intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng luật bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 46 kết quả Áp dụng luật bảo hiểm xã hội
 • Dưới đây là tài liệu "Hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện". Tài liệu trình bày các đối tượng áp dụng loại bảo hiểm này, các chế độ BHXH tự nguyện, quỹ BHXH tự nguyện và các điều khoản thi hành.

  pdf14p tuongvan 20-07-2009 770 170   Download

 • 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. ...

  pdf45p thanhan 10-07-2009 3452 496   Download

 • Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh...

  pdf39p hild89 29-12-2011 327 86   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. ...

  pdf37p quochung 20-07-2009 684 116   Download

 • Để cụ thể hóa việc quy định về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Lao động đồng thời đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn nhằm chỉ dẫn việc áp dụng các quy định này và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này mời các bạn tham khảo phần 1 của cuốn Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành sau đây.

  pdf264p thuytrang_5 01-07-2015 87 14   Download

 • Đề tài luận văn nghiên cứu những cơ sở lý luận về pháp luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam nói chung và quy định cụ thể về chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam nói riêng. Qua đó, nhận xét, phân tích, hướng đến việc áp dụng trên thực tiễn các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

  pdf36p thanhngan29092009 26-09-2018 86 18   Download

 • Những quy định mới liên quan đến BHXH sắp được áp dụng như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tăng số năm đóng BHXH để hưởng mức lương hưu tối đa, nhiều vi phạm liên quan đến BHXH sẽ bị xử lý hình sự...

  pdf12p luatvietnamic 30-08-2018 29 3   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh......

  pdf8p alibabava40tencuop 01-10-2009 617 138   Download

 • Hiện nay chế độ thai sản ở bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được thực hiện và áp dụng theo Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Việt Nam, thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có hiệu ngày 1/1/2007 và cụ thể hơn từ Điều 27 đến Điều 37 quy định rõ về chế độ thai sản và một số điều khoản khác có liên quan .

  doc48p lynguyen8990 16-10-2011 361 94   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Thực trạng và giải pháp với mục đích xem xét một cách có hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ khi được thực thi; đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm về pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf24p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 106 34   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về hoạt động thu bảo hiểm xã hội của tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam với mục đích góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận cũng như một số nội dung cơ bản của các quy định pháp luật về thu BHXH, thực trạng áp dụng pháp luật về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam, trên cơ sở đó có những đánh giá và kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện mảng pháp luật này. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf15p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 100 15   Download

 • Đề tài luận văn nghiên cứu pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Quảng Trị hiện nay. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra những giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và tổ chức thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Quảng Trị.

  pdf27p thanhngan29092009 26-09-2018 51 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm thu xã hội bắt buộc, các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và nâng cao nâng cao hiệu quả thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các doanh nghiệp ở địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p thanhngan29092009 26-09-2018 37 8   Download

 • Quyết định 1023/QĐ-BHXH năm 2013 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

  pdf2p thuthum 16-04-2014 49 1   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 296 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 49 5   Download

 • Phần 2 của tài liệu Các chính sách thi hành dành cho người lao động trong Luật việc làm, bộ Luật lao động, Luật công đoàn (Áp dụng năm 2014) tiếp tục trình bày các chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trợ cấp mới nhất; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định tỷ lệ tổn thương do thương tích, bệnh nghề nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf190p thuongdanguyetan08 16-04-2019 12 0   Download

 • Vua Minh Mệnh với việc áp dụng hình phạt Tương tự như vậy, các luật khác tuy không quy định trực tiếp việc phòng, chống nhóm hành vi nhất định nhưng cũng đều có điều luật quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực luật điều chỉnh trong những trường hợp nhất định. Ví dụ: Luật bảo hiểm xã hội (năm 2006); Luật bảo vệ môi trường (năm 2005); Luật đất đai (năm 2003) v.v.....

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 56 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 01-TT/LB về việc giải thích và hướng dẫn thi hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng cho công nhân, viên chức Nhà nước do Bộ Lao động - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf28p ngankhanh 10-10-2009 84 9   Download

 • Nghị quyết số 26-CP về việc cải tiến chế độ tiền lương và việc áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội trong các xí nghiệp công tư hợp doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf5p ngankhanh 10-10-2009 105 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Áp dụng luật bảo hiểm xã hội
p_strCode=apdungluatbaohiemxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2