intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗ trợ kinh doanh ở việt nam

Xem 1-20 trên 249 kết quả Hỗ trợ kinh doanh ở việt nam
 • Tài liệu tham khảo về Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam - Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân. Thực hiện do Chương trình phát triển dự án Mê Kông.Đ ể hỗ trợ khu vực kinh tế tử nhân phát triển, các nhμ tμi trợ quốc tế chủ yếu vẫn tập trung tăng khả năng tiếp cận với các nguồn tμi chính cho khu vực nμy, giảm trở ngại do các quy...

  pdf103p transang3 27-09-2012 115 36   Download

 • Để hỗ trợ khu vực kinh tế tử nhân phát triển, các nhμ tμi trợ quốc tế chủ yếu vẫn tập trung tăng khả năng tiếp cận với các nguồn tμi chính cho khu vực này, giảm trở ngại do các quy định vμ quy chế gây ra, đồng thời xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Chử ơng trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF), với sự tài trợ của nhiều tổ chức, là bước khởi đầu để thực hiện mục tiêu trên....

  pdf102p francois 28-01-2011 909 91   Download

 • Đề cập chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong marketing Quốc tế. Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Việt nam . Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗ trợ kinh doanh và các kiến nghị, giải pháp .

  pdf126p one_12 06-01-2014 132 20   Download

 • Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ, chương trình phát triển Dự Án Mê Kông cho đến nay vẫn tập trung vào những vấn đề về tài chính và tăng cường năng lực quản lý. Với chức năng cung cấp trợ giúp phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chương trình phát triển dự án Mê Kông đã đề nghị thực hiện.

  pdf102p blue_dreams567 06-07-2009 337 116   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế tiến hành phân tích, đánh giá tác động trực tiếp và gián tiếp của hệ thống chính sách này để hoàn thiện các chính sách hiện tại, nghiên cứu, kiến nghị Nhà nước xây dựng một số chính sách hỗ trợ mới đồng bộ, nhất quán để duy trì cạnh tranh, bảo đảm tự do kinh doanh, tự do thương mại và ổn định phát triển.

  pdf0p luanan014 17-07-2014 278 79   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tiến hành phân tích, đánh giá tác động trực tiếp và gián tiếp của hệ thống chính sách này để hoàn thiện các chính sách hiện tại, nghiên cứu, kiến nghị Nhà nước xây dựng một số chính sách hỗ trợ mới đồng bộ, nhất quán để duy trì cạnh tranh, bảo đảm tự do kinh doanh, tự do thương mại và ổn định phát triển.

  pdf0p luanan014 19-07-2014 143 11   Download

 • Luận án tiến sĩ Quản trị Kinh doanh: Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam do Phạm Thị Huyền thực hiện với các mục tiêu cơ bản sau: Làm rõ khái niệm, tầm quan trọng của marketing trực tiếp, nhận dạng những thuận lợi và khăn khi ứng dụng marketing trực tiếp trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, đề ra các giải pháp hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam vân dụng marketing trực tiếp nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu.

  pdf63p leslienguyen 26-11-2010 576 232   Download

 • Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về DNNVV, về thị trường DVHTKD ở Việt Nam cũng như các yếu tố tác động đến việc cung ứng và sử dụng DVHTKD đối với các DNNVV; tìm hiểu thực trạng về nhu cầu và khả năng cung cấp DVHTKD trên địa bàn nghiên cứu; phân tích sự tác động qua lại giữa cung và cầu đối với sự hình thành và phát triển của thị trường DVHTKD ở tỉnh Quảng Bình;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p bautroibinhyen4 27-11-2016 28 3   Download

 • Báo cáo về: “Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam” được chuẩn bị trong khuôn khổ pha IV của Dự án giảm nghèo do Danida tài trợ về “Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách phát triển của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương”. Dự án này hỗ trợ hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (NCQLKTTW) và Nhóm Nghiên cứu kinh tế phát triển (DERG) của trường Đại học...

  pdf238p badaovl 20-05-2013 207 66   Download

 • Cuốn sách này cung cấp thông tin thu được từ cuộc điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) lần thứ năm năm 2007 do DANIDA tài trợ trong khuôn khổ hợp phần 5 của chương trình hỗ trợ khu vực doanh nghiệp (BSPS). Chúng tôi giới thiệu các thống kê kết quả của cuộc điều tra dưới dạng các bảng, biểu hình vẽ tương ứng với các thông tin được thiết kế và thực hiện trong cuộc điều tra, tương ứng với nội dung bảng hỏi và các hoạt...

  pdf144p xuantruong 12-06-2009 252 94   Download

 • Tiểu luận môn Đạo đức kinh doanh bao gồm những nội dung về khái niệm đạo đức kinh doanh; sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào đạo đức kinh doanh của chính họ; thực trạng đạo đức kinh doanh Việt Nam; một số đề xuất nhằm phát triển và hoàn thiện đạo đức kinh doanh ở Việt Nam.

   

  pdf24p lethanhtan2041991 07-05-2015 400 80   Download

 • Nội dung tiểu luận triết học: Văn hóa kinh doanh dưới cái nhìn triết học trình bày về: Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh doanh, vai trò của nhân tố văn hóa trong kinh doanh ở Việt Nam và bài học thực tiễn của việc hỗ trợ lẫn nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có thể nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf8p sunderland24 09-06-2011 217 62   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam do EU tài trợ nêu một số vấn đề lý luận về vườn ươm doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò, kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp. Thực trạng xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam. Định hướng và kiến nghị xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf87p pink_12 26-05-2014 154 29   Download

 • Để kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước, Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong nền kinh tế; tạo lập quan hệ hợp lý với doanh nghiệp tư nhân; hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân; các doanh nghiệp tư nhân cần nỗ lực đổi mới và hoàn thiện mình.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 44 3   Download

 • Trong những năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những thay đổi hết sức căn bản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển. Đến nay, DNNVV chiếm 96,7% tổng số doanh nghiệp cả nước. Sự lớn mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động và cả về nội lực của khu vực DNNVV có tác động to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf9p viankara2711 11-12-2019 38 3   Download

 • Bài viết Vấn đề khủng hoảng kinh tế tác động đến tái cơ cấu và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tập trung giới thiệu một số vấn đề liên quan tới việc lựa chọn giải pháp hỗ trợ DNNVV vượt qua khủng hoảng và hướng tới phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 41 2   Download

 • Trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ nói chung và ngành dệt may nói riêng sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững ngành. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may ở Việt Nam.

  pdf6p cathydoll5 26-02-2019 62 2   Download

 • Những đóng góp của luận án là Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT. Khái quát kinh nghiệm phát triển DNNVV với phát triển CNPT của một số quốc gia điển hình trên thế giới và rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Xác định đặc điểm, xu hướng vận động, vai trò của DNNVV trong phát triển CNPT ở Việt Nam.

  doc29p ngaohaicoi999 29-06-2020 9 0   Download

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, giúp duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp trong những năm qua và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách quốc gia. Những năm gần đây, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển. Bài viết phân tích thực trạng việc làm và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trong DNNVV ở Việt Nam đồng thời đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị.

  pdf10p trinhthamhodang6 08-07-2020 15 0   Download

 • Trong nền kinh tế hiện nay, cạnh tranh là để tồn tại và phát triển. Đặc biệt là ngày nay, cùng với nhịp độ phát triển của thế giới, Việt nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Chính sự kiện đó đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng khi có các Ngân hàng nước ngoài được mở Chi nhánh ở nước ta vì họ thấy nước ta là một nước đầy...

  doc57p minhtoan2000 02-10-2011 246 126   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗ trợ kinh doanh ở việt nam
p_strCode=hotrokinhdoanhovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2