intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàm mật độ xác suất

Xem 1-20 trên 93 kết quả Hàm mật độ xác suất
 • Bài báo trình bày một số khái niệm, kết quả lý thuyết và thuật toán để xây dựng chùm các hàm mật độ xác suất. Với các chương trình được viết bằng Matlab, chúng tôi giải bài toán với máy tính để xây dựng chùm các hàm mật độ xác suất. Kỹ thuật này có thể minh giải các dữ liệu rời rạc thực tế về điểm rèn luyện và điểm học tập của sinh viên Khoa Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Cần Thơ....

  pdf11p sunshine_7 23-07-2013 290 28   Download

 • Trong bài viết này chúng tôi quan tâm đến việc xác định sai số Bayes, tìm hàm mật độ xác suất cho tổng của hai loại sai lầm trên khoảng (0, ) 4 1 , từ đó xác định khoảng cách L1 của hai hàm mật độ theo Lissack và Fu (1976). Các vấn đề được xem xét chi tiết cho phân phối chuẫn, phân phối mũ và phân phối Beta.

  pdf13p loki1234 24-05-2018 34 1   Download

 • Nội dung ôn tập gồm có các phần sau: Trung bình và phương sai; Hàm mật độ xác suất và phân bố xác suất; Phân bố xác suất đồng thời; Kỳ vọng và phương sai; Hàm phân phối chuẩn; Phân tích covariance.

  pdf12p tom0505 19-08-2010 938 297   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về đại lượng ngẫu nhiên, định nghĩa đại lượng ngẫu nhiên, phân loại đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, kỳ vọng toán, phương sai và độ lệch chuẩn.

  ppt48p kloikloi 12-10-2017 150 12   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng - Lecture 5: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên liên tục, hàm mật độ xác suất và hàm phân bố tích lũy, kì vọng, phương sai, phân bố đều, phân bố chuẩn, phân bố mũ, đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều (tự đọc).

  pdf33p larachdumlanat128 05-01-2021 57 6   Download

 • Dựa vào hàm cực đại của các hàm mật độ chúng tôi đã đưa ra một phương pháp mới rất thuận lợi cho bài toán nhận dạng trong các trường hợp khác nhau. Việc tìm hàm cực đại và tính sai số Bayes cũng được khảo sát. Hai chương trình được viết để tính toán cụ thể. Từ khóa: Hàm cực đại, hàm mật độ xác suất, nhận dạng, sai số Bayes. 1. GIỚI THIỆU Nhận dạng một phần tử mới thuộc tổng thể nào trong số k tổng thể đã cho là một hướng thống kê có rất nhiều...

  pdf14p can_loc 27-07-2012 104 12   Download

 • Bài giảng Xác suất & thống kê đại học Chương 2: Biến ngẫu nhiên trình bày về biến ngẫu nhiên và hàm mật độ, hàm phân phối xác suất và tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên...bài giảng trình bày súc tích, khoa học giúp học viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf94p slow_12 25-06-2014 224 25   Download

 • Bài báo quan tâm đến sai số trong phân loại hai tổng thể H1 và H2 bằng phương pháp Bayes. Thiết lập hàm mật độ xác suất cho tổng của hai loại sai lầm trong phân loại khi giả sử mỗi sai lầm có hàm mật độ xác suất trên (0,1/4), từ đó xác định khoảng cách L1 giữa hai hàm mật độ xác suất theo Lissack và Fu. Các kết quả được xem xét cụ thể cho các phân phối chuẩn, mũ và beta.

  pdf15p phalinh19 22-08-2011 84 9   Download

 • Bài báo trình bày bài toán phân loại bằng phương pháp Bayes từ số liệu rời rạc, qua chương trình ước lượng hàm mật độ xác suất, phân loại một phần tử mới và tinh sai số Bayes được viết trên phần mềm Matlab. Các chương trình này được sử dụng để thực hiện cho các ứng dụng cụ thể từ số liệu rời rạc thực tế.

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 84 7   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Biến ngẫu nhiên liên tục và quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p abcxyz123_07 19-03-2020 32 2   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết nhận dạng – Chương 1: Nội dung môn học" trình bày tổng quan nội dung của môn học như tổ chức môn học, giới thiệu về nhận dạng mẫu, nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học, ước lượng hàm mật độ xác suất, sự phân lớp dựa trên láng giềng gần nhất, phân loại tuyến tính, phân loại phi tuyến, mạng neuron nhân tạo...

  pdf11p cothumenhmong7 05-09-2020 18 2   Download

 • Tài liệu tham khảo về bài giải xác suất thống kê. Trong phần này tài liệu sẽ đề cập đến hàm mật độ xác suất trong xác suất thống kê, bạn cần nắm vững kiến thức này để có thể thể hiện các con số để bạn có thể hiểu một số bảng số liệu.

  pdf13p khuongduy 04-10-2009 9539 5334   Download

 • Trong phần này tài liệu sẽ đề cập đến hàm mật độ xác suất trong xác suất thống kê, bạn cần nắm vững kiến thức này để có thể thể hiện các con số để bạn có thể hiểu một số bảng số liệu.

  pdf10p kupload1 10-01-2011 496 188   Download

 • Trong phần này tài liệu sẽ đề cập đến hàm mật độ xác suất đồng thời trong xác suất thống kê, bạn cần nắm vững kiến thức này để có thể thể hiện các con số để bạn có thể hiểu một số bảng số liệu.

  pdf10p kupload1 10-01-2011 349 159   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn xác suất thống kê, trong tài liệu này các bạn sẽ được tiếp xúc với các công thức cơ bản của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf34p lululuc1994 16-01-2014 197 44   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 3: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng giúp người học nắm được khái niệm và định nghĩa; biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất; biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất; các phân phối xác suất; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;...

  pdf154p nguyenthiminh32 15-07-2014 123 31   Download

 • Hàm mật độ xác suất Tính chất Mô tả Đồ thị Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên để tính xác suất với phân phối chuẩn bất kì Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Nhị thức Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Poisson

  ppt7p trinh02 28-01-2013 149 30   Download

 • Giáo trình này được viết dựa trên các bài giảng của tác giả về lý thuyết xác suất, dành cho sinh viên và học viên cao học ngành Toán. Giáo trình gồm 4 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung chương 1, chương 2. Chương 1 trình bày về một số khái niệm và tính chất mở đầu của lý thuyết xác suất: phép thử, biến cố, xác suất của biến cố, xác suất có điều kiện, tính độc lập của các biến cố, dãy phép thử Bernoulli.... Các khái niệm và tính chất này sẽ được dùng nhiều ở các chương sau.

  pdf117p lalala01 06-11-2015 126 24   Download

 • Bài giảng 3: Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng của ThS. Phùng Thanh Bình có mục tiêu trình bày ký hiệu tổng, phép thử, không gian mẫu và biến cố, biến ngẫu nhiên, xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất đa biến, đặc điểm của các phân phối xác suất, một số phân phối xác suất quan trọng, một số phép toán ma trận, suy diễn thống kê.

  pdf55p hoa_hong91 23-05-2014 102 13   Download

 • Chương 2a - Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất. Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về: Biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên, hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn tham khảo.

  pdf36p tangtuy20 27-07-2016 62 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàm mật độ xác suất
p_strCode=hammatdoxacsuat

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2