intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng luật bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 55 kết quả Áp dụng luật bảo hiểm xã hội
 • Dưới đây là tài liệu "Hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện". Tài liệu trình bày các đối tượng áp dụng loại bảo hiểm này, các chế độ BHXH tự nguyện, quỹ BHXH tự nguyện và các điều khoản thi hành.

  pdf14p tuongvan 20-07-2009 791 171   Download

 • 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. ...

  pdf45p thanhan 10-07-2009 3465 497   Download

 • Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh...

  pdf39p hild89 29-12-2011 355 86   Download

 • Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật về quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội nói chung và phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, đề tài đề xuất giải pháp hoàn hiện pháp luật và tăng cường áp dụng pháp luật về quản lý nguồn thu theo Quỹ bảo hiểm xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

  pdf94p viminnesota2711 08-01-2021 14 4   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. ...

  pdf37p quochung 20-07-2009 703 117   Download

 • Đề tài luận văn nghiên cứu những cơ sở lý luận về pháp luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam nói chung và quy định cụ thể về chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam nói riêng. Qua đó, nhận xét, phân tích, hướng đến việc áp dụng trên thực tiễn các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

  pdf36p thanhngan29092009 26-09-2018 138 23   Download

 • Để cụ thể hóa việc quy định về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Lao động đồng thời đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn nhằm chỉ dẫn việc áp dụng các quy định này và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này mời các bạn tham khảo phần 1 của cuốn Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành sau đây.

  pdf264p thuytrang_5 01-07-2015 100 14   Download

 • Những quy định mới liên quan đến BHXH sắp được áp dụng như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tăng số năm đóng BHXH để hưởng mức lương hưu tối đa, nhiều vi phạm liên quan đến BHXH sẽ bị xử lý hình sự...

  pdf12p luatvietnamic 30-08-2018 37 3   Download

 • Nội dung về bảo hiểm xã hội đã được quy định trong Bộ luật Lao động nhằm bảo đảm vật chất, góp phần ổn định đời sống cho những người tham gia bảo hiểm xã hội bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động hoặc chết. Các đối tượng sau đây phải áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định; quy định các chế độ bảo hiểm xã hội...

  doc17p thanhdongkd 11-10-2019 28 0   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh......

  pdf8p alibabava40tencuop 01-10-2009 623 139   Download

 • Hiện nay chế độ thai sản ở bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được thực hiện và áp dụng theo Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Việt Nam, thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có hiệu ngày 1/1/2007 và cụ thể hơn từ Điều 27 đến Điều 37 quy định rõ về chế độ thai sản và một số điều khoản khác có liên quan .

  doc48p lynguyen8990 16-10-2011 384 95   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Thực trạng và giải pháp với mục đích xem xét một cách có hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ khi được thực thi; đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm về pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf24p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 124 38   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về hoạt động thu bảo hiểm xã hội của tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam với mục đích góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận cũng như một số nội dung cơ bản của các quy định pháp luật về thu BHXH, thực trạng áp dụng pháp luật về thu BHXH của tổ chức BHXH Việt Nam, trên cơ sở đó có những đánh giá và kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện mảng pháp luật này. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf15p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 119 16   Download

 • Đề tài luận văn nghiên cứu pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Quảng Trị hiện nay. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra những giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và tổ chức thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Quảng Trị.

  pdf27p thanhngan29092009 26-09-2018 68 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm thu xã hội bắt buộc, các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn thi hành tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và nâng cao nâng cao hiệu quả thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các doanh nghiệp ở địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p thanhngan29092009 26-09-2018 55 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ một số vấn đềlý luận liên quan đến pháp luật về thu bảo hiểm xã hội và phân tích thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội cùng thực tiễn thi hành pháp luật về thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực thi pháp luật về thu bảo hiểm xã hội tại thị xã Quảng Yên trong thời gian tới.

  pdf102p viminnesota2711 08-01-2021 14 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu là phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội nói chung và đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, từ đó đề xuất xây dựng căn cứ khoa học cho những giải pháp phù hợp mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, phục vụ tốt hơn quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  pdf87p viminnesota2711 08-01-2021 39 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộcvà nâng cao nâng cao hiệu quả thực hiện trên cơ sở luận giải một số vấn đề lý luận, các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn xử lý vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộctại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf32p mucnang888 16-04-2021 15 1   Download

 • Quyết định 1023/QĐ-BHXH năm 2013 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

  pdf2p thuthum 16-04-2014 54 1   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là bộ phận lớn nhất trong hệ thống an sinh xã hội. Có thể nói, không có BHXH thì không thể có một nền an sinh xã hội vững mạnh. BHXH ra đời và phát triển từ khi cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện ở châu Âu, nhằm bảo đảm cuộc sống cho những người công nhân công nghiệp và gia đình họ trước những rủi ro xã hội như ốm đau, tai nạn, mất việc làm, làm giảm hoặc mất thu nhập.

  pdf10p vimanoban2711 14-04-2021 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1146 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Áp dụng luật bảo hiểm xã hội
p_strCode=apdungluatbaohiemxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2