intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 2594 kết quả Kế hoạch phát triển kinh tế
 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 2: Dự toán trong đơn vị công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: dự toán trong đơn vị công và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế toán quản trị lập dự toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán quản trị lập dự toán ngân sách Nhà nước trung ương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản trị hoạt động bán hàng ở một Công ty Thương mại; Phân tích thực trạng quản trị hoạt động bán hàng; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng tại công ty TNHH DV&TM Mesa đáp ứng những quản trị hoạt động bán hàng của công ty TNHH DV&TM Mesa Hà Nội mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, của ngành Thương mại thành phố trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

  doc32p quanphamkt 05-01-2023 40 3   Download

 • Tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hệ thống thông tin quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Lập kế hoạch quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf115p vigeorge 23-12-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf97p vigeorge 23-12-2022 13 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bạc Liêu năm 2021 bao gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương năm 2020 và 2021. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành… hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

  pdf520p trangxanh0906 30-12-2022 13 2   Download

 • Thông tin thống kê giới giúp các nhà hoạch định chính sách xem xét sự khác biệt và bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, các nhu cầu và ưu tiên của họ; qua đó, góp phần xây dựng và phản biện các chính sách, chương trình hướng đến đảm bảo lợi ích tối đa cho cả phụ nữ và nam giới, thúc đẩy, vận động, xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong tất cả các lĩnh vực.

  pdf206p trangxanh0906 30-12-2022 7 2   Download

 • Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020” tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020 với các thay đổi, biến động bất thường, đặc biệt là tác động của đại dịch đến kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf468p trangtrang0906 23-12-2022 10 2   Download

 • "Giáo trình mô đun Công nghệ phần mềm (Nghề: Tin học ứng dụng - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" sẽ giới thiệu chi tiết hơn nữa là các nội dung về vòng đời phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm và các pha cần thực hiện trong quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm, bao gồm: lập kế hoạch, khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, tích hợp, bảo trì … Để từ đó, giúp học sinh có được những khái niệm căn bản về Công nghệ phần mềm và có khả năng áp dụng để xây dựng một hệ thống phần mềm cụ thể.

  pdf49p phuongyen205 22-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết Biến đổi sinh kế của người Mông ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La mong muốn đóng góp một phần cơ sở thực tiễn, làm căn cứ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và tộc người. Từ đó đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng người Mông xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên nói riêng.

  pdf8p viharry 15-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết Tiếp cận quản lý bền vững tài nguyên nước Hà Nội trong xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nêu lên những vấn đề phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, trong đó có vấn đề quản lý bền vững tài nguyên nước. Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, là yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc phòng.

  pdf5p viwmotors 02-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết Sự cần thiết xây dựng kế hoạch quản lý chất thải và kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất liền, các hoạt động trên biển trình bày hiện trạng các nguồn thải trên biển, hải đảo; Hiện trạng công tác quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn thải ra biển.

  pdf4p viwmotors 02-12-2022 12 1   Download

 • Cuốn sách tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện...

  pdf668p trangvang0906 25-11-2022 16 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Xây dựng kế hoạch bài dạy Vợ nhặt (Ngữ văn 12) theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh" nhằm nghiên cứu lý thuyết dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Khảo sát thực tế dạy học bài “Vợ nhặt” (Ngữ văn 12) tại trường THPT Phan Thúc Trực và một số trường THPT khác ở Nghệ An.

  pdf60p matroicon0804 21-11-2022 11 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và phương pháp giảng dạy phòng chống đuối nước cho học sinh THPT" nhằm giúp học sinh hình thành, phát triển kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kỹ năng vận động, thói quen tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện những phẩm chất, năng lực để trở thành người công dân có ích, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

  pdf63p matroinho0804 17-11-2022 10 2   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2020 (Bac Lieu statistical yearbook 2020)" trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2016 - 2020. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành... hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

  pdf520p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 4   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2019 (Bac Lieu statistical yearbook 2019)" trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2015 - 2019. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành... hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

  pdf524p duonghoanglacnhi 07-11-2022 22 2   Download

 • Luận văn "Chuyển đổi tổ chức sản xuất hàng may mặc sang hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi" nghiên cứu các lý thuyết, quan điểm về có liên quan đến tổ chức sản xuất và sản xuất tinh gọn; phản ánh thực trạng tổ chức sản xuất và mối liên hệ so sánh với sản xuất tinh gọn cùng điều kiện khả năng chuyển đổi tổ chức sản xuất hiện nay của công ty; đưa ra các kế hoạch, các bước chuyển cụ thể để chuyển đổi tổ chức sản xuất hiện nay sang sản xuất tinh gọn.

  pdf104p bigdargon02 10-11-2022 10 1   Download

 • Bài viết Đóng góp TFP và hiệu quả kỹ thuật của một số ngành hàng nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp: Tiếp cận dữ liệu hộ cá thể được nghiên cứu nhằm ước lượng đóng góp của TFP trong giá trị gia tăng ngành chủ lực của tỉnh Đồng Tháp và hiệu quả kỹ thuật (TE) nhằm góp phần phục vụ cho công tác điều hành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các chủ trương, các kế hoạch phát triển, cũng như các giải pháp hữu hiệu để định hướng, điều hành quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

  pdf14p viporsche 03-11-2022 12 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm mục tiêu khám phá các thành phần chất lượng dịch vụ ĐKKD tại Sở KH & ĐT Đà Nẵng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Mời các bạn cùng tham hảo nội dung chi tiết.

  pdf146p unforgottennight09 26-10-2022 4 1   Download

 • Bài viết Thực trạng và đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam, đánh giá những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam để thấy được thực trạng, từ đó tác giả tổng hợp, dựa vào ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa ra những khuyến nghị chính sách, giải pháp góp phần đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cũng như việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn này.

  pdf8p vimclaren 12-10-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch phát triển kinh tế
p_strCode=kehoachphattrienkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2