intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng của quản lý chất lượng

Xem 1-20 trên 760 kết quả Chức năng của quản lý chất lượng
 • 1.1 Khái niệm quản lý chất lượng? Chất lượng chỉ đạt được khi kiểm soát được toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng Hay cần quản lý các yếu tố này

  ppt63p sudokubk 30-12-2009 750 275   Download

 • "Bài giảng Quản trị chất lượng - Bài 3: Quản trị chất lượng" với các nội dung bản chất của quản trị và quản trị chất lượng; các triết lý về quản trị chất lượng; nguyên tắc của quản trị chất lượng; các chức năng của quản trị chất lượng; một số quan điểm lệch lạc trong quản trị chất lượng.

  pdf35p nguathienthan9 08-12-2020 8 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 3: Quản trị chất lượng" thông tin đến các bạn những kiến thức về bản chất của quản trị và quản trị chất lượng; các triết lý về quản trị chất lượng; các nguyên tắc của quản trị chất lượng; các chức năng của quản trị chất lượng; một số quan điểm lệch lạc trong quản trị chất lượng.

  pdf19p chauchaungayxua9 26-11-2020 18 0   Download

 • Bài thuyết trình môn thống kê doanh nghiệp: Dùng phương pháp thống kê để quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp giới thiệu về công ty, quản trị chất lượng, các chức năng cơ bản của quản trị chất lượng, quản trị chất lượng và môi trường xung quanh, ứng dụng phương pháp thống kê trong quản trị chất lượng.

  pdf13p nluu9184 28-04-2014 91 11   Download

 • Như đ giới thiệu ở phần trước, Quản lý Chất lượng l một bộ phận của tồn bộ hệ thống Quản lý - điều hnh tổ chức. Chính vì vậy, Quản lý Chất lượng cũng bao gồm những chức năng cơ bản của quản lý. Song, do đối tượng v mục tiu của Quản lý Chất lượng mang tính đặc th, cho nn, về mặt phương php, Quản lý Chất lượng sử dụng những mơ hình quản lý ring biệt. Xuất pht từ những quan niệm v triết lý khc nhau, cng với sự pht triển của khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý cũng như...

  pdf5p daicahaudau 02-07-2011 288 92   Download

 • Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 định nghĩa “ Quản lý chất lượng là các hoạt động kết hợp để kiểm soát một tổ chức trong việc lập chính sách, mục tiêu chất lượng, xác định các quá trình tác nghiệp, nguồn lực cần thiết để đảm bảo và cải tiến chất lượng “.

  ppt8p ngocnghech_2810 04-11-2011 312 80   Download

 • Chúng ta đã nói về khái niệm, chức năng của quản lý chất lượng, vai trò của quản lý chất lượng trong triển khai chiến lược và mô hình tổ chức quản lý chất lượng. Có vẻ như đó là những yếu tố cụ thể của quản lý chất lượng, vậy với doanh nghiệp, những yếu tố này sẽ cùng nhau để lại gì, và điều gì liên kết chúng với nhau?

  pdf4p tanlt2 13-01-2011 290 63   Download

 • Bài giảng Những công cụ quản lý chất lượng toàn diện và tư duy thống kê của ThS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ trình bày về triển khai chức năng chất lượng và thiết kế đồng thời; một số công cụ cải tiến công tác hoạch định chất lượng; chu trình Deming; các công cụ thống kê; phương pháp dò tìm sai hỏng; sáng tạo và đổi mới; tư duy thống kê.

  ppt89p cocacola_08 16-11-2015 241 77   Download

 • Tiểu luận: Quản lý chất lượng – QFD nhằm tóm tắt các bài nghiên cứu, điểm chuẩn ứng dụng của QFD trong tạo mẫu nhanh, phát triển sản phẩm leather kiwi vàng sử dụng phương pháp tiếp cận triển khai chức năng, định những yêu cầu về thiết kế xe lăn cho vận động viên khuyết tật chơi bóng bầu dục bằng phương pháp QFD, ứng dụng QFD trong ngành công nghiệp bán dẫn, triển khai chức năng chất lượng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

  pdf27p orange_12 05-06-2014 421 76   Download

 • Hiện nay, trên thế giới vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng ngày càng được quan tâm do quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ làm cho chất lượng trở thành yếu tố chính quyết định sự thành công của các tổ chức và doanh nghiệp ở bất kể môi trường nào. Các doanh nghiệp ở nước ta cũng như trên thế giới đều nhận thức và đánh giá được tầm quan trọng của chất lượng trong cạnh tranh vì sản xuất và kinh doanh có chất lượng...

  doc18p nguyenquangks10qlc 14-08-2012 218 57   Download

 • Trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực được lựa chọn là mô hình thích hợp để tiến hành sắp xếp lại các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức những nghiên cứu liên ngành để giải quyết những vấn đề chung trong phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) của các trường đại học đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong giai đoạn...

  pdf6p dem_thanh 21-12-2012 240 54   Download

 • TQM (Total Quality Management): Quản lý chất lượng đồng bộ là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên của tổ chức, nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho xã hội.

  ppt14p nguyenquangks10qlc 14-08-2012 122 39   Download

 • Kết cấu chương 3 Quản trị chất lượng thuộc bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về bản chất của quản trị và quản trị chất lượng, các triết lý về quản trị chất lượng, nguyên tắc của quản trị chất lượng, chức năng của quản trị chất lượng, một số quan niệm lệch lạc trong quản trị chất lượng.

  pdf16p bad_12 03-07-2014 202 37   Download

 • Khái quát Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: a. Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp; b. Nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống này, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng...

  pdf10p and_12 14-08-2013 100 20   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng ở Việt Nam nói chung, Công ty tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam nói riêng, luận văn đề xuất tổ chức xây dựng một mô hình quản lý ISO 9001:2008 trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm tư vấn, tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

  pdf112p trangvuive00 06-12-2017 67 14   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là Đánh giá thực trạng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 của UBND quận Kiến An. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chuyên nghiệp, có phẩm chất và năng lực; xây dựng một quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, hiện đại hóa hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của UBND quận.

  pdf143p queencongchua3 26-09-2019 60 14   Download

 • Bài giảng quản lý chất lượng của thầy Bùi Xuân Hồi nhằm nêu các hoạt động có phối hợp nhằm kiểm soát về tổ chức có chất lượng, làm việc hiệu quả, năng suất.

  pdf37p doremon_12 19-12-2013 83 12   Download

 • II.-ĐẶC ĐIỂM CỦA TQM TOP TQM là một phương pháp quản lý chất lượng mới, liên quan đến nhiều cấp, nhiều bộ phận có chức năng khác nhau, nhưng lại đòi hỏi một sự hợp tác đồng bộ. Các đặc điểm của TQM có thể liệt kê như sau : 2.1. Về mục tiêu: TOP Trong TQM mục tiêu quan trọng nhất là coi chất lượng là số một, chính sách chất lượng phải hướng tới khách hàng. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng được hiểu là thỏa mãn mọi mong muốn của khách hàng, chứ không phải việc cố gắng đạt được...

  pdf8p kim_ha_nul 09-09-2010 437 207   Download

 • QLCL là một hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm mục đích đề ra chính sách, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định CL, kiểm soát CL, đảm bảo CL và cải tiến CL trong khuôn khổ một hệ thống CL (ISO 9000)...

  ppt19p nova098 31-03-2011 376 98   Download

 • Giáo trình Quản lý dự án đầu tư là sự kế tiếp logic, khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư giúp cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên. Đầu tiên, giáo trình đi giới thiệu với người học tổng quan về dự án đầu tư, từ đó biết cách lập mô hình tổ chức và trở thành các nhà quản lý dự án. Đồng thời, tài liệu hướng dẫn người học cách lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, biết cách phân phối các nguồn lực dự án, dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án.

  pdf303p thuthuy 24-07-2009 10194 4981   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng của quản lý chất lượng
p_strCode=chucnangcuaquanlychatluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2