Học phương trình vi phân

Xem 1-20 trên 2811 kết quả Học phương trình vi phân
 • Bài giảng Chương 2: Các định luật cơ bản của động lực học phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trình bày các khái niệm về mô hình chất điểm, mô hình cơ hệ, hệ quy chiếu quán tính. Trình bày về các định luật cơ bản của động lực học như định luật quán tính, định luật cơ bản của động lực học, định luật độc lập tác dụng, định luật tác dụng và phản tác dụng.

  pdf7p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 146 23   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình vi phân đối số lệnh trong không gian Banach - Công thức biến thiên hằng số và dáng điệu tiệm cận giới thiệu tới các bạn những nội dung về phương trình vi phân đối số lệnh, không tự động - công thức biến thiên hằng số, dáng điệu tiệm cận; phương trình vi phân đối số lệnh nửa tuyến tính.

  pdf57p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 16 4   Download

 • Mục tiêu của bài báo này là viết chương trình toán học bằng phần mềm MAPLE để phân tích quá trình giải phương trình vi phân Bec-nu-li (Bài toán Bec-nu-li). Từ đó áp dụng giải một số bài toán dạng phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2 ABSTRACT.

  doc8p toughhorse70 29-10-2014 63 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình vi phân đối số lệch loại trung hòa gồm có 3 chương trình bày về những khái niệm và kết quả dùng trong chứng minh; các bổ đề và định lí; dạng tiệm cận của phương trình vi phân trung hòa. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf56p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 14 3   Download

 • Hàm số phụ thuộc hai hằng số y = j (x,C1, C2) gọi là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp hai (trong miền W ) nếu nó thỏa phương trình vi phân cấp hai với mọi hằng số C1, C2 (thuộc một tập hợp nào đó) và ngược lại với mọi điểm (xo,yo, y’o) trong W đều tại tại duy nhất Co1, Co2 sao cho y = j (x, Co1, Co2) là nghiệm của bài toán Cauchy với điều kiện đầu. Như vậy từ nghiệm tổng quát y = j (x,C1, C2) cho các giá trị cụ thể C1=C1’, C2=C2’ ta có nghiệm...

  doc29p hoalydoncoi 04-03-2011 1448 525   Download

 • Phương trình tách biến (hay biến phân ly) a) Là phương trình vi phân có dạng : f1(x) + f2(y).y’ = 0 hay f1(x)dx + f2(y)dy = 0 (1) b) Cách giải : Lấy tích phân phương trình (1) thì có : hay Thí dụ 1 : Giải phương trình vi phân : y ‘ = ( 1 + y2). ex...

  pdf29p hoanggiand 14-04-2011 1727 410   Download

 • Bài tập Phương trình vi phân –ĐHCQ K7 PHẦN 1. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1 Phương trình vi phân có biến số phân ly 1. y′ cos 2 y − sin y = 0 2. y′ = sin y + cos y 3. x (1 − y ) y′ = −2 y dy 4. = ey +1 dx 5. x (1 + y 2 ) dx + y (1 + x 2 ) dy = 0...

  pdf15p hoanggiand 14-04-2011 1658 366   Download

 • Tài liệu về phương trình vi phân...

  pdf2p vandung8392 18-04-2011 870 211   Download

 • Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

  pdf5p phungnhi2011 19-03-2010 753 192   Download

 • Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở của lý thuyết phương trình vi phân và nắm được phương pháp tích phân một số phương trình và hệ phương trình vi phân đơn giản. Qua học phần này, sinh viên hiểu được các tính chất định tính cơ bản về nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp cao và của hệ tuyến tính cấp I

  pdf4p hoanggiand 14-04-2011 792 140   Download

 • Nhiều bài toán cơ học, vật lý dẫn đến sự nghiên cứu các phuơng trình vi phân tương ứng. Ngành toán học này đã góp phần xây dựng lý thuyết chung cho các ngành toán học và khoa học khác. Nó có mặt và góp phần nâng cao tính hấp dẫn lý thú, tính...

  pdf202p lotus_123 15-12-2012 267 99   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ toán học: Bài toán biên hỗn hợp thứ nhất đối với phương trình vi phân nhằm tìm hiểu lý thuyết và bản chất cách giải bài toán biên hỗn hợp thứ nhất của lý thuyết toán tử khả nghịch phải thông qua bài toán nội suy Newton.

  pdf20p ctrl_12 08-07-2013 100 24   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Phương trình vi phân của ThS. Vũ Hữu Nhự gồm 3 chương, trình bày kiến thức cơ sở; phương pháp trung bình hóa trong lí thuyết ổn định của phương trình vi phân hàm; tính chất ổn định của hệ phương trình vi phân hàm xấp xỉ tuyến tính.

  pdf59p bahung11 23-08-2015 67 22   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm dương của phương trình vi phân trung hòa đối số lệch nghiên cứu về tính ổn định của nghiệm và nghiệm dương của phương trình vi phân tuyến tính trung hòa đối số lệch để chứng tỏ lý thuyết ổn định sẽ được sử dụng như thế nào, như là một công cụ trong việc thiết lập những kết quả ổn định của phương trình vi phân về bản chất khác.

  pdf46p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 11 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bài toán biên hai điểm cho phương trình vi phân hàm bậc hai giới thiệu bài toán; một số công cụ, kiến thức chuẩn bị; các kết quả chính của bài toán biên hai điểm. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf66p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 12 2   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Toán học: Sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân trung hòa với lệch không bị chặn là nhằm sử dụng toán tử tuyến tính của nửa nhóm liên tục mạnh và các kết quả trong không gian pha để chỉ ra sự tồn tại lời giải tuần hoàn của phương trình vi phân trung hòa với lệch không bị chặn.

  pdf44p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 22 2   Download

 • Luận văn được chia thành 3 chương cùng với phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Chương 1 trình bày các kiến thức chuẩn bị về không gian Banach, lý thuyết phổ của lớp các hàm số bị chặn trên nửa đường thẳng. Chương 2 trình bày ứng dụng lý thuyết phổ của hàm số bị chặn trên R + với dáng điệu tiệm cận đối với nghiệm đủ tốt của phương trình tiến hóa trên nửa đường thẳng.

  pdf31p change15 08-07-2016 12 1   Download

 • "Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm" nghiên cứu điều kiện đủ cho việc giải được của hệ phương trình vi phân hàm hoặc phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm đƣợc xây dựng bằng phương pháp đánh giá tiên nghiệm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p longnguyentran000 27-12-2016 16 1   Download

 • Chuỗi và phương trình vi phân là một bộ phận quan trọng của Toán học cao cấp vì nó liên hệ chặt chẽ với các vấn đề thực tế thường gặp, đồng thời nhờ nó mà các mô hình kỹ thuật được giải quyết dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo cuốn sách Chuỗi và phương trình vi phân sau đây.

  pdf218p ktct_1669 09-05-2012 903 357   Download

 • Trong toán học, một phương trình vi phân riêng phần (còn gọi là phương trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân từng phần, hay phương trình vi phân riêng) là một phương trình liên hệ giữa một hàm chưa biết với các biến độc lập của nó và các đạo hàm riêng của hàm theo các biến này.

  ppt31p giraffe_6390 29-09-2010 978 328   Download

Đồng bộ tài khoản