intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng toán tài sản cố định

Xem 1-20 trên 426 kết quả Bài giảng toán tài sản cố định
 • Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính.

  pdf24p batman_1 09-01-2013 271 69   Download

 • Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao có mục tiêu giúp người học có khái niệm sơ bộ về một phần hồ sơ kiểm toán, vận dụng các kiến thức đã học để thực hành kiểm toán khoản mục kiểm toán tài sản cố định.

  ppt14p hoa_khoai91 12-06-2014 343 70   Download

 • Bài giảng chương 3 kế toán tài sản cố định gồm có các nội dung: Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định, phân loại và đánh giá tài sản cố định, kế toán chi tiết tài sản cố định, .... Mời các bạn tham khảo!

  ppt120p trentroicosao 10-03-2014 178 40   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1 Hạch toán tài sản cố định Doanh nghiệp kiểm soát được tài sản, dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp. Tài sản cố định của doanh nghiệp là các tài sản có giá trị lớn và đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp.

  pdf116p vespa_12 12-04-2014 139 32   Download

 • Mục tiêu chính của Chương 2: Kế toán tài sản cố định nhằm giúp các bạn nắm được Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ, cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf66p kyniemchieumua_09 14-12-2017 280 28   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Chương 4: Kế toán tài sản cố định trình bày về tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định, phân loại tài sản hữu hình và tài sản vô hình, thủ tục kiểm soát nội bộ tài sản cố định, xác định giá trị tài sản cố định, tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế.

  pdf81p wide_12 28-07-2014 148 17   Download

 • Chương 4 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức về phân loại các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp, xác định giá trị của tài sản cố định, nhận biết ảnh hưởng từ việc tăng, giảm, khấu hao tài sản cố định đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài chính, nhận biết các phương pháp khác nhau về đo lường khấu hao tài sản cho mục đích kế toán và mục đích thuế.

  pdf20p wide_12 30-07-2014 168 16   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định gồm: Nguyên tắc hạch toán kế toán tài sản cố định; mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định; sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định; thực hành kế toán tài sản cố định trên phần mềm kế toán.

  pdf41p allbymyself_10 24-02-2016 68 11   Download

 • Bài giảng đã hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của tài sản cố định; ghi nhận thủ tục kiểm toán thực hiện trên giấy làm việc phần hành kiểm toán tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bautroibinhyen11 25-12-2016 77 10   Download

 • Nội dung bài giảng Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp trình bày khái niệm tài sản cố định là tư liệu lao động chủ yếu trong sản xuất kinh doanh. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam các tư liệu lao động được coi là tài sản cố định.

  pdf66p top_12 18-04-2014 89 9   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 5 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nhằm trình bày về những vấn đề chung về tài sản cố định, đo lường tài sản cố định, kế toán biến động tài sản cố định, kế toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định, kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu.

  pdf30p thick_12 15-07-2014 78 9   Download

 • Chương 6 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về kế toán tài sản cố định. Chương này gồm có các nội dung như: Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định, kế toán tài sản cố định hữu hình, kế toán tài sản cố định vô hình, kế toán tài sản cố định đi thuê tài chính (CM 06: Thuê tài sản – đợt 2), kế toán khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p namthangtinhlang_01 03-11-2015 82 9   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định (Kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán trong quá trình sử dụng,...), trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p doinhugiobay_10 12-01-2016 56 8   Download

 • Nội dung chương V - Kế toán tài sản cố định trình bày khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định, phương pháp kế toán tài sản cố định. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt26p uocvong09 19-10-2015 71 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định: Phần 1" trình bày các nội dung phần "Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản" bao gồm: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_18 11-03-2016 84 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định: Phần 2" cung cấp cho ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p doinhugiobay_18 11-03-2016 56 4   Download

 • Bài giảng Chương 4: Kế toán tài sản cố định giúp cho các bạn giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định; nhận diện chứng từ kế toán liên quan đến tài sản cố định.

  pdf24p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 52 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Kế toán tài sản cố định: Phần 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bautroibinhyen11 25-12-2016 36 4   Download

 • Bài giảng Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm; Mục tiêu kiểm toán; Kiểm soát nội bộ; Rủi ro và sai sót thường gặp; Các thủ tục kiểm toán.

  pdf33p vitexas2711 03-11-2020 17 4   Download

 • Chương 9 trang bị cho người học những kiến thức về kế toán tài sản cố định. Thông qua chương này người học sẽ biết được các nguyên tắc hạch toán tài sản cố định; biết cách mô hình hóa hoạt động ghi tăng tài sản cố định, ghi giảm tài sản cố định; thực hành kế toán tài sản cố định trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 62 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng toán tài sản cố định
p_strCode=baigiangtoantaisancodinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2