intTypePromotion=1

Bài giảng Chiến lược thương hiệu

Xem 1-20 trên 220 kết quả Bài giảng Chiến lược thương hiệu
 • Nội dung Bài giảng Chiến lược thương hiệu được trình bày như sau: Tổng quan về chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu và liên kết thương hiệu, mô hình và kiến trúc thương hiệu, rủi ro trong xây dựng thương hiệu, xây dựng và triển khai dự án truyền thông thương hiệu

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 77 10   Download

 • Chương 1 - Tổng quan vể chiến lược thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm và vị trí của chiến lược thương hiệu, kết cấu và nội dung của chiến lược thương hiệu, vai trò và mô hình tổng quát quản trị chiến lược thương hiệu.

  pdf13p tieu_vu02 02-06-2018 34 4   Download

 • Chương 6 - Đánh giá chiến lược và phát triển chiến lược thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm và sự cần thiết đánh giá chiến lược thương hiệu, quy trình đánh giá chiến lược thương hiệu, phát triển chiến lược thương hiệu.

  pdf17p tieu_vu02 02-06-2018 24 3   Download

 • Chương 2 - Định vị thương hiệu và liên kết thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Tầm nhìn và giá trị cốt lõi của thương hiệu, định vị thương hiệu, liên kết thương hiệu.

  pdf19p tieu_vu02 02-06-2018 26 5   Download

 • Chương 3 - Mô hình và kiến trúc thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Mô hình thương hiệu, kiến trúc thương hiệu, mở rộng thương hiệu và hoán đổi vị trí thương hiệu trong sơ đồ kiến trúc.

  pdf13p tieu_vu02 02-06-2018 16 4   Download

 • Chương 4 - Rủi ro trong xây dựng thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái quát chung về rủi ro trong xây dựng thương hiệu, dự báo rủi ro trong xây dựng thương hiệu, các biện pháp kiểm soát rủi ro trong xây dựng thương hiệu.

  pdf9p tieu_vu02 02-06-2018 19 4   Download

 • Bài giảng với kết cấu nội dung được chia thành 4 phần: Quan niệm về chiến lược thương hiệu, thực chất của chiến lược thương hiệu, thiết kế và thực hiện các chiến lược thương hiệu, xây dựng thương hiệu mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Chiến lược thương hiệu thuộc bộ bài giảng Quản trị thương hiệu

  pdf78p hanh_tv23 28-03-2019 18 5   Download

 • Chương 5 - Xây dựng và triển khai dự án truyền thông thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái quát chung về dự án truyền thông thương hiệu, quy trình xây dựng dự án truyền thông thương hiệu, triển khai các nội dung của dự án truyền thông thương hiệu.

  pdf19p tieu_vu02 02-06-2018 25 3   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu nhằm giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định, đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu và mô tả các phương pháp đo lường thương hiệu.

  ppt95p meo_den_de_thuong 26-09-2010 1244 677   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu do PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh thực hiện. Nội dung bài giảng gồm 5 chương, trình bày tổng quan về thương hiệu, chiến lược quản trị thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu và đánh giá quá trình quản trị thương hiệu.

  ppt123p quynhduongvcu 26-10-2010 1004 459   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu của Lâm Hồng Phong bao gồm 7 chương trình bày lý thuyết căn bản về quản trị thương hiệu như: tổng quan về sản phẩm, nhãn hiệu, thương hiệu, xây dựng thương hiệu, tạo dựng giá trị thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu, truyền thông thương hiệu và đo lường và quản lý giá trị thương hiệu.

  pdf70p small_12 11-06-2014 388 169   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu gồm 5 chương có nội dung cơ bản giới thiệu về: Tổng quan thương hiệu, chiến lược quản lý thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu, định giá và khai thác tài sản thương hiệu.

  pdf182p lg123456 17-03-2014 152 74   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu của TS. Bảo Trung nhằm trình bày khái niệm thương hiệu, bản chất của thương hiệu, những thuộc tính của thương hiệu mạnh, vai trò của thương hiệu, nhận diện thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu, quá trình quản trị thương hiệu chiến lược.

  pdf60p bad_12 03-07-2014 188 65   Download

 • Bài giảng "Quản trị thương hiệu" có cấu trúc gồm 5 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thương hiệu, chiến lược quản trị thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu, đánh giá quá trình quản trị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p tsmttc_007 08-09-2015 139 46   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng quản trị thương hiệu', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt63p tdmt0511 25-01-2013 210 43   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công Nghệ Đồng Nai được biên soạn có nội dung trình bày các kiến thức về: khái quát về thương hiệu/nhãn hiệu/sản phẩm, xây dựng thương hiệu, giá trị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu, quản lý thương hiệu trong quá tình kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức tổng hợp về Quản trị thương hiệu.

  pdf42p lg123456 11-04-2014 100 32   Download

 • Nội dung Bài giảng môn Quản trị thương hiệu gồm 5 chương, giúp người học nắm vững các kiến thức tổng quan về thương hiệu, quản trị chiến lược thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu, đánh giá quá trình quản trị thương hiệu.

  pdf90p namthangtinhlang_00 29-10-2015 86 27   Download

 • Chương 7 Định giá thương hiệu nằm trong bộ Bài giảng Quản trị thương hiệu trình bày những nội dung chính như: nhu cầu hạch toán giá trị thương hiệu trên bảng cân đối kế toán, quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến việc xác định giá trị thương hiệu.

  pdf18p five_12 19-03-2014 97 22   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 Định vị thương hiệu nhằm giới thiệu thương hiệu, xác định khách hàng mục tiêu, mục đích mua hàng của khách hàng, khẳng định sự ưu việt của thương hiệu, chứng minh tính ưu việt của thương hiệu, các bước phải làm khi định vị thương hiệu, xây dựng khung tham chiếu và xây dựng bản tuyên bố - hay tuyên ngôn – định vị.

  pdf39p small_12 11-06-2014 118 18   Download

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 3 sẽ trình bày nội dung về hoạch định chiến lược thương hiệu như chiến lược thương hiệu - sản phẩm, chiến lược thương hiệu dãy, chiến lược thương hiệu nhóm, chiến lược thương hiệu hình ô, chiến lược thương hiệu nguồn (thương hiệu mẹ), chiến lược thương hiệu chuẩn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p dangthingocthuy96 12-01-2017 93 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Chiến lược thương hiệu
p_strCode=baigiangchienluocthuonghieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản