intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng lâm nghiệp

Xem 1-20 trên 2949 kết quả Bài giảng lâm nghiệp
 • Quyền sở hữu đất đai và rừng thuộc về các nhà tư sản nước ngoài, các chủ đồn điền. Một phần đất đai thuộc về quyền tự quản của các cộng đồng. Hoạt động chủ yếu của lâm nghiệp là khai thác gỗ phục vụ nội địa Lâm nghiệp nhà nước chiếm vị trí chủ đạo Hoạt động LN chủ yếu vẫn dựa vào khai thác gỗ nhưng tập trung nhiều cho phát triển.

  ppt79p ngocvanvfu 21-09-2010 303 85   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đã vμ đang thay đổi rất nhanh, nhất lμ từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, từ thực tiễn đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi về phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, tμi nguyên rừng vμ đất rừng nói riêng. LNXH ra đời nhằm hướng tới chuyển từ nền lâm nghiệp lấy quốc doanh lμm chính sang nền lâm nghiệp nhân dân có nhiều thμnh phần kinh tế tham gia....

  pdf18p zues04 20-06-2011 275 68   Download

 • Nguyên tắc thứ nhất : Để đạt tới mục đích cuối cùng lâm nghiệp phải vượt lên trên sự bảo vệ rừng và cây cối. Quan niệm bảo tồn xuất phát từ sự ghi nhận lịch sử mà người ta có thể tìm thấy giá trị thật sự của cây cối và về rừng, vị trí của chúng trong không gian nông thôn. Nhưng những giá trị ấy đang bị đe doạ do các hoạt động của người. Từ du lịch sinh thái đến khai thác tính đa dạng sinh học về thực vật và động vật, từ sự khuyến...

  pdf18p zues04 20-06-2011 126 24   Download

 • Trên cơ sở mục đích, mục tiêu của chính sách lâm nghiệp, trong những năm gần đây chính phủ đã ban hành khá nhiều nghị định, chỉ thị, quyết định để nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển ngành lâm nghiệp và định hướng phát triển LNXH. Các chính sách này đã được triển khai trong cả nước, từng bước thực hiện việc phát triển và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường đặc biệt là ở các vùng nông thôn miền núi....

  pdf18p zues04 20-06-2011 132 19   Download

 • Một số bài giảng Lâm nghiệp và thủy sản được chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập là tài liệu tham khảo dành cho thầy cô giáo và học sinh. Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp học sinh biết dựa vào sơ đồ, bản đồ để tìm hiểu các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản của nước ta. Biết được các hoạt động chính trong lâm nghiệp, thuỷ sản. Nêu được tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp, thuỷ sản. Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và trồng rừng, không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại rừng và nguồn lợi thuỷ sản.

  ppt21p camvan_45 08-04-2014 296 61   Download

 • ở thập kỷ 70 LNXH hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu gỗ và lâm sản phụ của người dân, đặc biệt đáp ứng nhu cầu củi đốt được ưu tiên hàng đầu. Qua các chính sách hỗ trợ người dân trồng rừng nhiên liệu, nhà nước cung cấp hạt giống, cây con, phát triển vườn ươm, trả công lao động trồng rừng cho nông dân. Để đáp ứng nhu cầu chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cho nông dân, nhà nước đã phát triển hệ thống hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Để nâng...

  pdf18p zues04 20-06-2011 118 28   Download

 • Cả nam giới và nữ giới mong nam giới trong thôn và với muốn sử dụng nhiều sản phẩm hội phụ nữ trong thôn hơn để tăng thêm thu nhập Tư vấn cho cả nữ giới và nam giới về sự ưu tiên các loài cây Tất cả các cán bộ khuyến nông giống và mùa vụ lâm đều là nam giới Sự tham gia Như đã nói ở trên sự tham gia xuyên suốt trong các hoạt động LNXH, chúng ta cần phải xem xét sự tham gia của giới vào các tổ chức để xác định: Cấu trúc...

  pdf18p zues04 20-06-2011 116 24   Download

 • Sự tham dự này có thể tương tác và liên quan tới chia sẻ quyền quyết định, nhưng chỉ phát sinh sau khi những quyết định chính đã được người ngoài cuộc thực hiện rồi. Tệ hại nhất, người trong cuộc chỉ được tham gia vào để phục vụ cho những mục đích của người ngoài cuộc. Người trong cuộc làm việc cùng người ngoài cuộc để xác định những ưu ****** tiên, người ngoàI cuộc có nhiệm vụ điều khiển quá trình....

  pdf18p zues04 20-06-2011 116 18   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: • • • Trình bày một cách có hệ thống các chính sách có liên quan đến phát triển LNXH. Mô tả được tình hình thực thi các chính sách liên quan đến phát triển LNXH ở Việt Nam. Giải thích được mối quan hệ giữa các chính sách có liên quan đến phát triển LNXH làm cơ sở cho việc phân tích và vận dụng tổng hợp các chính sách

  pdf18p zues04 20-06-2011 92 16   Download

 • Trên cơ sở kết quả phát triển chương trình 4 môn học chính liên quan đến Lâm nghiệp xã hội, một số trường Đại học trong số 7 đối tác của SFSP đã đề xuất và lập kế hoạch cho việc tiếp tục phát triển chương trình đối với một số môn học mới, trong đó có môn học Bảo tồn đa dạng sinh học.

  pdf114p phamminhtiem 18-03-2010 1586 687   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý đất lâm nghiệp part 1', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p zues05 22-06-2011 232 63   Download

 • Việc bảo vệ các diện tích rừng hiện có thông qua trồng rừng, sản xuất nông lâm kết hợp và các chương trình trồng các cây khác là nhiệm vụ chính của quốc gia để tiếp tục phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp năm 2001 (FSSP) đã xây dựng một khung logic để hỗ trợ phát triển lâm nghiệp trong những năm đến, có 9 kết quả chính đã được dự kiến; trong đó có kết quả mong đợi thứ hai liên quan đến phát triển cơ chế chính sách...

  pdf10p zues05 22-06-2011 171 53   Download

 • Chương 2: Hệ thống chính sách có liên quan đến phát triển lâm nghiệp xã hội Chính sách lâm nghiệp ở VIệt Nam Trong hơn hai thập kỷ qua chính phủ Việt Nam đã ưu tiên phát triển chính sách lâm nghiệp quốc gia nhằm mục đích gìn giữ và phát triển tài nguyên rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội miền núi.

  pdf31p songsongcuoc 12-06-2011 201 48   Download

 • Từ năm 1991 Ngành Lâm nghiệp Việt Nam đang từng bước đổi mới từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội (LNXH). Chấp nhận mọi thành phần kinh tế tham gia vào quản lý và phát triển rừng, đặc biệt là cộng đồng dân cư sống trong và gần rừng. Đây là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu tạo ra một diện tích rừng đủ lớn, quản lý bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân địa phương....

  pdf116p 124357689 16-06-2012 339 49   Download

 • Năm trường đại học giảng dạy môn học quy hoạnh lâm nghiệp và điều chế rừng đều nhận thất có nhu cầu cải tiến chương trình đào tạo môn học, vì các lý do: - Có sự thay đổi về chính sách lâm nghiệp và cách tiếp cận quản lý tài nguyên rừng, đòi hỏi người quản lý rừng phải thay đổi kiến thức, kỹ năng, thái độ để đáp ứng các nhu cầu đó

  pdf162p badaohatgao 26-06-2013 160 40   Download

 • 2.7. Giao đất giao lâm nghiệp trên thực địa Dự án QHSDĐLN & Phương án GĐLN của xã đã được UBND huyện phê duyệt, cùng với thông tin về các loại, khu vực và diện tích đất lâm nghiệp được giao, là cơ sở cho việc giao đất lâm nghiệp đến các hộ dân (theo kế hoạch đã được duyệt). UBND xã chịu trách nhiệm giao đất đến nông hộ và các doanh nghiệp trên thực địa với sự hỗ trợ của Tổ công tác về GĐLNCSTG. ...

  pdf10p zues05 22-06-2011 147 37   Download

 • 3.7. Tổng hợp đánh giá TNSX đất lâm nghiệp Trên cơ sở kết quả đánh giá TNSX đất lâm nghiệp ở các vùng, chúng tôi tổng hợp kết quả đánh giá trong bảng 3.7; bảng 3.8 và bảng 3.9. Dựa trên kết quả đánh giá TNSX đất lâm nghiệp theo 8 vùng sinh thái nông nghiệp, cụ thể đưa ra một số đánh giá như sau: Nếu coi đất đai thuộc cấp I và II là những đất có độ phì cao và khá, yếu tố hạn chế trong sử dụng ít và nhìn chung thuận lợi trong sử dụng đất...

  pdf10p zues05 22-06-2011 107 32   Download

 • Chương 3: Sinh thái nhân văn trong lâm nghiệp xã hội Tiếp cận hệ thống trong lâm nghiệp xã hội Cho đến nay người ta còn quan niệm rằng "xã hội" và "tự nhiên" như hai thực thể riêng biệt có thể được nghiên cứu và nhận thức một cách độc lâp. Lovelace(1984) nhận xét nhiều nhà khoa học xã hội ít sẵn sàng hoặc không thể dành một phần cố gắng của mình cho việc thu thập

  pdf26p songsongcuoc 12-06-2011 112 31   Download

 • Khái niệm về lâm nghiệp cộng đồng 1.1.1.Các khái niệm về Cộng đồng Cộng đồng trong khái niệm QLRCĐ, được giới hạn là tập hợp của các cá nhân trong một thôn bản gần rừng gắn bó chặt chẽ với nhau qua hoạt động sản xuất, sinh hoạt và đời sống VHXH (Nguồn FAO, 2000). “Cộng đồng bao gồm toàn thể những người sống trong một xã hội có những đặc điểm giống nhau và có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau” (N. H. Quân, 2000) Các loại hình cộng đồng: - Cộng đồng các dân tộc:...

  pdf17p daicahaudau 01-07-2011 162 31   Download

 • Hiện trạng về quản lý đất lâm nghiệp Quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất rừng chưa có chủ thể rỏ ràng (gọi chung là của nhà nước) còn rất nhiều, vì vậy nạn phá rừng đã làm suy kiệt các nguồn tài nguyên rừng và gây ra những vấn đề xói mòn và phá vỡ các vùng rừng đầu nguồn tự nhiên. Lâm nghiệp là một lĩnh vực tạo cơ hộị cho nhiều hộ gia đình đa dạng hoá về nguồn thu nhập. Kinh nghiệm tại Việt Nam cho...

  pdf14p daicahaudau 01-07-2011 143 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng lâm nghiệp
p_strCode=baigianglamnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2