intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảo hiểm doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1577 kết quả Bảo hiểm doanh nghiệp
 • Bộ pháp điển về Kinh doanh bảo hiểm được xây dựng với những chủ đề pháp luật trong các lĩnh vực sẽ góp phần đảm bảo cho hệ thống pháp luật được thống nhất, minh bạch, thuận lợi để tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả trong xây dựng chính sách hoặc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf471p khanhchi2590 10-06-2024 2 0   Download

 • Trong nghiên cứu "Nhu cầu đào tạo kế toán doanh nghiệp bảo hiểm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập" nhóm tác giả nhận thấy, bảo hiểm là một trong những ngành tiềm năng, sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực bảo hiểm cũng như nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ngày càng tăng mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Chính sách tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" sẽ tập trung về chính sách tài chính của các DN BHNT thông qua hai chính sách chính là chính sách vốn và khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay, phân tích thực trạng chính sách vốn và khả năng thanh toán đối với thị trường BHNT, đánh giá những thành công, hạn chế còn tồn tại, và đề xuất những kiến nghị hoàn thiện chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp BHNT tại Việt Nam.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Tác động của quản trị rủi ro đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn chứng khoán Việt Nam" được thực hiện nhằm mục đích xác định tác động của hoạt động quản trị rủi ro đến giá trị niêm yết của các DNBH trên sàn chứng khoán Việt Nam. Thông qua bài viết tác giả mong muốn đề xuất một số hàm ý chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro trong DNBH. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Ấn phẩm Niên giám thống kê năm 2022 phần 1 trình bày các thông tin tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022; đơn vị hành chính và diện tích đất, dân số và lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf232p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình Phân tích Tài chính Doanh nghiệp bảo hiểm được biên soạn với mục đích cung cấp một tài liệu cơ bản cho việc giảng dạy và học tập môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp bảo hiểm trong chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Bảo hiểm của Học viện Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf109p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình tập trung chủ yếu vào những kiến thức trong phương pháp, kỹ thuật và nội dung phân tích tài chính đối với các loại doanh nghiệp bảo hiểm thông thường (doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ) trên thị trường bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf177p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Cuốn Bài tập Quản trị kinh doanh bảo hiểm 1 giúp sinh viên củng cố, hệ thống lại kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp trong doanh nghiệp, về thị trương bảo hiểm cũng như làm quen với các dạng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p khanhchi2560 24-05-2024 3 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Pháp luật về bảo hiểm" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p khanhchi2560 25-05-2024 5 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Quản trị rủi ro" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kiểm soát rủi ro; tài trợ rủi ro; quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Tài chính bảo hiểm" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề cơ bản về tài chính bảo hiểm; tài chính bảo hiểm thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Tài chính bảo hiểm" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: một số chỉ tiêu tài chính đặc thù trong doanh nghiệp bảo hiểm; tài chính bảo hiểm xã hội; hệ thống tài chính bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 01/XSBHĐC) áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác.Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Bảo hiểm thương mại hóa xuất nhập khẩu logistics không chỉ là một yếu tố bảo vệ yếu ớt mà còn là một thành phần quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham bài tiểu luận "Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu best logistics" sau đây để nắm rõ chi tiết nội dung.

  doc12p canh7890 21-05-2024 8 4   Download

 • Nghiên cứu này dự kiến sẽ phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Sun Life, để từ đó xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại thành phố Hà Nội. Bằng phương pháp thu thập khảo sát cùng với chạy kiểm định và hồi quy, tác giả sẽ tìm được mối quan hệ và tác động của các nhân tố tới quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Sun Life của khách hàng tại khu vực Hà Nội, và dựa trên kết quả đó, một số giải pháp sẽ được thảo luận để nâng cao quyết định của người tham gia và mua bảo hiểm nhân thọ.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp đồng bảo hiểm của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ Việt Nam" sẽ đi vào nghiên cứu kinh nghiệm của các nước Châu Âu và Trung Quốc với tư cách là một quốc gia Châu Á điển hình khi áp dụng. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 17 về ghi nhận hợp đồng bảo hiểm.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong lịch sử phát triển của ngành. Từ đầu năm đến nay, liên tục xảy ra các vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng tố giác đại lý bảo hiểm tư vấn sai, tác động tiêu cực đến niềm tin của thị trường. Nếu doanh nghiệp không tìm cách khắc phục thì sẽ rất khó tồn tại và phát triển. Bài viết này trình bày thực trạng thị trường Bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2023, nêu ra nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng, từ đó đưa ra một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Bài viết nêu một số vướng mắc phát sinh trong giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ - CP và kiến nghị hướng tháo gỡ vướng mắc nhằm mục đích góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan, giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư cho hoạt động khai thác thủy sản, tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

  pdf20p luanvanhay2024 15-04-2024 4 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục tiêu làm rõ các vấn đề lý luận và quy định pháp luật, đánh giá thực tiễn áp dụng, những bất cập của quy định pháp luật và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội áp dụng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  pdf15p vijaychest 24-04-2024 3 2   Download

 • Mặc dù kim ngạch hàng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm qua có tốc độ tăng trưởng cao, song tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trong nước còn rất khiêm tốn; tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thị trường bảo hiểm và nền kinh tế. Để vấn đề này được cải thiện, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng yếu là các giải pháp tài chính. Bài nghiên cứu này nhằm trình bày một số giải pháp tài chính thúc đẩy hoạt động bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu ở Việt Nam hiện nay.

  pdf6p longtimenosee09 08-04-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2