intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đảng phái chính trị

Xem 1-20 trên 1817 kết quả Đảng phái chính trị
 • Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tồn tại và phát triển trong sự gắn liền và quan hệ chặt chẽ với chính trị và thể chế; với ý thức, hệ tư tưởng và lợi ích giai cấp, đấu tranh giai cấp. Vì vậy, vấn đề cốt lõi cần đặc biệt quan tâm trong nghiên cứu KHXH&NV là phải thể hiện rõ những vấn đề có tính nguyên tắc để đảm bảo đúng định hướng, đường lối, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

  pdf4p dianmotminh02 03-05-2024 1 1   Download

 • Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động một cách mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra nhập các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, AFTA và nhiều tam giác phát triển khác giúp cho Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 15 0   Download

 • Ebook "Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay" phần 1 trình bày các nội dung sau: Hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội; Nhược điểm của cách tiếp cận cũ và sự cần thiết phải có cách tiếp cận mới về chủ nghĩa xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p virabbit 06-03-2024 1 1   Download

 • Nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là đối tượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng kế cận bổ sung cho đội ngũ của Đảng có được những nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành đảng viên; về những trách nhiệm mà đảng viên phải thực hiện, về các tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên, làm cơ sở để người muốn trở thành đảng viên phấn đấu, rèn luyện cũng như một số quy định về kết nạp đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (hỏi - đáp)" do PGS.TS. Phạm Minh Tuấn làm chủ biên.

  pdf64p visergey 12-03-2024 18 2   Download

 • Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta phải vận dụng những tiện ích của mạng xã hội, không gian mạng để làm tốt công tác tuyên giáo, tuyên truyền trên không gian mạng, không gian mạng được xem như một mặt trận mà chúng ta phải quan tâm, xem đó là một phương thức tuyên truyền dễ tiếp cận với quần chúng nhân dân. Đây chính phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên, là nơi để họ có thể vận dụng nhận thức của mình để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

  pdf14p gaupanda017 08-03-2024 7 6   Download

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh dược (Ngành: Dược - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đại cương của quản trị học; Các trường phái quản trị; Chức năng và kỹ năng của nhà quản trị; Những hình thức cơ cấu tổ chức cơ bản của doanh nghiệp; Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp dược; Hoạch định chiến lược tổng thể của doanh nghiệp; Quyết định quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Văn hoá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p boghoado08 05-02-2024 6 3   Download

 • Bài viết "Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đánh giá, kiểm tra theo hướng tiếp cận năng lực đối với môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam khối các trường không chuyên lý luận chính trị" chỉ ra những khó khăn/thuận lợi mà các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên Lý luận chính trị phải đối mặt. Không những thế, bài viết còn khuyến nghị một số giải pháp nhằm đảm bảo việc triển khai hình thức kiểm tra, đánh giá mới đạt hiệu quả.

  pdf8p phocuuvan0201 02-02-2024 5 0   Download

 • Chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng nghề muốn được bền vững thì cần phải xây dựng văn hóa chất lượng. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng là tạo ra những giá trị và những đặc điểm, ưu thế riêng và làm lan tỏa khái niệm văn hóa chất lượng và những tác dụng của nó để tác động vào việc thực hiện công việc của các cá nhân, tập thể. Khi văn hóa chất lượng được đặt đúng vị trí, mọi hoạt động của các thành viên, tổ chức đều hướng đến chất lượng, uy tín và thương hiệu của trường cao đẳng nghề sẽ được khẳng định.

  pdf3p hth_hn 03-01-2024 8 2   Download

 • Giáo trình Kế toán thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế giá trị gia tăng; Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Kế toán thuế thu nhập cá nhân; Kế toán thuế tài nguyên; Kế toán thuế nhà đất; Kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc90p boghoado02 19-12-2023 8 5   Download

 • Bài viết "Cách tiếp cận và nội dung cơ bản của môn học Giới trong lãnh đạo, quản lý trong chương trình Cao cấp lý luận của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh" phân tích cách tiếp cận của môn học Giới trong lãnh đạo, quản lý trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị là dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải phóng phụ nữ kết hợp với tư tưởng của trường phái Thể chế Nữ quyền và Kiến tạo Xã hội để xây dựng khái niệm công cụ cốt lõi là giới và bình đẳng giới thực chất.

  pdf7p kimphuong1146 13-12-2023 6 4   Download

 • Bài viết Quan hệ của giáo phái Soka Gakkai với nhà nước Nhật Bản thông qua đảng chính trị Komeito trình bày khái quát về giáo phái Soka Gakkai; Quan hệ của Soka Gakkai với nhà nước Nhật Bản thông qua Komeito (Đảng Công minh); Một số nhận xét về Komeito trong mối quan hệ với Soka Gakkai.

  pdf19p vishekhar 01-11-2023 8 1   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, vai trò và sự cần thiết phải phát triển tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên thông qua giảng dạy môn Giáo dục chính trị.

  pdf8p kimphuong1137 02-11-2023 5 2   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu nền hành chính Nhật Bản ngày nay" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hành chính Nhật Bản; Hiến pháp và nền hành chính Nhật Bản; Hệ thống chính trị Nhật Bản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf71p vibranson 20-10-2023 8 3   Download

 • Nghiên cứu "Vai trò của giảng viên trong việc phát huy ý thức tự giác học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên trong thời đại cách mạng số" nhằm giúp giảng viên có phương pháp dạy học tích cực, phải tạo dựng được một không khí học tập sôi nổi, giúp cho người học biết cách tiếp cận tri thức và cảm thụ nó một cách tự giác, hình thành hứng thú tự học tập cho sinh viên, giúp sinh viên có niềm tin hơn nữa về chủ nghĩa xã hội, về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, để sinh viên thấy rõ nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng và nghĩa vụ công dân trong xã hội mới.

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 12 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Về công tác tư tưởng và văn hóa" tiếp tục trình bày các bài viết liên quan đến công tác tư tưởng và văn hóa như: Quan hệ giữa kinh tế chính trị - Phải chăng kinh tế nhiều thành phần thì chính trị phải đa nguyên, đa đảng?; Nghiên cứu "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" - thắc mắc và giải đáp; Vấn đề xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa và xây dựng chế độ xã hội mới;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p vibranson 10-08-2023 5 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập hiến ở các nước Đông Nam Á hải đảo; Lập hiến ở Việt Nam; Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf392p vibranson 10-08-2023 10 7   Download

 • Tài liệu "Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về lập hiến và Đông Nam Á; Lý luận về hiến pháp, nhà nước và đảng phái chính trị; Lập hiến ở các nước Đông Nam Á lục địa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf235p vibranson 10-08-2023 8 6   Download

 • Bài viết Nguồn nhân lực Việt Nam - góc nhìn từ thực trạng giáo dục phổ thông nêu bật những cải cách quan trọng, thành tựu đạt được, cũng như những trở ngại mà giáo dục Việt Nam phải vượt qua trong suốt thời gian từ năm 1975 đến nay, đồng thời bài báo cũng đề cập đến những thách thức mà hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện đang phải đối mặt để phát huy tối đa tiềm năng của nền kinh tế tri thức. Hạn chế của nghiên cứu là chưa đề cập đến giáo dục sau trung học phổ thông.

  pdf9p vifriedrich 25-08-2023 4 2   Download

 • Bài viết nhằm thực hiện sứ mệnh vẻ vang của mình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I phải không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị.

  pdf6p phuongnhi2320 25-07-2023 4 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Chính trị học" trình bày các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chính trị học, các học thuyết chính trị căn bản, quyền lực chính trị, đảng phái chính trị, bầu cử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf173p besfriend10 04-07-2023 12 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2