Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Công chức nhà nước

Xem 1-20 trên 7291 kết quả Công chức nhà nước
 • Luận văn "Chất lượng cán bộ, công chức tại Bộ kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào" trình bày cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phân tích thực trạng chất lượng cán bộ, công chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào giai đoạn 2013-2017; phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào giai đoạn 2013-2017.

  pdf113p bigdargon04 24-11-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước đối với môi trường; tìm hiểu hiện trạng môi trường tại huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu và tìm hiểu bộ máy tổ chức và công tác triển khai các hoạt động QLNN về BVMT tại huyện Hòa Vang - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về BVMT nhằm cải thiện MT, đảm bảo sự phát triển bền vững.

  pdf26p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa được lý luận cơ bản về đào tạo công chức nhà nước để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu; phân tích thực trạng công tác đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian đến.

  pdf26p bigdargon04 24-11-2022 1 0   Download

 • Giáo án GDCD lớp 12: Chủ đề "Quyền bình đẳng của công dân trong 1 số lĩnh vực của đời sống xã hội" được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh hiểu được thế nào là công dân bình đẳng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Nêu được khái niệm nội dung quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh. Tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong cuộc sống hàng ngày; Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân; Đồng tình với việc xử lí hành vi tham nhũng của người có chức quyền trong bộ máy nhà nước.

  pdf10p phuongthanh205 18-11-2022 6 0   Download

 • Đề tài "Dạy học chương nitơ, photpho và hợp chất của chúng - Hóa học 11 THPT theo hướng trải nghiệm, hướng nghiệp" góp phần giúp học sinh trở thành “người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công...

  doc77p matroicon0804 21-11-2022 10 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước đối với môi trường; tìm hiểu hiện trạng môi trường tại huyện Hòa Vang – thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu và tìm hiểu bộ máy tổ chức và công tác triển khai các hoạt động QLNN về BVMT tại huyện Hòa Vang; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về BVMT nhằm cải thiện MT, đảm bảo sự phát triển bền vững.

  pdf99p bigdargon03 17-11-2022 13 1   Download

 • Luận văn "Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa được lý luận cơ bản về đào tạo công chức nhà nước để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu; phân tích thực trạng công tác đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian đến.

  pdf137p bigdargon03 17-11-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về môi trường tại thành phố Đà Nẵng" là tìm hiểu hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu tìm hiểu bộ máy tổ chức và công tác triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Tp.Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm cải thiện môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững.

  pdf123p bigdargon03 17-11-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài "Các nhân tố tác động đến tính minh bạch của báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương" là xác định được các nhân tố tác động đến tính minh bạch của BCTC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương qua đó đề xuất các kiến nghị nhằm cải thiện tính minh bạch thông tin trên BCTC của các đơn vị góp phần cung cấp một cách đầy đủ các thông tin hữu ích cho tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận, tham gia vào việc kiểm soát quản lý NSNN để giúp các cơ quan hành chính sử dụng ngân sách một cách ...

  pdf154p matroinho2510 08-11-2022 8 2   Download

 • Luận văn "Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và phân tích thực trạng năng lực của cán bộ công chức nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng năng lực của cán bộ công chức để hướng đến nâng cao năng lực của cán bộ công chức tại UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

  pdf124p matroinho2510 08-11-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kế toán tại các ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương" tập trung nghiên cứu và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán đối với các phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán đối với các phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

  pdf134p matroinho2510 08-11-2022 12 1   Download

 • Luận văn "Công giáo tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2017" chỉ rõ những vấn đề vướng mắc tồn đọng trong việc thực thi các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước tại địa phương. Từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp quản lý có thẩm quyền thuộc lĩnh vực tôn giáo tham khảo để hoạch định các chính sách tôn giáo phù hợp.

  pdf136p matroinho2510 08-11-2022 7 2   Download

 • Bài viết Nhìn lại cơ chế tự chủ đối với các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước trình bày sự ra đời các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ ở Việt Nam; Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước trong hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ quốc gia; Tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ QLNN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP...

  pdf20p visaleen 03-11-2022 7 1   Download

 • Ngày 23/02/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Bài viết Những thành công chủ yếu của chính sách tiền tệ năm 2016 điểm lại những thành công chủ yếu của chính sách tiền tệ năm 2016.

  pdf6p visaleen 03-11-2022 19 1   Download

 • Bài viết Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phân tích thực trạng quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ VEPF; chỉ ra những bất cập trong công tác này thời gian qua; từ đó đề xuất các giải pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Quĩ trong thời gian tới.

  pdf7p visaleen 03-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế thương mại-dịch vụ với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được cơ sở lý luận về sự hình thành và phát triển của các hoạt động thương mại; Phân tích các vấn đề cơ bản trong kinh doanh thương mại dịch vụ; Phân tích tổ chức và hoạt động kinh doanh thương mại và thương mại điện tử; Áp dụng nguyên lý kinh tế trong kinh doanh dịch vụ; Giới thiệu và phân tích các công cụ quản lý kinh doanh thương mại, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p dongcoxanh2510 29-10-2022 4 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Pháp luật đất đai ứng dụng năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  pdf4p dongcoxanh2510 29-10-2022 6 1   Download

 • Bài viết Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay xây dựng một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước; Bổ sung và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức;...

  pdf4p visaleen 30-10-2022 3 1   Download

 • Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước - vận dụng trong giai đoạn hiện nay làm sáng tỏ những quan điểm của Hồ Chí Minh về hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước, cũng như rút ra những giải pháp mang tính định hướng ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết, nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, cũng như hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước nói riêng.

  pdf11p visaleen 29-10-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "20 câu trắc nghiệm chuyên đề Công dân vs chính trị ôn thi THPT QG năm 2021 có đáp án" sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p phuongtam205 28-10-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công chức nhà nước
p_strCode=congchucnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2