intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Luật ngân hàng

Xem 1-20 trên 183 kết quả Bài giảng Luật ngân hàng
 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 1: Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm pháp luật tài chính ngân hàng; đối tượng và phương pháp điều chỉnh; vai trò; lịch sử hình thành;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 2: Pháp luật ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; phân phối nguồn thu – nhiệm vụ chi ngân sách; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 3: Pháp luật về thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: pháp luật thuế giá trị gia tăng; pháp luật về thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu; pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt; pháp luật về thuế thu nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 4: Pháp luật về ngân hàng nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ - quyền hạn, tổ chức, điều hành, hoạt động của Ngân hàng nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 5: Pháp luật về các tổ chức tín dụng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản tổ chức tín dụng; hoạt động huy động vốn của tổ chức tín dụng; hoạt động cấp tín dụng; các hạn chế và bảo hiểm tiền gửi để bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 8 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, cụ thể là tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh (CN) Tiền Giang, thông qua việc đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV CN Tiền Giang, tác giả rút ra nhận xét, đánh giá và nêu bật những thành tựu, hạn chế đối với chất lượng tín dụng, đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV CN Tiền Giang trong thời gian tới.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 27 3   Download

 • Bài viết cho thấy thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy có hiệu quả nhưng vẫn còn một số tồn tại nhất định, do trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa được đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hướng dẫn, quản lý của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

  pdf9p vialexanderfleming 09-02-2022 26 3   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 4 Pháp luật về hợp đồng tín dụng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hợp đồng tín dụng; Xác định được trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng; Trình bày được nội dung của hợp đồng tín dụng; Chỉ ra được các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tín dụng.

  pdf27p hoaanhdao709 19-01-2022 21 3   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 5 Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được cho vay có đảm bảo bằng tài sản cho vay không có đảm bảo bằng tài sản. Trình bày được các quy định về bảo lãnh ngân hàng, quy định về chiết khấu giấy tờ có giá, quy định về cho thuê tài chính và về bao thanh toán.

  pdf29p hoaanhdao709 19-01-2022 22 2   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 6 Pháp luật về dịch vụ thanh toán của tổ chức tín dụng, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được bản chất trung gian thanh toán của tổ chức tín dụng. Phân tích được các quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, các quy định về hình thức thanh toán qua tài khoản. Vận dụng được các quy định vào tình huống thực tiễn.

  pdf29p hoaanhdao709 19-01-2022 20 2   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 7 Pháp luật về ngoại hối, với mục tiêu giúp các bạn có thể chỉ ra được bản chất về ngoại hối và kinh doanh ngoại hối. Mô tả được các nội dung về hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trình bày được các quy định về kinh doanh ngoại hối.

  pdf24p hoaanhdao709 19-01-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 8 Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được bản chất và phân loại được các rủi ro; xác định được các quy định về bảo hiểm tiền gửi, hạn chế cấp tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng, kiểm soát nội bộ và dự trữ bắt buộc.

  pdf19p hoaanhdao709 19-01-2022 23 2   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và luật ngân hàng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hoạt động ngân hàng và vai trò của pháp luật trong hoạt động ngân hàng. Trình bày được lịch sử ra đời và mô hình cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam. Phân tích được các vấn đề lý luận cơ bản về Luật Ngân hàng.

  pdf21p hoaanhdao709 19-01-2022 26 1   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được vị trí pháp lý và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mô tả được cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phân tích được các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  pdf31p hoaanhdao709 19-01-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 3 Pháp luật về các tổ chức tín dụng, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm tổ chức tín dụng; Liệt kê được các loại hình tổ chức tín dụng; Mô tả được quy chế thành lập các tổ chức tín dụng; Phân tích được cách thức tổ chức lại, điều kiện giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; Mô tả được cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của tổ chức tín dụng.

  pdf35p hoaanhdao709 19-01-2022 24 1   Download

 • Nội dung chính của "Bài giảng Pháp luật tài chính ngân hàng" do ThS Luật Trịnh Ngọc Đức biên soạn nhằm cung cấp cho người học kiến thức về Pháp luật tài chính Doanh nghiệp và pháp luật Ngân hàng; kiến thức cơ bản: tài chính doanh nghiệp, luật về tài chính doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng và luật về tổ chức hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p billyelliot 11-11-2021 21 0   Download

 • Bài giảng Rèn nghề chăn nuôi 2 với mục tiêu giúp người học áp dụng được các kiến thức về chăn nuôi gia cầm giống, gia cầm thương phẩm, (gà; ngan; vịt; chim bồ câu; chim trĩ). Người học đồng thời áp dụng được các kỹ năng bao gồm các kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngày, điều trị một số bệnh thông thường, tiêm phòng, vệ sinh thú y. Ngoài ra, học phần này còn giúp người học rèn luyện thái độ thể hiện tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm của cá nhân về giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, môi trường chăn nuôi và tuân thủ pháp luật thú y trong chăn nuôi gia cầm.

  ppt52p buctranhdo 02-07-2021 40 2   Download

 • Chương 5 Pháp luật về phòng chống tham nhũng với các nội dung trình bày cụ thể như sau: Khái niệm tham nhũng; Các hành vi tham nhũng; Nguyên nhân tham nhũng; Tác hại của tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của cán bộ,công chức trong việc phòng, chống tham nhũng.

  ppt17p mucnang222 26-04-2021 36 2   Download

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm luật hiến pháp; Một số chế định cơ bản của luật hiến pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p mucnang222 26-04-2021 39 2   Download

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.2 Luật hình sự Việt Nam Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm Luật Hình sự; Tội phạm; Hình phạt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt26p mucnang222 26-04-2021 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Luật ngân hàng
p_strCode=baigiangluatnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2