intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán hàng toán tồn kho

Xem 1-20 trên 583 kết quả Kế toán hàng toán tồn kho
 • Tuân thủ nguyên tắc nhất quán không có nghĩa là một doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi phương pháp kế toán, tuy nhiên doanh nghiệp phải giải trình lý do thay đổi và ảnh hưởng của sự thay đổi đến thu nhập thuần trong báo cáo tài chính.

  pdf6p alt_12 24-07-2013 51 8   Download

 • Chương 1 những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán hàng hóa tồn kho trong doanh nghiệp thương mại, chương 2 thực trạng kế toán hàng hoá tồn kho tại Công ty TNHH Phụ tùng và Thiết bị Việt Mỹ, chương 3 các kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán hàng hóa tồn kho là những nội dung chính trong 3 chương của khóa luận tốt nghiệp "Kế toán hàng hóa tồn kho tại Công ty TNHH Phụ tùng và Thiết bị Việt Mỹ". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc52p boytm90 14-03-2016 705 85   Download

 • Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập tính định khoản kế toán hàng tồn kho có hướng dẫn lời giải giúp các bạn củng cố lại kiến thức và làm quen với dạng bài tập. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  doc7p phamchithien2013 31-03-2016 218 42   Download

 • Chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trình bày về khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giàm giá HKT, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích HKT.

  pdf0p narrow_12 21-07-2014 121 11   Download

 • Bài giảng Chương 3-2: Kế toán hàng tồn kho (phần 2) nhằm giúp sinh viên nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho, tổ chức và thực hiện được các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến kế toán hàng tồn kho.

  pdf27p hoa_khoai91 12-06-2014 101 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 trình bày "Kế toán hàng tồn kho". Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học có thể hiểu và giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, nắm được cách thức xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho. Để nắm được các phần lý thuyết chung của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p kimngan29092009 16-10-2018 29 2   Download

 • Chương 3: Kế toán hàng tồn kho trong Bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho; các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán; nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho; đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến hàng tồn kho trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p kimngan29092009 16-10-2018 19 1   Download

 • Bài giảng Kế toán mua bán hàng hóa trong nước trình bày về khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán mua bán hàng hóa, kế toán mua hàng, kế toán tiêu thụ hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho.

  pdf16p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 104 16   Download

 •  Công nghệ: o Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2000/2005 o Ngôn ngữ lập trình: Visual Foxpro 8.0 o Kiến trúc: Client/ server Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ: o Kế toán tổng hợp o Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng o Kế toán bán hàng và nợ phải thu o Kế toán mua hàng và nợ phải trả o Kế toán hàng tồn kho o Kế toán tài sản cố định o Kế toán chi phí giá thành o Quản trị hệ thống Các đặc điểm tiêu biểu: o Chế độ kế toán,...

  pdf3p nkt_bibo46 16-02-2012 53 10   Download

 • Chương 2 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nhằm giúp học viên hiểu ược những vấn đề chung quy định trong chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02), vận dụng VAS 02 và chế độ kế toán vào hạch toán kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hàng tồn kho, biết cách đánh giá và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, biết cách trình bày thông tin hàng tồn kho trên báo cáo tài chính.

  pdf19p wide_12 30-07-2014 104 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 Kế toán hàng tồn kho với nội dung chính là: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho, kế toán tăng, giảm hàng tồn kho,...

  pdf12p dolalatien 30-11-2017 88 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf152p nguoibakhong05 05-03-2018 39 6   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4 trình bày về nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho. Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là hàng tồn kho, hiểu được phương pháp xử lý cụ thể của từng nhóm hàng tồn kho, biết cách xử lý và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p allbymyself_07 01-02-2016 58 5   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ kế toán Chương 2 Bảng cân đối kế toán nhằm trình bày về khái niệm bảng cân đối kế toán, kết cấu bảng cân đối kế toán, thành phần bả cân đối kế toán, phân tích hàng tồn kho, phân tích tài sản dài hạn.

  pdf49p navy_12 21-05-2014 111 4   Download

 • Bài tập Kế toán tổng hợp gồm 3 bài tập có kèm lời giải chi tiết, mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về nghiệp vụ kế toán, cách ghi sổ kế toán và cách định khoản.

  doc11p 123456_ninh 08-05-2017 210 34   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3: Kế toán hàng tồn kho trình bày định nghĩa hàng tồn kho, vai trò của hàng tồn kho, quản lý hàng tồn kho, phương pháp ghi sổ hàng tồn kho, xác định giá trị hàng tồn kho, hàng tồn kho trình bày trên bảng cân đối kế toán.

  pdf103p wide_12 28-07-2014 139 30   Download

 • Câu 1: Tại doanh nghiệp Tấn Phát áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu kế toán trong tháng 5/N như sau: 1. Nhập khẩu 1 TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá mua nhập khẩu 69.000.000đ, tiền thuế nhập khẩu 13.800.000đ, tiền thuế GTGT 8.280.000đ. Tổng giá mua nhập khẩu 91.080.000đ. Công ty chưa trả tiền cho người bán. Tài sản được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển. 2. Nhượng bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán...

  doc2p bobocry89 26-06-2013 234 19   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 6 Kế toán hàng tồn kho, bài giảng này sẽ cùng người học đi vào tìm hiểu khái niệm hàng tồn kho, nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, nhóm các tài khoản kế toán hành tồn kho.

  pdf76p canhdangxuan 03-04-2014 57 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 4 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về phương pháp tính giá, nhân tố ảnh hưởng đến tính giá, tính giá một số đối tượng kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf27p viamman2711 17-08-2020 13 1   Download

 • Hàng tồn kho được theo dõi và ghi nhận liên tục sau mỗi nghiệp vụ mua bán. Thực hiện kiểm kê thực tế HTK chỉ là để đối chiếu thực tế với số liệu ghi trên sổ sách. Việc theo dõi liên tục sẽ tốn thời gian và chi phí của DN. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất nhằm giảm thiểu lượng HTK và chi phí liên quan đến việc lưu kho.

  ppt56p meomail06 29-03-2011 534 234   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán hàng toán tồn kho
p_strCode=ketoanhangtoantonkho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2