intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch định lịch trình

Xem 1-20 trên 274 kết quả Hoạch định lịch trình
 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về những động lực và điều kiện cần thiết để phát triển SPDL chất lượng cao, qua khảo sát trực tiếp và khảo sát ý kiến của cơ quan quản lí và khách du lịch, làm cơ sở đưa ra giải pháp phù hợp phát triển được SPDL chất lượng cao, để khẳng định vị thế của thành phố Vũng Tàu.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 21 0   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa các loại hình kiến trúc đã từng tồn tại trong Hoàng Thành Huế và sự phân cấp công trình dựa trên thông tin sử liệu, kết quả khai quật khảo cổ học, nghiên cứu phân tích đặc điểm các hình thức kiến trúc và kết quả khảo sát hiện trạng. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này còn đưa ra cách nhận dạng loại hình kiến trúc dựa trên đặc trưng tổ chức không gian mặt bằng và cấu trúc mặt cắt, từ đó làm rõ các quy định (Điển chế kiến trúc) của triều Nguyễn trong hoạt động xây dựng kiến trúc cung điện Huế.

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Bài báo trình bày trình tự thực hiện quá trình bảo tồn, trùng tu công trình có tính khoa học, đảm bảo được phương pháp, nguyên tắc bảo tồn. Bên cạnh đó, hiện nay việc trùng tu di tích vì nhiều lí do không được thực hiện đúng theo quy định hiện hành và một số sai phạm trong việc thực hiện bảo tồn, trùng tu di tích. Vì vậy, nắm bắt được quy trình trùng tu là cơ sở khoa học cốt lõi để đề xuất thực hiện các dự án, giải pháp bảo tồn có hiệu quả.

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 5 1   Download

 • Luận án nghiên cứu nhằm đạt các mục đích sau: Luận giải và làm sáng tỏ thực trạng quá trình phát triển giáo dục phổ thông (GDPT) ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, từ đó rút ra những kinh nghiệm góp phần phục vụ cho công tác hoạch định và phát triển GDPT ở tỉnh Hòa Bình trong các giai đoạn tiếp theo.

  pdf189p caphesuadathemtieu 02-03-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị học; Lịch sử phát triển và các lý tuyết quản trị; Môi trường quản trị; Thông tin quản trị; Quyết định quản trị; Hoạch định quản trị; Tổ chức trong quản trị học; Vai trò lãnh đạo trong quản trị học; Kiểm tra trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf206p caphesuadathemot 28-02-2022 15 7   Download

 • Giáo trình Quản trị học (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị học, chương 2: Thông tin và quyết định trong quản trị, chương 3: Chức năng hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p cucngoainhan6 07-02-2022 21 5   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị học được biên soạn thành 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị học, chương 2: Thông tin và quyết định trong quản trị, chương 3: Chức năng hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p cucngoainhan5 08-12-2021 11 1   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn trang bị cho sinh viên những cơ sở lý luận, phương pháp luận và hình thành những kỹ năng cho sinh viên phục vụ cho công việc trong thực tiễn sau này, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và phát triển ngành Kinh doanh khách sạn. Giáo trình được tổ chức thành 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung sau: Tổng quan về quản trị kinh doanh khách sạn, thông tin và quyết định quản trị kinh doanh khách sạn, kế hoạch hóa trong khách sạn, quản trị nhân lực trong khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p cucngoainhan5 08-12-2021 41 15   Download

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 0 giới thiệu môn học với mục tiêu chính là Trình bày: khái niệm, nội dung, lịch sử hình thành, nguyên tắc hoạt động, vai trò của PR; Phân biệt PR với một số lĩnh vực truyền thông khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p caphesuadathemchanh 25-10-2021 26 4   Download

 • Bài viết trình bày về thực trạng quản lý tài nguyên rừng tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam, gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Kết quả tổng hợp, phân tích số liệu cho thấy, quy hoạch đất đai cho phát triển lâm nghiệp không ổn định và biến động lớn giữa các năm, nhất là số liệu thống kê năm 2013 tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

  pdf10p vibigates 23-10-2021 23 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kế thừa thành quả nghiên cứu của những người đi trước, chúng tôi nghiên cứu một cách chuyên sâu và có hệ thống về quá trình đô thị hóa ở Quận 2, để từ đó phác họa lại bức tranh tổng thể về quá trình này với những mặt tích cực và hạn chế của nó từ năm 1997 đến năm 2015. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho việc phát triển đô thị bền vững ở TP. HCM nói chung và Quận 2 nói riêng trong các thời kỳ tiếp theo.

  pdf320p tomjerry001 23-10-2021 10 3   Download

 • Luận án làm rõ bước phát triển quá trình hoạch định và hiện thực hóa đường lối phát triển nền KTTT định hướng XHCN của Đảng từ năm 2001 đến năm 2016, từ đó đi đến đánh giá ưu điểm, hạn chế của đường lối phát triển nền KTTT định hướng XHCN và rút ra một số bài học kinh nghiệm có ý nghĩa vận dụng cho hiện nay.

  pdf182p vijenlice2711 18-07-2021 37 12   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là giới thiệu một cách tổng quát về TP. Hưng Yên, từ vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội; giới thiệu, mô tả vị trí, lịch sử, kiến trúc của Phố Hiến, các di tích lịch sử, các lễ hội văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống…

  pdf103p elysale 17-07-2021 26 3   Download

 • "Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 8/2013" giúp các bạn nắm được thông tin hội thảo về công trình xanh; thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu du lịch thác Bản Gốc; nhà thông minh triển vọng và phát triển; kiến túc, tính tiện nghi cần thiết của môi trường sống đối với con người...

  pdf49p vinhvnh1212 09-07-2021 14 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2016" để nắm chi tiết các nội dung về chiếu sáng nghệ thuật các công trình có tính lịch sử tại thủ đô Moskva; thiết kế công trình sinh thái bền vững; thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

  pdf47p vinhvnh1212 09-07-2021 6 0   Download

 • Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình tổ chức và quản lí di sản văn hóa với phát triển du lịch; Hoạch định chính sách, biện pháp quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p bautroimaudo 08-07-2021 34 4   Download

 • Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch được chia thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về chất lượng dịch vụ du lịch; Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch; Các hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ du lịch; Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch; Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

  pdf192p buctranhdo 07-07-2021 55 17   Download

 • Giáo trình Tổ chức sự kiện được biên soạn gồm 5 chương, sẽ giúp cho người học: Được trang bị một nền tảng kiến thức hệ thống mang tính thực tiễn cao về quy trình quản lý, tổ chức các sự kiện của doanh nghiệp. Xây dựng tầm nhìn và phương pháp tư duy sáng tạo để tìm ra những ý tưởng lớn, điểm nhấn của sự kiện trên cơ sở bám sát định vị của thương hiệu.

  pdf161p buctranhdo 07-07-2021 80 28   Download

 • Môn học Quản trị nguồn nhân lực cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất về hệ thống hoạt động quản lý tài nguyên con người. Giáo trình này đặc biệt quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch (cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống…). Giúp cho các nhà quản trị có được những kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng lao động, có khả năng hoạch định, thiết kế những chính sách, có năng lực lãnh đạo, quan lý nhân viên, quản lý công việc một cách hiệu quả nhất.

  pdf108p buctranhdo 07-07-2021 72 15   Download

 • Môn học Quản trị nhân sự cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất về hệ thống hoạt động quản lý tài nguyên con người. Giáo trình này đặc biệt quan tâm đến công tác quản trị nhân sự trong bộ phận chế biến món ăn. Giáo trình có 4 chương: Khái quát về Quản trị nhân sự; Hoạch định nhân sự và phân tích công việc; Tuyển dụng và duy trì nguồn nhân sự; Đào tạo. huấn luyện và đánh giá nhân sự.

  pdf95p buctranhdo 07-07-2021 28 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hoạch định lịch trình
p_strCode=hoachdinhlichtrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2