intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ nhân giống in vitro

Xem 1-20 trên 117 kết quả Công nghệ nhân giống in vitro
 • Chuyên đề 3. Trình bày kỹ thuật nhân giống in vitro ---------- o 0 o ---------Nuôi cấy mô tế bào thực vật là phạm trù khái niệm chung cho các loại nuôi cấy nguyên liệu thực vật hoàn toàn sạch các vi sinh vật, trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo, trong điều kiện vô trùng. Nhân giống vô tính cây trồng in vitro hay vi nhân giống (Micropropagation) là một lĩnh vực ứng dụng có hiệu quả nhất trông công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. Bao gồm: + Nuôi cấy cây con và cây trưởng thành...

  pdf10p zues05 22-06-2011 442 132   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nhân giống in vitro', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 124357689 16-06-2012 307 90   Download

 • Đề tài Nhân giống in vitro cây cỏ ngọt nhằm trình bày các nội dung chính: tổng quan về cây cỏ ngọt, phương pháp nghiên cứu nhân giống in vitro cây cỏ ngọt, thảo luận kết quả nghiên cứu nhân giống in vitro cây cỏ ngọt.

  pdf143p phamtrong91 29-03-2014 444 102   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiểu luận: trình bày kỹ thuật nhân giống in vitro', luận văn - báo cáo, nông - lâm - ngư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p badaohatgao 27-06-2013 136 33   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng quy trình nhân giống in vitro cho cây mía tím Kim Tân từ vật liệu ban đầu là mắt mầm. Môi trường thích hợp cho nhân nhanh cụm chồi mía tím Kim Tân là MS + 0,5 mg/l BA + 0,5 mg/l Kinetin + 10% nước dừa + 30 g/l đường + 500 mg/l THT + 7,0 g/l agar cho hệ số nhân cụm chồi là 4,30 cụm chồi/ mẫu/4 tuần và chiều cao trung bình chồi đạt 2,0 cm.

  pdf8p vichoji2711 04-05-2020 31 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm bước đầu nhân giống in vitro khoai sọ Cụ Cang từ chồi đỉnh. Kết quả cho thấy môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BAP và 0,5 mg/l NAA ảnh hưởng tốt tới quá trình tái sinh chồi; tỷ lệ mẫu sạch tạo chồi đạt 77,36%; số chồi trung bình/mẫu đạt 1,07 chồi/mẫu. Môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BAP và 0,2 mg/l NAA (NN2) hoặc 0,4 mg/l NAA (NN3) ảnh hưởng tốt tới quá trình nhân nhanh chồi; tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 71,41% (NN2) và 70,38% (NN3), số chồi/mẫu đạt 1,11 (NN2) và 1,00 (NN3), hệ số nhân chồi đạt 4,45 (NN2) và 4,02 (NN3).

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 11 0   Download

 • Cúc Bách nhật (Gomphrena globosa L.) là một trong những giống hoa đẹp, được trồng phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tác động của nano bạc đến quá trình nhân giống in vitro cúc Bách nhật từ lá. Các nồng độ nano bạc khác nhau (2, 4, 6, 8 và 10ppm) được bổ sung vào môi trường ở tất cả các giai đoạn của quá trình nuôi cấy in vitro.

  pdf7p vianttinic2711 19-04-2021 18 0   Download

 • * Các phương pháp chuẩn đoán bệnh virus: Sau khi đã nuôi cấy thành công cây sạch bệnh thì việc nhân nhanh và duy trì nguồn giống sạch bệnh là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, ở giai đoạn này việc chuẩn đoán bệnh virus tái nhiễm là không việc không thể thiếu, để từ đó phát hiện ra các cá thể nhiễm bệnh và loại ra khỏi nguồn giống. Có một số phương pháp chuẩn đoán bệnh virus như sau: - Phương pháp chuẩn đoán bằng mắt (thông qua triệu chứng bệnh): Đây là phương pháp đơn giản...

  pdf10p zues05 22-06-2011 196 81   Download

 • CHƢƠNG II. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT – NHÂN GIỐNG IN VITRO Những năm 70 của thế kỷ XX là thập niên của sự bùng nổ công nghệ sinh học thực vật, đặc biệt là kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật. Đây là công cụ nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học.

  pdf14p heoxinhkute13 27-04-2011 982 291   Download

 • Tiểu luận: Nhân giống cây trồng in vitro trình bày về khái niệm nhân giống in vitro; các phương pháp nhân giống vô tính; quy trình nhân giống in vitro; ứng dụng nhân nhanh in vitro; quy trình nhân giống in vitro trên cây chuối; khó khăn của kỹ thuật nhân giống in vitro. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt44p nickluvik123 04-07-2014 303 68   Download

 • + Giai đoạn 1: Nuôi cấy để protoplast tái sinh thành (vỏ) tế bào và phân chia tạo thành cụm nhỏ tế bào (4÷10 tế bào): nuôi cấy trong tối hay trong điều kiện ánh sáng yếu, trong môi trường lỏng có lắc hoặc bán lỏng. Môi trương cần giàu dinh dưỡng và áp suất thẩm thấu phù hợp. Nhiều trường hợp cần dùng lớp nuôi trợ dưỡng. + Giai đoạn 2: Nuôi cấy tạo mô sạo ổn định và tái sinh cây hoàn chỉnh: nuôi cấy trong điều kiện chiếu sáng tốt với quang chu kỳ phù hợp, trên...

  pdf10p zues05 22-06-2011 152 66   Download

 • A. radiobacter sản sinh kháng sinh đặc trưng (agrocin 84) ngăn cản tác hại của các loài Agrobacterium kể trên. Một số khối u do vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens tạo ra. A: một khối u rất lớn hình thành trên thân cây hoa Hồng, B: một dãy khối u nằm trên nhánh của cây Nho Trong đó nhóm A. tumefaciens được sử dụng nhiều nhất cho việc chuyển gen. Từ lâu người ta đã phát hiện hiện tượng hình thành các u ở thân khi cây bị nhiễm vi sinh vật đất A. tumefaciens qua các vết thương. Phân tích các...

  pdf10p zues05 22-06-2011 135 52   Download

 • 2. Chuyển gen trực tiếp bằng phương pháp điện di Nguyên tắc: Phương pháp chuyển gen trực tiếp vào mô thực vật bằng điện di do Ahokas(1989) đề xuất và Griesbach(1994) cải tiến. Mô thực vật, thường là đỉnh sinh trưởng, được đặt giữa 2 cực của một hệ điện di. DNA ngoại lai được hoà sẵn trong agarose, di chuyển theo điện trường xâm nhập vào mô thực vật(qua vách và màng tế bào) tiếp cận với bộ máy di truyền của tế bào, nhờ vậy gen ngoại lai được chuyển và biểu hiện. ...

  pdf10p zues05 22-06-2011 113 34   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về nhân giống cây Nhân Sâm từ đoạn thân. Mục đích của thí nghiệm này là thử nghiệm khả năng tái sinh Nhân Sâm trong môi trường in vitro. Kết quả cho thấy đoạn thân non có thể tái sinh trên môi trường MS cải tiến, độ pH 5,8, khử trùng hơi ở nhiệt độ 121oC trong 18 phút.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 35 1   Download

 • Hoa lay ơn là cây sinh sản hữu tính và có khả năng nhân giống vô tính. Nhân giống in vitro góp phần tạo ra số lượng lớn củ con lay ơn đồng đều, sạch bệnh. Nghiên cứu được thực hiện trên dòng lai J11, thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 3 lần lặp lại. Mẫu củ giống được khử trùng tốt nhất với NaDCC 1% trong thời gian 15 phút, tỷ lệ mẫu tái sinh đạt cao 76,7%.

  pdf5p vieeinstein2711 30-07-2019 31 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu đánh giá các đặc điểm sinh học cơ bản và biện pháp kỹ thuật nhân giống in vitro phục vụ công tác bảo tồn và phát triển hai loài lan quý Nghệ tâm và Hạc vỹ, từng bước góp phần vào sản xuất cây dược liệu, cây cảnh có giá trị của Việt Nam.

  pdf27p cotithanh321 06-08-2019 40 0   Download

 • Luận án nghiên cứu nhằm xác định loài, đặc điểm sinh học, thành phần hóa học, hoạt tính sinh học tinh dầu và xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô từ lát cắt chồi góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen gừng bản địa Bắc Kạn.

  pdf27p trinhthamhodang7 31-08-2020 36 0   Download

 • Với các ưu điểm vượt trội của cây Keo lai so với các loài cây lâm nghiệp khác mà hiện nay loài cây này chiếm phần lớn trên diện tích trồng rừng của Việt Nam. Từ đó nhu cầu về giống cho trồng rừng là vô cùng lớn. Tuy nhiên việc nhân giống bằng các phương pháp truyền thống như giâm hom, gieo hạt không đáp ứng được nhu cầu về cây giống sạch bệnh, đồng đều về phẩm chất. Cùng với những kết quả về cải thiện giống, công nghệ nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô (tissue culture) được xem là giải pháp công nghệ hàng đầu để duy trì chất lượng di truyền của cây giống.

  pdf7p cothumenhmong8 05-11-2020 18 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm nhân nhanh in vitro để phục tráng giống khoai tầng vàng này. Mắt ngủ của củ khoai tầng vàng trưởng thành được sử dụng làm vật liệu để nuôi cấy tạo mẫu sạch in vitro.

  pdf9p vianttinic2711 19-04-2021 15 0   Download

 • Ngoài ra, công tác nhân giống in vitro cây tiêu có thể nhân giống đƣợc hàng loạt các cây con giống có năng suất và phẩm chất tốt nhƣ các cây bố mẹ đã chọn lọc cũng nhƣ có thể cung cấp nhiều giống tiêu thích hợp cho năng suất theo từng vùng để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nông dân.

  pdf7p zues03 19-06-2011 103 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Công nghệ nhân giống in vitro
p_strCode=congnghenhangionginvitro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2