intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án kế toán thuế

Xem 1-20 trên 83 kết quả Đồ án kế toán thuế
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - thuế gtgt và kế toán thuế gtgt', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thuy201 07-12-2011 571 177   Download

 • Kết cấu của luận án gồm 5 chương: Phần mở đầu: Tác giả tóm lược thực trạng của chuẩn mực kế toán nói chung và VAS 17 nói riêng để từ đó đưa ra vai trò và lợi ích mà chuẩn mực kế toán thuế TNDN đem lại cho các doanh nghiệp. Chương 1/ Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2/ Cơ sở lý thuyết. Chương 3/ Phương pháp nghiên cứu. Chương 4/ Kết quả nghiên cứu và bàn luận. Chương 5/ Kết luận và gợi ý chính sách.

  pdf288p hanh_tv30 24-04-2019 25 5   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu cụ thể như sau: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán - Nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế TNDN tại Việt Nam. Xây dựng mô hình và thang đo nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định kế toán và áp dụng Chuẩn mực kế toán. Nghiên cứu Chuẩn mực kế toán thuế TNDN tại Việt Nam. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

  pdf21p hanh_tv30 24-04-2019 31 0   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về kế toán thuế TNDN. Nghiên cứu thực trạng kế toán thuế TNDN trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đánh giá và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kế toán thuế TNDN.

  pdf249p sohucninh321 09-07-2019 33 5   Download

 • Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng như...

  pdf51p minhtam 15-07-2009 1203 445   Download

 • Hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định mức doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và tính thuế theo công thức. Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu ấn định x Tỉ lệ (%) Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN

  pdf6p bird1212 25-10-2011 184 96   Download

 • Đề án: Thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận kế toán trình bày khái quát chung về thuế thu nhập doanh nghiệp, phân biệt lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế, nhận xét và giải pháp về lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế của thuế TNDN.

  doc35p kutin1206 14-10-2014 246 61   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế với mục tiêu của báo cáo này là dựa trên lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế kiểm toán chu trình hàng tồn kho do Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế thực hiện để tiến hành đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế, từ đó đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf87p kimkhanhkh 17-03-2014 328 99   Download

 • Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng như...

  pdf51p tiencuong 17-07-2009 598 226   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và định giá việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc70p tiendungtb3003 09-03-2010 252 101   Download

 • Kế toán là người quản lý thu chi tài chính của đơn vị. Do đó, nhân viên kế toán phải làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, luôn tôn trọng nguyên tắc công việc. Một sai sót dù rất nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiều phiền phức cho doanh nghiệp, thậm chí có thể tiềm ẩn hậu quả rất lớn. Sau đây là một vài sai sót mà bạn cần tránh nếu không muốn gặp rắc rối trong việc làm kế toán. 1. Đối với hóa đơn : Khi mua hoá đơn : Giấy giới thiệu (GGT) : -...

  pdf2p nkt_bibo50 26-02-2012 144 67   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Xây dựng: Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội nhằm trình bày về cơ sở tính toán kết cấu công trinh nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội, thiết kế cho cấu kiện điển hình nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội, phương án thi công công trình này.

  pdf264p expensive_12 08-07-2013 168 57   Download

 • Để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh người ta sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất. Vì kế toán là công cụ ghi chép tính toán tổng hợp bằng một hệ thống các phương pháp riêng để cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động kinh tế tài chính nhằm giúp các chủ thể quản lý đề ra các phương pháp tối ưu nhất. Mặc khác, kế toán còn cung cấp các thông tin phục vụ cho việc đánh giá...

  doc59p phnhuong09t3 04-03-2013 93 38   Download

 • Lâu nay trong quan niệm của các doanh nghiệp và các cá nhân là chỉ muốn làm sao đó cho phải đóng thuế càng ít càng tốt vì thuế là một khoản chi của bạn và hiển nhiên làm túi tiền của bạn vơi đi. Muốn là vậy, nhưng làm thế nào? Ngày ngày đài báo vẫn thường xuyên đưa tin ông A, bà B phạm tội, bị bắt, bị kết án vì trốn lậu thuế. Bài toán đặt ra cho chúng ta là làm thế nào phải đóng thuế ít mà vẫn không vi phạm pháp luật. Có ba...

  pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 143 36   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p dahlia89 18-02-2012 72 11   Download

 • - Hi u đ c các nguyên t c k toán, ph ng pháp ghi chép k toán vể ượ ắ ế ươ ế à cách cung cung cấp thông tin tài chính. - Sử dụng thông tin kế toán để lập các mục tiêu cho doanh nghiệp, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu đó và điều chỉnh các hoạt động sao cho có hiệu quả nhất. Thông tin kế toán giúp các nhà quản lý trả lời các câu hỏi: + Tiềm lực (tài sản) của doanh nghiệp như thế nào? + Công nợ của doanh nghiệp ra sao? + Doanh nghiệp làm ăn có...

  pdf31p ahkknp 21-06-2013 93 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p carnation89 15-02-2012 46 6   Download

 • Mục tiêu chung của luận án là hoàn thiện kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Luận án nghiên cứu môi trường pháp lý của kế toán hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam; đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện.

  pdf168p thanhngan29092009 25-09-2018 27 4   Download

 • Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần. Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro va lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sỡ hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. Thuê hoạt động: Là thuê tài sản...

  pdf50p emilynguyen 08-07-2009 1239 475   Download

 • Những năm đổi mới đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho đất nước ta. Điều đó chứng minh con đường đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta lựa chọn là đúng đắn. Để thực hiện được những đổi mới trước hết Đảng và nhà nước ta cần đổi mới trong hệ thống Pháp luật. Đổi mới Thuế là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đổi mới đó. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX ngày 10 tháng 5 năm 1997 Luật thuế giá trị gia tăng được thông qua và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999...

  doc75p nhaquantritaiba 15-06-2011 688 311   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đồ án kế toán thuế
p_strCode=doanketoanthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2