intTypePromotion=1
ADSENSE

Hỗ trợ kinh phí hoạt động

Xem 1-20 trên 170 kết quả Hỗ trợ kinh phí hoạt động
 • Tham khảo tài liệu 'xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối thành phố và của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 200 51   Download

 • Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf2p peternguyen 13-08-2009 158 16   Download

 • Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện và hỗ trợ kinh phí hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 45 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

  doc1p nghiquyet0910 22-11-2017 31 0   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ khoa hoc và công nghệ thuộc Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ

  pdf5p demtichlieu 13-07-2010 127 20   Download

 • Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thi hành án dân sự; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 36 0   Download

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CƠ SỞ TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 535 12   Download

 • Thông tư số 123/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawvhxh12 19-11-2009 155 9   Download

 • Các mô hình PCCCR trong cộng đồng thôn bản ở Hà Giang với số lượng người tham gia rất ít, chủ yếu chỉ làm kiêm nhiệm, không được hỗ trợ kinh phí hoạt động, họ hầu như không thực hiện được hoạt động tuần tra rừng mà chỉ có thể tham gia trực cháy và chữa cháy rừng. Việc xây dựng các mô hình này không có sự tham gia của cộng đồng, do đó khi có cháy rừng xảy ra rất khó huy động sự tham gia của cộng đồng.

  pdf13p cuncondangyeu142 11-10-2018 53 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỨC DANH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

  pdf2p noel_vui 13-11-2012 37 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THUỘC CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THUỘC CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ4

  pdf4p noel_vui 13-11-2012 45 2   Download

 • Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.

  pdf30p thongtucp 03-11-2017 17 0   Download

 • Thông tư 16/2017/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

  pdf8p thongtucp 03-11-2017 23 0   Download

 • Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

  pdf3p thongtucp 03-11-2017 26 0   Download

 • Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán, hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa.

  doc4p nghqcp 09-11-2017 23 0   Download

 • Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Giữa năm 1996, tại Hội chợ International Agro-Viet tổ chức ở Tp Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác và Trao đổi Thú y Đông-Tây (CEVEO, France) -Dr Bernard Lobietti đã trao đổi với Chủ tịch Hội Thú y VN - GS. Đào Trong Đạt về một chương trình hợp tác nhằm phát triển hoạt động hành nghề thú y tư nhân tại VN. Sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp &PTNT Việt Nam, GS. Đào Trọng Đạt đã mời Dr B. Lobietti tới Hà Nội ký kết chương trình này với sự tham gia của Cục trưởng Cục Thú y VN - PGS. Lê Minh Chí vào năm 1997.

  pdf3p 035522894 22-04-2020 7 0   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn cho nền kinh tế và cho từng doanh nghiệp đang là một vấn đề rất bức xúc. Tuy nhiên việc vay vốn từ các ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho vấn đề này còn nhiều khó khăn như: phải có tài sản để thế chấp hoặc khả năng tài chính để thực hiện ký kết,…Ngay trong lúc này, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã kịp thời thấy được vấn đề...

  pdf62p buddy8 13-07-2011 212 108   Download

 • 1998 1999 2000 2001 203,79 230,42 260,68 221,69 61,137 69,126 74,435 64,152 30,0 30,0 29,0 28,9 122,274 138,252 150,870 128,304 60,0 60,0 57,8 57,9 20,379 23,042 34,735 29,234 10,0 10,0 13,2 13,2 Nguồn số liệu: Công ty BVHN Như vậy có thể thấy hàng năm BVHN đã chi ra một khoản tiền lớn cho công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. Việc chi này đã đem lại hiệu quả lớn cho công ty. Trong các khoản chi thì khoản chi hỗ trợ kinh phí là khoản chi lớn nhất, thường chiếm 60% trong các tổng chi. Điều đó cho thấy công ty đã rất quan tâm đến...

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 96 26   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ KHU DÂN CƯ; HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI HỘI THUỘC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf5p noel_vui 15-11-2012 48 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hỗ trợ kinh phí hoạt động
p_strCode=hotrokinhphihoatdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2