G cáo thương mại

Xem 1-20 trên 28 kết quả G cáo thương mại
 • Mạng internet tốc độ cao ADSL xuất hiện ở Việt Nam được 4-5 năm nhưng ảnh hưởng của nó tới cuộc sống và lối sống của người Việt rất rõ ràng. Internet đã thành một thứ không thể thiếu với cộng đồng từ Nhà nước tới người dân, từ người già tới giới trẻ. Internet mang tới một kênh thông tin truyền thông hiệu quả tới ngươi sử dụng.Kéo theo sự phát triển đó là thương mại điện tử.

  pdf5p gacondilonton 28-04-2010 139 48   Download

 • Ngày 13 tháng 7 năm 2000, Hiệp định Thương mại Việt nam-Hoa Kỳ được ký kết. Ngày 8 tháng 6 năm 2001, Tổng thống Hoa Kỳ G. Bush đã chính thức trình Quốc hội Hoa Kỳ xem xét và phê chuẩn Hiệp định. Theo luật định, các Ủy ban Tài chính của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ xem xét Hiệp định trong vòng 75 ngày, sau đó gửi lên Thượng viện và Hạ viện để bỏ phiếu thông qua.

  pdf94p coxetuanloc 07-01-2013 49 18   Download

 • Quảng cáo trước tiên là một hình thức truyền thông. Quảng cáo là một sự đối thoại giữa người cung cấp và người tiêu dùng về một sản phẩm nhất định nào đó. Quảng cáo thu hút sự chú ý của người xem, cung cấp thông tin và hàm chứa một số giá trị về giải trí, và nhằm mục đích tạo ra một sự phản hồi nào đó từ phía người tiêu dùng, chẳng hạn như hành động mua sản phẩm.

  pdf3p bibocumi7 29-09-2012 35 8   Download

 • Tố ưu webs thương mại điện tử, quy chuẩn hóa t ối site g n trong kích thước đặt ban nner, và độ tin cậy củ những s liệu thốn kê từ ph các nhà cung cấp là ộ ủa số ng hía à chủ đề chính của buổi t đàm giữ các nhà điều hành cấp cao của các kên ủ tọa ữa à h c nh tru uyền thông online

  pdf4p trangnguyen_1 13-06-2013 42 7   Download

 • Thành phần axít béo của năm mẫu dầu thương mại (COD, UOD3, DHAC, OLI và COCO) được phân tích. Kết quả chỉ ra rằng thành phần axít béo phụ thuộc vào nguồn gốc của dầu. Dầu có nguồn gốc từ hải sản có chất lượng tốt hơn là dầu có nguồn gốc từ thực vật.

  pdf7p uocvong02 24-09-2015 27 3   Download

 • Trươć nhưñ g nhu câù phat́ triên̉ cuả nêǹ kinh tế thế giơí , nêǹ kinh tế nươć ta chuyên̉ sang nêǹ kinh tế mở cưả thị trươǹ g và gia nhâp̣ vaò tổ chưć thương maị quôć tê.́ Trong nền kinh tế thị trường như thế các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh muốn tồn tại, phát triển được thì nhất định phải có phương pháp sản xuất phù hợp và phải xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý. ...

  doc84p love1toyou 07-05-2012 824 381   Download

 • 1961-1970 : xuât́ khâủ san̉ phâm̉ công nghiêp̣ nhẹ sử duṇ g nhiêù lao đôṇ g. Năm 1965, chính phủ Hàn “nhắm tới” 13 loại ngành hàng mà họ xem là “những nhân tố chiến thắng” phục vụ cho chương trình xúc tiến đặc biệt.

  doc5p tuanctbg 22-05-2011 376 113   Download

 • g bước vào kỷ nguyên mới ( thế kỷ 22 ) kỷ nguyên của khoa học kỹ thuật - công nghệ và kỹ thuật quản lý, đưa con người đến nền văn minh. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, với những chính sách mở cửa và có bước đi vững chắc ," báo cáo chính trị trong ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá VIII về chính sách đổi mới kinh tế xã hội của đất nước, là kim chỉ nam, là ánh sáng soi đường,chỉ lối để nền kinh...

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 58 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty tnhh quảng cáo và thương mại p & g "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf75p tengteng7 26-11-2011 49 13   Download

 • Áp dụng lý thuyết trò chơi trong thươ ng mại quốc tế, bài viết này phân tích việc lựa chọn chính sách thương mại thông qua trò chơi thuế quan giữa các chính phủ trong thị trường quốc tế cạnh tranh không hoàn hảo. Nội dung phân tích tập trung làm sáng tỏ vài trò của sự tương tác chiến lược tron g việc hình thành chính sách thương mại của mỗi quốc gia.

  pdf6p phalinh17 14-08-2011 42 8   Download

 • Loài ngươi đã sinh sống và phát triển trên trái đất hàng ngàn năm qua, trong quá trình đó con ngươi đã xây dưng nên nhưng nền văn minh lơn nhỏ khác nhau, đi theo đó là sư phat́ triển về KHKT, giao lưu trao đổi buôn bán, thanh toán cho nhau các khoản nợ nần phát sinh trong giao dịch thương mại, đầu tư, tín dụng,..

  doc31p ruacon883 02-12-2010 917 445   Download

 • Khi nền kinh tế đang trên đà phat́ triên̉ , hôị nhâp̣ quôć tê,́ vấn đề đặt ra cho cać doanh nghiêp̣ vưa và nhỏ là vôń đề kinh doanh. Song không phaỉ doanh nghiêp̣ naò nôị lưc cuñg đủ vững mạnh để tư cung cấp cho chińh mình ( nguồn vôń chủ sơ hữu). Để đáp ưng đươc nhu câù vôń cho cać hoạt động san̉ xuât́ kinh doanh, doanh nghiêp̣ phải vay vôń tư ngân hàng hoăc̣ các đối tương khać ....

  doc40p tuyetlan213 10-01-2010 569 294   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - công tác kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh quảng cáo và thương mại p &g', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p thuy201 07-12-2011 509 263   Download

 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả. Kể từ khi ra đời đến nay, nó đã góp phần làm ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân, những người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế của đất nước; ổn định chính trị – xã hội, thúc đẩy...

  pdf65p trungtri 23-07-2009 640 255   Download

 • Kể từ khi Phaṕ lêṇ h về Ngân haǹ g ra đơì (năm 1990), hệ thôń g Ngân haǹ g thương maị Viêṭ nam đa ̃ đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chưć và hoaṭ đôṇ g.

  doc88p nhaquantritaiba 15-06-2011 141 50   Download

 • Khi nói đến nền kinh tế của một đất nước phát triển, hiệu quả và công bằng hay không, các chỉ tiêu kinh tế vi mô, vĩ mô như thể nào cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng (GDP) bỡnh quõn hàng năm, cơ cấu ngành kinh tế (CN-DN-NN), tốc độ lạm phỏt (G), cụng bằng xó hội và cỏc chỉ tiờu phỏt triển con người ....là những chỉ tiêu phản ánh đậm nét nhất.

  pdf83p vaio1111 03-09-2012 61 33   Download

 • Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, tình trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới, để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế đang phát triển. Kế toán là một trong các công việc quản lý kinh tế quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế ngày càng hoàn thiện. Để phục...

  doc72p elirabetter 30-09-2009 2167 1491   Download

 • Thực hiêṇ tôt́ nghiêp̣ vu ̣ thanh toań vôń giưã cać NH cuñ g la ̀ qua ́ triǹh ma ̀ chuń g ta đaṕ ưń g tôt́ cać yêu câù cuả thanh toań KDTM.Cać NHTM, cać TCTD co ́ thê ̉ sư ̉ duṇ g tôí đa nguôǹ vôń huy đôṇ g đươc̣ đê ̉ đâù tư nhăm̀ tôí đa hoa ́ Phương thức Thanh toań vôń giưã cać NH goṕ phâǹ đań g kê ̉ vaò viêc̣ tiêt́ kiêṃ chi phi ́ trong qua ́ triǹ h tâp̣ trung va ̀ phân phôí vôń ....

  ppt53p buithuha87 27-02-2010 964 484   Download

 • Ngân haǹ g Thương maị Cô ̉ phâǹ Đâù tư va ̀ phát triển Viêṭ Nam đươc̣ chiń h thưć thành lập ngày 26/04/1957, theo quyêt́ điṇ h 177/TTg cuả thu ̉ tươń g chiń h phủ với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Từ 1981 đến 1989: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. Từ 1990 đến 27/04/2012: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Từ 27/04/2012 đến nay: Chính thức trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)....

  doc11p truongking 21-12-2012 461 152   Download

 • Cuǹ g vơí sự phat́ triên̉ cuả nêǹ kinh tế thị trươǹ g, cać doanh nghiêp̣ không nhưñ g có nhiêṃ vụ san̉ xuât́ hay kinh doanh thương maị ra san̉ phâm̉ mà coǹ có nhiêṃ vụ tổ chưć tiêu thụ nhưñ g san̉ phâm̉ đo.́ Công tać tiêu thụ san̉ phâm̉ là khâu quan troṇ g trong qua ́ triǹ h taí san̉ xuât́ cuả Công ty, la ̀ khâu quyêt́ điṇ h chu ky ̀ san̉ xuât́ kinh doanh cuả Công ty va ̀ cuñ g la ̀ khâu giuṕ nâng cao hiêụ quả san̉ xuât́ kinh doanh cuả Công ty cuñ g...

  doc73p nhaquantritaiba 14-06-2011 222 112   Download

Đồng bộ tài khoản