intTypePromotion=1
ADSENSE

Của chủ nghĩa mác - lênin

Xem 1-20 trên 2496 kết quả Của chủ nghĩa mác - lênin
 • "Lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam" là kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Cuốn sách gồm một số bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bao gồm các bài viết liên quan đến quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng và phát triển văn hóa; kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học dõi với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học" của GV. Hoàng Thị Kim Liên biên soạn với mục đích giúp các bạn sinh viên có kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai đoạn phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Cùng với đó, các bạn sẽ nâng cao khả năng luận chứng được khách thể và đối tượng nghiên cứu của một khoa học và một vấn đề nghiên cứu, phân biệt được những vấn đề chính trị - xã hội trong đời sống hiện thực. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf60p phuongnguyen1704 18-09-2022 8 2   Download

 • Đề tài "Văn hóa kiến trúc ở vùng Tây Nam Bộ - Tiếp cận từ quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử" nghiên cứu với mục đích tìm hiểu những đặc điểm và lý giải về sự hình thành và những đặc điểm của văn hóa kiến trúc vùng Tây Nam bộ, giúp chúng ta có sự hiểu biết đầy thú vị về những nét đẹp trong văn hóa vùng cực Nam của Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phuongnguyen1704 19-09-2022 0 0   Download

 • Bài viết Phát triển toàn diện con người Việt Nam trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển toàn diện con người; Phát triển con người là thước đo của tiến bộ xã hội.

  pdf4p vibugatti 29-08-2022 32 1   Download

 • Bài viết Nhận thức và vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp; Khái quát quá trình vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tập trung ruộng đất ở Việt Nam.

  pdf4p vibugatti 29-08-2022 24 1   Download

 • Bài viết Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho sinh viên Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày về vị trí, vai trò của sinh viên Việt Nam và tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho SVVN theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Tác giả khảo sát thực trạng và đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ SVVN hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf9p vibugatti 29-08-2022 31 3   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị gồm 5 bài: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p viastonmartin 15-08-2022 13 0   Download

 • Giáo trình dạy học môn Chính trị (Trình độ: Trung cấp): Phần 1 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf35p vimaryamnawaz 04-08-2022 14 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 34)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: gương liệt sĩ cách mạng; khí phách người cách mạng; mãi mãi đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin; những bài ca cách mạng; những bài vè dân gian về đề tài Xô Viết Nghệ - Tĩnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf302p colinhthu 12-08-2022 4 2   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Lịch sử thăng trầm 120 năm của chủ nghĩa tư bản (1900-2020)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sự tiến triển của các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; từ học thuyết Mác - Lênin đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa tư bản vào buổi bình minh của thế kỷ XX (1900-1918); chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến hết chiến tranh thế giới thứ hai (1918-1945);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf261p vuhuyennhi 05-08-2022 20 6   Download

 • Bài viết Thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày khái niệm và bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0; Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin; Thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Một số suy nghĩ về nội dung của học thuyết giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung: Máy móc tạo ra giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, yêu cầu về trình độ giai cấp công nhân và người lao động đòi hỏi ngày càng cao; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thời gian chu chuyển của tư bản rút ngắn lại, tăng hiệu quả đầu tư tư bản.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về nhận thức phạm trù giá trị thặng dư của Các Mác trong thời đại công nghiệp 4.0 được nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ phần nào khái niệm giá trị thặng dư của Mác trong điều kiện tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 14 2   Download

 • Cuốn sách này được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các bài viết có chất lượng từ Hội thảo “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức. Mời bạn đọc cùng tiếp tục tham khảo những bài viết trong phần 2 của cuốn sách sau đây.

  pdf300p runordie4 05-07-2022 9 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêNin 1 năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  pdf3p troinangxanh25 23-07-2022 6 2   Download

 • Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2 năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p troinangxanh25 23-07-2022 5 2   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 16 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Chính trị cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p bakerboys07 05-07-2022 4 0   Download

 • Hi vọng Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lenin 1 năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf2p namkimcham10 04-07-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Của chủ nghĩa mác - lênin
p_strCode=cuachunghiamaclenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2