intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả của Hiệu trưởng

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
35
lượt xem
6
download

SKKN: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả của Hiệu trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả của Hiệu trưởng" với mục tiêu nhằm xây dựng được các biện pháp, phương pháp để quản lý và tổ chức các HĐGDNGLL có hiệu quả. Góp phần thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả của Hiệu trưởng

 1. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng MỤC LỤC STT TRANG I. PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2     2.1. Mục tiêu 3     2.2. Nhiệm vụ 3 3. Đối tượng nghiên cứu 3 4 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5 5. Phương pháp nghiên cứu 3 II. PHẦN NỘI DUNG 6 1. Cơ sở lí luận 4­5 2. Thực trạng 4     2.1. Thuận lợi ­ khó khăn 5 2.2. Thành công ­ hạn chế 7     2.3. Mặt mạnh ­ mặt yếu     2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động        5­6 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt  ra      3. Giải pháp, biện pháp         7      3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp       7­13      3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 8      3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp 13      3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 14­16      3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề  17­18 nghiên cứu 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của  9 18­22 vấn đề nghiên cứu III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 10 1.  Kết luận 23 11 2. Kiến nghị 23 12 Đánh giá của HĐSKKN cấp trường­ cấp huyện 24 13 Tài liệu tham khảo 25 ­ 1 ­
 2. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có  hiệu quả của Hiệu trưởng.           I. PHẦN MỞ ĐẦU           1. Lý do chọn đề tài           Trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế xã hội đang trên đà phát triển,  nó tác động mạnh mẽ  đến sự  hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con   người. Do vậy, học sinh ngày nay có những phát triển mới hơn về “chất” trong   quá trình học tập và rèn luyện, các em phải mạnh dạn hơn và tư duy tốt hơn,   có những nhu cầu cao hơn nhằm khẳng định sự phát triển của bản thân. Chính  vì vậy mà trong nhà trường chúng ta phải nắm bắt đúng nhu cầu đó để tổ chức  tốt các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.            Hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp(HĐGDNGLL) giúp các em nhận   thức, định hướng đúng đắn về  công việc làm của mình; có kĩ năng giao tiếp,   ứng xử  một cách chủ  động sáng tạo; biết hợp tác, biết yêu tập thể, ghét lối  sống ích kỷ, coi lao động là nghĩa vụ vinh quang... Thông qua những hoạt động  hàng ngày, giúp các em giảm căng thẳng trong học tập, tạo cho các em có được  tính tự tin trong giao tiếp, đồng thời giúp các em có được tâm thế thoải mái, sẵn  sàng hoạt động, học tập. Từ đó kết hợp với hoạt động trên lớp thúc đẩy các em  học tập đạt kết quả cao nhất. HĐGDNGLL là một bộ phận của công tác giáo  dục toàn diện học sinh, nó gắn bó hữu cơ  với việc dạy và học trên lớp, nó là   một bộ  phận trong kế  hoạch giáo dục của nhà trường và người Hiệu trưởng  phải   có   trách   nhiệm   quản   lý   tất   cả   các   hoạt   động   giáo   dục   trong   đó   có  HĐGDNGLL. HĐGDNGLL do nhà trường phối hợp với các lưc lượng trong và  ngoài nhà trường quản lý và tổ chức cho tất cả các học sinh với các hình thức:   Sinh hoạt tập thể, vui chơi, tham quan, du lịch, đố  vui học tập, văn nghệ, thể  dục thể thao… phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh Tiểu học. Vai trò của   giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lớp là “góp phần hình thành cho học sinh những cơ sở  ban đầu sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các   kỹ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động”.           HĐGDNGLL là cơ hội hợp tác giữa các lực lượng trong và ngoài trường,   là điều kiện, là phương tiện để  phát huy sức mạnh của cộng đồng cùng tham  ­ 2 ­
 3. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng gia vào quá trình giáo dục của nhà trường. Thông qua HĐGDNGLL đã củng cố,  mở rộng, khắc sâu kiến thức về văn hóa ­ khoa học kĩ thuật cho học sinh; trực   tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tài năng, xu hướng nghề nghiệp cho học   sinh để  cho học sinh có niềm tin và hành động theo những chuẩn mực đạo  đức; tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập cuộc sống với cộng đồng xã hội, rèn   luyện một số  kỹ  năng giao tiếp,  ứng xử, tự  quản, tự  tổ  chức các hoạt động   của cá nhân và tập thể; phát huy vai trò của nhà trường và đời sống xã hội, tạo   điều   kiện   để   các   lực   lượng   ngoài   xã   hội   cùng   tham   gia   và   xây   dựng   nhà  trường. Qua thực tế cho thấy HĐGDNGLL còn nhiều hạn chế như: làm theo phong  trào, qua loa, chiếu lệ, nói chính xác hơn còn xem nhẹ vai trò của hoạt động này,  nếu có tổ chức thì chỉ mang tính hình thức, đối phó. Nội dung còn đơn điệu chưa  khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa  cao. Muốn làm tốt công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hiệu trưởng nhà trường   phải nhận thức rõ vai trò của hoạt động này, coi đó là một trong những công tác  trọng tâm của nhà trường để đề ra biện pháp chỉ đạo cho phù hợp. Sau khi hiểu rõ vai trò quan trọng của HĐGDNGLL, với cương vị  là  Hiệu   trưởng,   tôi   đã   lựa   chọn   đề   tài: “Một   số   biện   pháp   quản   lý   hoạt  động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả của Hiệu trưởng”.            2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:            2.1. Mục tiêu: ­ Xây dựng được các biện pháp, phương pháp để quản lý và tổ chức các  HĐGDNGLL có hiệu quả.  ­ Góp phần thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà  trường, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh   tích cực”.            2.2. Nhiệm vụ:   ­ Hiệu trưởng nhà trường xây dựng được các biện pháp, phương pháp  để  quản lý và tổ  chức các hoạt động ngoài giờ  lên lớp có hiệu quả  phù hợp   thực tế của nhà trường. Đẩy mạnh công tác phối kết hợp cùng với các tổ chức   trong và ngoài nhà trường để đẩy mạnh các HĐGDNGLL nhằm nâng cao giáo  dục toàn diện đối với học sinh đáp  ứng được yêu cầu, nhiệm vụ  trong giai   đoạn mới.            3. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả. ­ 3 ­
 4. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng           4. Phạm vi nghiên cứu:            Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ.           5. Phương pháp nghiên cứu:            ­ Nghiên cứu tài liệu           ­ Phương pháp thực nghiệm           ­ Phương pháp quan sát           ­ Phương pháp trắc nghiệm khách quan           ­ Phân tích và đánh giá sản phẩm hoạt động. II. PHẦN NỘI DUNG           1. Cơ sở lý luận:           HĐGDNGLL là những hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức ngoài   giờ học của các môn học ở trên lớp nhằm nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện  để các em rèn thói quen sống, phát huy năng lực và sở thích của mình.Giáo dục   ngoài giờ  lên lớp  ở  tiểu học là một lĩnh vực hoạt động song song với hoạt   động dạy học, giáo dục trên lớp, cùng thực hiện mục tiêu đào tạo cấp học theo   các hướng giáo dục: nhân văn, khoa học.           HĐGDNGLL là một bộ phận của công tác giáo dục toàn diện học sinh,  nó gắn bó hữu cơ  với việc dạy và học trên lớp, nó là một bộ  phận trong kế  hoạch giáo dục của nhà trường và người Hiệu trưởng phải có trách nhiệm  quản lý tất cả  các hoạt động giáo dục trong đó có hoạt động giáo dục Ngoaì  giờ lên lơp. Ho ́ ạt động giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lớp do nhà trường phối hợp với   các lưc lượng trong và ngoài nhà trường quản lý và tổ chức cho tất cả các học  sinh với các hình thức: Sinh hoạt tập thể, vui chơi, tham quan, du lịch, đố  vui  học tập, văn nghệ, thể  dục thể  thao… phù hợp với đặc điểm, trình độ  học   sinh Tiểu học. Vai trò của giáo dục Ngoai gì ờ lên lơp là “góp ph ́ ần hình thành  cho học sinh những cơ  sở  ban đầu sự  phát triển đúng đắn và lâu dài về  tình  cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc đi vào   cuộc sống lao động”.           Như  vậy, giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lơp có m ́ ột vị  trí rất quan trọng trong  hoạt động giáo dục học sinh, nó là một bộ phận cấu thành chủ yếu trong hoạt   động giáo dục trẻ  em một cách toàn diện chứ  không phải là hoạt động “phụ  khóa” trong nhà trường Tiểu học.  HĐGDNGLL là cầu nối tạo nên mối quan  hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội. Qua đó, nhà trường phát huy được vai  trò tích cực đối với xã hội và ngược lại huy động được sức mạnh của xã hội  tham gia phát triển nhà trường và giáo dục học sinh. Nó còn là một trong những  ­ 4 ­
 5. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng kế  hoạch  đào  tạo, giáo dục của nhà  trường   được  quy  định trong  Điều lệ  trường Tiểu học.            Thông qua  HĐGDNGLL  đã củng cố, mở  rộng, khắc sâu kiến thức về  văn hóa – khoa học kĩ thuật cho học sinh; trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân  cách, tài năng, xu hướng nghề nghiệp cho học sinh để cho học sinh có niềm tin  và hành động theo những chuẩn mực đạo đức; tạo điều kiện cho học sinh hòa  nhập cuộc sống với cộng đồng xã hội, rèn luyện một số  kỹ  năng giao tiếp,   ứng xử, tự quản, tự tổ chức các hoạt động của cá nhân và tập thể; phát huy vai   trò của nhà trường và đời sống xã hội, tạo điều kiện để các lực lượng ngoài xã  hội cùng tham gia và xây dựng nhà trường.           2. Thực trạng           2.1. Thuận lợi­ khó khăn           +) Thuận lợi:            ­ Tập thể Can bô quan ly ­ Giao viên ­ Công nhân viên nhi ́ ̣ ̉ ́ ́ ệt tình an tâm   công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.           ­ Xây dựng được khối đoàn kết nhất trí trong nhà trường, tạo điều kiện  thuận lợi cho trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.            ­ Đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ, luôn nhiệt tình, tích cực tham gia các   phong trào của nhà trường, của ngành. Nhà trường ­ Đảng ­ Chính quyền địa   phương và cha mẹ  hoc sinh luôn có s ̣ ự  phối kết hợp chặt chẽ  trong các hoạt  động cả nhà trường cũng như ở địa phương.           +) Khó khăn : ̣ ́́           ­ Môt sô it giáo viên ch ưa thực sự tham gia tích cực vào các hoạt động   của nhà trường (còn  ỉ  lại, chưa nhiệt tình, chưa linh hoạt…). Tổng phụ  trách   Đội chưa có nhiều kinh nghiệm nên còn lúng túng ở  khâu xây dựng kế  hoạch  để tổ chức thực hiện. Triển khai kế hoạch đôi lúc chưa kịp thời, chưa cụ thể.   ̣ Bên canh đo m ́ ột sô it giáo viên ch ́́ ỉ  chú trọng hoạt động dạy trên lớp và coi   hoạt động giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lơp là m ́ ột hoạt động “ phụ khóa” trong nhà   trường. ­ Cha mẹ phần đông ít quan tâm đến việc giáo dục dạy dỗ con em học tập  ở nhà còn khoán trắng cho nhà trường và thầy cô ở lớp. ­ Thiếu căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện. Các giải pháp thực hiện   chưa được đưa ra cụ thể ­ Chưa thành lập ban chỉ đạo rõ ràng, vì vậy công tác tuyên truyền về mặt  nhận thức đến mọi đối tượng còn hạn chế.            2.2. Thành công ­ hạn chế:           * Thành công:            ­ Quản lý và tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. ­ 5 ­
 6. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng           ­ HĐGDNGLL đã được chú trọng. Chất lượng giáo dục và thành tích các  phong trào được nâng lên.           * Hạn chế:                        ­ Trường có 3 phân hiệu đóng trên 3 thôn, buôn khác nhau, đa số các em   học sinh có hoàn cảnh khó khăn và là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều cha mẹ  học sinh phải đi làm, không có điều kiện quan tâm đến con em nên việc tập   trung học sinh  ở  các điểm trường về  tại trường chính để  tổ  chức các hoạt  động lớn của toàn trường mất nhiều thời gian và hiệu quả không cao vì có rất   nhiều em học sinh không thể tham gia.            ­ Mặt khác, nếu tổ chức riêng lẻ tại các điểm trường thì tất cả các học  sinh đều được tham gia hoạt động nhưng lại hạn chế  về  thời gian và con  người đứng ra tổ chức. Hơn nữa, hoạt động phong trào đó lại không mang lại  được tinh thần tập thể, không tạo được sự đoàn kết, không khí thi đua sôi nổi  giữa tất cả các lớp trong toàn trường.           2.3. Mặt mạnh ­ mặt yếu:           * Mặt mạnh:            ­ Khi quản lý và tổ  chức tốt HĐGDNGLL thì các hoạt động thường   mang lại hiệu quả cao, các em tham gia nhiệt tình, ham thích đến trường.            * Mặt yếu:           ­ Một số hoạt động triển khai chưa kịp thời nên chất lượng chưa cao.           ­ Một số giáo viên phụ  trách có con nhỏ, nhà xa trường, phần lớn các   giáo viên đã nhiều tuổi nên ít nhiều cũng  ảnh hưởng đến tiến độ  thực hiện  cũng như phục vụ tốt cho công tác tổ chức các hoạt động.           2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:           ­ Nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường rất quan   tâm đến công tác giáo dục nói chung cũng như  hoạt động phong trào Đội nói   riêng.            ­ Ban Lãnh đạo nhà trường từng bước đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ  anh chị đoàn viên nhiệt tình, học sinh hăng hái tham gia.           2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra:           ­ Thực tế cho thấy,  ở một số trường Tiểu h ọc trong  huy ện Krông Ana  hiện nay, việc tổ  chức các HĐGDNGLL chưa được thực hiện thường xuyên,  đều đặn, công việc này ít được các nhà trường quan tâm đầu tư  chú trọng,   ­ 6 ­
 7. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng nhiều trường còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Điều đó ảnh hưởng không ít đến phong  trào hoạt động của Đội và giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường, dẫn đến   chất lượng giáo dục toàn diện chưa đạt hiệu quả cao.           ­ Đối với các giáo viên tổng phụ trách Đội các trường trên địa bàn trong   huyện, phần lớn còn trẻ, ít kinh nghiệm, thường hay thay đổi về  đội ngũ giáo   viên tổng phụ trách Đội, còn lung túng trong công tác tham mưu với Lãnh đạo   nhà trường và các tổ chức trong và ngoài nhà trường và thường là khi có công  văn hướng dẫn thì mới thực hiện nên các hoạt động phong trào mang tính bị  động. Từ đó, hoạt động Đội không có chất lượng về chiều rộng lẫn chiều sâu,  cũng như tính sáng tạo trong công tác hoạt động còn hạn chế.           ­ Trước những vấn đề trên, tôi thấy Hiệu trưởng cần tổ chức và quản lý  tốt  HĐGDNGLL  trong trường nhà trường. Qua quá trình công tác, tôi đã áp  dụng và thực hiện đạt hiệu quả cao.            ­ Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà nhà trường đã đạt được thì  vẫn còn những hạn chế  như: Kinh phí tổ  chức các hoạt động còn hạn chế;  thành tích phong trào mũi nhọn đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa cao; học   sinh dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, bố  mẹ không có điều kiện để quan tâm đến các em…           ­ Vì vậy, với những kinh nghiệm của bản thân trình bày mong muốn mỗi  người Lãnh đạo quản lý hoạt động tốt HĐGDNGLL cần phải trang bị  cho  mình các phương pháp, kỹ  năng để  chỉ  đạo tốt các hoạt động  ở  đơn vị, nắm  bắt được tình hình của địa phương, nhà trường, học sinh và đặc biệt là các cấp  Lãnh đạo từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.           3. Các giải pháp, biện pháp           3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp           ­ Đưa ra được một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả.           ­ HĐGDNGLL được chú trọng. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng giáo  dục và thành tích các phong trào được nâng lên.           Để  nâng cao chất lượng HĐGDNGLL trong nhà trường, gắn giáo dục  nhà trường với cộng đồng, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực  theo Chỉ  thị  40/2008/CT­BGD&ĐT. Trong các nội dung của Chỉ  thị  40 thì có  bốn nội dung có các tiêu chí liên quan đến tổ  chức các hoạt động giáo dục  ̀ ờ lên lớp, như: Ngoai gi Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh sạch, đẹp, an toàn. Nội dung 3: Rèn kỹ năng sống cho học sinh. ­ 7 ­
 8. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh Nội dung5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các  di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. ̉ ực hiên tôt cac nôi dung trên cân th Đê th ̣ ́ ́ ̣ ̀ ực hiện một số giải pháp sau để   ̣ ̣ ́ ̣ hoat đông giao duc Ngoai gi ̀ ơ lêp l ̀ ớp đat kêt qua tôt: ̣ ́ ̉ ́ 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp            Cần thấy rõ tầm quan trọng của  HĐGDNGLL, cần có một định hướng  đúng đắn, một kế hoạch khả thi để  chỉ  đạo cho giáo viên và học sinh. Tôi đã   cùng với Ban chỉ  đạo  HĐGDNGLL  tìm ra giải pháp, cách thức để  nâng cao   hoạt động giáo dục ngoai gi ̀ ơ lên l ̀ ớp ở nhà trường.           +) Xây dựngKế hoạch hoạt động giữa giờ: Theo kế hoạch mỗi giáo viên phải thực hiện hoạt động giáo dục Ngoaì  giờ lên lơp 4 ti ́ ết/ tháng, ngoai ra con phai đ ̀ ̀ ̉ ảm bảo 100% học sinh nắm vững   bài thể dục giữa giờ và hai bài múa tập thể tại sân trường vào giờ ra chơi. Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm  hướng dẫn, uốn nắn, sửa chữa những sai sót các động tác thể dục của bài thể  dục giữa giờ  để  cho học sinh tập đúng, đều và đẹp. ( Bởi, các động tác thể  dục tập không đúng sẽ  phản tác dụng ). Đồng thời bố  trí cho những học sinh   nòng cốt khối 4 ­ 5 đứng làm mẫu trước đội hình của khôi l ́ ớp 1, 2.           + Sinh hoạt tập thể : chơi trò chơi dân gian, múa hát, kể chuyện … quản   trò là lớp trưởng hay phó văn thể của lớp ( khối 1 ­2 ­ 3 có đội viên lớp 4 ­ 5  hướng dẫn )           +Phát thanh măng non : tổ  chức vào thứ  hai hàng tuần, đội phát thanh “   măng non “ được thành lập theo lớp (chủ yếu là lớp 4 ­ 5). Nội dung phát thanh   là tìm hiểu về Đội – Sao nhi đồng, thông tin về Đội ­ Sao, gương “ Người tốt ­  Việc tốt “( sinh hoạt văn nghệ, đố  vui học tập, đố  vui chữ  thập đỏ, tuyên   truyền …           Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chọn bài đọc phù  hợp với chủ  đề  trong tháng/ tuần. Đội phát thanh lớp chuẩn bị  các tiết mục  văn nghệ, câu hỏi đố  vui. Phụ  trách Y tê hoc đ ́ ̣ ường chuẩn bị  nội dung tuyên  truyền về phòng chống các bệnh, tìm hiểu về cây thuốc nam.  Hoạt động giữa giờ của học sinh dưới sự giám sát của giáo viên trực và  đội cờ  đỏ. Khi kết thúc các hoạt đông gi ̣ ữa giờ, giáo viên trực tuân nh ̀ ận xét,  đánh giá, thông báo điểm trước trường và ghi vào sổ  trực để  xếp loại thi đua   cho các lớp và giáo viên chủ nhiệm .           Trong giờ ra chơi giữa giờ, cùng với việc tổ chức cho học sinh tham gia   tập thể  dục giữa giờ, múa hát tập thể, hướng dẫn và khuyến khích các em  chơi các trò chơi dân gian (thời gian các em chơi tự do). ­ 8 ­
 9. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng Để chọn được đội tuyển có năng khiếu luyện tập thi đấu, đầu năm nhà   trường tổ  chức các Hội thi cấp trường, mỗi giáo viên phụ  trách từng bộ  môn   chịu trách nhiệm chính tuyển chọn ra đội tuyển và có kế hoạch luyện tập. +) Xây dựng kế hoạch Hoạt động Đội­Sao :          Ngoài kế hoạch sinh hoạt Đội ­ Sao của Tổng phụ trách phải thực hiện   hàng tuần, các lớp còn phải sinh hoạt 15 phút (thời gian được tính trong tiết   Hoạt động tập thể  ) Đội ­ Sao, giáo viên chủ  nhiệm chịu trách nhiệm hướng   dẫn. Để cho sinh hoạt 15 phút Đội – Sao hoạt động có hiệu quả và tránh hiên ̣   tượng  giáo viên chủ  nhiệm thực hiện một cách hời hợt (hoặc không thực   hiện), tôi phân công cho Tổng phụ  trách lên kế  hoạch sinh hoạt 15 phút hàng  tuần (nội dung dựa trên kế  hoạch của Hội Đồng Đội, các phong trào thi đua  của ngành cấp trên… các nội dung này được đưa vào kế  hoạch của Đội) và  thông báo đến giáo viên chủ nhiệm trong ngày thứ hai “Hội ý đầu tuần”. Giaó   viên chủ  nhiệm dựa vào nội dung kế  hoạch của Đội để  cụ  thể  hóa trong bài  soạn (tiết Hoạt động tập thể) và thực hiện theo điều kiện thực tế  của lớp   mình. ̣ ̣ ̣ ́ ̣ +) Phân công phân nhiêm cac hoat đông giao duc Ngoai gi ́ ̀ ờ lên lớp cho   cac thanh viên: ́ ̀  ­ Phân công cụ  thể, phối kết hợp phân công cho từng thành viên trong  nhà trường thực hiện các nội dung hoạt động giao duc Ngoài gi ́ ̣ ờ  lên lớp như  sau: + Giáo viên chủ nhiệm : Thực hiện nội dung chương trình theo kê hoach, ́ ̣   giảng dạy an toàn giao thông, đôn đốc, hướng dẫn học sinh tham gia cac hoat ́ ̣  ̣ đông l ơn khi nha tr ́ ̀ ương tô ch ̀ ̉ ức. + Tổng phụ trách Đội : Nghiên cứu, lồng ghép phù hợp chương trình vào  các buổi sinh hoạt Sao ­ Đội và Chào cờ  đầu tuần. Tổ  chức các hội thi như:   ̣ Hôi thi lam lông đen vui Trung thu, Văn ngh ̀ ̀ ̀ ệ, thể  dục thể  thao, trò chơi dân  gian, các hội thi ky năng sông, v ̃ ́ ẽ  tranh theo các chủ  đề, viết thư  UPU, Kể  chuyện về  tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh tại buổi tiết chào cờ  đầu tuần,   Hội thi nghi thức Đội, các hoạt động thi ứng xử tình huống giao tiếp trong Đội  viên, hoạt động đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề … +) Giải pháp thứ nhất: Quán triệt nhận thức cho can bô, giao viên, công ́ ̣ ́   nhân viên. ́ ̣ Trong giao duc không th ể tách rời việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị  40/2008/CT­BGD&ĐT với việc tổ  chức thực hiện hoạt động giáo dục Ngoaì  giờ lên lơp. N ́ ội dung của Chỉ  thị  40/2008/CT­BGD&ĐT chính là tiền đề  để  xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lơp. Mu ́ ốn thực hiện tốt   phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện ­ Học sinh tích cực” thì  ­ 9 ­
 10. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng trước hết phải tổ  chức hoạt động giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lơp mang l ́ ại hiệu  quả thiết thực. Là người Hiệu trưởng trong nhà trường tôi luôn trăn trở:  Phải làm gì?   Làm như  thế  nào để  nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên   lơp?́           Muốn nâng cao chất lượng HĐGDNGLL thì trước hết phải có những tác  động làm cho mọi thành viên trong nhà trường (kể cả nhân viên bảo vệ ) hiểu  rõ vai trò, vị trí của HĐGDNGLL để từ đó tích cực tham gia vào hoạt động này.  Xác   định   như   vậy   nên   ngay   đầu   năm   học,   tôi   đã   thành   lập   Ban   chỉ   đao ̣   HĐGDNGLL  để  cùng bàn bạc tìm ra biện pháp, cách thức để  nâng cao hoạt  động giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lớp ở nhà trường. ̉ ̣ HĐGDNGLL:           * Ban chi đao            +) Trưởng ban :  Đinh Văn Cường   ­   Hiêu tr ̣ ưởng ­ Bi th ́ ư chi bộ +) Các Phó ban:  ­ Nguyễn Văn Vinh ­ Phó hiệu trưởng ­ Võ Thị Lan           ­ Phó hiệu trưởng ­ Trần Thị Kim Hoa­ Chu tich Công Đoàn ̉ ̣        ­ Đặng Thị Ngọc Huyền­ Bi th ́ ư chi đoan ̀ ­ Lưu Thị Thanh Xuân ­ Tông phu trach Đôi ̉ ̣ ́ ̣          +) Các thành viên là giáo viên, nhân viên trong nhà trường: 19 GVCN, các   GV bộ môn, nhân viên TV­TB,VT, Y tế, BV, KT. ­ Căn cứ  vào Hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, căn  cứ  vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế  của nhà trường, Trước hết Hiệu trưởng  phải có nhận thức đúng đắn về  tầm quan trọng cua  ̉ HĐGDNGLL và đưa nội  dung  HĐGDNGLL  vào kế  hoạch năm học cụ  thể. Trong kế  hoạch phải xác   định được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ  cụ  thể, chỉ  tiêu phấn đấu và định   hướng hoạt động tránh qua loa vài dòng chung chung. ­ Đưa kế hoạch hoạt động ra bàn bạc thống nhất trong ban chi đao, đ ̉ ̣ ội   ngũ cán bộ  cốt cán rồi triển khai trong hội đồng sư  phạm cùng với kế  hoạch  năm học. Nhằm: +  Thống nhất nội dung hoạt động. +  Bàn biện pháp thực hiện tích cực. +  Từng bộ phận có kế hoạch cụ thể. ­ Bên cạnh đó, tôi còn tuyên truyền để  mọi người hiểu rõ: Chất lượng   dạy học là một quá trình toàn diện, nó không chỉ  đánh giá xếp loại về  mặt trí  dục mà còn đánh giá xếp loại căn cứ  vào HĐGDNGLL. Qua đó, tôi nâng cao  nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên thấy được trách   nhiệm, vai trò của từng tổ khối, từng thành viên trong nhà trường với việc rèn  luyện và tổ chức vui chơi lành mạnh cho học sinh. ­ 10 ­
 11. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng           ­ Khi triển khai, tổ  chức mỗi HĐGDNGLL, tôi đều mở  rộng, phát huy  tính tích cực dân chủ qua buổi họp định kỳ của Hội đồng sư phạm nhà trường  hàng tháng. Để  khuyến khích mọi thành viên trong nhà trường cùng sáng tạo,   tìm ra những cách làm sinh động mang tính khả thi, đồng thời dựa vào thực tế  của nhà trường để  hoạt động cho phù hợp với điều kiện và khả  năng thực   hiện của toan tr ̀ ường, của học sinh theo từng khối lớp… Chẳng hạn, khi tổ  chức chơi các trò chơi dân gian, cần chú ý đến mức độ  khó, dễ  của trò chơi,   điều kiện sân chơi sao cho đảm bảo an toàn, hiệu quả; còn tổ  chức “Đố  vui  học tập” thì hệ  thống câu hỏi phải phù hợp với hiểu biết của học sinh tưng ̀   khôi l ́ ơp…́ ­ Thông qua các buổi họp cha mẹ học sinh lớp, các cuộc họp ban chấp   hành Hội cha mẹ học sinh, tôi đã chủ động nêu tác dụng, tuyên truyền về các   HĐGDNGLL và đề  xuất các biện pháp phối hợp nhằm kêu gọi, tranh thủ  sự  ủng hộ của các lực lượng ngoài nhà trường đối với công tác này, như : Thành   lập quỹ Khuyến học để khen thưởng học sinh, khen thưởng các phong trào thi   đua …      Như vậy: Với biện pháp “dân chủ hóa” lãnh đạo nhà trường, tôi đã làm  cho mọi người nhận thức đúng về vai trò, vị trí của  HĐGDNGLL. Từ đó, mọi  thành viên trong nhà trường đều đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực vào các  HĐGDNGLL.           +) Giải pháp thứ hai: Xây dựng kế hoạch và phân công phân nhiệm. Căn cứ hướng dẫn về  HĐGDNGLLcủa Bô, S ̣ ở, Phong Giáo d ̀ ục va Đào ̀   tạo, nhà trường xây dựng chương trình và nội dung phù hợp để triển khai thực   hiện.  Tôi chỉ đạo HĐGDNGLL chủ yếu giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp và  ̉ ̣ ́ Tông phu trach là chính. V ới yêu cầu của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, mỗi giáo   viên phải thực hiện hoạt động giáo dục Ngoai gi ̀ ơ lên l ̀ ớp 4 tiết/ tháng. ­ Họp Ban chỉ đạo HĐGDNGLL để lên kế hoạch tháng / năm. Kế hoạch  hoạt động giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lơp d ́ ựa vào Chỉ  thị  nhiệm vụ  năm học, kế  hoạch của Đoàn ­ Đội, kế hoạch xây dựng “ Trường học thân thiện ­ Học sinh  tích cực”... Ban chỉ đạo HĐGDNGLL cùng bàn bạc, thảo luận để xây dựng nội  dung   các  HĐGDNGLL  cho   từng   tháng   một   cách   tổng   thể   (nội   dung   các  HĐGDNGLL tháng sẽ được cụ thể qua từng tuân). ̀           Kế hoạch HĐGDNGLL được thông qua Chi bộ, Hội nghị Cán bộ ­ Công  chức   để   mọi   thành   viên   trong   nhà   trường   có   định   hướng   trước   về   các  HĐGDNGLL, thời gian tổ chức của từng tháng.           Họp Ban chỉ đạo để xây dựng kế hoạch tháng HĐGDNGLL: Dựa vào kế  hoạch tổng thể  mà Ban chỉ đạo đã thống nhất xây dựng, Tổng phụ  trách Đội   và phụ  trách Văn thể  chịu trách nhiệm cụ  thể  hóa thành kế  hoạch tháng (nội  ­ 11 ­
 12. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng dung, biện pháp thực hiện, chuẩn bị, phân công) …Kế  hoạch hoạt động giáo  dục Ngoai gi ̀ ờ lên lơp đ ́ ược thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường định kỳ  hàng tháng để  cho mọi thành viên trong nhà trường cùng thảo luận, bổ  sung  cho kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường và mang tính  khả thi. + Giải pháp thứ  ba:   Hiệu trưởng phôi h ́ ợp chi đao cac ban nganh vê ̉ ̣ ́ ̀ ̀  HĐGDNGLL.         HĐGDNGLL  là   một   hoạt   động   quan   trọng,   góp   phần   nâng   cao   chất  lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Giúp  các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Nên: * Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí   Minh đưa chương trình hoạt động của Đội vào kế hoạch của trường: Thể  hiện thành lịch trình công tác, có lịch hoạt động hàng tháng, hàng   tuần tiến tới ổn định thành nề nếp thường xuyên, hoạt động đều đặn, cân đối  trong suốt năm học tránh gây nhiễu cho việc dạy học trên lớp. Trên thực tế  hoạt động của Đội phụ  thuộc vào rất nhiều yếu tố  như:   Cơ sở vật chất, yếu tố con người, nhận thức của cha mẹ học sinh và đội ngũ  giáo viên, yếu tố tài chính, hoàn cảnh gia đình học sinh các văn bản chỉ đạo về  nội dung công tác Đội của Hội đồng đội, mà lập nên kế hoạch của trường. Từ  đó chọn ra các hoạt động phù hợp với trường và xác định yêu cầu nhiệm vụ cụ  thể, lập kế hoạch sát hợp qua Ban chi đao  ̉ ̣ HĐGDNGLL, liên tịch, hội đồng sư  phạm và qua công tác thường xuyên giữa Hiệu trưởng và Tổng phụ trách Đội   để triển khai công tác tháng, công tác tuần. * Hiệu trưởng cộng tác với giáo viên Tổng phụ  trách và giúp đỡ  tạo   điều kiện cho Đội hoạt động. Hiệu trưởng đưa ra yêu cầu của người Tổng phụ  trách là hiểu biết về  đoàn đội, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu có năng khiếu tổ chức các hoạt  động xã hội, có sức khoẻ năng lực vận động học sinh và các lực lượng xã hội. Việc quản lý và đánh giá lao động của Tổng phụ  trách phải dựa vào  chương trình, kế  hoạch công tác, hiệu quả công tác kết hợp với đánh giá của  đoàn ngành giáo dục, Hội đồng đội và tập thể sư phạm nhà trường. * Hiệu trưởng giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội hoạt động. Trong công tác với Đội, Hiệu trưởng cùng với Tổng phụ  trách, ban chỉ  huy Liên đội, trực tiếp chỉ đạo công tác Đội cho nhịp nhàng, thống nhất về nội   dung, hình thức. Hiệu trưởng giúp đỡ  và tạo điều kiện phát triển về  số  và chất lượng   đội viên, giúp đỡ cho Tổng phụ trách có biện pháp thu hút những học sinh tích  công tác xã hội, giúp đội xây dựng hệ  thống công tác xã hội phù hợp với   nguyện vọng sở thích  của học sinh. ­ 12 ­
 13. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng Thường xuyên hướng dẫn Tổng phụ trách đội rút kinh nghiệm cải tiến  công tác Đội, hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động của Đội. * Hiệu trưởng chỉ đạo đội ngũ cán bộ công chức phối hợp với Đội. Hiệu trưởng cần bảo đảm cho mỗi cán bộ  công chức nhất là giáo viên  chủ nhiệm biết ý nghĩa, vai trò đặc điểm của Đội, mối liên hệ giữa hoạt động  Đội và hoạt động chung của trường. Yêu cầu trong các buổi sinh hoạt đội  như: Sinh hoạt chủ điểm, Đại hội liên đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ  phải  có sự  tham dự  của giáo viên chủ  nhiệm. Khi phát động các cuộc thi cần phổ  biến cho đội ngũ giáo viên, giúp giáo viên chủ nhiệm nắm vững nội dung cách  thức trước khi triển khai cho lớp. Để đảm bảo cho giáo viên thực hiện tốt các yêu cầu đã đặt ra biện pháp  quan trọng là đưa việc thực hiện các yêu cầu này vào đánh giá thi đua. Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm các kinh nghiệm năng lực công tác Đội  và cách thức tổ chức hoạt động giao duc Ngoài gi ́ ̣ ờ lên lơp. ́ * Hiệu trưởng chỉ đạo đoàn viên thanh niên chi đoàn về công tác Đội. Chi đoàn giáo viên có vai trò nhiệm vụ giúp đỡ Đội thiếu niên trong nhà  trường hoạt động như  giúp học sinh có đủ  năng lực tự  quản. Cung cac em ̀ ́   ́ ̣ tham gia cac hôi thi, đ ể thực hiện tốt phong trào mỗi đoàn viên giáo viên là một  phụ trách Đội.           +) Giải pháp thứ tư: Kết hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua Ngoài việc quy định bắt buộc về  thực hiện chương trình thì các nội  dung hoạt động giao duc Ngoài gi ́ ̣ ờ  lên lớp được đánh giá qua các đợt thi đua  trong năm học của nhà trường. Hàng tháng, nhà trường tuyên dương học sinh xuất sắc trong tháng, mỗi  lớp chon 01 h ̣ ọc sinh có thành tích cao nhât trong ho ́ ạt động xây dựng tập thể  lớp, do tập thể học sinh trong lớp bình chọn. Thực hiện tốt phong trào “Nghìn việc tốt”, “Tiết học tốt” “Tiết dạy   tốt”… trong học sinh và giáo viên. Mỗi lớp có bản tự  đăng ký xây dựng lớp học, trường học thân thiện,  học sinh tích cực phù hợp với tình hình của lớp, được tập thể  học sinh bàn  bạc, thống nhất đăng ký từ đầu năm. Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực   được triển khai rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và   cha mẹ học sinh.  Hoạt động của Đội  ở  trường học gắn với hoạt động giáo dục Ngoài  giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khoá. + Giải pháp thứ năm:  Đẩy mạnh hoạt động hướng về cộng đồng Cộng đồng là môi trường của xã hội và gia đình mà các em đang sống và   vui chơi, nên mọi hoạt động diễn ra hàng ngày là thói quen mà các em phải rèn  ­ 13 ­
 14. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng luyện để  có được những hành vi tốt. Chính các em là người cộng tác viên  tuyên truyền đến mọi người trong gia đình và cộng đồng với những hình ảnh   hoạt động của cộng đồng trong xã hội thường diễn ra với những hành vi sai  trái cần phải sửa. Như:  ­ Thực hiện công tác cùng tuyên truyền về An toàn giao thông thông qua  hoạt động mít tinh, cổ động tháng an toàn giao thông, năm an toan giao thông. ̀ ­ Công tác hỗ trợ ủng hộ các bạn nghèo, các bạn có hoàn cảnh khó khăn  với phong trào tương thân, tương ái: Hỗ  trợ Bạn nghèo đủ  các điều kiện đến  lớp, Tết vì bạn nghèo. ­ Thực hiện tốt việc nhận chăm sóc gia đình chính sách: Các đoàn thể  trong nhà trường cùng hướng dẫn Đội Thiếu niên tiền phong thực hiện nhận   chăm sóc, thăm hỏi các gia đình chính sách, tặng quà nhân các ngày   Lễ, Tết,  27/7… Qua đó giáo dục học sinh về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. + Giải pháp thứ  sáu:  Chi đao ph ̉ ̣ ối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các  lực lượng trong và ngoài nhà trường: Nhà trường ­ Gia đình ­ Xã hội luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.   Đây là sự  kết hợp rất quan trọng không thể  tách rời hay thiếu đi một yếu tố  nào vì các em là những mần non tương lai của đất nước. Chính vì vậy trong  công tác giáo dục và hoạt động giao duc ngoài gi ́ ̣ ờ cần phải: ­ Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa đơn vị với các ban ngành  ,đoàn thể tại địa phương để làm tốt công tác giáo dục. Cụ thể:           + Phối hợp với  Đoàn xã, Ban văn hoá xã trong công tác tổ chức các hoạt   động lớn như Văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi hè cho học sinh. + Phối hợp với Cựu chiến binh thực hiện nội dung giáo dục truyền  thống cho học sinh nhân các buổi lễ. Chăm sóc gia đình Thương binh, Liệt sĩ,  gia đình có công.            ­ Các đoàn thể  trong nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp, đặc  biệt   là chủ   động  trong  các  hoạt  động bề  nổi, các  hoạt  động  lớn  của nhà  trường. ­ Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có những giải pháp tích cực,   đóng góp công sức và tiền của vào các hoạt động giáo dục chung, đặc biệt là   hỗ trợ khen thưởng, huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân.           3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp:           ­ Hiệu trưởng chỉ đạo, xây dựng kế  hoạch cụ thể cho mỗi hoạt động  được tổ chức phối hợp với Nhà trường và các đoàn thể về nhiệm vụ cũng như  trách nhiệm của tổ chức mình. ­ 14 ­
 15. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng           ­ Mỗi khi tổ chức xây dựng kế hoạch phải phân công công việc phù hợp   với năng lực, sở  trường cho từng thành viên. Thực hiện công việc một cách  logic, đúng thời gian.           ­ Phải quan tâm đầu tư Cơ sở vật chất, kinh phí được chuẩn bị chi tiết  cho các hoạt động. 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Để quan ly chi đao  ̉ ́ ̉ ̣ HĐGDNGLL tôt va hiêu qu ́ ̀ ̣ ả tôi nhận thấy cần đồng  nhất trong nhận thức và thống nhất kế  hoạch, cách thức thực hiện trong tập   thể và hiểu rõ tình hình thực tế :           ­ Cần tạo ra sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức trong Can bô ­ Giao ́ ̣ ́  viên ­ Công nhân viên ( kể  cả  bảo vệ ) có nhận thức đúng đắn về  hoạt động   giáo dục Ngoai gi ̀ ờ lên lơp đ ́ ể mỗi Can bô ­ Giao viên ­ Công nhân viên đ ́ ̣ ́ ều có   ý thức trách nhiệm tham gia vào hoạt HĐGDNGLL một cách tích cực. ­ Kế  hoạch phải xây dựng cụ  thể, chi tiết phù hợp với thực tiễn, mang   tính khả thi,  không rập khuôn, máy móc, phải có kế hoạch điều chỉnh kịp thời,  phù hợp với điều kiện thực tế  của nhà trường, của địa phương, đúng với sự  chỉ đạo của ngành.           ­ Khi kế hoạch  HĐGDNGLL lơp đã đ ́ ược thông qua và thống nhất cao  trong Hội đồng sư  phạm nhà trương thì các thành viên trong nhà tr ̀ ường phải  tuân thủ  theo quy trình hoạt động. Ban chỉ  đạo phải nắm chắc kế  hoạch cụ  thể để lựa chọn, sắp xếp, phân công đúng người, đúng việc vào các nội dung   hoạt động. ­ Giám sát quá trình thực hiện kế  hoạch: Trong quá trình thực hiện kế  hoạch phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, xếp loại theo tiêu chí đã đề  ra,  khi phát hiện ra những sai sót, lệch lạc cần điều chỉnh, uốn nắn kịp thời để  HĐGDNGLL mang lại hiệu quả cao hơn. ­   Động   viên,   khen   thưởng:   Cũng   như   các   phong   trào   khác   trong   nhà  trường, HĐGDNGLL cũng phải có khen thưởng để khích lệ, động viên phong  trào thì sẽ động viên phong trào tốt hơn. + Đối với Hiệu trưởng: ­ Quán triệt tầm quan trọng và  ảnh hưởng tích cực của  HĐGDNGLL  trong nhiệm vụ  dạy và học trong nhà trường. Quán triệt đầy đủ  các văn bản   liên quan đến  HĐGDNGLL. Đội ngũ Giáo viên cần có trách nhiệm cao với  công việc, đề  xuất kịp thời với Hiệu trưởng biểu dương kịp thời những học   sinh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện. ­ Xây dựng được kế hoạch HĐGDNGLL xuyên suốt năm học, cụ thể, có  mục đích rõ ràng với từng hoạt động, thể hiện rõ kế hoạch thời gian. ­ 15 ­
 16. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng ­ Là hoạt động có tính tập thể  cao nên Hiệu trưởng phải tích cực chỉ  đạo các hình thức hoạt động phong phú, nội dung sao cho quá trình hoạt động  diễn ra phải có mối quan hệ  thầy trò, thu hút được mọi người, mọi đoàn thể  tham gia. ­ Muốn tạo được hiệu quả,  HĐGDNGLL  phải   việc tổ  chức thường  xuyên, phải có mục đích xuất phát từ  nhiệm vụ  năm học, gắn liền với nội   dung dạy trên lớp, gắn với chủ đề  năm học,  nội dung hoạt động Đội. Không  coi hoạt động này chỉ  là hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần làm mất thời  gian hoặc chạy theo hình thức. ­ Tuyên truyền kịp thời với cha mẹ học sinh về tác dụng, tầm quan trọng  của HĐGDNGLL để cha mẹ  học sinh tạo điều kiện cho con em tham gia các   hoạt động tập thể lớn. ­ Cần bồi dưỡng thê hê tr ́ ̣ ẻ, lực lượng Đoàn viên thanh niên làm nòng cốt   trong các hoạt động và tiếp tục kế thừa, phát triển các thành quả của trường. ­ Hình thức hoạt động phải mang tính giáo dục nhẹ nhàng, phong phú. ­ Kinh phí: Phát huy vai trò hỗ  trợ cha mẹ  học sinh  ở  chi hội các lớp,  phát huy nguồn lực từ cha mẹ học sinh.  ­ Phải nắm vững nhiệm vụ  công tác của Đội Thiếu niên tiền phong.  Xây dựng kế  hoạch cụ  thể, tạo điều kiện cả  vật chất và tinh thần cho Đội  hoạt động. Tổ  chức tốt các phong trào thi đua. Có kế  hoạch kiểm tra theo dõi  các hoạt động của Đội, Hiệu trưởng cần bảo đảm sự  phối hợp nhịp nhàng   thống nhất về  nội dung, hình thức công tác giữa các giáo viên, nhân viên và  Tổng phụ trách Đội. + Đối với Tổng phụ trách: Phải nắm vững nhiệm vụ  và quyền hạn để  phối hợp với Hiệu trưởng   khi tổ  chức các phong trào.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động cụ  thể  rõ  ràng từng nội dung. Luôn gắn liền công tác giáo dục đạo đức với các tổ chức   hoạt động vui chơi và các hội thi để rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Giáo  dục các em theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Luôn tạo ra môi trường thân  thiện, chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn. + Đối với giáo viên: Giáo viên phải thật sự  thân thiện, biết được hoàn cảnh học sinh, yêu  thương chia sẻ  tất cả  khó khăn của học sinh, thật sự  thoải mái giúp đỡ, tháo  gỡ tư vấn khi các em gặp khó khăn để các em được đến trường. Luôn kết hợp  tham gia các phong trào của Đội tổ  chức.Mỗi giáo viên chủ  nhiệm lớp là anh   chị tổng phụ trách từng phân đội của Đội thiêu niên tiền phong Hồ Chí Minh. ­ Hoạt động Đội ở Tiểu học bao gồm các nội dung và hình thức sau đây: + Xây dựng  Đội  gồm các hình thức  hoạt  động nhằm nâng cao chất  lượng đội viên và phong trào đội. ­ 16 ­
 17. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng + Các hoạt động có tác dụng trực tiếp đến công tác giáo dục học tập,  các hội thi, câu lạc bộ, các hình thức hoạt động nhằm phát huy tính tích cực xã  hội. + Công ích xã hội, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. + Hoạt động nhân đạo, từ thiện. + Vui chơi giải trí tham quan, du lịch. ­ Phân loại theo các chủ điểm hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn. + Tổ chức sinh hoạt chủ điểm.  Vì tuỳ theo từng chủ điểm mà việc tổ chức thực hiện có những nét đặc  thù riêng nhưng chúng tiếp nối với nhau tạo nên những đợt thi đua sôi nổi thúc  đẩy hoạt động của Đội đi lên cùng với hoạt động chung của nhà trường. Nội  dung của các chủ điểm, các phong trào xoay quanh các vấn đề thi đua nâng cao   chất lượng học tập rèn luyện, xây dựng nề  nếp, giữ  gìn kỷ  luật tạo môi  trường lành mạnh góp phần hình thành nhân cách cho học sinh. Như: ­ Tháng 9 +10: chủ  đề: “Mừng năm học mới”, “ ngày Bác Hồ  gửi thư  cho ngành giáo dục”, “An toàn giao thông”. Hình thức tổ  chức: Cho học sinh sinh hoạt chủ  điểm về  chủ  đề  nhà  trường, , cô đông tuyên truyên v ̉ ̣ ̀ ề  ngày toàn dân đưa trẻ  đến trường, về  Luật   GTĐB, thực hiện ATGT.. ­ Tháng 11: Chủ đề: “Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam”           Hình thức tổ chức: Thi văn nghệ toàn trường. ­   Tháng   12:   chủ   đề:   “Kỷ   niệm   ngày   thành   lập   Quân   đội   nhân   dân  Việt Nam”. Hình thức tổ chức: cho học sinh tìm hiểu về truyền thống anh dũng của  quân đội nhân dân Việt Nam. ­ Tháng 1+2:  Chủ   đề: “Ngày học sinh, sinh viên” và chủ  đề  “Mừng  Đảng mừng xuân” Hình thức tổ chức: Thi văn nghệ toàn trường. ­ Tháng 3: Chủ  đề  “Kỷ  niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản   Hồ Chí Minh”. Hình thức tổ chức: Tổ chức hội thi kỹ năng sống của Đội viên. ­ Tháng 4: Cho học sinh sinh hoạt trả lời các câu hỏi thi tìm hiểu về ngày  giải phóng hoàn toàn  Miền Nam  thống nhất đất nước, làm báo tường. ­ Tháng 5: Cho học sinh sinh hoạt kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ. Đại   hội cháu ngoan Bác Hồ. Hình thức tổ chức: Tổ chức văn nghệ giữa các lớp. Tổng kết các phong   trào thi đua.           + Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động kỷ niệm các   ngày lễ có ý nghĩa lớn trong giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục truyền thống  ­ 17 ­
 18. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng cho Thiếu nhi. Nếu tổ chức tốt sẽ đem lại hiệu quả giáo dục cao, giúp cho các  em xác định rõ trách nhiệm của mình để  đi theo con đường của cha ông. Đây   cũng là dịp để  Đội khẳng định vị  trí vai trò của mình trong xã hội, đồng thời   thu hút các lực lượng xã hội  ủng hộ giúp đỡ  tạo điều kiện cho Đội và phong  trào thiếu nhi phát triển.           * Lưu ý:            ­ Hiệu Trưởng phải chỉ đạo cho Tổng phụ  trách đội lập kế  hoạch từ  đầu năm học bao gồm nội dung, quá trình tổ  chức kinh phí và các điều kiện  khác, xác định  hình thức hoạt động phù hợp với từng nội chủ  đề, chủ  điểm,  khi thực hiện phải chủ động phân công, chỉ đạo phối hợp.           ­ Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức vào các buổi chào cờ,   tiết sinh hoạt tập thể cho học sinh.           ­ Kiểm tra nề nếp ra vào lớp, 5 điều Bác Hồ dạy của học sinh.           ­ Để xây dựng nề nếp kỷ cương, kỷ luật giáo dục đạo đức cho học sinh   Hiệu trưởng phải chỉ đạo cho Tổng phụ trách đội thành lập các đội như đội an   toàn giao thông, đội nề  nếp, đội cờ  đỏ. Mỗi đội lựa chọn phân công 10 em  tham gia. Đặc biệt tổng phụ trách Đội cùng với Hiệu trưởng thành lập theo dõi  kỹ  các em  ở  đội cờ  đỏ, xem và theo dõi chấn chỉnh kịp thời thường xuyên  những sai sót mà đội viên hay sao nhi đồng mắc phải.           ­ Ngoài ra hàng tháng tôi còn chỉ đạo cho giáo viên chủ  nhiệm báo cáo   các em thực hiện tốt nội quy nhà trường, liên đội để tuyên dương khích lệ các  em. Trong các giờ  sinh hoạt đội để  thay đổi không khí sinh hoạt đội Hiệu  trưởng có mặt để chỉ đạo, theo dõi, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho  các em..           3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Việc tổ chức và quản lý HĐGDNGLL thực sự là cần thiết và có ý nghĩa,   là một bộ phận không thể thiếu của quá trình sư phạm tổng thể ở trường tiểu   học   nói   riêng   và   ở   trường   phổ   thông   nói   chung.   Trường   nào   thực   hiện  HĐGDNGLL có nội dung, kế  hoạch, biện pháp và các phương pháp đa dạng  phong phú, trường đó sẽ đạt hiệu quả giáo dục cao. Những chủ nhân tương lai  sẽ là người có tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đáp ứng nhu  cầu về nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa ­ Hiện đại hóa đất nước; hội  nhập được với sự phát triển kinh tế, văn hóa trong khu vực và quốc tế.            Trong các hoạt động tập thể  học sinh mạnh dạn, tự tin, tham gia tích  cực. Từ đó các em ham thích đến trường, đi học chuyên cần hơn, không có tình  trạng bỏ  học. Cụ  thể: Trong những năm qua nhà trường luôn duy trì sĩ số.   Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. ­ 18 ­
 19. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng           Năm học 2013­2014, tỉ lệ học sinh yếu kém, lưu ban là 2,8%. Đến năm  2014­2015 tỉ lệ yếu kém lưu ban là 2,1%.           Các năm qua, các Hội thi do ngành tổ chức trường không đạt thành tích   cao. Nhưng Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện vừa qua trường đã đạt Giải Nhì  môn Bóng đá, Giải Ba môn Cờ vua. Các Hoạt động tập thể học sinh rất thích  tham gia. Qua quá trình tổ chức các hoạt động, Hội thi của Liên đội như: Hội   thi Phụ trách Sao giỏi; Hội thi Giai điệu tuổi hồng;  Tổ chức trò chơi dân gian;  Hội khỏe phù đổng cấp trường…, nhà trường đã làm phiếu thăm dò ý kiến  một số  học sinh về  hình thức, nội dung các hoạt động thì thu được kết quả  như sau:  * Kết quả khảo sát trước khi thực hiện đề tài: Bình  Không  T.số  Thích TT Hội thi thường thích HS HS % HS % HS % 1 Hội thi Phụ trách Sao giỏi 85 39 45,9 30 35.3 16 18,8 2 Hội khỏe phù đổng cấp trường 85 45 52,9 28 32.9 12 14,2 3 Tổ chức trò chơi dân gian 85 48 56,5 20 23,5 17 20,0 4 Hội thi Giai điệu tuổi hồng 85 52 61,2 13 15,3 20 23,5 * Kết quả khảo nghiệm sau khi thực hiện đề tài: Bình  Không  T.số  Thích TT Hội thi thường thích HS HS % HS % HS % 1 Hội thi Phụ trách Sao giỏi 85 79 92,9 4 4,7 2 2,4 2 Hội khỏe phù đổng cấp trường 85 83 97,6 2 2,4 0 0 3 Tổ chức trò chơi dân gian 85 85 100 0 0 0 0 4 Hội thi Giai điệu tuổi hồng 85 80 94,1 4 4,7 1 1,2             So sánh hai kết quả khảo nghiệm tôi thấy, nhờ áp dụng đề tài vào việc   tổ  chức các hoạt động nên đã làm cho các em học sinh hứng thú hơn, tạo sự  yêu thích và tích cực hơn khi tham gia các phong trào, Hội thi do Nhà trường và  Liên đội tổ chức. * Giá trị khoa học:              ­ Vận dụng tốt đề  tài này sẽ  giúp Hiệu trưởng có được những kinh  nghiệm quý báu, quản lý có hiệu quả  các  HĐGDNGLL,  nâng cao được chất  lượng tổ chức các hoạt động lớn trong nhà trường. Bên cạnh đó còn giúp cho  ­ 19 ­
 20. Sáng kiến kinh nghiệm­ Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu  trưởng giáo viên Tổng phụ  trách Đội và các giáo viên về  công tác tổ  chức, cách thức   thực hiện các HĐGDNGLL trong trường Tiểu học và THCS.           4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề  nghiên cứu:           Qua áp dụng những sang kiên nêu trên vê  ́ ́ ̀HĐGDNGLL trong nhưng năm ̃   học qua  ở  trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ  đã có sự  chuyển biến lớn cả  về  nhận thức và chất lượng hoạt động kết quả  như sau:           ­ Sự chuyển biến của hoạt động giáo dục của trường thấy được đó là:  Nề  nếp sinh hoạt giữa giờ được duy trì tốt và hoạt động có hiệu quả; phong  trào văn nghệ  thê duc thê thao đ ̉ ̣ ̉ ược phát triển và đạt được nhiều thành tích   đáng kể. Thông qua các HĐGDNGLL, học sinh dược rèn các kỹ năng sống như  : Biết phòng và chống một số bệnh, có ý thức giữ  gìn vệ  sinh cá nhân, không  chơi trò chơi nguy hiểm, có hành vi ửng xử tốt với mọi người xung quanh …   ̣ Hoc sinh còn đ ược tuyên truyền, tìm hiểu về : An toàn giao thông, Bảo vệ môi  trường, Phong ch ̀ ống bao l ̣ ực hoc đ ̣ ường, Quyền và bổn phận của trẻ  em, ý  nghĩa của các ngày chủ điểm… Học sinh thể hiện năng khiếu, kiến thức hiểu  biết qua các hội thi: Khéo tay hay làm( thi làm lồng đèn dịp Tết Trung thu), Đố  vui học tập, Giai điệu Tuổi hồng, …..           ­ Học sinh đi học đầy đủ, không bỏ học.           ­ Tỉ lệ học sinh bỏ học không còn           ­ Học sinh mạnh dạn tự tin phát biểu trước đám đông, lễ phép, chào hỏi  thầy cô và khach l ́ ạ đến trường, biết trình bày ý kiến với thầy cô khi gặp khó  khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.           ­ Các em rất thích tham gia sinh hoạt Đội, nề nếp của các lớp rất tốt.           ­ Chăm chỉ học tập, có ý thức giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn.           ­ Thực hiện tốt an toàn giao thông.           ­ Học sinh rất tự tin tham gia sôi nổi các hoạt động của nhà trường.           ­ Cha mẹ học sinh có sự đầu tư quan tâm đến con cái trong học tập, vui   chơi.           ­ Các em luôn điều chỉnh những hành vi sai của bản thân và bạn bè trong   các hoạt động vui chơi và học tập. Đặc biệt, các hoạt động ngoài giờ  lên lớp, vui chơi tập thể  đã tạo cơ  hội để các em được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện,   từng bước hình thành kỹ năng sống cho các em đặc biệt là kỹ năng hợp tác, kỹ  năng hoạt động tập thể, kỹ năng giao tiếp… góp phần xây dựng phong trào thi  đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. ­ 20 ­

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản