Bậc của đỉnh trong đồ thị

Xem 1-20 trên 462 kết quả Bậc của đỉnh trong đồ thị
 • Đồ thị vô hướng (undirected graph) Đỉnh (vertex) Cạnh (edge) {1,4} Số đỉnh n = 4. Số cạnh m = 5.

  pdf44p yeuthuong 11-03-2011 169 34   Download

 • Đồ thị (graph) G = (V,E) là một bộ gồm 2 tập hợp V và E, trong đó V   các phần tử của V được gọi là các đỉnh (vertices), các phần tử của E được gọi là các cạnh (edges), mỗi cạnh tương ứng với 2 đỉnh. Nếu cạnh e tương ứng với 2 đỉnh v, w thì ta nói v và w là 2 đỉnh kề (hay 2 đỉnh liên kết) (adjacent) với nhau. Ta cũng nói cạnh e tới hay liên thuộc (incident) với các đỉnh

  pdf75p ntgioi120403 04-11-2009 163 47   Download

 • Trong thực tế để miêu tả một số tình huống người ta thường biểu thị qua hình ảnh, gồm các điểm (các đỉnh) biểu diễn các thực thể- và vẽ các đạon thẳng nối cặp các đỉnh biểu diễn mối quan hệ giữa chúng. Những hình như thế tường gọi là đồ thị...

  pdf213p bluesky_12 19-12-2012 45 12   Download

 • Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng do Đặng Huy Ruận biên soạn có kết cấu gồm 18 chương và phụ lục. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 8 chương đầu tài liệu, gồm có: Các khái niệm cơ bản; bậc của đỉnh đồ thị; xích, chu trình, đường và vòng; đồ thị liên thông; hàm Grundy; chu số; sắc số và đồ thị màu; sự ổn định trong và số ổn định ngoài.

  pdf63p talata_3 01-12-2014 196 111   Download

 • Trong bài báo này, ta chứng tỏ rằng bao đóng của một đồ thị G cho trước được xác định duy nhất, không phụ thuộc vào quá trình nối các cặp đỉnh có tổng bậc không nhỏ hơn n. Ta cũng đưa ra thuật toán xác định chu trình Hamilton trong đồ thị ban đầu nếu biết trước một chu trình Hamilton trong đồ thị cl(G).

  pdf14p uocvong07 14-10-2015 16 2   Download

 • Phần 2 Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng do Đặng Huy Ruận biên soạn gồm nội dung chương 9 đến chương 18 của tài liệu và phần phụ lục. Nội dung phần này trình bày về: Nhân của đồ thị, trò chơi trên đồ thị, đồ thị Eulere, mạng vận tải,... Mời bạn tham khảo nội dung 2 phần tài liệu.

  pdf96p talata_3 01-12-2014 139 85   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa" tập trung phân tích đánh giá thực trạng sinh kế của cộng đồng dân cư quận Bắc Từ Liêm, xác định những nhân tố thuận lợi và cản trở hộ gia đình tiếp cận các nguồn lực phát triển sinh kế.

  pdf13p vovanvovan2013 13-05-2016 59 14   Download

 • cạnh liên thuộc với hai đỉnh u và v, hoặc cũng nói là cạnh e nối đỉnh u và đỉnh v, đồng thời các đỉnh u và v sẽ được gọi là các đỉnh đầu của cạnh (u,v). Để có thể biết có bao nhiêu cạnh liên thuộc với một đỉnh , ta đưa vào định nghĩa sau : Định nghĩa 2. Ta gọi bậc của đỉnh v trong đồ thị vô hướnglà số cạnh liên thuộc với nó ta sẽ kí hiệu là deg(v). b c d a f e g Hình 1. Đồ thị vô hướng Thí dụ . Xét đồ thị cho trong hình 1,...

  pdf8p caott3 20-05-2011 65 13   Download

 • Cây phân cấp 11.5.1. Định nghĩa cây phân cấp Định nghĩa 11.7: Cây phân cấp là một cây, trong đó có một đỉnh đặc biệt gọi là gốc, giữa các đỉnh có mối quan hệ phân cấp “cha-con”. Số các con của một đỉnh trong cây phân cấp được gọi là bậc của đỉnh đó. Đỉnh không có con được gọi là lá của cây. Thông thường, đỉnh không phải là lá được gọi là đỉnh trong của cây, còn lá được gọi là đỉnh ngoài của cây.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 30 5   Download

 • Luận án nghiên cứu bài toán xác định sự tồn tại của chu trình Hamilton trong đồ thị trên các lớp đồ thị, đánh giá độ phức tạp thời gian đa thức để xác định chu trình Hamilton trong một lớp đồ thị đã khảo sát, đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các thuật toán bằng chương trình thực nghiệm trên các đồ thị lớn, đánh giá độ dài của chu trình dài nhất trong lớp đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 21-12-2016 10 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 trình bày những kiến thức đại cương về đồ thị. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Định nghĩa đồ thị, đồ thị hữu hạn, đỉnh kề, một số khái niệm, các dạng đồ thị, bậc của đỉnh, mối liên hệ bậc - số cạnh,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt47p nhanmotchut_1 04-10-2016 16 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích quá trình đô thị hóa và sử dụng đất đô thị, tìm ra mối quan hệ giữa đô thị hóa và sử dụng đất đô thị, từ đó đưa ra những giải pháp để thực hiện những định hướng đô thị hóa và sử dụng đất đô thị ở tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.

  pdf180p chumeorocky 10-01-2018 1 1   Download

 • Luận văn: Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay tìm hiểu những mong muốn, dự định của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con cái; tìm hiểu những yếu tố liên quan đến các đặc trưng của các bậc cha mẹ, gia đình trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con cái; giải pháp nâng cao nhận thức cho phụ huynh cũng như bản thân các bạn trẻ trong việc lựa chọn nghề ngh...

  pdf51p langtuthangpro 24-05-2014 153 33   Download

 • Các nhà buôn và các giáo sĩ Tây phương vào nước ta trước hết đều để chân đến các kinh đô, các thị trấn và hải cảng lớn ở phía Bắc hoặc ở phía Nam. Các giáo sĩ lưu lại để truyền giáo, và các nhà buôn ngoại quốc mở cửa hàng cũng đều ở các đô thị lớn. Cho đến các nhà ngoại giao, các sứ thần đi giao thiệp về các việc trọng đại, cũng phải đến các kinh đô, nơi vua chúa lập triều đình và đặt các cơ quan chính trị và hành chính. Vì thế...

  doc8p tieungot 22-01-2013 44 10   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản lý khu đô thị gồm có 10 nhiệm vụ chính và 101 công việc. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản lý khu đô thị được dùng trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động, đồng thời là căn cứ để phân loại bậc trình độ cho người lao động và là cơ sở để chi trả lương cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

  pdf111p tangtuy15 11-06-2016 24 4   Download

 • Luận án xác định đánh giá giá trị về nội dung và nghệ thuật của đối tượng nghiên cứu nói trên, có so sánh với truyện ngắn trong khuynh hướng yêu nước ở đô thị miền Nam 1954-1965 và văn học cách mạng (miền Bắc và vùng giải phóng) ở một số phương diện. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p khanhnie 03-01-2017 6 1   Download

 • Luận văn nhằm mục tiêu mô tả sự thay đổi nhiệt độ trung tâm, nhiệt độ da, nhịp tim, lượng mồ hôi bài tiết của sinh viên một số tỉnh miền Bắc khi thay đổi nhiệt độ phòng thí nghiệm; xác định nhiệt độ tiện nghi cho sinh viên một số tỉnh miền Bắc theo cảm giác chủ quan của họ.

  doc88p change14 07-07-2016 14 0   Download

 • Quản lý lao động là hoạt động quản lý lao động con người trong một tổ chức nhất định trong đó chủ thể quản trị tác động lên khách thể bị quản trị nhằm mục đích tạo ra lợi ích chung của tổ chức. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp được đặt trong sự cạnh tranh quyết liệt.

  doc52p hoanghuyen88 25-04-2011 482 229   Download

 • Từ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đang hàng ngày hàng giờ tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực y đức - đạo đức của người cán bộ y tế, bên cạnh những yếu tố tích cực đã và đang xuất hiện không ít những vấn đề tiêu cực. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và có vai trò to lớn đối với đời sống...

  pdf72p dellvietnam 24-08-2012 237 98   Download

 • Đối với bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào khi tham gia vào hoạt đông kinh doanh thì một trong những mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận thu được, mà để thu về được lợi nhuận thì doanh nghệp phải tiêu thụ được hàng hóa của mình trên thị trường – tức đưa sản phẩm của mình tới được tay người tiêu dùng, hay chính là thực hiện hoạt động trao đổi hàng hóa. Vì

  doc70p sdforever 17-02-2013 54 17   Download

Đồng bộ tài khoản