intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiến lược công nghiệp

Xem 1-20 trên 6821 kết quả Chiến lược công nghiệp
 • Bài viết nghiên cứu về tình hình phát triển cây điều tỉnh Bình Phước trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của cây điều. Bằng phương pháp phân tích SWOT, nhận định những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của ngành điều trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước còn gặp nhiều khó khăn, kết quả nghiên cứu cho thấy cây điều đóng vai trò chủ lực và mang tính chiến lược.

  pdf11p kimphuong1141 16-11-2023 0 0   Download

 • Vấn đề giải quyết việc làm, đặc biệt là việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là một trong những chính sách quan trọng đối với mỗi quốc gia, là vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của bản thân sinh viên mà cả đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

  pdf3p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu khái quát kinh nghiệm quốc tế về phát triển các quỹ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xanh từ nhiều quốc gia, từ đó, rút ra bài học cho Việt Nam trên các khía cạnh: mô hình tổ chức, các nguồn viện trợ cho quỹ và phương thức quản lý.

  pdf8p vispacex 16-11-2023 1 0   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay đang làm chậm lại và giảm hiệu quả của quá trình này ở nhiều địa phương; từ đó ảnh hưởng chung đến kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở quy mô quốc gia. Bài viết đề xuất một số hướng tiếp cận mới, nhằm đẩy nhanh và gia tăng hiệu quả của quá trình này trên quy mô toàn quốc.

  pdf8p vispacex 16-11-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Xây dựng phương pháp và bộ công cụ hoạch định chiến lược cho các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam" nhằm xây dựng phương pháp và bộ công cụ để hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hoạch định chiến lược phát triển tổ chức, đảm bảo phù hợp với đặc điểm và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các hiệp hội này.

  pdf280p hoahogxanh06 09-11-2023 3 3   Download

 • Luận án "Xây dựng phương pháp và bộ công cụ hoạch định chiến lược cho các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá tình hình nghiên cứu, xác định khoảng trống nghiên cứu, sự cần thiết của Đề tài và xác định các kết quả nghiên cứu đi trước có thể sử dụng để xây dựng cơ sở lý luận, khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực hiện đề tài.

  pdf28p hoahogxanh06 09-11-2023 2 2   Download

 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực của đội ngũ kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho bộ phân kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ trong giai đoạn CMCN 4.0 và làm tiền đề xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ trong thời gian tới.

  pdf27p hoahogxanh06 09-11-2023 7 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Phát triển thương hiệu hàng may mặc TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG" nhằm hệ thống hóa lý luận cơ bản về phát triển thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thương hiệu của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG nhằm phát hiện những tồn tại và khó khăn làm cơ sở thực tiễn để đưa ra các giải pháp phát triển thương hiệu; đề xuất một số giải pháp phát triển thương hiệu hàng may mặc TNG của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG trong thời gian tới.

  pdf115p caongulam 09-11-2023 3 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy" nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng, vai trò và quy trình hoạt động của quản trị quan hệ khách hàng tại NHTM; vận dụng lý luận của quản trị quan hệ khách hàng để phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Bãi Cháy; đề xuất các phương pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Bãi Cháy.

  pdf98p caongulam 09-11-2023 3 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền của Công ty TNHH Đăng Trọng" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về tổ chức, cơ cấu tổ chức và phân quyền trong doanh nghiệp; nghiên cứu, phân tích được thực trạng cơ cấu tổ chức và phân quyền tại Công ty Đăng Trọng; đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại Công ty Đăng Trọng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p caongulam 08-11-2023 3 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Việt Á" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh; tiếp cận, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài, bên trong công ty, từ đó đưa ra các điểm mạnh, điểm yếu của CTCP Tư vấn xây dựng và thương mại Việt Á; đề xuất tầm nhìn và một số chiến lược kinh doanh cho CTCP Tư vấn xây dựng và thương mại Việt Á.

  pdf86p caongulam 08-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Thành" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các cơ sở lý luận và các vấn đề thực tiễn, kiến thức liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh - Thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Thành. Qua đó thấy được những thành công và hạn chế, đồng thời phát hiện những nguyên nhân của kết quả đối sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Thành.

  pdf66p caongulam 08-11-2023 4 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Phân tích môi trường và định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Nhập khẩu và Thương mại Minh Tuyết (Đức Minh sport)" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa được cơ sở lý luận về việc phân tích môi trường chiến lược của công ty kinh doanh; đánh giá được thực trạng phân tích môi trường chiến lược kinh doanh của “Công ty TNHH Nhập khẩu và thương mại Minh Tuyết (Đức Minh sport)”; từ đó rút ra thành công, hạn chế và những nguyên nhân của thành công, hạn chế đó.

  pdf70p caongulam 08-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Công nghệ Công nghiệp Phú Sơn" được thực hiện với mục tiêu nhằm dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn nhằm phân tích, làm rõ và đánh giá thực trạng về công tác đào tạo nhân viên tại Công ty, tác giả đưa ra những quan điểm đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Công Nghệ Công Nghiệp Phú Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p caongulam 08-11-2023 3 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp đại học "Hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại Vận tải Thành Đạt (TNHH)" nhằm hướng tới mục tiêu chung là nhằm hoàn thiện về quy trình và nội dung chiến lược kinh doanh của công ty Thương mại Vận tải Thành Đạt (TNHH) trong giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p caongulam 08-11-2023 4 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền của Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Thương mại Trường Vinh" nhằm hệ thống hóa các lý thuyết, các cơ sở lý luận cơ bản về cơ cấu tổ chức và phân quyền trong doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng còn tồn tại và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền cho Công ty; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền của Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Thương mại Trường Vinh.

  pdf59p caongulam 08-11-2023 3 2   Download

 • Môn học Truyền thông marketing nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng, phân tích, đánh giá các vấn đề truyền thông của doanh nghiệp, có khả năng tự thiết kế và tổ chức thành công các dự án truyền thông marketing, góp phần nâng cao hiệu quả của chiến lược marketing chung của doanh nghiệp đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

  doc13p thaodiep203 10-11-2023 3 3   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, giới thiệu khái quát về công nghiệp - thương mại Việt Nam trước năm 1945; quá trình ra đời, phát triển của ngành Công Thương qua các giai đoạn, gắn với nhiệm vụ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược; trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những đóng góp của ngành Công Thương, cuốn sách cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu đóng góp vào kho tàng lý luận của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

  pdf452p minhquan0791 02-11-2023 1 0   Download

 • Cuốn sách Biên niên lịch sử công thương Việt Nam 2011-2020 (Tập 1: 2011-2015) hệ thống các sự kiện tiêu biểu trong của lĩnh vực thuộc ngành Công Thương từ năm 2011 đến năm 2015.

  pdf774p minhquan0791 02-11-2023 0 0   Download

 • Tài liệu “Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường” được biên soạn nhằm làm rõ vai trò của cán bộ khuyến nông cộng đồng trong thực thi chiến lược tiếp thị với những điểm khác biệt giữa hoạt động tiếp thị trong hợp tác xã với tiếp thị trong doanh nghiệp.

  pdf40p minhquan0791 02-11-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược công nghiệp
p_strCode=chienluoccongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2