intTypePromotion=3
ANTS

Huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Xem 1-20 trên 22 kết quả Huyện ba bể tỉnh bắc kạn
 • Trong những năm gần đây trước sức ép không nhỏ về phát triển kinh tế-xã hội, thì vấn đề môi trường tại huyện Ba Bể đã trở thành một vấn đề cấp thiết đặt ra đối với các nhà quản lý, các nhà khoa học.Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nội dung đánh giá các vùng nhạy cảm với môi trường tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

  pdf7p meolep5 07-01-2019 14 0   Download

 • Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, chương trình đã thu được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra. Kết quả tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 48,63% năm 2008 xuống còn 27,88% năm 2010.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 19 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu chuỗi giá trị gà ta tại địa bàn Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị gà ta; đánh giá đúng thực trạng kênh tiêu thụ cũng như chuỗi giá trị gà ta huyện Ba Bể thông qua việc đánh giá và phân tích từng tác nhân trong kênh tiêu thụ;...

  doc128p sonxom7 08-06-2016 96 25   Download

 • Huyện Ba Bể (tức Chợ Rã cũ) là một trong những huyện miền núi vùng cao của tỉnh Bắc Kạn, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, có truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, đồng bào các dân tộc huyện Ba Bể luôn đoàn kết chặt chẽ bên nhau trong lao động sản xuất, trong xây dựng cuộc sống cũng như trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.Với những thành tích to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc...

  pdf107p carol123 29-07-2012 132 21   Download

 • Nội dung bài viết đánh giá đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường rừng qua đó xác định chi trả dịch vụ môi trường của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng huyện Ba Bể đa dạng về các loài động thực vật, nhiều loài nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới.

  pdf11p roongkloi 01-09-2017 41 3   Download

 • Xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất thử nghiệm hằng năm và dài hạn về lĩnh vực chăn nuôi và đồng cỏ vùng Tây Nguyên. Nghiên cứu lai tạo và chọn lọc các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với vùng sinh thái Tây Nguyên. Nghiên cứu về thức ăn, dinh dưỡng và đồng cỏ chăn nuôi. Chế biến bảo quản thức ăn gia súc phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Tây Nguyên. Tham gia tư vấn, dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản...

  pdf109p carol123 23-07-2012 106 16   Download

 • Nội dung bài viết "Tri thức dân gian về thuốc nam của người Dao Tiền ở xã Hà Hiệu, huyện Ba bể, tỉnh Bắc Kạn" trình bày về tri thức về thuốc nam của người Dao Tiền ở xã Hà Hiệu, huyện Ba bể, tỉnh Bắc Kạn như: Cộng dụng, hiệu quả sử dụng, trồng và bảo vệ cây thuốc nam,...

  pdf10p thuyhuynh02 04-03-2016 71 11   Download

 • Luận án nghiên cứu một cách hệ thống về tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng của người Tày ở 3 xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn từ truyền thống đến những biến đổi hiện nay; từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo sinh kế của tộc người trên cơ sở áp dụng những tri thức địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc30p cogacoga 27-02-2017 38 6   Download

 • Cách Hà Nội 250km về phía Bắc, Vườn quốc gia Ba Bể thuộc địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là một điểm du lịch sinh thái lý tưởng với nhiều phong cảnh kỳ thú và đa dạng về sinh học. Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm, Hồ Ba Bể là hồ tự nhiên lớn nhất miền Bắc Việt Nam, nằm trên vùng núi đá...

  pdf4p vivunz 30-05-2013 62 6   Download

 • Bắc Kạn là một trong nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hình thức nuôi nhốt thu cắt thức ăn xanh và cho ăn tại chuồng. Thông qua quá trình điều tra, đánh giá tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Chúng tôi thấy, tại đây có rất nhiều cây tự nhiên và cây trồng có thể sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi đại gia súc.

  pdf9p cumeo2006 02-07-2018 15 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xem xét đánh giá của người dân phụ thuộc vào rừng về kết quả sinh kế theo hướng phát triển bền vững tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp đối với 265 hộ sống gần rừng ở huyện Na Rì và Ba Bể.

  pdf12p cumeo2008 24-07-2018 31 4   Download

 • Mục tiêu của bài viết là đánh giá thực trạng hoạt động của đội ngũ NVYTTB tỉnh Bắc Kạn năm 2011. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến hành điều tra từ sổ sách quản lý NVYTTB của 6 trạm Y tế xã thuộc 3 huyện miền núi (Ba Bể, Bạch Thông và Thị xã Bắc Kạn) và phỏng vấn 420 bà mẹ có con dưới 5 tuổi từ 20 - 49 tuổi tại địa bàn trên về thực trạng hoạt động của NVYTTB.

  pdf9p cumeo2004 02-07-2018 21 3   Download

 • Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn từ năm 2009 đến 2020 tại Quyết định 2445/QĐ-UBND.

  pdf3p nanghonghoang 28-03-2014 21 1   Download

 • Khảo sát đƣợc tiến hành trên đàn bò H‟Mông tại 3 huyện Pắc Nặm, Chợ Đồn và Ba Bể tỉnh Bắc Kạn nhằm đánh giá thực trạng đàn bò tại đây. Các chỉ tiêu nghiên cứu gồm có: cơ cấu đàn bò H‟Mông, khối lƣợng và kích thước một số chiều đo, một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của bò cái. Từ kết quả khảo sát góp phần đánh giá, bình tuyển đàn bò tại đây nhằm định hướng cho công tác giống và nuôi dưỡng chăm sóc chúng tốt hơn sau này.

  pdf6p vision1234 21-06-2018 21 1   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu những tiềm năng du lịch to lớn của Hồ Ba Bể, tìm hiểu thực trạng phát triển du lịch tại khu du lịch Hồ Ba Bể, đề tài sẽ đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của du lịch Hồ Ba tới đời sống kinh tế của đồng bào Tày ở xã Nam Mẫu. Từ đó, bước đầu đề tài sẽ đề xuất những phương hướng và giải pháp cho việc phát triển du lịch tại khu vực Hồ Ba Bể nói chung và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đời sống kinh tế của người Tày ở xã Nam Mẫu huyện Ba Bể, Bắc Kạn gắn với phát triển du lịch Hồ Ba Bể.

  pdf12p quaymax 14-08-2018 25 0   Download

 • Dự án “Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn” được triển khai tại xã Khang ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn trong năm 2017. Dự án đã điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại xã Khang Ninh làm cơ sở khoa học trong ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình xử lý thích hợp với địa bàn nông thôn miền núi như mô hình vòng tròn chuối để xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón quy mô hộ gia đình

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 11 0   Download

 • Ước tính trữ lượng các bon tại một khoảng thời gian nhất định rất có ý nghĩa, bởi nó cho thấy tiềm năng của thảm thực vật trong giải phóng hoặc tích lũy các bon. Thông qua kỹ thuật viễn thám và các dữ liệu không gian các loại rừng chủ yếu tại xã Nam Mẫu đã được xác định. Trên cơ sở 8 điểm đã được xác định, lượng các bon tích lũy trong các rừng chính đã được xác định thông qua phương pháp đánh giá nhanh tích lũy các bon (RaCSA) của tổ chức ICRAF.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 18 0   Download

 • Vào một ngày trời đông se lạnh, chúng tôi đã đến thăm hồ Ba Bể, được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của hồ. Phong cảnh nơi đây như một bức tranh thủy mặc hữu tình, nên thơ làm say lòng biết bao du khách. Bạn Trần Thu Trang viết. Hồ Ba Bể là thắng cảnh đẹp huyền ảo mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Bắc Kạn, được UNESCO xếp vào danh sách 20 hồ nước ngọt đẹp nhất cần được bảo vệ và phát triển. Tôi từng đọc ở đâu rằng: “Hồ Ba Bể là...

  pdf4p luantn113 19-05-2011 73 12   Download

 • Đi thuyền trên hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể còn có tên gọi khá độc đáo là hồ trên núi. Hồ trên núi rộng gần 500 ha, trải dài 8 km, gồm 3 hồ chính, với 3 sông chảy vào đó là sông Năng, sông Tả Han và sông Nam Cường. Hồ nằm ở huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), cách Hà Nội hơn 200 km về phía Bắc. Nếu đi từ thị xã Bắc Kạn có 2 con đường vào hồ Ba Bể. Thứ nhất, theo tỉnh lộ 256 Bắc Kạn - Ba Bể hơn 60 km. Thứ hai,...

  pdf2p nguyenthanh89tn 09-05-2011 53 5   Download

 • Người Dao Tiền Bắc Kạn sống rải rác ở các huyện Ba Bể, Ngân Sơn… là dân tộc có nền văn hoá đặc sắc riêng biệt Trang phục của người Dao Tiền cầu kì, tinh tế nhưng phù hợp với tập quán và tập quán lao động sản xuất của mình. Khác với người Dao đỏ hoạ tiết trong trang phục chủ yếu là màu đỏ thì người Dao Tiền Bắc Kạn màu sắc chủ đạo trong trang phục là màu chàm và màu trắng rất tinh tế nhưng nhã nhặn, hài hoà. Người Dao Tiền rất tự hào...

  pdf5p daukho51 24-01-2011 227 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1077 lượt tải
ANTS

p_strKeyword=Huyện ba bể tỉnh bắc kạn
p_strCode=huyenbabetinhbackan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản