intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối tượng của Luật Lao động

Xem 1-20 trên 326 kết quả Đối tượng của Luật Lao động
 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - Luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động; một số chế định cơ bản của Luật Lao động; giải quyết tranh chấp lao động. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

   

  ppt33p thuytrang_9 04-09-2015 403 87   Download

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 1 Khái niệm luật lao động Việt Nam do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động, phương pháp điều chỉnh của luật lao động, các nguyên tắc cơ bản của luật lao động.

  ppt27p kyniemchieumua_09 20-12-2017 222 60   Download

 • Bài giảng "Luật lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động, một số chế định cơ bản của Luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p sontungantv 16-05-2016 362 92   Download

 • Luật lao động gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, nguyên tắc cơ bản trong luật lao động, quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 128 32   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này. 2. Người sử dụng lao động. 3....

  doc51p thuy_tran2013 11-06-2013 122 25   Download

 • Bài tiểu luận trình bày các vấn đề về luật lao động cho đối tượng là người giúp việc gia đình, cơ sở lý luận của lao động là người giúp việc gia đình trong pháp luật Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động là người giúp việc gia đình và định hướng hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc33p duyhoangntqb 22-03-2018 205 21   Download

 • hướng dẫn luật lao động cho ngành may tập hợp tất cả những điểm thay đổi mới của luật với hình thức dễ hiểu, dễ tra cứu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau. Ấn bản lần 3, 2015 sẽ là một đóng góp tích cực vào việc tuân thủ pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, một môi trường làm việc thân thiện, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như cho toàn xã hội.

  pdf75p roongkloi00 07-08-2017 68 7   Download

 • Bộ luật lao động - Sổ tay hỏi và đáp sẽ giải đáp chi tiết những quy định của Bộ luật lao động, nhằm phổ biến sâu rộng pháp luật đến mọi đối tượng, để mọi người biết, hiểu rõ và làm việc theo pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p thuongdanguyetan10 09-03-2019 33 1   Download

 • Đối tượng và phạm vi áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo các Điều 2 và 3 của Bộ Luật Lao động là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; kỷ luật lao động; nội quy lao động theo Khoản 1 Điều 83 của Bộ Luật Lao động...

  doc8p thanhdongkd 11-10-2019 16 0   Download

 • Trong những năm qua, trước sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực lao động xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, nhiều quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 đã không còn phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, phạm vi sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2012 đến đâu vẫn là câu hỏi gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn khoa học hiện nay.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 1 0   Download

 • đối tượng bảo trợ xã hội của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 116 15   Download

 • Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 198 11   Download

 • Thông tư 23/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

  doc5p vanson 19-08-2009 121 10   Download

 • Bài giảng Luật học đại cương: Chương 5 - Luật lao động cung cấp cho các bạn những kiến thức về đối tượng điều chỉnh của Luật lao động; hợp đồng lao động; tiền lương làm thêm giờ; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; bảo hiểm lao động; đình công, điều kiện tiến hành đình công.

   

  ppt25p thuytrang_9 04-09-2015 51 10   Download

 • Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế

  pdf13p nguyetnga 19-08-2009 123 8   Download

 • Thông tư 15/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 181/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  doc4p dangngoclan 19-08-2009 126 8   Download

 • Quyết định 1114/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/8/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước...

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 158 7   Download

 • Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ

  doc5p dangngoclan 19-08-2009 162 7   Download

 • Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội

  doc5p vanson 19-08-2009 118 6   Download

 • Công văn 1342/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 80 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đối tượng của Luật Lao động
p_strCode=doituongcualuatlaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2