intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp chất vòng thơm

Xem 1-20 trên 79 kết quả Hợp chất vòng thơm
 • Tổng quan này bàn về các tiềm năng để nâng cấp sinh học để cải thiện chất lượng của dầu thô và nhiên liệu lỏng, sử dụng chất xúc tác sinh học để nhằm làm giảm và dần loại bỏ hợp chất thơm trong dầu mỏ trong quá trình chế biến dầu. Chất xúc tác sinh học ta có thể sử dụng đó là vi khuẩn hiếu khí, vi khuần hiện này đang được thử nghiệm để khử vòng thơm trong dầu mỏ và nhiên liệu.Bằng xúc tác sinh học và phỏng đoán về việc áp dụng các hoạt tính...

  pdf24p huynhducquoc0122 09-07-2012 174 41   Download

 • Giáo trình Hóa học các hợp chất dị vòng do GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo biên soạn có kết cấu gồm 8 chương. Nội dung giáo trình lần lượt trình bày các vấn đề: Đại cương về các hợp chất dị vòng, nhóm dị vòng 5 cạnh 1 dị tố, hệ ngưng tụ của các chất dị vòng thơm 5 cạnh một dị tố và các nội dung khác.

  pdf230p tuyetmuadong2013 06-04-2013 454 164   Download

 • Giáo trình Hóa học các hợp chất dị vòng do GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo biên soạn có kết cấu gồm 8 chương. Nội dung giáo trình lần lượt trình bày các vấn đề: Đại cương về các hợp chất dị vòng, nhóm dị vòng 5 cạnh 1 dị tố, hệ ngưng tụ của các chất dị vòng thơm 5 cạnh một dị tố và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf230p nt18103 30-05-2013 220 50   Download

 • Các hydrocacbon thơm đa vòng (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon -PAHs), hay còn được gọi là hydrocacbon thơm đa vòng ngưng tụ là hợp chất hóa học trong đó bao gồm các vòng thơm và không chứa các dị tố hoặc mang theo nhóm thế. [1] PAHs có trong dầu mỏ, than đá, và nhựa , và là sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy nhiên liệu bao gồm nhiên liệu hóa thạch hoặc sinh khối. Như một chất ô nhiễm, chúng được quan tâm bởi vì một số hợp chất đã được xác định là gây ung thư, gây đột...

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 411 45   Download

 • Bảng 2.4. Một số phương trình tỷ lệ để ước tính KOC Loại hóa chất Thuốc bảo vệ thực vật (pesticide) Hợp chất vòng thơm (aromatics) Hydrocarbon chứa chlo (chlorinate hydrocarbons) Hợp chất vòng thơm (aromatic) Pesticides Chưa đề cập Ngoài ra khi biết được tỷ lệ phần carbon hữu cơ có trong đất hay cặn lắng, Koc có thể được ước tính từ Kp Koc = Kp/foc Trong đó foc = phần carbon hữu cơ trong đất (không thứ nguyên) ...

  pdf8p zues05 22-06-2011 76 13   Download

 • Tài liệu Hóa học hữu cơ cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hóa học đại cương, Hydrocacbon no, Ankin và Đien, các hợp chất Hydrocacbon vòng, hợp chất Hydrocacbon thơm, dẫn xuất halogen,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf132p doinhugiobay_15 23-02-2016 97 9   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hợp chất dị vòng, phân loại hợp chất, dị vòng thơm, hệ thống vòng ngưng tụ, liên kết các vòng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt70p hpnguyen11 16-05-2018 68 5   Download

 • Đã từ lâu, mentol (thành phần chính của tinh dầu bạc hà) được coi là một đối tượng tốt để nghiên cứu, tổng hợp ra các hợp chất đem lại nhiều ứng dụng trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm... Trên thế giới đã có công trình đề cập đến axit mentoxiaxetic, ankyl mentoxiaxetat... Tuy nhiên, cho đến nay hiđrazit và hiđrazit N- thế xuất phát từ mentol còn chưa được nghiên cứu nhiều, đặc biệt là các hiđrazit N-thế bởi các anđehit dị vòng thơm chưa có tài liệu nào đề cập đến. Vì lẽ đó tác giả đã tổng hợp và nghiên cứu một số mentoxiaxetohiđrazit N-thế bởi các anđehit và xeton dị vòng thơm.

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 54 4   Download

 • Nội dung của bài Hợp chất dị vòng nhằm giúp các em: Giải thích được tính thơm của các loại hợp chất dị vòng, nêu được danh pháp và đọc được tên theo thông thường các hợp chất dị vòng, trình bày được công thức cộng hưởng dị vòng 5 và 6 cạnh. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf14p tuyetphuong19 11-03-2017 77 4   Download

 • Thực hiện đề tài nhằm mục tiêu khảo sát các biểu hiện; tìm kiếm bản chất tính thơm, phản thơm của một số hợp chất hữu cơ cơ bản vòng 4, 5 và 6 cạnh và các dẫn xuất thế của chúng. Tính toán các chỉ số về cấu trúc, năng lượng và từ tính của từng phân tử; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là ảnh hưởng của nhóm thế đến tính thơm; ngưỡng đặc trưng thể hiện tính thơm của các hợp chất hữu cơ nhằm chính xác hóa khái niệm, hệ thống hóa tính thơm.

  pdf26p bautroibinhyen27 04-05-2017 74 3   Download

 • Trong bài báo gần đây tác giả tổng hợp một số amit, diamit của axit antranilic từ o-axetamidoantranilic với các amin thơm. Tiếp tục hướng nghiên cứu này, tạo ra các amit kiêu Ar-CO-NH-Ar* và tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học mới, trong công trình này tác giả thực hiện sự tổng hợp một số chất amit Ar-NH-CO-Ar** đi từ axit antranilic và các axit cacboxylic chứa vòng thơm khác nhau.

  pdf4p uocvong03 24-09-2015 65 2   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Mục đích của bài viết này là đánh giá về khả năng sinh enzyme laccase của chủng xạ khuẩn XKBH13 phân lập từ điểm nóng ô nhiễm chất diệt co/dioxin tại sân bay Biên Hòa cũng như khả năng phân hủy hợp chất vòng thơm đa nhân của chủng.

  pdf8p trieuroger 13-09-2018 44 1   Download

 • Từ 4,5-đimetoxi-2-(3-metylfuran-4-yl)phenylamine, đem điazoni hóa sau đó ghép với các amin và phenol thơm tạo thành 8 hợp chất azo. Cấu trúc của các hợp chất này được các định bằng các phương pháp phổ IR, 1H NMR, 13C NMR, HSQC, HMBC. Đã thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của 3 hợp chất. Fom 4,5-dimethoxy-2-(3-methylfuroxan-4-yl)phenylamine, diazonium and followed by pairing with aromatic amines and phenols to obtain 8 azo compounds. These compounds have been measuredby IR, 1H RRN, 13C NMR, HSQC, HMBC to determine their structuresand.

  pdf6p khidoichuoi 04-03-2020 45 1   Download

 • Nghiên cứu đã khảo sát quy trình xử lý mẫu và phân tích 15 hợp chất hydrocacbon đa vòng thơm ngưng tụ trong chè bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với từng PAH trong chè có giá trị trong khoảng 0,07 – 0,16 µg/kg, hiệu suất thu hồi đạt từ 53 – 132 % với độ lặp tốt (RSD từ 1,1 – 7,3 %).

  pdf11p vihana2711 10-07-2019 23 0   Download

 • Tám hợp chất chứa dị vòng pyrimiđin đã được tổng hợp từ thioure và axetyl axeton (hay pentan-2,4-đion). Sáu trong số các chất trên là các hiđrazit N-thế tạo bởi (4,6- đimetylpirimiđin-2-ylsunfanyl )axetohiđrazit với các xeton thơm hay xeton chứa dị vòng thơm. Các hiđrazit N-thế này chưa được thấy trong các tài liệu tham khảo; cấu trúc của chúng đã được xác nhận qua các phương pháp phổ IR và phổ 1H-NMR.

  pdf6p gaunguyen6789 19-10-2019 37 0   Download

 • Hợp chất 4-amino-5-[(4,6-đimetylpirimiđin-2-ylthio)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol (3) được tổng hợp từ thioure và axetylaxeton. Hợp chất (3) phản ứng với các anđehit thơm trong axit axetic nhận được các dẫn xuất hiđrazon (4a-e).

  pdf8p vicoachella2711 22-10-2020 11 0   Download

 • Các benzothiazepine với nhiều hoạt tính quý đã và đang được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Bài báo này trình bày kết quả tổng hợp một số benzothiazepine mới từ Nmethylanilin. Các chất trung gian xeton α,β-không no được tổng hợp bằng phản ứng ngưng tụ của 3-axetyl-4-hiđroxi-1-methylquinolin-2-(1H)-on với các anđehit thơm. Sản phẩm sau đó đã được biến đổi bởi phản ứng ngưng tụ đóng vòng với o-aminothiophenol để tạo thành một loạt các benzothiazepine mới (4 hợp chất). Cấu trúc của các sản phẩm này đã được xác nhận bởi các phương pháp phổ IR, NMR, MS.

  pdf5p kethamoi9 02-12-2020 14 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tổng hợp và chuyển hoá một số thiosemicarbazon có chứa hợp phần monosaccaride, như D-glucose và D-galactose, với hy vọng rằng, một hợp chất thiosemicarbazon có chứa hợp phần monosaccaride trong phân tử thì sẽ cho nhiều tính chất hóa học và hoạt tính sinh học mới, đồng thời góp phần vào các nghiên cứu trong lĩnh vực các hợp chất monosaccaride.

  pdf304p capheviahe28 01-03-2021 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1242 lượt tải
320 tài liệu
1076 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hợp chất vòng thơm
p_strCode=hopchatvongthom

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2