intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ảnh hưởng kinh tế

Xem 1-20 trên 12208 kết quả Ảnh hưởng kinh tế
 • Bài viết Nâng cao chất lượng dạy học Học phần Kinh tế chính trị - Mác Lênin ở Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 1 0   Download

 • Bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh thường gặp ở người cao tuổi, chỉ sau Alzheimer. Bệnh là do ở phần đặc chất đen có hiện tượng thoái hóa chọn lọc của các tế bào dopaminergic, hậu quả là giảm hàm lượng dopamin, ảnh hưởng sự dẫn truyền các tín hiệu thần kinh cho quá trình co cơ. Bài viết trình bày xác định đột biến trên gen PINK1 và gen PRKN ở bệnh nhân Parkinson bằng phương pháp giải trình tự gen Sanger.

  pdf7p viambani 21-05-2024 5 1   Download

 • Bài viết Vận dụng lý luận quản lý chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại vào hoạt động đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng trong nền kinh tế thị trường trình bày các nội dung: Khái niệm, mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong quản lý chất lượng tín dụng; Nội dung quản lý chất lượng tín dụng; Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng tín dụng trong ngân hàng thương mại.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 2 0   Download

 • Bài báo "Nguyên nhân và giải pháp phòng tránh rung lắc công trình, nhà cửa khu vực các Quận 1, 2, 3, 4 và Bình Thạnh,TP.HCM" nhằm: (i) Làm rõ đặc điểm nền đất khu vực nghiên cứu gồm các Quận 1, 2, 3, 4, và Bình Thạnh; (ii) Đánh giá ảnh hưởng của các điểu kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đến rung động nền đất; và (iii) Nhận định nguyên nhân gây rung lắc khu vực Trường NBK và đề xuất các giải pháp phòng tránh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 3: Hệ thống thông tin, tổ chức và chiến lược, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được những đặc điểm của tổ chức mà các cấp quản lý cần quan tâm để xây dựng và sử dụng HTTT một cách thành công; Ảnh hưởng của HTTT đến tổ chức; Xây dựng lợi thế cạnh tranh sử dụng HTTT dựa trên mô hình lực lượng cạnh tranh Porter, mô hình chuỗi giá trị, phối hợp, năng lực cốt lõi và kinh tế mạng;...

  pdf13p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Chiến lược kinh doanh quốc tế; Các yếu tố ảnh hưởng chiến lược kinh doanh quốc tế; Các cấp chiến lược của công ty; Các chiến lược kinh doanh quốc tế; Các nguyên tắc quản lý trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích văn hóa của một xã hội; Xác định các yếu tố tạo sự khác biệt về văn hóa xã hội; Vận dụng về kinh tế và kinh doanh từ sự khác biệt của nền văn hóa; Nhận định về sự khác biệt trong văn hóa xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến các giá trị tại nơi làm việc; Thể hiện việc coi trọng ứng dụng vào kinh tế và kinh doanh từ thay đổi về văn hóa.

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp Chương 2: Hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp, cung cấp những kiến thức như Khái niệm, mục tiêu và vai trò của tiêu thụ; Các hình thức tiêu thụ; Quá trình tiêu thụ; Lựa chọn mặt hàng kinh doanh; Định giá bán; Dự báo bán hàn; Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2.1: Cung cầu và giá cả thị trường, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm, cách biểu diễn; Cầu cá nhân và cầu thị trường; Di chuyển dọc theo đường cầu và dịch chuyển cầu; Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 3.2: Độ co giãn của cung và cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như Thuế đánh vào người bán; Thuế đánh vào người mua; Độ co giãn và phạm vi ảnh hưởng của thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2550 10-05-2024 4 1   Download

 • Tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển và bền vững quốc gia. Cuốn sách “Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc” được biên soạn theo Nghị quyết Trung ương, phân tích tham nhũng và các biện pháp chống tham nhũng hiệu quả của Trung Quốc.

  pdf100p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2.2: Đo lường chi phí sinh hoạt, cung cấp cho người học những kiến thức như Chỉ số giá tiêu dùng CPI; Cách tính chỉ số CPI và lạm phát; Các vấn đề trong đo lường chi phí sinh hoạt; Chỉ số giảm phát GDP và CPI; Điều chỉnh các biến số kinh tế do ảnh hưởng của lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng, cung cấp cho người học những kiến thức như Tăng trưởng kinh tế; Hàm sản xuất và đặc trưng của hàm sản xuất; Năng suất và các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất; Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như Các định chế tài chính trong nền kinh tế; Tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc gia; Thị trường vốn vay; Ảnh hưởng của các chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về cấu trúc tổ chức; Thiết kế cấu trúc tổ chức; Các yếu tổ ảnh hưởng lựa chọn cấu trúc; Hệ thống kiểm soát & phối hợp trong kinh doanh quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2550 10-05-2024 4 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận diện được các đối tượng kế toán: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí; giải thích được cân bằng kế toán; phân tích được ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến cân bằng kế toán.

  pdf48p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Từ việc phân tích, đánh giá và kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu đã đề xuất, bài viết nhằm đưa ra các hàm ý thúc đẩy hành vi mua sắm xanh đối với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nhà trường, tổ chức chính trị - xã hội, người tiêu dùng nói chung và của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của các đối tác thương mại lớn. Điều này đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Nhằm tháo gỡ một phần khó khăn vướng mắc cho nhóm doanh nghiệp này, bài viết đưa ra một số khuyến nghị hiện đại công tác giám sát quản lý hải quan trong thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 1   Download

 • Bài nghiên cứu dựa vào lý thuyết Phát triển kinh tế, lý thuyết Hiện đại hóa, lý thuyết Hệ thống thế giới…để giải thích mối quan hệ giữa việc áp dụng IFRS với sự phát triển của thị trường chứng khoán 24 quốc gia đang phát triển khu vực châu Á, giai đoạn 2000 - 2020. Kết quả mô hình GMM cho thấy, việc áp dụng hoàn toàn IFRS có ảnh hưởng tích cực và đáng kể tới sự phát triển của thị trường tài chính. Việc không áp dụng hoặc áp dụng một phần IFRS không những không phù hợp mà còn có tác động tiêu cực lên sự phát triển của thị trường tài chính.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết xem xét ảnh hưởng của đa dạng hóa doanh thu đến hiệu quả hoạt động được đo lường bằng ROA, NIM, ROE và NNIM của 31 ngân hàng thương mại. Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính thích hợp về vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng tài sản, tỷ lệ cho vay và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đều có tác động tích cực đến hoạt động tài chính và ngân hàng. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ tiền gửi, chi phí hoạt động và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2