intTypePromotion=3
ADSENSE

Bản đồ di sản Việt Nam

Xem 1-20 trên 406 kết quả Bản đồ di sản Việt Nam
 • Tai liệu gồm các nội dung chính: Thông tin chung về di sản Hà Nội, bản đồ di sản Việt Nam, 7 nhóm sản phẩm du lịch chủ yếu của Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf20p hpnguyen11 16-05-2018 19 2   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Suốt cả cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn kiên định quan điểm và lập trường xây dựng ĐCSVN theo chủ nghĩa Mác - Lênin và rèn luyện ĐCSVN theo hướng đó. Đó là “Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”....

  doc14p munmun123 18-04-2010 1012 461   Download

 • Bài tiểu luận "Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" khái quát lại sự nghiệp ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc cũng như quá trình Người chuẩn bị cả về công tác tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản. Qua đó, thấy được tầm quan trọng của Nguyễn Ái Quốc đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài tiểu luận này.

  pdf16p blue_12 09-05-2014 2674 470   Download

 • Tài liệu có nội dung gồm 6 chương cơ bản như sau: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930); quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954); sự nghiệp cách mạng XHCN ở miền BẮc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)l cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)...

  pdf65p cactaceae1990 09-04-2011 350 109   Download

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý thầy cô giáo và các bạn học sinh, chúng tôi tạo bộ sưu tập giáo án Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Với các giáo án được thiết kế chi tiết, giáo viên giúp học sinh biết Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng. Biết việc khai thác vận chuyển ,chế biến khoáng sản ở một số vùng đã gây ÔNMT.vì vậy khai thác khoáng sản phải đi đôi với việc BVMT. Biết Khai thác và sử dụng tài nguyên KS một cách hựp lý và tiết kiệm. Có kỹ năng đọc bản đồ khoáng sản VN, nhận xét sự phân bố các mỏ khoáng sản ở nước ta.

  doc6p quehuong_22 06-03-2014 527 34   Download

 • Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tham luận đi sâu phân tích bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua văn kiện các kỳ đại hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, và đều khẳng định: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam là bất di bất dịch và đây cũng là một trong những bài học thành công của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo trong gần 20 năm qua. Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta nên thống nhất với tư tưởng của Hồ Chí Minh tại Đại hội II...

  doc33p chinrom 25-06-2013 174 22   Download

 • câu đố dân gian việt nam được nxb hồng Đức ấn hành năm 2013, với kho tàng câu đố việt nam có rất nhiều, với những dị bản phong phú, đa dạng. vì vậy, sách chọn lọc ra đây những câu đố đặc sắc thú vị nhằm phục vụ nhu cầu của đông đảo bạn đọc yêu thích câu đố việt nam. phần 1 tiến hành chọn lọc các câu đồ về: các loài vật, các đồ vật, công cụ sản xuất, các loài cây cối,... hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những điều bổ ích và lý thú.

  pdf76p hanh_tv6 02-01-2019 38 1   Download

 • “Đường kách mệnh” của Hồ Chí Minh, một trong những di sản tư tưởng quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam, bàn về những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng ở nước ta, trong đó nổi bật là những luận điểm về Đảng cách mạng. Những luận điểm về Đảng cách mạng của Người không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nam trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

  pdf9p vihercules2711 26-03-2019 37 0   Download

 • Sự ra đời, phát triển của ĐCS Việt Nam là một tất yếu lịch sử do yêu cầu của chính xã hội Việt Nam trong suốt thời gian từ năm 1930 trở đi. Nhưng, vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với toàn dân tộc chỉ được xác lập trên thực tế khi Đảng làm tốt nhiệm vụ của mình, như Hồ Chí Minh nói: Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Sau này, vai trò lãnh đạo ấy đã được ghi vào Điều 4 của bản Hiến pháp...

  doc5p taonemay108 11-12-2010 219 90   Download

 • Côn Đảo là mảnh đất “thiêng” - nơi đã từng là một nhà tù vô cùng hà khắc dưới chế độ thực dân và đế quốc suốt hơn một thế kỷ. Đó cũng được coi là một “địa ngục trần gian” từng giam cầm nhiều thế hệ tù chính trị - những chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước đã đứng lên đấu tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tài liệu sau đây được biên soạn nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên mảnh đất này.

  pdf135p talata_10 11-03-2015 133 42   Download

 • Trong nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mang lại hiệu quả cao cho cán cân kinh tế nước nhà. Đất nước ta được bạn bè trong khu vực và thế giới biết đến với những nét văn hóa độc đáo tạo nên sự hấp dẫn kỳ thú với bất kì ai đã từng một lần ghé thăm. Bởi thế Việt Nam luôn là một điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch thế giới. Với hơn mười di sản văn hóa được UNESSCO công nhận và...

  doc8p itvanan 20-03-2013 134 38   Download

 • Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng.

  pdf9p visamurai2711 23-07-2019 37 5   Download

 • Trình Bày Quá Trình Chuẩn Bị Về Tư Tưởng Chính Trị Và Tổ Chức Cho Việc Thành Lập Đảng Cộn Sản việt Nam Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917), phong trào Cộng Sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và đã đi đến một sự lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng dân tộc do Lênin vạch ra. Tháng 12 năm 1920, tại Đại Hội Đảng xã hội Pháp...

  pdf13p lavie10 28-07-2011 1076 143   Download

 • Bản sắc dân tộc Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước - đó là lòng yêu nước, ý thức dân tộc, lòng nhân ái, trọng nghĩa, cần cù sáng tạo…

  pdf97p meomay_12 25-12-2013 323 68   Download

 • Lịch sử vận động và phát triển của cách mạng Việt Nam, thực tiễn phát triển của thế giới suốt thế kỷ XX, cũng như thập niên đầu thế kỷ XXI đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc nêu trên, đồng thời chứng minh rằng, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế vận động tiến bộ của thời đại và điều kiện lịch sử - cụ thể của Việt Nam...

  pdf148p trua_nang 22-04-2013 116 31   Download

 • Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v.. Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh tế-xã hội này đi...

  ppt0p tet0202 19-02-2013 117 26   Download

 • Là người Việt, bạn đã từng xem múa rối nước chưa? Bạn biết những gì về nghệ thuật này? Múa rối nước là một loại hình văn hóa truyền thống gắn bó lâu đời với người dân Việt Nam, đặc biệt là ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Thông qua các câu chuyện được nghệ sĩ rối nước thể hiện, người xem sẽ cảm nhận được sắc thái của hội làng, gửi gắm vào đó những mơ ước bình dị cho cuộc sống. ...

  pdf12p kiwinz 28-06-2013 116 26   Download

 • CÂU 1 “Đây chính là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Đó là lời nhận định của đồng chí Nguyễn Ái Quấc về sự ra đời của tổ chức: a. Việt Nam Quang phục hội b. Thanh niên Cao vọng Đảng c. Việt Nam Thanh niên các mạng đồng chí hội d. Tâm tâm xã CÂU 2 “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Đó là câu nói nổi tiếng của người đoàn viên thanh niên cộng sản:...

  pdf8p raymondchau 11-12-2012 295 7   Download

 • Bài viết gồm có những nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, những thành tựu; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, còn đó những thách thức.

  pdf14p thiendiadaodien_9 04-03-2019 38 6   Download

 • Nhận thức của Đảng về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị đã có những phát triển căn bản. Tuy nhiên, khi công cuộc đổi mới càng phát triển theo chiều sâu, thực tiễn càng đặt ra những vấn đề phức tạp và mới mẻ. Điều đó đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết những thành tựu và hạn chế, thuận lợi và khó khăn, phát hiện và lý giải những vấn đề mới để có quan điểm, giải pháp và bước đi thích hợp nhằm giải quyết hợp lý và hiệu quả mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới đi lên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản đồ di sản Việt Nam
p_strCode=bandodisanvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản