intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc luận văn

Xem 1-20 trên 3378 kết quả Cấu trúc luận văn
 • Cấu trúc luận văn được thể hiện qua mẫu trang mục lục.

  pdf10p kimhoang 11-06-2009 918 361   Download

 • Các luận văn không nhất thiết phải tuân theo một cấu trúc hay hình thức tổ chức nào thật sự "cứng". Tuy thế, để đảm bảo tính chất toàn vẹn, và chặt chẽ của các lập luận khoa học, cho tới khi kết luận được các vấn đề nghiên cứu, một cấu trúc tốt sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều.

  pdf5p xedapdo 27-04-2010 361 135   Download

 • Bài viết trình bày những nội dung cơ bản của trào lưu hậu cấu trúc luận liên quan đến ngành ngôn ngữ học ứng dụng, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ. Mục đích của bài viết là phân tích những thách thức mà trào lưu hậu cấu trúc luận đặt ra đối với giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Ðồng thời bài viết cũng đưa ra những gợi ý cần nghiên cứu sâu hơn để lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam có thể tìm ra những giải pháp cho những thách thức đó.

  pdf14p nganga_05 25-09-2015 148 23   Download

 • Trên cơ sở những điều nói trên, luận văn này chọn đối tượng nghiên cứu là màng mỏng đa lớp có cấu trúc spin - van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta được chế tạo bằng phương pháp phún xạ catốt. Luận văn gồm 3 phần chính: Chương 1 - Tổng quan về màng mỏng từ tính, Chương 2 -Các phương pháp thực nghiệm, Chương 3 - Kết quả và thảo luận.

  doc65p change13 07-07-2016 66 7   Download

 • Bài viết Tiếp biến văn hóa Chăm Islam ở Việt Nam qua nghi lễ Kareh của người Chăm Awal một góc nhìn cấu trúc luận: Đi tìm những khác biệt và tương đồng trong sự gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Champa và Islam thông qua nghi lễ Kareh của người Chăm Awal,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p baoyencute 17-04-2018 46 2   Download

 • Trên cơ sở những điều nói trên, luận văn này chọn đối tượng nghiên cứu là màng mỏng đa lớp có cấu trúc spin - van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta được chế tạo bằng phương pháp phún xạ catốt. Luận văn gồm 3 phần chính: Chương 1 - Tổng quan về màng mỏng từ tính, Chương 2 -Các phương pháp thực nghiệm, Chương 3 - Kết quả và thảo luận.

  doc27p change13 07-07-2016 43 1   Download

 • Sự phát triển kinh tế của mỗi nước phụ thuộc rất nhiều vào mức độ cơ giới hoá và tự động hoá các quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất máy nâng hạ vận chuyển đóng vai trò khá quan trọng. Máy nâng, vận chuyển là cầu nối giữa các hạng mục công trình sản xuất riêng biệt, giữa các phân xưởng trong một nhà máy, giữa các máy công tác trong một dây chuyền sản xuất. Máy nâng vận chuyển được dùng rất phổ biến trong công nghiệp, xây dựng, giao thông... Trong nhóm máy vận chuyển thì cầu trục là một...

  doc524p phantuanotok35 23-09-2011 697 221   Download

 • Tập tiểu luận Văn hóa và con người của Nguyễn Trần Bạt gồm hai phần, trong đó phần đại cương về văn hóa trình bày về khái niệm, bản chất, cấu trúc của văn hóa, mối liên hệ biện chứng giữa văn hóa và lịch sử, bản sắc văn hóa và toàn cầu hóa. Phần văn hóa chính trị trình bày về chính trị và cấu trúc đời sống chính trị, những nguyên tắc của sự lãnh đạo, văn hóa chính trị và dân chủ, những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu,...

  pdf274p muathu102 20-03-2013 614 155   Download

 • Trên cơ sở đó, cấu trúc luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần nội dung gồm ba chương và được trình bày theo thứ tự sau:Chương 1. Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin....

  pdf60p sunflower_1 06-09-2012 304 95   Download

 • Phân tích phương pháp điều chế vectơ không gian cho bộ nghịch lưu áp 3 mức cấu trúc NPC: xây dựng được vectơ không gian của bộ nghịch lưu, xác định được thời gian tác động và trình tự tác động của các khóa bán dẫn trong các pha của bộ nghịch lưu. Phân tích 2 phương pháp điều chế vectơ không gian thông thường (Conventional SVM) và phương pháp điều chế vectơ không gian cải tiến (SVM With Even-Order Harmonic Elimination). ...

  pdf81p orchid_1 06-09-2012 159 75   Download

 • Cấu trúc luận văn gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý nguồn nhân lực, phương pháp nghiên cứu, thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Bắc giai đoạn 2008 - 2013, một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Bắc giai đoạn 2014-2020.

  pdf116p estupendo5 30-08-2016 143 67   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thiết kế hệ truyền động nâng hạ cầu trục.', luận văn - báo cáo, điện - điện tử - viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf69p vanngocdienck3 12-11-2012 162 66   Download

 • Cấu trúc luận văn gồm 4 chương:Chương 1: Giới thiệu một cách khái quát nhất bài toán trích chọn thông tin, tính ứng dụng thực tiễn của bài toán.Chương 2: Trình bày một số các khái niệm liên quan đến bài toán trích chọn thông tin, các phương pháp trích chọn thông tin. Với mỗi phương pháp trình bày một mô hình minh họa.

  pdf65p sunflower_1 06-09-2012 96 36   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn kế tóan về chi phí sản xuất', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p ttcao9 27-08-2011 86 21   Download

 • Dưới đây là luận văn Thạc sĩ Văn học: Nghiên cứu tiểu thuyết “Tên của đóa hồng” của Umberto Eco nhìn từ lý thuyết giải cấu trúc. Luận văn trình bày về cơ sở lý luận; dấu vết và ngược xuôi phát tán trong mê cung tiểu thuyết; sự trì biệt của văn bản.

  pdf120p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 95 14   Download

 • Bài giảng Viết và trình bày luận văn nhằm trình bày các nội dung chính: bắt đầu viết, cấu trúc luận văn/nghiên cứu, bố cục nội dung của luận văn, phát triển văn phong thích hợp, cách trình bày luận văn.

  pdf9p canon_12 01-04-2014 132 12   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn quản lý tài chính trong cty bảo hiểm', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p ttcao8 27-08-2011 63 9   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 10 nhằm giúp người học biết được cách viết và trình bày luận văn. Trong chương này gồm có các nội dung cần chú ý như: Bắt đầu viết, cấu trúc luận văn/nghiên cứu, bố cục nội dung của luận văn, phát triển văn phong thích hợp, cách trình bày luận văn. Mời tham khảo.

  pdf9p namthangtinhlang_02 05-11-2015 51 4   Download

 • Cấu trúc luận văn được tổ chức như sau: Chương 1) Tổng quan bán hàng tự động, chương 2) Mạng nơ-ron và phương pháp seq2seq, chương 3) Giải pháp và xây dựng mô hình đề xuất iSales, chương 4) Thử nghiệm, đánh giá kết quả. Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận trong quá trình nghiên cứu và xây dựng “mô hình bán hàng tự động trên Internet”.

  pdf71p hanh_tv26 03-04-2019 23 4   Download

 • Cấu trúc luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Hệ thống điều khiển chuyển động của xe đi dưới nước và mô hình hóa. Chương 2 - Tìm hiểu điều khiển trượt và các phương pháp hạn chế hiện tượng rung. Chương 3 - Phương pháp đề nghị hạn chế hiện tượng rung của đề tài và ứng dụng điều khiển chuyển động của xe đi dưới nước. Chương 4 - Mô phỏng điều khiển chuyển động xe đi dưới nước và đánh giá kết quả đạt được Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc luận văn
p_strCode=cautrucluanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2