intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến dạng cơ của vật rắn

Xem 1-20 trên 161 kết quả Biến dạng cơ của vật rắn
 • Tuyển tập những bài giảng Biến dạng cơ của vật rắn đặc sắc nhất môn Vật lý lớp 10 là tư liệu bổ ích phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy của các bạn. Tuyển tập 9 giáo án về Biến dạng cơ của vật rắn môn vật lý 10 là bộ sưu tập có những bài giảng hay nhất, tại đây học sinh có thể nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được biến dạn đàn hồi và biến dạng không đàn hồi của các vật dựa trên tính chất bảo toàn hình dạng và kích thước của chúng.

  ppt23p xuanhopdo 26-11-2013 322 53   Download

 • "Bài giảng Vật lí 10 - Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn" với những kiến thức về biến dạng đàn hồi, giới hạn đàn hồi, định luật Húc, lực đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  ppt17p youtubeandhuuich 12-10-2020 23 0   Download

 • Định nghĩa được giới hạn bền và hệ số an tòan của vật rắn. Vận dụng được đinh luật húc để giải các bài tập đã cho trong bài. Nêu được ý nghĩa thực tiễn của các đại lượng: giới hạn bền và hệ số an tòan của vật rắn.

  doc5p minhtuyetnguyen 26-11-2013 275 37   Download

 • Kiến thức: - Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng. - Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm (điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng. - Phát biểu được định luật Húc. - Định nghĩa được giới hạn...

  pdf5p vnexpress1209 19-12-2010 223 34   Download

 • Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Nêu ra được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được 2 loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng.

  pdf7p phalinh11 26-07-2011 106 24   Download

 • I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng : biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng. - Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm (điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng. - Phát biểu định luật Hooke. - Định nghĩa...

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 146 22   Download

 • Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng. - Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm (điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng. ...

  pdf4p paradise7 19-12-2011 112 10   Download

 • Bài giảng Chuyên đề Vật lý 10 - Chương 7: Chủ đề 1 trang bị cho học sinh kiến thức về biến dạng cơ của vật rắn. Bài giảng này giúp người học có thể nắm bắt được các công thức liên quan đến biến dạng cơ của vật rắn cũng như áp dụng các công thức để giải bài tập.

  pdf3p nanhankhuoctai5 01-06-2020 3 0   Download

 • Bài giảng Chuyên đề Vật lý 10 - Chương 7: Chủ đề 1 trang bị cho học sinh kiến thức về biến dạng cơ của vật rắn. Bài giảng này giúp người học có thể nắm bắt được các công thức liên quan đến biến dạng cơ của vật rắn cũng như áp dụng các công thức để giải bài tập.

  pdf5p nanhankhuoctai5 01-06-2020 8 0   Download

 • Chương này gồm có các bài tập vận dụng các kiến thức về biến dạng cơ của vật rắn. Các bài tập này sẽ giúp học sinh nắm bắt được các công thức liên quan cũng như áp dụng các công thức để rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nanhankhuoctai5 01-06-2020 2 0   Download

 •  HS nắm kiến thức về định luật Húc, độ biến dạng tỉ đối, ứng suất, suất đàn hồi, hệ số đàn hồi của vật rắn để vận dụng giải các dạng bài tập có liên quan .  Rèn cho HS kĩ năng vận dụng giải BT. II.Trọng tâm:  BT về vận dụng định luật Húc.  BT về vận dụng công thức tính độ biến dạng tỉ đối, ứng suất, suất đàn hồi, hệ số đàn hồi của vật rắn. III. Chuẩn bị:  Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số...

  pdf6p kata_9 07-03-2012 280 34   Download

 • Bài giảng Chuyên đề Vật lý 10 - Chương 7: Chủ đề 2 trang bị cho học sinh kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất rắn. Bài giảng này giúp người học có thể nắm bắt được các công thức liên quan đến biến dạng cơ của vật rắn cũng như áp dụng các công thức để giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p nanhankhuoctai5 01-06-2020 6 0   Download

 • CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN §1. Vật rắn trong cơ học : 1) Khái niệm về vật rắn : Trong cơ học, vật rắn là một vật thể không biến dạng : Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật rắn không đổi theo thời gian.

  pdf8p suatuoiconbo 26-07-2011 359 85   Download

 • Câu 1: Một vật rắn đang quay xung quanh một trục cố định đi qua vật, một điểm xác định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có độ lớn vận tốc dài là một hằng số. Tính chất chuyển động của vật rắn đó là: A. quay đều. B. quay nhanh dần. C. quay chậm dần. D. quay biến đổi đều.

  pdf7p caocaogiay 20-01-2011 296 54   Download

 • Tài liệu Thuộc tính cơ học của vật rắn của tác giả Nguyễn Trọng Giảng có kết cấu gồm 6 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu Tài liệu. Nội dung phần này trình bày các khái niệm cơ bản về cơ chế vật lý của biến dạng dẻo; các khái niệm cơ sở của cơ học và nhiệt động học của môi trường liên tục; nhận dạng và phân loại thuộc tính lưu biến của vật rắn thực; đàn hồi, đàn nhiệt và đàn nhớt tuyến tính.

  pdf131p talata_8 02-02-2015 118 42   Download

 • Phần 2 Tài liệu Thuộc tính cơ học của vật rắn của tác giả Nguyễn Trọng Giảng gồm nội dung chương 5 và chương 6. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Dẻo tức thời, dẻo nhớt. Tài liệu là Tài liệu giảng dạy cho đối tượng sinh viên đại học, sinh viên cao học thuộc hoặc liên quan đến lĩnh vực cơ học vật liệu, sau khi đã được trang bị một Tài liệu cơ bản về cơ học môi trường liên tục.

  pdf163p talata_8 02-02-2015 115 41   Download

 • Luận văn trình bày rõ ràng các khái niệm, phép tính cơ bản, các phép biến đổi của tenxơ. Trên cơ sở đó vận dụng các phép tính của tenxơ để xác định các phương trình liên hệ biến dạng - chuyển vị, các phương trình cân bằng - chuyển động trong hệ tọa độ cong bất kỳ. Từ kết quả trên sau khi biến đổi, tác giả đã thu được các phương trình liên hệ biến dạng - chuyển vị cũng như hệ phương trình cân bằng trong hệ tọa độ trụ và hệ tọa độ cầu.

  pdf62p change16 27-07-2016 129 36   Download

 • Nắm được tính đàn hồi, tính dẻo, biến dạng kéo biến dạng nén. - Biết được khái niệm biến dạng lệch. Có thể quy ra các lọi biến dạng kéo, nén và lệch. - Nắm được khái niệm về giớ hạn bền. 1.2. Kĩ năng: - Phân biệt được tính đàn hồi và tính dẻo. - Giải được một số bài tập về định luật Húc.

  pdf3p kata_5 28-02-2012 151 14   Download

 • Nắm được tính đàn hồi, tính dẻo, biến dạng kéo biến dạng nén. - Biết được khái niệm biến dạng lệch. Có thể quy ra các lọi biến dạng kéo, nén và lệch. - Nắm được khái niệm về giớ hạn bền. 1.2. Kĩ năng: - Phân biệt được tính đàn hồi và tính dẻo. - Giải được một số bài tập về định luật Húc. - Biết giữ gìn các dụng cụ là vật rắn, như không làm hỏng tính đàn hồi, không được vượt qua giới hạn bền ...

  pdf4p paradise7 19-12-2011 105 4   Download

 • Tài liệu Chương 10 Cơ học vật rắn sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về chuyển động quay đều; chuyển động quay biến đổi đều; liên hệ giữa vận tốc dài, gia tốc dài của một điểm trên vật rắn với vận tốc góc, gia tốc góc; hai dạng phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định và một số kiến thức khác.

  doc18p nhung5tuyen10 28-07-2016 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Biến dạng cơ của vật rắn
p_strCode=biendangcocuavatran

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2