Chấn chỉnh công tác quản lý thu

Xem 1-20 trên 47 kết quả Chấn chỉnh công tác quản lý thu
 • Công văn 3566/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu, nộp tiền thuế vào NSNN

  pdf3p thinhlien 14-08-2009 53 8   Download

 • Công văn 4145/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác quản lý và đôn đốc thu nộp các khoản thu về đất năm 2003

  doc4p thuylam 16-08-2009 49 1   Download

 • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại công văn số 829/ VPCP-NC ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng chính phủ về việc rà soátm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở bảo trợ xã hội ở các địa phương...

  pdf1p thanhan 23-09-2009 33 1   Download

 • BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 734/CT-TTG NGÀY 17/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU EPC

  pdf1p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 31 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN CHĂN NUÔI

  pdf2p mungtetmoi 21-01-2013 17 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

  pdf6p coolandclean 22-05-2012 33 1   Download

 • Ngoài những mặt tiêu cực thì cuộc khủng hoảng tài chính cũng là một dịp tốt để kiểm tra phẩm chất lãnh đạo của những người làm công tác quản lý, chỉ đạo ở tất cả các cấp. Cuộc khủng hoảng cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ lại những nguyên tắc cần thiết của một nhà lãnh đạo chân chính.

  pdf9p hongnhung245 13-11-2010 68 14   Download

 • Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường phối hợp giữa Hải quan địa phương trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và chấn chỉnh công tác kiểm hóa

  doc2p lythong 18-08-2009 59 5   Download

 • Tác động của quản lý nhân sự tới hình ảnh thương hiệu Bất kỳ một nhà quản lý có tự trọng nào cũng sẽ nói với người khác rằng danh tiếng của công ty về mặt nhân sự có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh. Điển hình là họ sẽ tiếp tục nói về tầm quan trọng của “tên tuổi người quản lý” đối với việc thu hút, giữ chân và khuyến khích đội ngũ nhân viên giỏi.

  pdf6p hongnhung_4 23-02-2011 101 35   Download

 • Đề tài nhằm tìm ra giải pháp giúp công ty CP ĐTXD Nam Tuấn: Tuyển dụng, thu hút được người giỏi; công tác đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên công ty; công tác quản lý nhân sự, môi trường làm việc giúp nhân viên phát huy được khả năng của mình; chế độ đãi ngộ và chính sách giữ chân người giỏi.

  pdf111p trangvo0502 18-05-2017 24 17   Download

 • Tại đại hội lần thứ VI năm 1986, đảng ta đã áp dụng chính sách mở cửa nền kinh tế cũng kể từ đây kinh tế Việt Nam bắt đầu hòa nhập với kinh tế thế giới, một chân trời kinh tế rộng mở dầy hứa hẹn nhưng cũng tiềm ẩn không ít những khó khăn thách thức mới.

  pdf79p beembank123 24-06-2013 29 11   Download

 • Sự cải tiến trong quản lý (phần cuối) Cải tiến trong quản lý không phải là công việc của bất kỳ cá nhân cụ thể nào mà là của tất cả mọi người. Đó là kết luận mà tác giả Gary Hamel đưa ra trong bài viết về vấn đề này. Làm thế nào để xây dựng một công ty “thức thời”? Khi nói về tương lai, có rất ít thứ có thể nói một cách chắc chắn, ngoại trừ điều này: Một lúc nào đó, trong thập kỷ tiếp theo, công ty của bạn sẽ phải đối mặt với thách...

  pdf6p hongnhung_2 29-12-2010 60 10   Download

 • Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt8 02-12-2009 44 3   Download

 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. b) Doanh thu cung cấp dịch vụ Khái niệm: doanh thu cung cấp dịch vụ là thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán...

  pdf101p nokia_12 09-05-2013 88 38   Download

 • Quản trị thư lại thuộc trường phái quản trị hành chính, ra đời và mang lại sự phồn thịnh kinh tế vào giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Quản trị kiểu thư lại là một hệ thống dựa trên những nguyên tắc, hệ thống thứ bậc, sự phân công lao động rõ ràng, những thủ tục chắc chắn (cứng nhắc). Lý thuyết này đưa ra một quy trình về cách thức điều hành một tổ chức .Quy trình này có 7 đặc điểm như sau: 1.

  ppt7p hprangdong 23-09-2012 241 21   Download

 • Việt nam đang trên đƣờng hội nhập vào nền kinh tế thị trƣờng, một môi trƣờng mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mình cũng nhƣ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất.

  pdf108p nokia_12 09-05-2013 57 21   Download

 • Khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì quy luật cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự đứng lên bằng chính "đôi chân" của mình. Hiện nay, khó khăn đối với các doanh nghiệp trong nước là sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các sản phẩm sản xuất trong nước mà còn phải cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài đang xâm nhập tràn lan vào thị trường trong nước.

  pdf87p muathi2013 17-05-2013 47 20   Download

 • DỰ ÁN CARD 023/07VIE Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản lý sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam Đào Ngọc Quang Phòng Nghiên cứu Bảo vệ Thực vật rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam © The State of Queensland Department of Employment, Economic Development and Innovation, 2009 Mục tiêu tổng quát Nâng cao năng lực của cán bộ công tác trong lĩnh vực bảo vệ rừng Mục tiêu cụ thể 1.

  pdf0p tam_xuan 06-03-2012 40 6   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

  pdf9p meoconbatbuom 27-05-2011 35 5   Download

 • . Đôi khi bạn cảm thấy thật mệt mỏi, công việc theo năm tháng ngày càng trở nên nhàm chán hơn là giúp cho bạn có được một điều gì đó. Đây chính là lúc mà bạn không còn yêu công việc của mình như trước nữa.

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 30 4   Download

Đồng bộ tài khoản