intTypePromotion=3
ADSENSE

Chính sách của Nhà nước

Xem 1-20 trên 6433 kết quả Chính sách của Nhà nước
 • Tài liệu Chính Tài liệu của Nhà nước hỗ trợ người nghèo tập trung giới thiệu: chính Tài liệu hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạn nhà ở, đất ở, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, ... Phần 1 giới thiệu về chuẩn hộ nghèo và các chính Tài liệu của nhà nước hỗ trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf111p kiemtienthatkho 06-03-2015 71 18   Download

 • Tài liệu Chính Tài liệu của Nhà nước hỗ trợ người nghèo có các nội dung như: chính Tài liệu hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính Tài liệu tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo, ... Phần 2 là các văn bản liên quan, các nghị định của nhà nước quy định các chính Tài liệu hôc trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 69 17   Download

 • Bài thuyết trình: Chính sách của nhà nước trong việc sử dụng hóa chất giới thiệu đến người đọc các văn bản pháp luật và nhà nước đã ban hành về chính sách của nhà nước trong việc sử dụng hóa chất để không bị nhắc nhở.

  ppt8p hongmai1604 20-05-2014 61 6   Download

 • Việc thực hiện các chính sách của nhà nước đối với công nhân ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau Qua nghiên cứu cho thấy HSTHCS tham gia các công việc ở trường, lớp và trong nhóm bạn khá tích cực. Trong đó, tính tích cực với việc học tập và tham gia vào các hoạt động xã hội mà nhà trường và đoàn, đội tổ chức là những nội dung được các em thực hiện tích cực nhất, không tìm thấy sự khác biệt giữa học sinh thành phố và học sinh nông thôn cũng như giữa học...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 90 5   Download

 • Bài viết này phân tích quá trình thực hiện chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với Tin Lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 1986 đến nay, trên cơ sở đó nêu lên một số vấn đề đặt ra liên quan như: việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; một vài bất cập trong quá trình thực hiện chính sách của Nhà nước đối với Tin Lành trên địa bàn này.

  pdf13p bautroibinhyen16 16-02-2017 26 2   Download

 • Qua nghiên cứu chúng ta thấy rằng nếu muốn người công nhân nhận thức rõ về lợi ích của các chính sách do Nhà nước ban hành, để từ đó hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình, góp phần làm cho các chính sách có tính hiệu quả cao thì trước tiên cần phải tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách nâng cao nhận thức chung của công nhân về các chính sách liên quan đến công nhân cần phải bám sát thực tế, bên cạnh việc đảm bảo lợi ích chung của cả cộng đồng...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 78 5   Download

 • Sự cần thiết phải đổi mới cơ chế, chính sách của nhà nước Việt Nam về quản lý hoạt động du lịch quốc tế trong giai đoạn mới (2003 - 2020); Thực trạng quản lý của nhà nước Việt Nam về hoạt động du lịch quốc tế từ khi đổi mới và mở cửa nền kinh tế đến nay (1986 - 2003)

  pdf204p ponds_12 30-12-2013 89 22   Download

 • Bài viết tìm hiểu chính sách ngôn ngữ ở Australia từ thế kỉ XIX cho đến nay, thể hiện qua những thay đổi trong chính sách của Nhà nước đối với ngôn ngữ và sự thay đổi trong những thiết chế chủ yếu của cộng đồng do tình trạng nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại ở Australia. Trọng tâm là những thay đổi trong giáo dục và trong hệ thống truyền thông, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của ngôn ngữ trong một xã hội đa văn hóa. ...

  pdf8p trongminh123 17-10-2012 112 15   Download

 • Bài viết Chính sách của Nhà nước đối với nông dân: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trình bày một số cách tiếp cận chính sách của Nhà nước đối với nông dân, từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp hoàn thiện chính sách đối với nông dân trong bối cảnh mới.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 38 1   Download

 • Bài viết điểm qua một số công trình nghiên cứu đã có về di dân các dân tộc thiểu số, những kết quả đạt được và những vấn đề cần phải tiếp tục đào sâu nghiên cứu. Mục tiêu chung của đề tài: Đánh giá hiệu quả tác động của các chính sác di dân, thực trạng, diễn biến tình hình di dân của các DTTS từ năm 1986 đến nay và đề xuất các giải pháp, chính sách di dân, góp phần phát triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc đến năm 2030.

  pdf7p thiendiadaodien_6 12-02-2019 45 1   Download

 • Bài viết hệ thống hóa các chủ trương của Đảng (từ năm 1930), chính sách của Nhà nước ta (từ năm 1945) đến nay đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Nội dung cơ bản chủ trương, chính sách đó được thể hiện qua việc: Thừa nhận và đảm bảo về mặt pháp lý quyền có ngôn ngữ riêng của tất cả các dân tộc, cũng như việc giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) được thực hiện song song với giáo dục tiếng Việt trong nhà trường phổ thông, ở các cơ sở giáo dục cũng như các cấp học, bậc học.

  pdf6p visamurai2711 23-07-2019 27 3   Download

 • Khi nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân trở thành một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nền nền kinh tế quốc dân. Thực tế đã chứng minh rằng thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân đã và đang có vai trò to lớn trong việc làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế Việt Nam, chuyển nền kinh...

  doc14p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 133 28   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chính sách của nhà nước trong kiểm soát kinhd oanh tiền nước ngoài ở chợ đen và các ngân hàng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p ttcao9 30-08-2011 39 11   Download

 • Tài liệu Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã được biên soạn nhằm góp phần phổ biến các quy định của Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành cho chủ nhiệm hợp tác xã. Phần 1 trình bày quan điểm của Đảng và chính Tài liệu của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, những quy định chung về chủ nhiệm hợp tác xã. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf148p kiemtienthatkho 06-03-2015 72 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: cung tiền, cầu tiền, giảm thiểu lạm phát, tăng giá trị tiền tệ và chính sách của nhà nước', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p muaythai4 31-08-2011 132 41   Download

 • Nội dung chương 2 Chính sách của nhà nước về đầu tư nhằm tìm hiểu những chính sách ưu đãi, hổ trợ và hạn chế của nhà nước nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư tại Việt Nam. Nguyên tắc chung vê đảo đảm đầu tư...

  pdf51p top_12 21-04-2014 75 14   Download

 • Bài viết phân tích những nội dung tiến bộ, nhân văn, hợp lý về quan chế (chế độ quan lại) dưới triều vua Lê Thánh Tông. Chính sách của nhà nước triều Lê là xây dựng một đội ngũ quan lại chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

  pdf7p comamngo1902 01-04-2019 23 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nhà nước - Bài 5: Các chức năng của Nhà nước. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chức năng và hiệu quả nhà nước, khái niệm nhà nước và tính hiệu lực của nhà nước, tính chính đáng của nhà nước, những góc nhìn về cung trong quá trình xây dựng nhà nước, các thách thức trong quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p shiwo_ding3 06-04-2019 29 0   Download

 • Bộ sưu tập bài giảng Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường giáo viên giúp học sinh biết được những chính sách của nhà nước ta trong việc bảo vệ môi trường. Qua bộ sưu tập giáo viên giúp các em học sinh tự tìm hiểu nội dung của bài học về các chính sách và tình hình tài nguyên, môi trường ớ nước ta. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. Với những bài giảng này giáo viên sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho bài soạn của mình hoàn chỉnh hơn.

  ppt37p baobong2222 01-04-2014 843 153   Download

 • Đề 1 "Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội" cung cấp cho các bạn 2 câu hỏi có đáp án: Câu 1 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, câu 2 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giao, tín ngưỡng hiện nay và phương hướng nhiệm vụ trong việc thực hiện chính sách tôn giáo trong thời gian tới? Liên hệ việc thực hiện chính sách trên ở địa phương đơn vị đồng chí?...

  doc8p phiyen2508 10-04-2016 1088 111   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách của Nhà nước
p_strCode=chinhsachcuanhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản