intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách khuyến khích

Xem 1-20 trên 911 kết quả Chính sách khuyến khích
 • Nghiên cứu này tìm hiểu về quá trình phát triển nhà của tỉnh Lâm Đồng trong mười năm gần đây (2010-2020). Kết quả khảo sát tại 2 thành phố và 10 huyện tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ về nhà ở sau khi có nhiều chính sách khuyến khích xây dựng từ những năm 2010.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi thành phần kinh tế trong đó có thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quá trình nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân, phân tích cơ hội và thách thức của sự phát triển kinh tế tư nhân trong thời đại công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Cần có chính sách ‘đột phá’" nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách mang tính đặc thù, có tính đột phá khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Phát triển doanh nghiệp cộng đồng và quảng bá đồ mỹ nghệ: Mô hình thí điểm" hướng tới bảo vệ và quản lý lâm nghiệp và đặc biệt là chất lượng cuộc sống của người dân sống dựa vào lâm nghiệp. Khuyến khích phát triển các chính sách bảo vệ môi trường và việc quản lý các SPRKG ở cả cấp trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 17 9   Download

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến xử lý và tái sử dụng nước mưa ở đô thị Việt Nam và trên thế giới. Các nghiên cứu liên quan đến thu gom, xử lý và tái sử dụng nước mưa ở đô thị Việt Nam đang còn khiêm tốn và việc ứng dụng vào thực tế còn tương đối mới mẻ mặc dù hệ thống văn bản pháp lý nước ta đã có những chính sách ưu đãi, khuyến khích từ lâu.

  pdf6p viindranooyi 04-05-2022 14 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các chính sách giao đất, giao tư liệu sản xuất cho hộ nông dân, tự do hóa thương mại, tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; các chính sách tiếp sức cho nông dân đã thực sự tăng cường lực lượng sản xuất; các chính sách hướng vào bảo vệ sản xuất, phòng chống rủi ro, thiên tai đã tạo điều kiện sản xuất ổn định, hình thành môi trường phát triển bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf194p bakerboys01 07-04-2022 2 0   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn gồm có 7 chương và 4 phụ lục, trình bày về lịch sử hình thành, phát triển và gần như diệt vong của xứ Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn. Sách bao quát các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự… của một vùng đất mới, dần phát triển thành một trung tâm giao thương của khu vực nhờ chính sách khuyến khích ngoại thương của các chúa Nguyễn. Phần 1 sau đây sẽ gồm có 3 chương như sau: Chương 1: vùng đất mới; chương 2: lực lượng vũ trang của Đàng Trong; chương 3: các thương gia nước ngoài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf133p cucngoainhan9 07-04-2022 5 1   Download

 • Phần I cuốn sách giới thiệu những nguyên tắc chung trong sản xuất rau an toàn như các quy định chung về GAP trong sản xuất rau an toàn, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất rau an toàn của Nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p bakerboys01 07-04-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, khảo sát, làm rõ thực trạng trình độ công nghệ hiện có của một số DNNVV, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2012; từ đó đưa ra các giải pháp chính sách nhằm khuyến khích việc đổi với công nghệ hướng thân thiện với môi trường.

  pdf98p badbuddy09 05-04-2022 4 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ cho nông dân trên cơ sở khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; phân tích đánh giá công tác quản lý chuyển giao công nghệ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; nhận diện các điểm yếu trong các mô hình và chính sách chuyển giao công nghệ cho nông dân, phân tích các nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng này và đề ra giải pháp khắc phục chúng.

  pdf106p badbuddy09 05-04-2022 4 2   Download

 • Để thiết kế được cơ chế riêng này trước hết cần xem xét, đánh giá một cách có hệ thống những vấn đề về sáng kiến, hoạt động sáng kiến, nhằm điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích công bố, chia sẻ sáng kiến với cộng đồng.

  pdf12p viplato 05-04-2022 3 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu, đánh giá quy điṇh pháp luật của Nhà nước hiện nay đối với việc hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo; khảo sát, đánh giá thực trạng và hậu quả của việc khai thác nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp ở Việt Nam; luân văn đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách để khắc phục những hạn chế. Qua đó khuyến khích được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này, góp phần từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý của nhà nước.

  pdf98p badbuddy07 11-03-2022 4 1   Download

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, gồm: Tiếp cận đất đai; Tín dụng; Ưu đãi thuế; Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Bảo hiểm nông nghiệp.

  pdf15p vikissinger 03-03-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 2: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiết kiệm - Đầu tư; Hệ thống tài chính; Mô hình thị trường vốn vay/ TT Tài chính; Các chính sách khuyến khích tiết kiệm và đầu tư; Tiền tệ và lạm phát trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hoathachthao090 25-02-2022 10 0   Download

 • Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Tìm hiểu các đánh giá của NHTM đối với tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp; khám phá các yếu tố có ảnh hưởng đến xu hướng cho người có thu nhập trung bình và thấp vay tiền mua nhà của NHTM; xác định vai trò của chính phủ và các giải pháp từ chính phủ thông qua các chính sách tác động để góp phần hỗ trợ, khuyến khích hoạt động tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp thông qua hình thức tín dụng ngân hàng.

  pdf179p guitaracoustic09 14-01-2022 14 2   Download

 • Nông nghiệp luôn là một ngành sản xuất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta. Mặc dù được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển, song số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn khá khiêm tốn. Bài viết này nhấn mạnh vào tính khả thi của việc tận dụng mạng xã hội trong quá trình huy động vốn, quá trình hoạt động và quá trình bán hàng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

  pdf10p vihassoplattner 07-01-2022 1 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm đề xuất các giải pháp chính sách khuyến khích đầu tư vào khu vực doanh nghiệp này.

  pdf9p viericschmid 07-01-2022 25 1   Download

 • Luận văn kế thừa có chọn lọc những tư tưởng, quan điểm và kết quả nghiên cứu đã được công bố, từ đó vận dụng phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp chính sách cụ thể, điển hình nhằm tạo môi trường và điều kiện để sử dụng tối ưu công cụ tài chính khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tại tỉnh Thanh Hóa.

  pdf124p guitaracoustic06 24-12-2021 3 1   Download

 • Nghiên cứu trình bày chính sách với mục tiêu khuyến khích nền kinh tế thị trường, giảm chi phí hoạt động của các tổ chức tín dụng cho nhóm dân số chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính, khuyến khích các tổ chức tín dụng tận dụng công nghệ và cơ sở hạ tầng tài chính để tiếp cận các phân khúc khách hàng mới và thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính được thiết kế tốt cho nhóm dân số này. Tổng kết từ kinh nghiệm của Trung Quốc, bài báo này đưa ra các gợi ý về chính sách thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam.

  pdf4p redemption 20-12-2021 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1108 lượt tải
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách khuyến khích
p_strCode=chinhsachkhuyenkhich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2