intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí chu kỳ sống

Xem 1-20 trên 80 kết quả Chi phí chu kỳ sống
 • Nội dung chính trong chương này gồm có: Các giai đoạn hoạt động của thiết bị, ứng dụng chi phí chu kỳ sống, tính toán chi phí chu kỳ sống.

  pdf11p northernlight 28-07-2011 367 175   Download

 • "Chi phi ́ chu ky ̀ sôń g (LCC) la ̀ toaǹ bô ̣ cać loaị chi phi ́ ma ̀ khać h haǹ g (ngươì mua, ngươì sư ̉ duṇ g) phaỉ tra ̉ trong thơì gian sư ̉ duṇ g thưc̣ tê ́ cuả thiết bị".Chi phí chu kỳ sống gồm:

  ppt64p thanhnamtv 17-09-2011 293 64   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong mô đun 4 gồm: Các giai đoạn hoạt động của thiết bị, ứng dụng chi phí chu kỳ sống, tính toán chi phí chu kỳ sống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf16p nhanmotchut_3 19-10-2016 62 10   Download

 • Bất kỳ hoạt động sản xuất nào của doanh nghiệp (DN) cũng xả thải ra môi trường và nguy cơ gây ra các loại ô nhiễm về nước, không khí, tiếng ồn, mùi hôi, rung động, chất thải độc hại vùi sâu dưới đất. Theo các báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 20181 , Việt Nam là một quốc gia đã nằm trong tình trạng báo động về các loại ô nhiễm2 , 3 .

  pdf8p 035522894 04-04-2020 30 1   Download

 • Các vấn đề cần quan tâm trong phần này gồm có: Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng trong bảo trì, chi phí chu kỳ sống, kinh tế trong bảo trì, bảo trì năng suất toàn diện (TPM) và bảo trì tập trung độ tin cậy (RCM), tổ chức bảo trì, phụ tùng và quản lý tồn kho, hệ thống quản lý bảo trì, các biểu mẫu và quy trình về bảo trì.

  pdf7p northernlight 28-07-2011 770 268   Download

 • Luận án đề xuất áp dụng một số kỹ thuật phân tích để đánh giá việc thực hiện mục tiêu quản trị chi phí được sử dụng cho từng phương pháp kế toán quản trị chi phí, cụ thể là kỹ thuật phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của sản phẩm có thể so sánh trong phương pháp Kaizen, kỹ thuật phân tích số chênh lệch trong phương pháp định mức.

  pdf206p change02 06-05-2016 87 23   Download

 • Nhận diện vai trò của các loại chi phí khác nhau trong việc ra quyết định: Chi phí mong muốn Chi phí Kaizen Chi phí chu kỳ sống Các công cụ chi phí khác: Chi phí chất lượng Chi phí Taguchi Chi phí môi trường, chi phí tận dụng, và chi phí hủy bỏ

  ppt59p alt_12 24-07-2013 103 27   Download

 • "Bài giảng Quản lý và kỹ thuật bảo trì: Phần 2" trình bày nội dung của các chương sau: chương 3 độ tin cậy và khả năng sẵn sàng, chương 4 chi phí chu kỳ sống LCC & kinh tế bảo trì, chương 5 bảo trì phòng ngừa, chương 6 bảo trì tập trung vào độ tin cậy, chương 7 thiết kế đảm bảo độ tin cậy ram, chương 8 phụ tùng & quản lý tồn kho phụ tùng, chương 9 bảo trì năng suất toàn bộ.

  pdf188p 1117757 05-11-2014 319 90   Download

 • Ước lượng chi phí đầu tư cho dự án là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác quản lý xây dựng. Cùng với sự phát triển đô thị hóa và sự gia tăng dân số ngày càng nhanh, các dự án xây dựng chung cư đang xuất hiện ngày càng nhiều. Việc ước lượng chi phí xây dựng nhờ đó có thể dự trù được lợi nhuận do dự án chung cư mang lại là vấn đề sống còn của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp xây dựng....

  pdf9p thaonhi 18-06-2009 492 189   Download

 • Nội dung chính : 1. Chi phí cơ hội gia tăng 2. Thuyết lợi thế tương đối của Hecksher-Ohlin 3. Lý thuyết H-O-S 4. Lthuyết về chu kỳ sống QT của SP 5. Lợi thế cạnh tranh quốc gia-viên kim cương M. Porter

  ppt28p huuday 23-09-2010 643 215   Download

 • Chương 1 Tổng quan về dự án và quản trị dự án thuộc bài giảng quản trị dự án nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản: dự án, chu kỳ sống của dự án, và quản trị dự án, các đặc điểm của dự án, các chức năng và các giai đoạn QTDA, những yếu tố thành công chủ yếu của dự án, thất bại và các vấn đề của dự án và nhà quản lý dự án.

  pdf41p orange_12 03-06-2014 170 45   Download

 • Phần 2 Tài liệu 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn) gồm các nội dung: Lời kêu gọi nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm; Chống quan liêu, tham ô, lãng phí; Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Độc lập; Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Nam bộ kháng chiến; Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm 6 năm toàn quốc kháng chiến.

  pdf163p uocvongxua04 22-07-2015 95 23   Download

 • Bái báo giới thiệu các nguyên tắc hướng dẫn nhằm thực hiện thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì với mục tiêu sản phẩm được bảo trì dễ dàng, thuận lợi, thời gian ngừng máy và chi phí chu kỳ sống tối thiểu. Khả năng bảo trì là một đặc tính thiết kế và lắp đặt. Đặc tính này được đo bằng khả năng của thiết bị duy trì hoặc phục hồi trạng thái đã định khi

  pdf11p nhatro75 22-07-2012 109 22   Download

 • Chương 7 Mở rộng lý thuyết H-O thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về các nội dung lần lượt như sau: thương mại quốc tế dựa trên sự khác nhau về công nghệ, thương mại quốc tế với chi phí vận chuyển, lý thuyết lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế.

  pdf16p thin_12 22-07-2014 82 11   Download

 • Chương 11 Những giải pháp tài chính trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, phá sản doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về những căn cứ và giải pháp tài chính để đi đến quyết định sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, chu kỳ sống của doanh nghiệp và cơ cấu tài chính, những giải pháp tài chính khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng bị phá sản và vấn đề tài chính khi thực hiện phá sản doanh nghiệp.

  pdf30p slow_12 25-06-2014 89 9   Download

 • Chương này giới thiệu sự phát triển lịch sử của cuộc sống chi phí chu kỳ (LCC), có niên đại những năm 1930, và thiết lập của phương pháp, dựa một phần vào nhu cầu của quân đội. LCC được định nghĩa là một công cụ chính xác với 3 biến thể. thông thường Giá rẻ, phương pháp lịch sử, là tương phản với môi trường giá rẻ, sử dụng hệ thống tương đương ranh giới và cùng một đơn vị chức năng như vòng đời đánh giá (LCA) và bao gồm một đánh giá tác động bổ sung....

  pdf46p giangsinh_trang 05-01-2012 40 4   Download

 • Chương này thảo luận về giá trị thời gian của tiền bạc cũng như làm thế nào giảm giá nên được thực hiện để cuộc sống chu kỳ chi phí ước tính là phù hợp với phương pháp làm việc. Chiết khấu sẽ phụ thuộc vào loại chi phí chu kỳ cuộc sống (LCC) thực hiện cũng như tác động môi trường chi phối, và là một thủ tục lặp đi lặp lại đòi hỏi phải có một phân tích độ nhạy cảm và đánh giá ngang hàng. Cần phải xem xét giá rẻ từ quan điểm của những người...

  pdf18p giangsinh_trang 05-01-2012 50 4   Download

 • - Đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động quan trọng có ảnh hưởng lớn đến nhịp độ phát triển của nền kinh tế và đời sống của nhân dân. Đây là lĩnh vực rất phức tạp trong đời sống kinh tế - xã hội cần phải được quản lý một cách chặt chẽ dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm đảm bảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ nhất định;

  doc14p anhduc_dhnt 02-08-2011 2328 654   Download

 • I. Kỹ thuật trồng: 1. Mùa vụ: Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nên trồng vào tháng 6-7 dương lịch (đã vào mùa mưa) để giảm chi phí tưới trong giai đoạn cây con. Tuy nhiên, nếu chủ động được nguồn nước tưới thì có thể trồng vào bất kỳ thời gian nào trong năm. 2. Đào mương lên liếp: Ở ĐBSCL ngoài đất giồng cát, thì tất cả các loại đất từ đất phù sa ven sông hay đất phèn đều phải lên liếp khi trồng cây lâu năm như cây dừa. Tuy nhiên, kiểu lên liếp tùy...

  pdf24p lenguyentn 17-04-2011 419 103   Download

 • Năm đầu đại học là một giai đoạn chuyển tiếp và để trở thành con người thực sự trưởng thành, sinh viên phải tự lập trong mọi mặt của đời sống. Kỹ năng sống tự lập là khả năng tự chăm sóc đến bản thân từ ăn ở, đi lại cho đến chi phí sinh hoạt, học phí, là chủ động trong việc học tập, cải thiện bản thân về

  pdf5p abcdef_5 26-06-2011 333 97   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí chu kỳ sống
p_strCode=chiphichukysong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2