Chức năng của nghị viện

Xem 1-20 trên 302 kết quả Chức năng của nghị viện
 • Trong bộ máy nhà nước của nhiều nước trên thế giới Quốc hội hay có những nơi khác còn gọi là Nghị có một sự biển chuyển chức năng nhiều nhất. Trong lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, nhiều người thường cho rằng quê hương của Nghị viện tư sản là nước Anh. Vì vậy, việc nghiên cứu lịch sử hình các chế định chính trị của nhà nước Anh quốc cũng giúp cho chúng ta hiểu biết một cách sâu sắc những sự biến chuyển này.

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 41 4   Download

 • MỞ BÀI : Các em đã nắm được cấu tạo và chức năng của bộ xương người . Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp , xem thành phần hố học của xương như thế nào để thích nghi những chức năng chịu lực , chấn động tác động từ môi trường bên ngồi

  doc3p trantrung_k49 10-11-2009 477 24   Download

 • Trong nền kinh tế chỉ huy tập trung, các viện nghiên cứu và triển khai thường được thiết kế theo lý thuyết cơ học với mô hình đơn chức năng và cơ cấu tổ chức đơn giản. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, môi trường mới đòi hỏi các viện nghiên cứu và triển khai tự chủ, tự chịu trách nhiệm nên các tổ chức này phải tự điều chỉnh để thích nghi, dẫn đến việc đa dạng hóa chức năng và đa dạng hóa cấu trúc của các viện nghiên cứu và triển khai.

  doc5p jangni 13-04-2018 5 0   Download

 • Ngày 03 tháng 01 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT, sau khi sát nhập Bộ Nông nghiêp & PTNT và Bộ Thủy sản. Tại Nghị định này, Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia.

  doc14p luaruby 23-09-2011 117 31   Download

 • Đề tài tổng hợp các lý thuyết liên quan đến sự gắn kết với tổ chức; xây dựng mô hình, kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với công ty DOTHICO; Xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty DOTHICO. Qua đó, đưa ra một số gợi ý và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ gắn kết của nhân viên với công ty DOTHICO.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 51 30   Download

 • Bài 4 Nghị viện các nước thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước; chức năng, thẩm quyền của nghị viện; cơ cấu của nghị viện, quy chế làm việc và thủ tục làm luật.

  pdf10p holoesinin 05-06-2014 57 13   Download

 • Tổ chức và hoạt dộng của Nghị viện nước Cộng hoà Ba Lan Thứ hai, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm sức khoẻ đối với người lao động. Các quy định liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khoẻ cho người lao động bao gồm: - Doanh nghiệp phải tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng người....

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 28 3   Download

 • Nghị định Số 217/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

  pdf4p pechi1412 01-12-2015 17 0   Download

 • Mặc dù không được quy định cụ thể trong Hiến pháp và luật, nhưng giống như Quốc Hội / Nghị viện, Hội đồng địa phương ngày càng cố gắng thực thi tốt chức năng giám sát bên cạnh chức năng quyết định. Thực hiện tốt chức năng này với những công cụ, hình thức đa dạng khác nhau có tác dụng tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện của địa phương.

  pdf9p truongtien_09 10-04-2018 0 0   Download

 •  Mục tiêu của luận văn là đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đối với Huesoft. Từ đó đưa ra các đề nghị cải thiện các vấn đề tồn tại của tổ chức Huesoft trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động,… nhằm giúp nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên Huesoft.

  pdf59p uocvongxua01 09-05-2015 97 59   Download

 • Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực...

  doc13p bpd1967 27-09-2011 248 40   Download

 • Năm 1944 hội nghị Bretton Woods, đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kì đã không phê chuẩn hiến chương này ITO sớm tan rã, nhưng hiệp định mà ITO định dựa vào đó để điều chỉnh thương mại quốc tế vẫn tồn tại. Đó là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT).

  ppt25p duykhoi027 12-09-2011 90 36   Download

 • Trong thực tế những năm gần đây, theo tôi biết, Viện Văn học vẫn có sự tham gia phê bình văn học. Chẳng hạn, việc Viện Văn học tổ chức thảo luận tác phẩm Ba người khác của Tô Hoài hoặc Viện Văn học phối hợp với Văn nghệ quân đội thảo luận tình hình phê bình văn học gần đây và còn nhiều việc khác nữa... đâu phải không thuộc chức năng phê bình.

  pdf4p heavenmaster1992 25-07-2011 49 8   Download

 • Các nước, nghị viện là cơ quan lập pháp. Hoạt động lập pháp của nghị viện dựa trên nguyên tắc thảo luận tập thể, quyết định theo đa số. Các vấn đề được đưa ra nghị viện quyết định rất đa dạng bao trùm lên toàn bộ hoạt động của nhà nước và xã hội.

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 34 5   Download

 • Tài liệu cho chúng ta thấy được vai trò và chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện. Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thư viện trong thời gian qua.

  pdf9p bella_19 12-03-2014 21 3   Download

 • Nghị định Số: 48/2014/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  doc5p cancer_em 20-11-2014 23 0   Download

 • Trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực nhóm tác giả nghiên cứu một số quy định về chức năng củ Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố và đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS 2015.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 0 0   Download

 • Nội dung bài giảng nêu lên tần số tim lúc nghỉ là yếu tố nguy cơ tiên lượng TV do mọi nguyên nhân, tần số tim là mục đích của ĐT/ST và các thuốc chẹn thụ thể beta cải thiện tr/ch, giảm nhập viện và kéo dài đời sống/ST EF giảm. Mời các bạn tham khảo!

  pdf46p advanger 04-05-2018 10 0   Download

 • Đồ án Kiến trúc dân dụng số 7: Khách sạn trình bày khái niệm khách sạn, các yêu cầu đối với khách sạn, các thành phần chức năng của khách sạn, các đồ án khách sạn trên thế giới, đồ án khách sạn của sinh viên, nhiệm vụ thiết kế khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng, yêu cầu đối với bản vẽ.

  pdf96p nluu9184 03-05-2014 597 243   Download

 • Sau quá trình tuyển dụng, bước tiếp theo thực sự quan trọng đối với doanh nghiệp là đào tạo nhân viên mới để họ thích nghi với công việc, tự tin hơn và làm việc hiệu quả . Quá trình đào tạo nhân viên mới của doanh nghiệp quyết định rất nhiều vào năng suất làm việc của nhân viên cũng như sự trung thành của họ với tổ chức.

  pdf3p tkhoahuongduong 09-09-2010 377 147   Download

Đồng bộ tài khoản