intTypePromotion=3

Chỉ tiêu tiếp cận pháp luật

Xem 1-20 trên 26 kết quả Chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
 • Thông tư số 07/2017/TT-BTP Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

  doc26p daoducmanh0410 05-01-2018 21 0   Download

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề chung về hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  pdf88p nutifooddau 18-01-2019 36 0   Download

 • Luận văn làm rõ căn cứ thực tiễn, đánh giá thực trạng việc thực hiện pháp luật thuế hiện hành ở Thanh Hóa. Đề ra và luận chứng khoa học cho quan điểm cơ bản về thực hiện pháp luật thuế, cho những nội dung cơ bản của các quy định của pháp luật thuế cần sửa đổi, bổ sung và những giải pháp chung tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao cơ chế thực hiện pháp luật thuế ở Thanh Hóa theo các tiêu chí khoa học.

  pdf11p truongtien_08 03-04-2018 13 2   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn trong khuôn khổ của một dự án của Quỹ Châu Á để đáp ứng nhu cầu thông tin và giới thiệu những hướng dẫn cụ thể liên quan đến công tác xây dựng, điều hành và quản lý hợp tác xã tới đông đảo các đối tượng quan tâm, đặc biệt là các cán bộ xã viên hợp tác xã nông nghiệp.

  pdf304p capdoihoancanh 11-05-2013 65 8   Download

 • Trong khoa học pháp lý Việt Nam hiện nay, trách nhiệm pháp lý được tiếp cận theo nghĩa tiêu cực, gắn liền với vi phạm pháp luật. Cách tiếp cận trách nhiệm pháp lý theo nghĩa hẹp này tạo ra những hạn chế trong việc tiếp cận kiến thức chuyên ngành của người học. Bài viết phân tích những hạn chế của cách tiếp cận truyền thống và đề xuất một cách tiếp cận mới về trách nhiệm pháp lý.

  pdf7p truongtien_09 10-04-2018 14 4   Download

 • Nội dung bài viết phân tích một trong nghĩa vụ tiền hợp đồng đó là nghĩa vụ cung cấp thông tin. Ở Việt Nam, nghĩa vụ này đã được quy định tại một số hợp đồng chuyên biệt như hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng với người tiêu dùng. BLDS 2005 cũng có một số quy định đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên sau 10 năm thực hiện đã bộc lộ ra những bất cập cần phải được khắc phục.

  pdf15p hanh_tv32 03-05-2019 8 2   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: LÁ THƯ NHẦM ĐỊA CHỈ I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nắm được 1 số kiến thức về thư từ: + Biết cách ghi địa chỉ trên bìa thư. Hiểu: nếu ghi sai địa chỉ, thư sẽ bị thất lạc. + Nhớ: không được bóc thư, xem trộn thư của người khác (vì như vậy là không lịch sự, thậm chí là vi phạm pháp luật) Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. 2Kỹ năng: Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

  doc4p quangphi79 08-08-2014 183 24   Download

 • Một số quy định về hình phạt trong Hoàng Việt hình luật Bổ sung quy định về quyền của người làm chứng Để kịp thời ngăn chặn những nguy hiểm gây ra cho người làm chứng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải khẳng định sự đe doạ là có thật hay không.

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 57 6   Download

 • Những tiêu chí cơ bản của thị trường bất động sản minh bạch Trước khi có những tiếp xúc ban đầu với NLĐ cần tuyển dụng, NSDLĐ thường có những hoạt động chuẩn bị. Do các hoạt động ngay trong giai đoạn chuẩn bị này đã có thể tác động đến lợi ích của NLĐ nên Luật quy chế xí nghiệp đã quy định cho hội đồng xí nghiệp(1) (HĐXN) những quyền tham gia nhất định.

  pdf9p keomotmau 20-05-2013 45 5   Download

 •   1. Mức độ ảnh hưởng của Chính phủ đối với việc phân bổ các nguồn lực và các quyết định của doanh nghiệp, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, chẳng hạn thông qua việc áp dụng giá cả do nhà nước ấn định, hoặc phân biệt đối xử trong chế độ thuế, thương mại hoặc tiền tệ.   2. Không có hiện tượng Nhà nước can thiệp bóp méo hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến khu vực tư nhân hoá.

  ppt4p tab_12 29-07-2013 45 3   Download

 • Bài viết này sử dụng phương pháp tiếp cận quyền để phân tích những khía cạnh bảo đảm quyền con người của các quy định về giai đoạn xét xử trong BLTTHS năm 2015, đó là các quy định về mục tiêu, nguyên tắc của luật TTHS; các quy định về thủ tục xét xử và các quy định khác có liên quan

  pdf6p cathydoll4 21-02-2019 20 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH: KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG; CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO; CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN H...

  pdf8p noel_vui 13-11-2012 35 1   Download

 • rên cơ sở mối liên hệ động hình học giữa tên lửa -mục tiêu và phương pháp giải bài toán điều khiển tối ưu với chỉ tiêu tối ưu cục bộ dạng toàn phương theo tiếp cận Letov – Kalman, bài báo trình bày một phương pháp xây dựng luật dẫn cho tên lửa tự dẫn trên cơ sở nguồn thông tin về tốc độ góc và sai lệch góc của đường ngắm nhằm tăng hiệu quả dẫn.

  pdf6p minhxaminhyeu4 15-07-2019 3 0   Download

 • Ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá để thưcj hiện dưới sự tham gia trực tiếp của Ban chỉ đạo trung ương cổ phần hoá. 6-Những ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng sau khi cổ phần hoá. Được giảm thuế lợi tức 50% trong 2 năm liên tiếp sau khi chuyển sang hoạt động theo luật công ty.

  pdf5p caott9 20-07-2011 53 13   Download

 • Thay đổi đáng kể trong lĩnh vực môi trường đã yêu cầu đánh giá lại môi trường chương trình bảo vệ tại chỗ trên khắp thế giới. Mặc dù đã được giảm mức độ ô nhiễm thực hiện trong một số lĩnh vực, kỳ vọng cần thiết để bảo vệ môi trường chưa được đáp ứng mặc dù các chương trình mở rộng quy định và các chi phí chi phí.

  pdf24p tuongmatdo 12-12-2011 82 10   Download

 • Qúa trình xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Bổ sung quy định về quyền của người làm chứng Để kịp thời ngăn chặn những nguy hiểm gây ra cho người làm chứng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải khẳng định sự đe doạ là có thật hay không.

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 51 6   Download

 • Trong bài viết "Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015", tác giả trình bày với hai nội dung: Những điểm tiến bộ của BLDS 2015 trong các quy định về pháp nhân và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong BLDS 2015 về pháp nhân, mục tiêu chính là đánh giá về thành công và hạn chế của các quy định về pháp nhân trong BLDS 2015 cùng những vấn đề đặt ra khi BLDS 2015 có hiệu lực áp dụng...

  pdf11p hanh_tv32 03-05-2019 22 4   Download

 • Nghị quyết số 30/2017/NQ-­HĐND ban hành về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 15 0   Download

 • Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Nó là cơ quan đại diện cho nhân dân, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước.

  pdf10p meolep4 02-01-2019 13 2   Download

 • Tỉnh Sơn La có điều kiện tự nhiên đa dạng, các hợp phần tự nhiên và cảnh quan (CQ) mang đặc thù của miền núi, là hệ quả của mối tương tác phức tạp giữa các hợp phần và nhân tố thành tạo cảnh quan.

  pdf9p viboruto2711 21-05-2019 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
676 lượt tải

p_strKeyword=Chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
p_strCode=chitieutiepcanphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản