intTypePromotion=3
ADSENSE

Cao su lưu hóa

Xem 1-20 trên 928 kết quả Cao su lưu hóa
 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng môn Công nghệ cao su: Lưu hóa để có thêm kiến thức về sự lưu hóa, lưu hóa (vulcanization), một số chất lưu hóa thông dụng, đường cong lưu hóa, một số hệ lưu hóa, các thông số ảnh hưởng đến quá trình lưu hóa, phương pháp lưu hóa. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu.

  pdf22p cobetocxul9 07-08-2015 261 67   Download

 • Sự lưu hóa: là quá trình (phản ứng hóa học) mà qua đó các chuổi cao su được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học để tạo thành mạng lưới làm thay đổi vật liệu cao su từ trạng thái lỏng nhớt, thành trạng thái rắn có sự đàn hồi và dai Độ bền và độ cứng tăng cao những giảm hiện tượng trễ Số nguyên tử lưu hùynh giữa 2 mạch cao su – mật độ cầu nối ngang ảnh hưởng mạnh đến tính chất của cao su lưu hóa ...

  pdf22p suatuoi_thomngon 31-07-2011 357 169   Download

 • (BQ) Tài liệu Khoa học kỹ thuật công nghệ cao su thiên nhiên trình bày các nội dung sau: đại cương, thành phần và tính chất latex, thành phần hóa học và cấu trúc cao su, hóa tính của cao su, lý tính của cao su, sự lưu hóa, sự oxide hóa và lão hóa cao su thiên nhiên, lập công thức hỗn hợp cao su cho chế biến sản phẩm tiêu dùng, qui trình chế biến tổng quát, các loại nguyên liệu cao su và latex thiên nhiên, chất lưu hóa cao su, chất xúc tiến lưu hóa, chất tăng hoạt và trì hoãn lưu hóa, chất phòng lão cho cao su lưu hóa, chất độn trong cao su, chất hóa dẻo cao su và chất pepti (chất xúc tiến h...

  pdf478p bibibaba01 13-09-2014 458 136   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2229:2013 về cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Phép thử già hóa tăng tốc và độ bền nhiệt thay thế TCVN 2229:2007. Tiêu chuẩn quy định các phép thử già hóa tăng tốc hay độ bền nhiệt cho cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo

  doc16p thangnamvoiva12 12-08-2016 32 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1597-1:2013 quy định ba phương pháp xác định độ bền xé rách của cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo, cụ thể là: Phương pháp A, sử dụng mẫu thử dạng quần; phương pháp B, sử dụng mẫu thử dạng góc, có hoặc không có chỗ khía theo chiều sâu quy định; phương pháp C, sử dụng mẫu thử dạng cong lưỡi liềm có một chỗ khía.

  doc12p thangnamvoiva19 13-09-2016 45 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1595-1:2007 qui định phương pháp xác định độ cứng ấn lõm (độ cứng Shore) của cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo sử dụng thiết bị đo độ cứng với các thang chia sau đây: Thang A đối với cao su trong dải độ cứng bình thường; thang D đối với cao su trong dải độ cứng cao; thang AO đối với cao su trong dải độ cứng thấp và cao su xốp; thang AM đối với mẫu thử cao su mỏng trong dải độ cứng bình thường.

  doc8p thangnamvoiva19 13-09-2016 28 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5320-2:2008 - ISO 815-2:2008 giới thiệu đến người đọc nội dung về cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - xác định biến dạng dư sau khi nén - phần 2: phép thử ở nhiệt độ thấp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc8p mylove555 22-12-2015 23 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4509:2013 về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - Giãn dài khi kéo quy định phương pháp xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo của cao su lưu hóa và cao su nhiệt dẻo.

  doc23p thangnamvoiva5 01-12-2016 98 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4866:2013 về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định khối lượng riêng quy định hai phương pháp xác định khối lượng riêng của cao su lưu hóa và nhiệt dẻo thể rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p thangnamvoiva5 01-12-2016 111 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4509:2006 - ISO 37:2005 giới thiệu đến người đọc nội dung về cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - xác định các tính chất ứng suất - giãn dài khi kéo. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc20p mylove555 25-12-2015 44 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2752:2008 về cao su lưu hóa - Xác định mức độ tác động của các chất lỏng ra các phương pháp đánh giá độ bền của các loại cao su đã lưu hóa đối với tác động của chất lỏng bằng phép đo các tính chất của cao su trước và sau khi ngâm trong chất lỏng thử nghiệm.

  doc14p thangnamvoiva11 10-08-2016 15 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4782:1989 về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 2: Mẫu thử nhỏ (delft) quy định phương pháp xác định độ bền xé rách các mẫu thử nhỏ (mẫu thử Delft) của cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p thangnamvoiva18 05-09-2016 49 3   Download

 • TCVN 1596:2006 cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo, xác định độ kết dính với sợi dệt. Tiêu chuẩn do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC45/SC2 cao su, phương pháp thử biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và công nghệ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p huynhthuy1990 25-09-2015 27 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7647:2010 - ISO 5603:2007 trình bày nội dung vào cao su lưu hóa - xác định độ bám dính với sợi kim loại. Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định độ bền bám dính của cao su lưu hóa với sợi kim loại trong khối cao su.

  doc11p hoathomthao95 11-12-2015 28 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5363:2006 - ISO 4649:2002 trình bày nội dung về cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p mylove555 22-12-2015 43 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5363:2013 về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ quy định hai phương pháp thử để xác định độ chịu mài mòn của cao su bằng thiết bị trống quay hình trụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc17p bautroibinhyen6 01-12-2016 22 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2752:2008 về Cao su lưu hóa - Xác định mức độ tác động của các chất lỏng

  doc14p bautroibinhyen9 18-12-2016 22 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5320-1:2008 - ISO 815-1:2008 trình bày về cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - xác định biến dạng dư sau khi nén - phần 1: phép thử ở nhiệt độ môi trường hoặc ở nhiệt độ nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p mylove555 22-12-2015 25 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5321:2007 - ISO 812:2006 trình bày nội dung về cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - xác định độ giòn ở nhiệt độ thấp. TCVN 5321:2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC45/SC2 Cao su - Phương pháp thử biên soạn. Mời các bạn tham khảo.

  doc10p mylove555 22-12-2015 16 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4855:2008 về Cao su lưu hóa - Chuẩn bị mẫu và mẫu thử - Phép thử hóa học qui định phương pháp chuẩn bị mẫu cao su đã lưu hóa để sử dụng cho các phép thử hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p thangnamvoiva17 04-09-2016 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cao su lưu hóa
p_strCode=caosuluuhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản