Gián đoạn kinh doanh

Xem 1-20 trên 512 kết quả Gián đoạn kinh doanh
 • Tài liệu trình bày các nội dung sau: sự ra đời của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, vai trò kinh tế xã hội của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, đặc điểm của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, nội dung cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm,...

  pdf21p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 38 8   Download

 • Phương hướng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo việt hà nội giai đoạn 2001 - 2005 Năm 2001, sự cạnh tranh trên thị tr-ờng bảo hiểm tại địa bàn Hà Nội ngày càng sôi động hơn với sự tham gia của nhiều công ty bảo hiểm đã đi vào hoạt động ổn định. Do đó, công ty đã phải san sẻ thị tr-ờng và thị phần của công ty giảm đáng kể. Bên cạnh đó, Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ 4/2001 đặt ra yêu cầu kinh doanh bảo hiểm theo t-...

  pdf13p tonghoangduy1503 15-10-2011 102 40   Download

 • Các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp đều muốn duy trì khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải công việc kinh doanh lúc nào cũng thuận lợi như mong muốn. Đôi khi doanh nghiệp gặp phải những rủi ro bất chắc, những thiệt hại, tổn thất lớn, có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 150 38   Download

 • Công ty bảo hiểm Hà Nội được thành lập năm 1980, trực thuộc tổng công ty bảo hiểm Việt Nam. Nhiệm vụ chủ yếu của Bảo Việt Hà Nội là tổ chức hoạt động kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm ...

  pdf24p daisyshop 25-07-2010 89 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 - 2001"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p maybay_thaboom 02-07-2010 91 22   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển hết sức sôi động. Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay đã xuất hiện.................

  pdf55p bonsai89 28-12-2011 58 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 - 2001', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc58p hondatron 16-03-2011 117 13   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện đờng lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nớc ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động.

  pdf49p kimku11 25-10-2011 48 11   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động.

  pdf53p inspiron1212 04-12-2012 30 3   Download

 • Mặt khác, về phía công ty bảo hiểm, do bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy là một nghiệp vụ mới, công việc xác định chính xác số tiền bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, số tiền thiệt hại về lợi nhuận gộp là rất khó khăn, nên trong quá trình khai thác rất khó cho cán bộ bảo hiểm giải thích cho khách hàng hiểu và tin tưởng vào loại hình bảo hiểm này. Thêm vào đó, tuy công ty bảo hiểm Hà Nội có một đội ngũ cán bộ khá đông đảo nhưng trình độ chuyên môn...

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 39 5   Download

 • 1.2.2.2.2. Đối tượng bảo hiểm Như đã đề cập trong phần đặc điểm của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là đối tượng vô hình. Khác với các loại nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại vật chất có đối tượng bảo hiểm là hữu hình, đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do đặc tính trừu tượng như vậy đã gây rất nhiều khó khăn cho các nhà bảo hiểm....

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 36 3   Download

 • Vì vậy, trong quá trình được tiếp xúc với thực tế triển khai nghiệp vụ này tại Bảo Việt Hà nội, với mong muốn đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại công ty, chương III của luận văn này sẽ đề cập tới một số giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh nói chung và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy nói riêng.

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 41 3   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động.

  doc52p chinhdt 31-03-2010 179 59   Download

 • Năm 2001, sự cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm tại địa bàn Hà Nội ngày càng sôi động hơn với sự tham gia của nhiều công ty bảo hiểm đã đi vào hoạt động ổn định ....

  pdf13p daisyshop 25-07-2010 100 32   Download

 • Cán bộ công ty bảo hiểm Hà Nội cần thấy rõ và đầy đủ về chức năng cơ bản rất quan trọng của công tác giám định bồi thường. Nếu làm tốt công tác này sẽ có tác dụng to lớn trong công tác khai thác, lôi cuốn khách hàng tham gia bảo hiểm hoả hoạn và gián đoạn kinh doanh sau cháy. Do công tác giám định chỉ mang tính chất tương đối nên dễ dẫn đến sự phản ánh không chính xác và trung thực. Vì vậy các cán bộ làm công tác này ngoài trình độ chuyên...

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 92 31   Download

 • Bảo hiểm là một hoạt động tài chính có tính chất chuyên ngành, mà thông qua hoạt động của ngành này, các cá nhân tổ chức kinh tế xã hội cùng tham gia đóng góp một khoảng tiền nhất định để tạo lập nên quỹ bảo hiểm...

  pdf18p daisyshop 25-07-2010 152 45   Download

 • Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất....

  pdf47p kimku10 08-09-2011 44 6   Download

 • Phần mở đầu Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động.

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 30 4   Download

 • Theo cơ cấu tổ chức văn phòng hiện nay, song song với nhiệm vụ khai thác khách hàng, văn phòng công ty có chức năng quản lý và giám sát hoạt động của các văn phòng địa phương trực thuộc. Bởi vậy, ngoài các phòng ban phụ trách các vấn đề tổ chức nhân sự, kế toán,...

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 35 4   Download

 • Tuy nhiên, để hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn thì Bảo Việt Hà Nội ngoài việc củng cố quan hệ, giữ những khách hàng đang có, công ty còn phải có biện pháp khai thác các khách hàng tiềm năng. Để thực hiện tốt công việc này, Bảo Việt Hà Nội có thể phân chia vùng trên địa bàn Hà Nội, theo dõi số đơn vị hoạt động kinh doanh trên địa bàn đó, sau đó phân công cán bộ xâm nhập vào từng khu vực để khai thác. Sau khi tiếp cận được khách hàng, cán bộ...

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 30 4   Download

Đồng bộ tài khoản