôn ngữ từ điển thuộc về - Làm bất kỳ các thao tác sau : • Để thay đổi thứ tự của từ điển, drag và thả chúng. Thứ tự từ điển trong danh sách là thứ tự trong đó các từ điển được kiểm tra. • Để xóa một từ điển khỏi danh sách, chọn nó và click Remove User Dictionary Bạn phải có ít nhất một từ điển cho một ngôn ngữ. ph có ít nh cho ngôn ng • Nếu từ điển ngôn ngữ bao gồm một biểu tượng dấu hỏi cạnh nó, chọn từ điển, click biểu tượng Relink User Dictionary , và sau đó định vị và mở từ điển người dùng.
  5. 8. Danh sách từ ngoại lệ Cả từ điển bên ngoài và danh sách từ điển bên trong một tài liệu InDesign có thể bao gồm một danh sách các từ bạn thêm hay gỡ bỏ từ sự cân nhắc khi ngắt từ hay kiểm tra chính tả. Việc thêm tên và thuật ngữ đi cùng cho một từ điển hay tài liệu có thể làm giảm số từ được đánh dấu trong khi kiểm tra chính tả. Bạn có thể loại ra các từ khỏi được xem xét. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng một chỉnh tả thay thế cho một từ phổ biến như “bicycle”, từ mà bạn có thể cần phải đánh vần theo một cách khác cho tên đi cùng hay cho một tài liệu xác định, thêm từ cho danh sách các từ loại ra để nó sẽ được đánh dấu trong suốt một kiểm tra chính tả. InDesign có thể duy trì một bộ riêng của các từ được thêm và xóa bỏ cho mỗi ngôn ngữ được cài.
  6. 9. Thêm từ cho từ điển Nếu, trong một cuộc kiểm tra chính tả, InDesign hiển thị một từ xa lạ trong hộp thoại Check Splelling ch Check Splelling, chọn từ điển từ menu Add To, và click Add. Bạn cũng có thể sử dụng menu Add To và click Add có th hộp thoại Dictionary để cho bạn nhiều điều khiển hơn trên cách mà các từ được thêm vào một danh sách từ ngoại lệ. - Chọn Edit > Spelling > Dictionary. Edit Di - Trong menu Language, chọn một ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ chứa ít nhất một từ điển. - Trong menu Target, chọn từ điển nơi bạn muốn chứa từ. Menu Target cho phép bạn chức các thay đổi trong một từ điển người dùng bên ngoài hay trong bất kỳ tài liệu mở nào. - Trong menu Dictionary List, chọn Added Words - Click Hyphenate để thấy ngắt từ mặc định của từ. Dấu ngã (~) cho biết các điểm ngắt từ có thể - Trong ô Word, nhập hay hiệu chỉnh từ được thêm vào danh sách từ. hi thê - Nếu bạn không thích các điểm ngắt từ của InDesign, làm theo các hướng dẫn sau để ám chỉ sự ngắt từ ưa thích của bạn : • Nhập một dấu ngã (~) để cho biết điểm ngắt từ tốt nhất có thể, hay điểm ngắt từ duy ngã để cho bi ng nh có th hay ng duy nhất có thể chấp nhận được. • Nhập hai dấu ngã (~~) để cho biết sự lựa chọn thứ hai. • Nhập ba dấu ngã (~~~) để cho biết điểm ngắt từ tệ nhưng có thể chấp nhận được. để bi th • Nếu bạn muốn từ không bao giờ bị ngắt, nhập một dấu ngã trước ký tự đầu tiên của nó.
  7. Nếu bạn cần phải bao gồm một dấu ngã thực trong một từ, nhập một dấu chéo ngược trước ph bao ngã th trong nh chéo ng tr dấu ngã (\~) - Click Add, rồi click Done. InDesign thêm từ vào Dictionary List được chọn. Chú ý : nhớ rằng các điểm ngắt từ tương tác với các thiết lập ngắt từ trong tài liệu của bạn. Kết quả là, từ có thể không ngắt nơi bạn mong muốn. Điều khiển các thiết lập này bằng cách chọn Hyphenation trong menu Paragraph Palette.
  8. 10. Gỡ bỏ và hiệu chỉnh từ trong danh sách ngoại lệ - Chọn Edit > Spelling > Dictionary - Trong menu Language, chọn một ngôn ngữ. - Trong menu Target, chọn từ điển từ đó bạn muốn xóa từ. Menu Target cho phép bạn ch chọn một từ điển người dùng bên ngoài hay bất kỳ tài liệu InDesign nào đang mở. ng dùng bên ngoài hay tài li InDesign nào - Trong menu Dictionary List, làm một trong các thao tác sau : • Để hiệu chỉnh danh sách bổ sung vào danh sách từ Target, chọn Added Words • Để hiệu chỉnh danh sách các từ được đánh dấu như là sai chính tả, chọn Removed Word. hi c h danh sách các đượ nh là sai chính ch Removed Word • Để hiệu chỉnh danh sách các từ đang được bỏ qua trong phiên làm việc hiện tại, chọn Ignored Words. Danh sách này bao gồm tất cả các từ mà bạn đã chọn Ignore All. - Trong danh sách từ, hiệu chỉnh từ, hay chọn từ và click Remove. - Click Done.
  9. 11. Xuất danh sách từ - Chọn Edit > Spelling > Dictionary - Chọn ngôn ngữ từ menu Language và từ điển từ menu Target mà chứa danh sách các từ bạn muốn xuất. - Click Export, xác định tên và vị trí, click Save. đị tê
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2