Đổi mới và phát triển dạy nghề

Xem 1-20 trên 870 kết quả Đổi mới và phát triển dạy nghề
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 28 3   Download

 • Khôi phục và phát triển các LN là nội dung quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người nông dân, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp tích cực vào quá trình lành mạnh hóa các quan hệ xã hội ở nông thôn, khơi dậy các nguồn lực để phát triển kinh tế ở các địa phương cũng như trong phạm vi cả nước, đồng thời ...

  pdf149p intel1212 05-12-2012 112 49   Download

 • Tín dụng doanh nghịêp (DN) nói chung, tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) nói riêng, trong những năm qua có vai trò đặc biệt quan trọng. Là kênh dẫn vốn chủ yếu đối với nền kinh quốc dân, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong toàn xã hội, thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, đưa nền kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong giai đoạn hiện nay tín dụng DNV&N là một trong những cơ sở nền tảng đưa...

  pdf60p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 28 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT ĐƯỜNG THỦY I BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf5p oggianoel 09-01-2013 36 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG II BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 33 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG I BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 29 3   Download

 • Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới.

  pdf26p nhattruong 16-07-2009 5206 2400   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p dinhlan05011 25-04-2011 919 494   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p augi20 12-05-2012 172 66   Download

 • Vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay có khoảng 668 làng nghề. kể cả làng nghề truyền thống và làng nghề mới) chiếm 48% tổng số làng nghề trong cả nước hiện nay. Đây là vùng có nhiều tiềm năng to lớn về phát triển làng nghề truyền thống lâu đời. Thế nhưng sau 1991, do mất thị trường tiêu thụ, nên thị trường xuất khẩu chững lại và gặp rất nhiều khó khăn....

  pdf129p cugiai1311 03-11-2012 120 54   Download

 • : Bài viết này giới thiệu một số kết quả ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới trong công tác xây dựng và sửa chữa các công trình thuỷ lợi trong khoảng 20 năm trở lại đây. 1. Chế tạo và sử dụng phụ gia cho bê tông thủy công Bê tông thuỷ công công trình thuỷ lợi thường có mác 200, trong khi yêu cầu chống thấm nhiều khi cần đạt tới 8 đến 10 atm. Nếu tăng chống thấm bằng cách tăng lượng dùng xi măng thì không kinh tế.

  pdf4p hoa_thuyvu 21-10-2011 72 27   Download

 • Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí và vai trò của các ngân hàng thương mại,với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và mở rộng cho phù hợp,nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và dân cư.

  pdf49p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 52 15   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 7 xu hướng, tài liệu "Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam" trình bày về kinh tế thế giới đang chuyển đổi sang nền kinh tế dịch vụ, công nghệ thông tin thúc đẩy toàn bộ ngành dịch vụ phát triển còn tài chính - ngân hàng và dịch vụ kinh doanh là những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf13p pechi1412 25-11-2015 64 14   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc, việc thực hiện các dự án đầu t phát triển khu đô thị mới có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Việc phát triển các khu đô thị mới đã tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sự đổi mới và phát triển kinh tế đất nớc. ...

  pdf59p kimku2 07-09-2011 36 10   Download

 • Phần 2 ebook Phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia của người dân (PTD)sau đây trình bày đặc điểm sinh học, kỹ thuật canh tác của một số loại cây như cây điều, khế, lêkima, lòn bon, gioi và các loại cây khác. Mời bạn tham khảo nội dung 2 phần tài liệu.

  pdf57p talata_2 07-11-2014 34 10   Download

 • Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những biến đổi xã hội đang diễn ra nhanh chóng với những tác động của toàn cầu hóa, thay đổi công nghệ và những bất định trong biến đổi xã hội và tự nhiên. Trong quá trình đó, phát triển bền vững như một sự mở rộng quan điểm và phản ánh tương lai của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xã hội học và phát triển bền vững" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf4p thuytct36 01-03-2016 30 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2632/qđ-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p bupbebagsu 16-01-2013 23 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2633/qđ-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 32 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2537/qđ-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 20 2   Download

 • Như chúng ta đã biết, nội dung của chương trình CSGD trẻ theo hướng đổi mới của ngành giáo dục mầm non hiện nay yêu cầu trẻ được phát triển qua 5 mặt: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm - xã hội. Trong đó, nội dung phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng của giáo viên mầm non. Mà một trong các mục tiêu của phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi là: hình thành và phát triển ở trẻ khả năng nghe, đọc, phát âm...

  doc9p taonemay108 11-12-2010 987 221   Download

Đồng bộ tài khoản