intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng thị trường ngoại hối

Xem 1-20 trên 128 kết quả Chức năng thị trường ngoại hối
 • Thị trường ngoại hối trình bày về khái niệm ngoại hối và thị trường ngoại hối, đặc điểm thị trường ngoại hối, chức năng thị trường ngoại hối, thành viên tham gia thị trường ngoại hối.

  pdf31p five_12 19-03-2014 102 9   Download

 •  Bài giảng "Chương 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức:  Khái niệm và đặc điểm thị trường ngoại hối (TTNH), chức năng của TTNH, thành viên tham gia, các nghiệp vụ trên TTNH, phân loại TTNH. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_08 22-12-2015 54 3   Download

 • Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. EBS và Reuters' dealing 3000 là hai nền tảng trao đổi FX liên ngân hàng chính. Thị trường...

  pdf17p tab_12 29-07-2013 187 29   Download

 • Bài thuyết trình "môn Thị trường ngoại hối: Tổng quan về thị trường ngoại hối" trình bày về: sự ra đời và phát triển, khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, vai trò của thị trường ngoại hối, thị trường ngoại hối quy mô và tính thanh khoản của thị trường, chức năng của Forex, thành phần tham gia giao dịch.

  ppt15p trathinhutuyet 06-10-2014 161 28   Download

 • Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. EBS và Reuters' dealing 3000 là hai nền tảng trao đổi FX liên ngân hàng chính. Thị trường...

  pdf106p home_12 12-08-2013 93 17   Download

 • Tổng quan về thị trường ngoại hối trình bày về lịch sử hình thành, khái niệm và đặc điểm của thị trường ngoại hối. Chức năng, các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của thị trường ngoại hối.

  pdf27p six_12 14-03-2014 112 14   Download

 • Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. EBS và Reuters' dealing 3000 là hai nền tảng trao đổi FX liên ngân hàng chính. Thị trường...

  pdf19p nuber_12 27-08-2013 225 10   Download

 • Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được: Khái niệm thị trường ngoại hối, đặc điểm thị trường ngoại hối, chức năng của thị trường ngoại hối, cấu trúc thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, khái niệm và chức năng, phương pháp yết tỷ giá hối đoái,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tangtuy02 11-03-2016 73 9   Download

 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 2: Thị trường ngoại hối" được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể làm quen các khái niệm cơ bản, các đặc điểm của FX, các chủ thể chủ yếu tham gia trên FX; giới thiệu các giao dịch ngoại hối cơ bản, giao ngay và kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p nguoibakhong05 05-03-2018 51 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các nhtm việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf108p family90 30-09-2011 280 123   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 6 Chính sách tài chính tiền tệ trong thương mại quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nêu khái niệm thị trường ngoại hối, đặc điểm thị trường ngoại hối, các thành phần của thị trường ngoại hối, chức năng của thị trường ngoại hối.

  pdf38p thin_12 25-07-2014 50 6   Download

 • Nội dung trình bày trong phần 2 Tài chính quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nêu về các nội dung như thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoán, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ thế giới, chức năng thị trường ngoại hối, các thành phần của thị trường ngoại hối.

  pdf29p wide_12 28-07-2014 38 4   Download

 • Mục tiêu chính của môn học là Có kiến thức về thị trường ngoại hối: cơ sở hình thành nên thị trường ngoại hối, các chức năng và vai trò của thị trường ngoại hối, có kiến thức về những vấn đề liên quan đến tỷ giá: phương pháp yết tỷ giá, tính tỷ giá, các nhân tố ảnh hưởng tác động đến tỷ giá,...

  pdf2p dolalatien 27-11-2017 29 2   Download

 • Ngân hàng Nhà nước đang được giao chức năng quản lý nhà nước về ngoại hối, thực hiện các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối, thực hiện mục tiêu hành chính tiền tệ quốc gia. Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa nguồn kiều hối và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.

  pdf4p cothumenhmong 01-11-2019 13 3   Download

 • Chương 3 Thị trường ngoại hối thuộc bài giảng tài chính quốc tế, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm và đặc trưng của thị trường ngoại hối, chức năng và vai trờ thị trường ngoại hối, chủ thể tham gia thị trường, tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá, các giao dịch ngoại hối cơ bản.

  pdf19p holoesinin 12-06-2014 83 2   Download

 • Chương 5 - Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đối. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thị trường ngoại hối (FX) – khái niệm, đặc điểm, chức năng, cấu trúc, các thành viên; thị trường ngoại hối; các trung tâm tài chính lớn; điểm tỷ giá, cách đọc và cách viết tỷ giá;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf52p tradaviahe17 17-03-2021 1 1   Download

 • Thị trường tiền tệ nước ta trong mấy năm gần đây tiếp tục nóng lên và diễn biến trái chiều. Vốn nội tệ đồng Việt Nam trở nên khan hiếm, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng khá. Trong khi đó, vốn ngoại tệ có xu hướng dư thừa, tỷ giá giảm xuống quá thấp. Trên thị trường cũng diễn ra nghịch lý là cả tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại thấp hơn và bằng với giới hạn tối thiểu biên độ...

  doc20p chipchipwave 27-09-2011 399 110   Download

 • Thị trường ngoại hối • Thị trường ngoại hối là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại ngoại tệ. Thị trƣờng ngoại hối của Việt Nam bao gồm thị trƣờng ngoại hối liên ngân hàng và thị trƣờng ngoại hối giữa ngân hàng với khách hàng. • Chức năng của TT Ngoại hối – Cung cấp cơ chế chuyển đổi từ đồng tiền đang có sang đồng tiền đang cần phục vụ nhu cầu ngoại tệ cho các chủ thể tham gia thị trƣờng – Cung cấp công cụ phòng tránh rủi ro tỷ giá...

  pdf40p leethanhbinhf 07-04-2013 136 23   Download

 • Nội dung bài giảng Tài chính quốc tế Chương 2 Thị trường ngoại hối trình bày về khái niệm và đặc điểm, chức năng và vai trò, thành viên tham gia thị trường, tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá, các giao dịch ngoại hối.

  pdf22p vespa_12 16-04-2014 134 14   Download

 • Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. EBS và Reuters' dealing 3000 là hai nền tảng trao đổi FX liên ngân hàng chính. Thị trường...

  pdf81p home_12 12-08-2013 98 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng thị trường ngoại hối
p_strCode=chucnangthitruongngoaihoi

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2